CIOCHIA, Victor

CIOCHIA, Victor (născut 4 februarie 1932, Brașov – mort 14 noiembrie 2014), zoolog, entomolog, ornitolog și biolog. A absolvit Liceul Andrei Şaguna din Brașov (1950) şi Facultatea de Biologie a Universității Al. I. Cuza din Iași. (1955). A obţinut titlul de doctor în biologie la aceleeaşi universitate în 1972 cu teza Contribuţii la studiul Trachysphyroidelor din România, publicată sub formă redusă în revista Cumidava. Această lucrare a luat premiul Emil Racoviţă al Academiei R.S.R. pe anul 1980. A fost membru al mai multor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale: colaborator al BIRS (Biroul Internaţional pentru cercetarea păsărilor de apă), cu sediul la Slimbridge (1968-1973), membru specialist al C.I.C. (Consiliul Internaţional de Cinegetică), în Subcomisia pentru Estul Europei şi Orientul Apropiat pentru studiul păsărilor migratoare (din 1968), membru de onoare al LPO (Liga pentru protecţia păsărilor), cu sediul în Franţa (din 1969), membru al Societății de Entomologie din Franţa (din 1969), colaborator pentru România în probleme de ornitologie al revistelor British Birds şi Gli ucceli d’Italia, membru al Consiliului pentru protecţia mediului înconjurător din județul Constanţa (1968-1970), Neamţ (1971-1974) şi Brașov (1974-1980), preşedinte al Asociației pentru Ocrotirea Naturii A. Caradja (1973-1976), cu sediul în Piatra Neamţ, expert al Oficiului Județean pentru Patrimoniul Cultural Naţional – Brașov (din 1976), custode onorific al Comisiei Monumentelor Naturii, de pe lângă Academia R.S.R. (din 1966), colaborator onorific al Centralei Ornitologice România (din 1968), membru al Societății Ştiințifice Biologice din R.S.R. (din 1963). A lucrat la Institutul de cercetări pentru cultura şi industrializarea sfeclei de zahăr şi substanţelor dulci – Subunitatea Brașov, unde ocupa postul de cercetător principal III şi conducea laboratorul de entomologie şi combatere biologică (din 1974). A organizat primul Laborator de cercetare în probleme de ocrotirea mediului înconjurător în 1968, la fosta Staţiune de cercetări zoologice marine Prof. I. Borcea, Agigea (Constanţa), a organizat şi a realizat primul recensământ ştiinţific (cu ajutorul avionului) al păsărilor care iernează pe litoralul românesc al Mării Negre şi în Delta Dunării (păsările de apă), a determinat prin documentaţie ştiinţifică crearea rezervaţiilor Lacul Techirghiol şi Lacul Agigea, a realizat pentru prima dată în ţara noastră o Staţie pilot pentru creşterea în masă a entomofagului Prospaltella perniciosi şi Aphitis sp., în vederea combaterii pe cale biologică a păduchelui ţestos Quadraspidiotus perniciosus (Piatra Neamţ), a realizat pentru prima dată la noi creşterea dirijată semi-industrială a moliei făinii (Ephestia kühniella), în vederea creşterii dirijate a cofagului Trichogramma, folosit în combaterea biologică a cca. 200 dăunători (Brașov). În anii muncii sale la Agigea, grație contribuției sale esențiale la cunoașterea păsărilor de la Marea Neagră și din Delta Dunării, la nivel global, l-a cunoscut pe exploratorul Jacque Yves Cousteau. Împreună au studiat etologia, ecologia și migrarea păsărilor din Rezervația Biosfera Deltei Dunării și de la Marea Neagră. A semnalat pentru prima dată în fauna României silvia mediteraneană pe dunele din rezervația de la Agigea și iernarea gâștei cu gât roșu în România la Histria Sinoe. Din 1974 se preocupă de legarea cercetărilor fundamentale cu practica în cadrul Institutului de cercetări pentru cultura cartofului. S-a preocupat de cunoaşterea biologiei şi găsirea unor metode eficiente de combatere a dăunătorilor sfeclei de zahăr, de cunoaşterea dinamicii entomofaunei din culturile de sfeclă, găsirea unor scheme de combatere pe cale integrată a dăunătorilor etc. În învăţământ şi cercetare a avut următoarele funcţii: între 1955-1957 preparator principal la catedra de Zoologie, Universitatea Iași, 1957-1958 şef de laborator la Catedra de Zoologie, Universitatea Iași. Arestat pe motive politice în 1958 a fost condamnat la 5 ani închisoare corecțională. Eliberat, a lucrat ca muncitor necalificat în construcția de drumuri până a fost angajat desenator la Catedra de Botanică şi Zoologie Forestieră, Facultatea De Silvicultură, Institutul Politehnic Brașov, între 1963-1967. A fost între anii 1967-1968 biolog la Laboratorul regional veterinar Brașov, 1968-1970 zoolog principal la Staţiunea de cercetări marine Prof. I. Borcea, Agigea, 1970 biolog principal la I.R.C.M. Constanţa (din cauza desfiinţării Staţiunii Agigea), 1970-1974 biolog principal la Staţiunea de Cercetări Stejarul, Pângăraţi (Neamţ), 1974-1975 biolog principal la I.C.C.S. Brașov, 1975 şef laborator I.C.C.S. – Brașov, 1976-1977 cercetător ştiinţific la I.C.C.S., 1977-1981 cercetător principal III la I.C.C.P.T şi I.C.P.C.I.S.Z.S.D.-Fundulea, subunitatea Brașov. A studiat lepidopterele pe care le-a descris în studii științifice. A participat cu lucrări inovatoare la conferințe și simpozioane internaționale, precum la al XIII-lea Congres Internațional de Entomologie de la Moscova, unde, ca urmare a prezentării sale, a primit o bursă de cercetare de 4 luni în Franța din partea Organizației Internaționale pentru Control Biologic. În perioada bursei a achiziționat echipamente moderne și a vizitat o serie de rezervații naturale din Delta Rinului, sudul Franței și Corsica. La întoarcere studiile sale s-au concentrat asupra insectelor entomofage și mijloacelor biologice de limitare a creșterii lor. Este adeptul combaterii biologice a dăunătorilor şi nu cu insecticid. A creat substanța Valuftin produsă de Antibiotice Iași și folosită la limitarea populației gândacului de Colorado. Este preşedintele secţiei României a Consiliului Internaţional pentru Protecţia Păsărilor şi membru al Federaţiei Europene pentru Parcurile Naţionale şi Rezeravaţiile Naturale. În 1997 a devenit profesor la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu unde a predat zoologia, entomologia, protecția plantelor și ornitologia. Din 1999 a condus doctorate la Universitatea București. A fost membru al Academiei Oamenilor de Știință din România (1991–2014), al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (1991–2014), al Academiei de Științe din New York (1994–2014).  

Opera: VolumeCe ocrotim din natura județului Brașov, Brașov, 1966, 166 p., ed. a II-a, 1971, 221 p. (în colab.); Omida de stepă (Loxostege Sticticalis), Piatra Neamț, Ed. Dagaia, 1975, 101 p. (în colab. cu T. Tărăbuță); Dinamica şi migraţia populaţiilor de păsări şi mamifere. Îndrumător, uz intern, Brașov, f.e, 1976, 220 p. + 190 fig. (în colab.); Sugar Beet Pests and Diseases, Brașov, Ed. Dagaia, 1976, 88 p. (în colab. cu A. Codrescu); Contributions to the study of Trachysphyroids (HYM., Ichn.) in R.S.R., Cumidava, Brașov, 1979, 450 p.;  Protecţia sfeclei de zahăr, București, Ed. Ceres, 1980, 159 p., 121 fig. (în colab.); Bolile şi dăunătorii sfeclei de zahăr, Album, București, Ed. Ceres, 1984, 103 p. (în colab. cu Ana Codrescu, Gh. Rizescu); Dinamica şi migraţia păsărilor, București, EŞE, 1984, 347 p.; Sugar Beet Pests and Diseases – Album, București, Ceres, 1984, 102 p. (în colab. cu A. Codrescu, Gh. Rizescu); Cultura sfeclei de zahăr pe suprafeţe mici, București, Ed. Ceres, 1985, 84 p. (în colab. cu Z. Stănescu); Păsările clocitoare din România: atlas, București, EŞE, 1992, 385 p.; Tehnologia de creştere industrială a câtorva specii de insecte auxiliare folosite în combaterea biologică a dăunătorilor, București, Ed. Ceres, 1993, 248 p. (în colab. cu Gr. Isac, Gh. Stan); Conspectul afidelor, plantelor gazdă şi principalii limitatori naturali din România, Brașov, Lux Libris, 1996, 80 p. (în colab. cu H. Boeriu); Limitation of plant and animal pest populations in crops through biological and biotechnical means to protect the environment, Brașov, Ed. Disz Tipo, 1997, 491 p.; Protecția plantelor de cultură din zona montană, Sibiu, Ed. Univ. „Lucian Blaga”, 1998, 185 p. (în colab. cu M. Tănase); Păsări care iernează în jud. Brașov, Catalogul colecţiei didactice de lepidoptere a Univ. L. Blaga Sibiu, Brașov, 2000, 178 p. şi ilustraţii (în colab. cu Cristina Stancă); Aves Danubii. Die Vögel der Donau von Quelle (Donaueschingen) bis zur Mündung (Schwarzes Meer), Brașov, Pelecanus, 2002, 295 p. (în colab. cu M. Tălpeanu, M. Paspaleva, J. Mikuska ș.a.); Aves Danubii. Păsările Dunării de la izvoare (Donaueschingen) până la vărsare (Marea Neagră), Brașov, Pelecanus, 2001, 282 p. (în colab. cu M. Tălpeanu, M. Paspaleva, J. Mikuska ș.a.); Dicționarul păsărilor, Brașov, Pelecanus, 2002, 346 p.; Protecția ecologică a plantelor de cultură și mediul înconjurător, Brașov, Pelecanus, 2005, 182 p. (în colab. cu Cristina Moise); Mic tratat de ornitologie, vol. I-II, Brașov, Pelecanus, 2007, 881 p.; Afidele (Insecta, Homoptera) din Rom., plantele gazdă, limitatorii naturali și modalități de reducere a populațiilor, Brașov, Pelecanus, 2008, 432 p. (în colab. cu Cristina Moise și Gh. Mustață); Păsări care iernează în jud. Brașov,  Brașov, Pelecanus, 2009, 99 p. (în colab. cu P. Zevedei); Păsări, cuiburi, ouă și puii din România, Brașov, Pelecanus, 2009, 309 p. (în colab. cu V. Cotleanu și Victorina Ciochia); Zborul, migrația și răspândirea păsărilor din România, Brașov, Pelecanus, 2011, 260 p.; Fluturii din România, Brașov, Pelecanus, 2012, 125 p.; Ornithofauna sedentară în România, Brașov, Pelecanus, 2013, 111 p. (în colab. cu P. Zevedei);
Studii Contribuţii la cunoaşterea faunei ichneumonidelor din R.P.R. Subf. Ichneumonidae din nord-vestul Olteniei, în AŞUI, I, 1956, p. 85-111, 10 fig. (în colab.); Contribuţii la studiul chalcidoidelor din R.P.R. Chalcidoide (Chalcidoides Ashm., 1899) parazite în albiliţa prunului (Aporia crataegi L) din Moldova, în AŞUI, I, f. 1, 1956, p. 113-126, 16 fig. (în colab.); Câteva ichneumonida noi pentru ştiinţă şi pentru fauna RPR, în Stud. şi Cercet. Şt. Biol. Agron. Acad. RPR – Fil. Iaşi, în AŞUI, VIII, f. 1, 1957, p. 49-58, 5 fig. (în colab.); Contribuţii la cunoaşterea faunei ichneumonodelor din R.P.R., Subfam. Ichneumonidae Foerster, Raionul Huşi, Reg. Iaşi, în AŞUI, (s.n.), secţ. II, III, f. ½, 1957, p. 234-236, 15 fig. (în colab.); Contribuţii la studiul chalcidoidelor parazite pe cinipide galicole de pe Rosa Canina L. din R.P.R., în Stud. şi Cercet. Şt Biol. Agr. Acad. R.P.R. – Fil. Iaşi, VII, f. 2, 1957, p. 29-53, 18 fig. (în colab.); Contribuţii la studiul himenopterelor parazite în albiliţa verzei (Pieris brassicae L.) din R.P.R., în AŞUI, III, f. 1-2, 1957, p. 264-270, 10 fig. (în colab.); Contributions à l’étude des ichneumonides de Dobrogea. Sousfamille Pimplinae Cresson, în AŞUI, IV, f. 2, 1958, p. 321-342, 32 fig. (în colab.); Ichneumonide noi pentru fauna R.P.R.. Subfamilia Pimplinae Cressonîn Comunicările Acad. R.P.R.VIII, nr. 3, 1958, p. 295-304, 6 fig. (în colab.); Lista malofagelor (Mallophaga Nitzsch) din R.P.R., (nota I), în Stud. Cercet. Şt Biol. Agric. Acad. R.P.R. –  Fil. Iaşi, IX, f. 2, 1958, p. 253-264 (în colab.); Contributions à l’étude des ichneumonides de Dobrogea. Sousfamille de Ichneumonidae Ashmead, în Lucrările Sesiunii Şt. (15-17 sept. 1956) a Staţ. Zool. Marine Prof. I. Borcea Agigea, 1959, p. 453-485, 42 fig. (în colab.); Contribuţii la studiul ichneumonidelor din RPR. Subfamilia Ichneumonidae Ashmead, din valea Bicazului, (Regiunea Bacău şi regiunea Autonomă Maghiară), în Comunicări de Zoologie(1957/1959), 1960, p. 69- 89, 12 fig. (în colab.); Contributions à l’étude des ichneumonides de R.P.R.. Sousfamille des Ichneumonidae Ashmead de la Valée du Slănic-Moldova, în AŞUI, (s.n.), VI, f. 1, 1960, p. 49-76, 20 fig. (în colab.); Contributions à l’étude des Gelines (Hym. Ichneum.) de la Dobrodja, în AŞUI, VII, f. 2, 1961, p. 313-328, 4 fig. (în colab.); Contribuţii la studiul malofagelor (Malophaga ujnNitzsch), parazite pe păsările şi mamiferele domestice şi de vânat din R.P.R., în AŞUI, VII, f. 1, 1961, p. 81-94, 19 fig. (în colab.); Contributions à l’etudes des Ichneumonides de la R.P.R., sous famille des Pimplinae Cresson de la vallée du Bicaz, în AŞUI, VIII, f. 2, 1962, p. 245-268, 27 fig. (în colab.); Insectes parazites dans la teigne des feuilles du prunier (Hyponomeuta padella L.) dans les environs de la ville de Mangalia, region de Dobrogea, în AŞUI, X, f. 2, 1964, p. 271-282, 16 fig. (în colab.); Lup de mare parazitic, la Brașov, în Revista Vînătorul şi Pescarul Sportiv, nr. 1, 1964, p. 10, 2 fig.; Câteva observaţii noi asupra apariţiei mătăsarului (Bombycilla g. garrulus L.) în ţara noastră, în Comunicări de Zoologie, III, 1965, p. 149-151 (în colab.); Contributions à l’etude des Ichneumonides de la Reservation naturalle „Codrul secular Slătioara” région de Suceava, în AŞUI, (s.c.), secţ. II, XI, f. 1, 1965, p. 85-90, 10 fig. (în colab.); După o jumătate de secol, în Revista Vânătorul şi Pescarul Sportiv, nr. 2, 1965, p. 16, 2 fig. (în colab.); Păsări răpitoare de zi ocrotite, Brașov, 1965, 18 p.; Pimpline şi Lissonotine noi pentru fauna României în Stud. şi Cercet. Biol. Acad. R.S.R., XVIII, nr. 6, 1966, p. 463-469 (în colab.); Sur la biologie de l’ichneumonide Hemiteles melanarium Grav., în AŞUI, XII, f. 2, 1966, p. 355-364, III plş.; Contributions à l’étude des ichneumonides de la Montague de Gutâi, région de Maramureş (I), în AŞUI, XIII, f. 1, 1967, p. 47-61 (în colab.); Ichneumonide din depresiunea Ţării Bârsei şi împrejurimi, în Culegere de studii şi cercetări(Muzeul Reg. Brașov), I, 1967, p. 35-52, 4 fig. (în colab.); Observaţii asupra biologiei ichneumonidului Rhyssa persuasoria L., în Culegere de studii şi cercetări(Muzeul Reg. Brașov), I, 1967, p. 53-60, 15 fig.; Specii de ichneumonide (Hymenoptera) noi pentru fauna României, în Stud. şi Cercet. Biol. – Seria Zoologie, Acad. R.S.R., XIX, nr. 5, 1967, p. 357-359, 1 fig. (în colab.); Şorecarul încălţat (Buteo lagopus lagopus Pont) pasăre folositoare în agricultură şi ocrotirea lui în reg. Brașov, în Ocrotirea Naturii, XI, 1967, nr. 1, p. 91-95, 2 fig.; Un cas d’anomalie à Bombycilla garrulus, (Zagreb), XIX, 1967 p. 238-240, 2 fig.; Câteva specii de geline (Hymenoptera, ichneumonidae) noi pentru fauna Rom, în Stud. şi Cercet. Biol. – Seria ZoologieAcad. R.S.R., XX, nr. 5, 1968, p. 445-447 (în colab.); Geline (Hymenoptera Ichneumonidae) noi pentru fauna României, în Stud. şi Cercet. Biol.,seria zoologie, Acad. R.S.R, tom. XX, nr. 1, 1968, p. 11-16, 5 fig.; Câteva Ichneumenidae rare din Rezervaţia naturală Tîmpa, în Comunicări de Zoologie, prima consfătuire naţională de entomologie-1967, S.S.N.G. din R.S.R., Partea I, 1969, p. 137-145, 4 fig.; Einige Daten über die Vogelarten welche an der Schwarz-Meer Küste beringt worden sind, (Agigea, 1968), în Lucr. Staţiunii de Cercet. Marine Prof. I. Borcea Agigea, III, 1969, p. 323-335, 15 fig.; Ichneumonides nouveaux de Roumanie, în Rev. Roumaine de Zoologie, XIII, nr. 1, 1969, p. 43-47; 3 fig. (în colab.); Observations sur quelques espèces d’oiseaux qui hivernent sur le littoral Roumain de la Mer Noire et de la Delta du Danube, în Lucr. Staţiunii de Cercet. Marine Prof. I. Borcea Agigea, III, 1969 p. 307-314, 2 plş. (în colab.); Oiseaux rares de la Dobrogea (Branta ruficollis Pall Anas angustirostris Menetr., Melanitta. Fusca L.), în Lucr. Staţiunii de Cercet. Marine Prof. I. Borcea Agigea, III, 1969, p. 301-306, 4 fig. (în colab.); Rezervaţia naturală Lacul Agigea, în Ocrotirea Naturii, XIII, nr. 2, 1969, p. 183-189, 5 fig.; Sur les aires de nidification et d’hivernage de l’Europe et du Proche Orient chez Cygnus olor (Gmel.) et Cygnus cygnus (L.), Aves,în Lucr. Staţiunii de Cercet. Marine Prof. I. Borcea Agigea III, 1969, p. 315-322, 4 fig.; Contribuţii la cunoaşterea efectelor poluării cu petrol a Mării Negre şi reflectarea acestora asupra păsărilor ce iernează pe litoralul românesc, în PEUCE, (Muzeul Delta Dunării), I, 1970, p. 457-466; Metoda de creştere în masă a păduchelui San-José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.şi a parazitului său specific Prospaltella perniciosi Tow, utilizată în laboratoarele de luptă biologică de la Antibes, în Stud. şi Cercet. Geol. Geograf. Biol., Muz. Piatra Neamţ, 1, 1970, p. 369-388 (cu 4 foto); Sylvia melanocephala melanocephala (Gm.), Aves, specie nouă pentru fauna Rom., în Stud. şi Cercet. Biol.,seria zoologie, XXII, nr. 5, 1970, p. 433-435, 1 fig. (în colab.); Cîteva Trachysphyrine (Hymenoptera- Ichneumonidaenoi pentru fauna Europei şi a României, în Stud. şi Cercet. Biol. – Seria Botanică, 23, nr. 6, 1971, p. 551-555 (cu trei figuri); Contribuţii la cunoaşterea păsărilor care au iernat în Delta Dunării, Complexul lagunar Razelm – Sinoe şi litoralul rom. al Mării Negre în condiţiile iernii 1970 / 1971, în Lucr. Stat. de Cercet. Stejarul, 4, 1971, p. 495-512 (cu 3 tabele); Contribuţii la studiul Trachysphyroidelor (Hym., Ichm.) din R.S.R., rezumatul tezei de doctorat, Univ. Iași, 1971, 48 p. + 6 fig.; Contribuţii la studiul Trachyspyroidelor (Hym. Ichn.din România, în Comunicări Ştiinţ. Inst. Ped. Univ. Iaşi, III, 1971, p. 315-320; Gelis cyanurus (Först.) / Hymenoptera, Ichneumonidae / specie nouă pentru fauna României, în Stud. şi Cercet. Biol., seria zoologie, XXIII, 1971, nr. 1, p. 19-21, 1 fig.; Genres et espèces des Trachysphyroides nouveaux pour la faune de la Roumanie, în Lucr. Staţ. Cercet. Stejarul, 4, 1971, p. 445-447; Observation sur la biologie de l’Ichneumonidae Hemitelis melanarius Grav., în Proceedings – XIII International Congres of Entomology, Moscow, 2-9 aug. 1968, I, 1971, p. 489-491; Promenade en Dobrogea et dans le Delta du Danube, în Le Naturalistes belges, Bruxelles, III, nr. 2, 1971, p. 57-84, 12 fig., 1 hartă (în colab.); Sylvia melanocephala Gm., une nouvelle espèce pour la Roumanie, în Alauda, 39, nr. 1, 1971, p. 73–74 (cu 2 foto); Trachysphyrnae (Hymenoptera Ichneumonidaenoi pentru fauna Europei şi României, în Stud. şi Cercet. Biol.,  seria zoologie, 23, nr. 4, 1971, p. 305-308; Atlasul Complex Porţile de Fier, cartogramele XXXIII, XXXIV, XXXVI, EARSR, 1972 (în colab.); Contribuţii la cunoaşterea Trachysphyroidelor (Hym. Ichm.) din R.S.R. (Trachysphyroide din colecţia I. Nemeş – Suceava), în Studii şi comunicări de Ocrotirea Naturii Suceava (CJION), 2, 1972, p. 307-314; Contribuţii la Studiul Trachysphyroidelor (Hym., Ichm.) din R.S.R., Teza de doctorat, 1972, vol. I (354 p. + 1 fig.), vol. II (232 fig.), susţinută la 1 iul. 1972; Rezervaţia naturală Lacul Techirghiol (zona de Sud-Vest), în Ocrotirea naturii, 16, nr. 1, 1972, p. 21-31, 8 fig. (în colab.); Aspecte ale dinamicii Charadriformelor în timpul toamnei anului 1972 în zona Nuntaşi, în Stud. şi Comunicări – Seria Biol. Animală, Muz. Şt. Nat. Bacău, 6, 1973, p. 377-403, 10 fig. (în colab.); The control of the mullbery caterpillar (Hyphantria cunea Drury) in the town Roman (R.S.R.) by means of bioproduct based on Bacillus Thurigiensis Berl., în Lucr. Şt. Staţiunii de Cercet Stejarul – Pîngăraţi, vol. V, 1973, p. 277-286 (în colab.); De nouvelles espèces pour la science des Trachysphyroides decouvertes dans la zone du Porţile de fier ainsi que dans la Resèrve des Dunes d’Agigea (Roumanie), în Lucr. Şt. Staţiunii de Cercet Stejarul – Pîngăraţi, vol. V, seria Ecologiei Terestră şi Genetică, 1973, p. 143-154; Studies on the Possibilities of biological control of Hyphantria cunea Drury in the conditions of the subcarpathian zone of Moldova, în Lucr. Şt. Staţiunii de Cercet Stejarul – Pîngăraţi, vol. V, 1973, p. 253–264 (în colab.); Studies on the possibility of integrated control of Ipidae in windfallen trees, în Lucr. Şt. Staţiunii de Cercet Stejarul – Pîngăraţi, vol. V, 1973, p. 265–276 (în colab.); Un exemplar de Somateria mollisima L. (Aves), specia rară în muzeele României, în Rev. Muzeelor, nr. 4 (1973), p. 346-347 (în colab.); Un gen şi o specie nouă de Trachysphyroidae pentru fauna României, în Studii şi cercetări de biologie,seriazoologie, t. 25, nr. 4, 1973, 2 p.; Trois espèces de Trachysphyroides (Hym. Ichneum.) nouvelles pour la sciences, în Rev. Roumaine de Biol., t. 19, nr. 2, 1974, p. 89-94; Contribuţii la studiul malofagelor (Mallophaga Nitz) şi păsărilor domestice din R.P.R., în AŞUI(s.n.), I, f. 1 – 2, 1975, p. 119-135, 7 fig. (în colab.); Fauna (Insect. Hym. Ichn.) Grup. Cercet. Complex. Porţile de Fier, ser. Monografică, EARSR, 1975, p. 112-155, 1975 (în colab.); Omida de stepă (Loxostege sticticalis). Biologie, posibilităţi de combatere, Piatra Neamț, Ed. Dagaia, Casa Agron. Trifăneşti, 1975, 99 p. (în colab.); Biologia şi combaterea microbiologică a fluturelui alb american (Hyphantria cunea Drury.) în Moldova Centrală (R.S.R.), în Travaux de la Station StejarulEcologie terrestre et genetique (1974/1975), 1976, p. 37-45 (în colab.); Bolile şi dăunătorii sfeclei de zahăr din jud. Brașov Tehnologia combaterii, Casa Agr. Brașov, 1976, 88 p.+37 fig. (în colab.); Contribuţii la cunoaşterea biologiei gărgăriţei macului (Ceuthorrhynchus macula-alba Herbst.), în Simpozionul de protecţia plantelor, Iaşi, Ed. Casa Agron. Iaşi, 1976, p. 63 (rezumatul) (în colab.); Contribuţii la studiul dinamicii şi comportării unor insecte entomofage într-o agrobiocenoză cu sfeclă de zahăr, în Buletin Informativ al Acad. de Şt. Agric. şi Silv., nr. 4, 1976, p. 74-85 (în colab.); Contribuţii la studiul dinamicii unor insecte entomofage (Carabidae) într-o agrobiocenoză cultivată cu sfeclă de zahăr (Brașov), în Lucr. Simpozionului Naţional de protecţia Plantelor, Casa Agron. Iaşi, 1976, p. 58, (rezumatul), (în colab.); Aspecte ale dinamicii apariţiei şi combaterii gărgăriţei sfeclei (Bothynoderes punctiventris), în Producţia vegetală, Cereale şi plante tehnice, nr. 2, 1977, p. 35-39 (în colab.); Prezenţa în culturile de sfeclă de zahăr a dăunătorului Xylena vetusta Hubn. Lep., în Lucrările Şt. I.C.C.S. – sfeclă de zahăr, VII, 1977, p. 169-171, 2 fig. (în colab.); Un nou dăunător la sfecla de zahăr din România: păduchele rădăcinilor (Pemphigus fuscicornis Koch.), în Producţia vegetală – Cereale şi plante tehnice, XXIX, nr. 11, 1977, p. 27-29 (în colab.); Combaterea principalilor dăunători ai sfeclei de zahăr în perioada de răsărire şi după răsărire, în Producţia vegetală – cereale şi plante tehnice, XXX, nr. 2, 1978, p. 36-39 (în colab.); Contribuţii la studiul biologiei şi combaterii gărgăriţei sfeclei (Bothynoderes punctiventris Germ.), în Lucrări St. Sfeclă de zahăr, vol. VIII, 1978, p. 123-137 (în colab.); Contribuţii la studiul dinamicii lepidopterelor nocturne din culturile de sfeclă de zahăr, în Lucrări Şt. Sfeclă de zahăr, 1978, vol. VIII, p. 139-147 (în colab.); Procedure and device for mass-rearing of Quadraspidiotus perniciosus Comst. To be used as parasitizaton support in Prospaltella perniciosi (Tow.) and Aphitis nurseries, în Ann. Zool. Ecol. Anim., 10 (4), 1978, p. 641- 644; The birds of the Western Palearctic, vol. II, Ed. Oxford University, 1979 (în colab.); Contribuţii la studiul lepidoptero-faunei (Rhopalocera) din rezervaţia naturală Dealul Cetăţii (Brașov), în Cumidava, XII (3), 1979, p. 175-185 (în colab. cu M. Brătăşanu); Contribuţii la studiul Trachysphyroidelor (Hym. Ichn.) din România, în Cumidava, XII (3), 1979, p. 231-453; Decis, un nou insecticid pentru combaterea dăunătorilor sfeclei de zahăr, rezultate obţinute în România, în Symposium Protecţia sfeclei de zahăr – HOECHST, Poiana Braşov, 11 – 12 dec. 1979, p. 57-64; European News, în British Birds, 71 (12), p. 582 – 587 (în colab.); European News, în British Birds, 72 (6), 1979, p. 275-281 (în colab.); Orientări în combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor sfeclei de zahăr, în Symposium Protecţia sfeclei de zahăr – HOECHST, Poiana Braşov, 11-12 dec. 1979, p. 65-70; Propunere pentru amenajarea rezervaţiei naturale ,,Poiana cu narcise’’ de la Vad – Şercaia, jud. Braşov, în Cumidava, XII-3, 1979, p. 87-93 (în colab. cu Al. Barbu); Tehnologia de creştere ind. a entomofagilor Prospaltella Perniciosi şi Aphytis sp. în vederea utilizării acestora pentru limitarea populaţiei păduchelui de San José (Quadras Pidiotus perniciosus), în Cumidava, XII-3, 1979, p. 209-229 (în colab.); Aspecte noi ale tehnologiei de cultivare a sfeclei de zahăr în anul 1980, în Prod vegetală – Cereale şi Plante Tehnice, nr. 2, p. 3-8, București, 1980 (în colab.); Aspetti della dinamica dei Caradriiformi in una zona del Complesso lagunara Razim – Sinoe (Delta del Danubio), în Gli Uccelli d’Italia, (S.O.I.), Ravenna, V, nr. 1, 1980, p. 3-22; Catalogul colecţiei de lepidoptere N. Delvig a Muzeului Judeţean Brașov, în Cumidava, 1980, p. 1-150 + 61 fig. (în colab.); Contribuţii la studiul noctuidelor (Lepidoptera) din Ţara Bârsei şi împrejurimi, în Lucrări Ştiinţifice, Sfecla de zahăr, X, 1980, p. 153-180 + 12 fig., București (în colab.); Unele aspecte ale poluării cu petrol a Mării Negre şi efectele poluării asupra păsărilor ce iernează în zona de coastă a litoralului românesc, în Stud. şi Cercet Soc. St. Biol. Subfil. Reghin, 1979/1980, p. 111-119, Reghin; Metodici de prognoză şi avertizare a tratamentelor împotriva bolilor şi dăunătorilor plantelor de cultură, București, Ed. MAIA – Red. Propag. The. Agric., 1980, p. 99-113; Primele date asupra cuibăritului sfrânciocului mare (Lanius excubitor L.)în Oltenia şi Muntenia, în Stud. şi Comunic., Muz. Piteşti, V, 1980, p. 191-196 (în colab.); European news, în British Birds, 73 (6), 1980, p. 257-261 (în colab.); L’Avifauna della bandita naturale Lago Agigea (Delta del Danubio), în Gli Ucceli d’Italia, Ravenna, VI, nr. 1, 1981, p. 39-52; European News, în British Birds, 74 (12), 1981 (în colab.); Simptome de Rizomania în culturile de sfeclă de zahăr din România, în Prod. Vegetală – Cereale şi Plante Tehnice, nr. 11, 1981, p. 38-40 (în colab.); Aspects of structure and activity of main terricol Artropoda groups in some agrosilvocenoses in south-east Transylvania, în Lucr. celei de a IV-a Conferinţe Naţionale de Entomologie, Cluj, 29-31 mai 1986, p. 595-601;
Filme realizate în întregime + consultant ştiinţific la alte filme: Rezervaţie Camarague (Delta Ronului), prezentat la TV în ian. 1976, în emisiunea Din viaţa plantelor şi animalelorCorsicaţara muflonului, 3 minute, prezentat la TV în ian. 1976 în emisiunea Din viaţa plantelor şi animalelorCrescătoria de Prospaltella de la Antibes(Franţa)şi metoda de creştere, cca. 20 minute; Invenţii (Dr. Ciochia Victor – prim autor): Compoziţie pentru combaterea gîndacului din Colorado (Leptinotarsa 10 – lineata), Brevet R.S.R. nr. 58609, 1971 (în colab.); Procedeu şi dispozitiv mobil pentru înmulţirea în masă a păduchelui din San-Jose, Brevet R.S.R., nr. 59024, 1972 (în colab.); Entomograf, Brevet R.S.R. nr. 25856, 1975 (în colab.); Cameră climatizată cu utilizări în biologie, Brevet R.S.R., nr. 67069, 1975 (în colab.); InovaţiiSistem automat de climatizare cu program de lumină, Certificat de inovator nr. 1 – 25.11.1973, emis de Min. Ed. şi Înv. – Staţiunea de Cercetări Biologice – Geologice şi Geografice Stejarul Pîngăraţi (în colab.); Cameră climatizată demontabilă (C.C.D.), Certificat de inovator nr. 2-5.06. 1974, emis de Min. Ed. şi Înv., Staţiunea de Cercetări Biologice, Stejarul Pângăraţi (în colab.).
Referinţe: Banaru, Şt., Un pasionat iubitor al naturii, în Drum Nou, 19 sept. 1989, p. 1, 3; Stancă-Moise, Cristina, In Memory of Academician, Professor, PhD in Biology Victor Ciochia, in North-Wester Journal of Zoology, 11, 2, 2015, p. 377-378; Stancă-Moise, Cristina, Professor Victor Ciochia, în Analele Științifice ale Univ. „Al. I. Cuza” Iași, seria Biologie animală, tom LXII, 2016, p. 205-210.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.