CIHODARU, Liviu

CIHODARU, Liviu (născut 15 martie 1933, Cernăuţi – 8/9? iulie 2013, Brașov), pictor şi grafician. A urmat studiile secundare la liceul Andrei Şaguna din Brașov, promoția 1951. Ca licean şi amator a studiat cu pictorii Valeriu Maximilian*, Stavru Tarasov, Conrad Veleanu, Fr. Bömches*, Şt. Mironescu, E. Modâlcă*, Harald Meschendörfer*, abordând în egală măsură portretul, nudul, peisajele, florile şi natura statică. În 1957 a absolvit  Institutul Politehnic Brașov, iar în 1984 a absolvit Facultarea de Planificare şi Cibernetică Bucureşti, secţia Inginerie economică pentru marketing și design. Între 1965-1985 a realizat împreună cu studioul „Al. Sahia” București peste 25 filme de scurt metraj pe tema „Tractoarele româneşti pe meridianele globului”. În 1970 a iniţiat şi predat cursuri la nivel naţional de formare a specialiştilor în reprezentare axonometrică, tehnico-artistică şi de reclamă publicitară. Din 1990 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici Brașov şi al Asociaţiei Internaţionale de Artă (I.A.A.). A organizat expoziţii personale: la Brașov, în 1958, 1964 – împreună cu pictorul Conrad Veleanu, în 1978, 1980, 1983, 1985, 1988, 1991, 2000, 2001, 2003, 2005,  la Berchem și Antwerpen (1992), Vorst (1996) în Belgia, la Nederweert, Rotterdam şi Putten (1997 și 1998), în Olanda. A participat la toate expoziţiile regionale de pictură din cadrul filialei Uniunii Artiștilor Plastici Brașov (1953-1957), la expoziţiile organizate de Asociaţia Artiştilor Plastici Amatori din Brașov (1976-1988), la expoziţii judeţene de artă plastică ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici Brașov (1985-1991), la expoziţii festive şi omagiale (1986 – cu prilejul zilei de 8 martie şi al aniversării datei de 23 august 1944, 1987 – 65 de ani de la crearea U.T.C., 1988 – 40 de ani de la declararea republicii), organizate de filiala Uniunii Artiștilor Plastici Brașov, la expoziţia republicană a Festivalului Naţional „Cântarea României” în 1979, la expoziţia omagială de la Sala Dalles București, „40 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944” în 1984, la expoziţiile republicane de pictură din București în 1985, 1986, 1988, 1989, la Salonul bienal de desen de la Arad în 1988, la „Salonul Moldovenilor” din Galaţi în 1991 şi la Salonul de desen de la Brașov, „Corpul uman”, în 1995. Este prezent în expoziţii internaţionale ale pictorilor braşoveni la Moll în Belgia (1992), Assenede, Vorst, Gent şi Bruxelles (1993), Anvers (1995), Deurle (1995), Gent (1997), în Franța (2005). Are lucrări în colecţia Muzeului Județean Brașov și Sfântu Gheorghe şi în colecţii particulare din România, Italia, Austria, Germania, Belgia, Olanda, Elveţia, Franţa, SUA, Canada. Postum, arta sa a fost expusă la București (2016, 2017) și Brașov (2018). A întreprins călătorii de documentare în Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Iugoslavia, U.R.S.S., Franţa, Italia, Austria, R.F.G., Canada, S.U.A., Cipru, Olanda, Belgia, China, Israel, Iordania, Zair, Grecia. A fost distins cu premiul al II-lea la etapa judeţeană a Festivalului Naţional „Cântarea României”, ediţia I, în 1977, la ediţia interjudeţeană a Festivalului „Cântarea României” (1979) şi a fost Laureat al Festivalului Naţional „Cântarea României” în 1981, 1983, 1985, 1987. În picturile sale a redat cu sensibilitate natura, preocupare dominantă a artei sale, în tonuri armonioase, fiind un căutător atent al rezonanţelor subtile de culoare şi al corespondenţelor muzicale. Reprezentările sale de natură moartă, cu obiecte, fructe şi flori integrate uneori cu multă măiestrie într-un colţ de interior, demonstrează un accentuat simţ al spaţialităţii şi al echilibrului, manifestat în structurarea arhitecturii de ansamblu a compoziţiei. Liviu Cihodaru este pe de o parte un pictor tradiţional, aducând în peisajele sale şi elemente impresioniste, iar în portrete tonuri expresioniste, pe de altă parte însă este şi un artist modern, actual, având propria sa manieră de a se exprima stilistic (Octave Scheire). În ultimele sale expoziţii şi albume, a dat expresie în mod mai accentuat preocupărilor sale pentru figura şi corpul uman, redate în nenumărate şi reînnoite variante, printr-o trăsătură de penel nervoasă şi concentrată să surprindă esenţa. Deşi practică pictura sub diversele forme ale ei, Liviu Cihodaru este prin excelenţă grafician, dezvăluindu-şi prin mânuirea creionului adevărata vocaţie şi un talent incontestabil (V. Bodea Tatulea). Este un bun portretist, un desenator maestru şi sigur pe mâna sa, expresivitatea desenului provenind din continua căutare a sinelui, rătăcit în hăţişul de „stări” pe care le trăieşte. Dincolo de aparenţe, de multiplele măşti ale individului, Liviu Cihodaru ne invită să ne căutăm imaginea adevărată a individualităţii, care subzistă în cele mai adânci şi întunecate colţuri ale fiinţei noastre. Colecţia de autoportrete, 64 la număr, toate purtând acelaşi titlu – Stare – poate fi considerată o autentică autobiografie, îndreptată spre viaţa interioară a pictorului.

Referinţe: [Liviu Cihodaru], în Viaţa studenţească, nr. 13, 30 mart. 1983, p. 8; Itu, I., [Liviu Cihodaru], în Astra, nr. 3, 1983, p. 11; Popa, Anca, Rigoare şi sensibilitate, în Drum Nou, 13 mai 1983, p. 2; Itu, I., Expoziţie de pictură la galeriile Victoria, în Astra, 18, nr. 3, mai 1984, p. 11; Horşia, Horaţiu, [Liviu Cihodaru], în Arta, nr. 6, 1985; Itu, I., Casa şi pădurea, în Contemporanul, nr. 17 (2006), 19 apr. 1985, p. 5; Rădulescu, E., Pasiunea asumată cu exigenţă, în Drum Nou, 29 mart. 1985, p. 2; Ekés Làszlo, [Liviu Cihodaru], în Brassoi Lapok, nr. 11, 18 mart. 1988, p. 4; [Liviu Cihodaru], în Karpatenrundschau, 18 mart. 1988; Rădulescu, E., Grafică şi pictură, în Astra, nr. 4, apr. 1988, p. 2; Redlow, Th., [Liviu Cihodaru], în Arta, nr. 4, 1988; Vasiu, D., [Liviu Cihodaru], în Drum Nou, 19 mart. 1988, p. 2; Brumaru, A. I., Expoziţia L.C., în Tribuna, nr. 37, 12-18 sept. 1991, p. 10; Vasiu, D., [Liviu Cihodaru], în Gazeta de Transilvania, iul. 1991; Istrate, P., Liviu Cihodaru – 65 de ani, în Cuget rom., 13 mart. 1998, p. 4; Matei, Artişti, p. 38-39; Bodea Tatulea, V., Liviu Cihodaru. Jurnal intim. Grafică, Brașov, Ed. Artfilco, 2000, 62 p. [cuprinde reproduceri după lucrări ale sale, precum şi numeroase aprecieri ale criticilor]; Liviu Cihodaru Transfigurare, Brașov, Ed. Artfilco, 2001, 112 p. cu il. [conţine sute de reproduceri după lucrările sale, tema nudului fiind centrală, precum şi aprecieri cu privire la opera sa]; Liviu Cihodaru, Peisajul, Brașov, Artfilco, 2003, 214 p.; Liviu Cihodaru, Flori, prefață de Anca Pop Scheire, Brașov, Artfilco, 2005, 162 p.; Olaru, Oana, Osnaga, Bianca, Andriesei, Monica, BiblioPinacoteca, Brașov, Biblioteca Județeană Brașov, 2014; http://artindex.ro/2012/12/20/cihodaru-liviu/ creat în 2012, accesat în 7 mai 2020; Biblioteca Județeană Brașov deţine în secţia de Colecţii Speciale mai multe cataloage de expoziţie (1978, 1980, 1983, apr. 1985, mart. 1988 şi iul. 1991), ce cuprind reproduceri sunt creaţia sa, însoţite de aprecieri ale criticilor.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.