CERGHIT, Ioan

CERGHIT, Ioan (născut 13 decembrie 1927, sat Sebeș, comuna Hârseni, județul Brașov), profesor universitar. A urmat școala primară din sat, Liceul “Radu Negru” Făgăraș, Școala normală Blaj și Facultatea de psihologie și pedagogie Cluj. Strălucit student, a fost reținut la facultate unde a parcurs toate gradele universitare. A obținut doctoratul cu lucrarea Filmul în procesul de învățământ. A fost conferențiar și profesor la Facultatea de Filosofie a Universității București. A ocupat următoarele funcții: șef de sector la Institutul de științe București (1966-1969), prodecan al Facultății de Filosofie (1973-1977), șef Catedra de pedagogie și psihologie (1979-1990), șef al Laboratorului de didactică universitară (1984-1989), director al Seminarului pedagogic (1994-1996) și al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic (1994-1999). După pensionare, a continuat să fie profesor consultant la Facultatea de psihologie și științele educației a Universității București. Este autor de cursuri universitare, manuale, studii și cărți de specialitate, în ediții succesive îmbunătățite, îndrumare de căpătâi pentru generații de studenți și profesori. A participat cu comunicări științifice la reuniuni internaționale și UNESCO la Praga, Bonn, Belgrad, Atena, Sofia, Barcelona etc. Prin ampla sa activitate didactică și științifică, a contribuit la promovarea unor concepții și practici inovative în învățământul și pedagogia românească.

OperaDidactica filmului școlar. Contribuții, București, EDP, 1970, 232 p.; Filmul în procesul de învățământ, București, EDP, 1970, 247 p.; Mass- media și educația tineretului școlar, București, EDP, 1972, 212 p.; Tehnici moderne de instruire, București, Centrul de multiplicare al Univ. București, 1974, 230 p.; Metode de învățământ, București, EDP, 1976, 194 p., ediția a 2-a, 1980, ediția a 3-a, 1997, 272 p., ediția a 4-a revăzută și adăugită, Iași, Polirom, 2006, 319 p.; Perfecționarea lecției în școala modernă, București, EDP, 1983 (în colab. cu Alexandrina Briscan și Mariana Chițoran); Pedagogie școlară. Didactică generală, București, EDP, 1984, 105 p. (în colab. cu Vasile Bunescu, Elvira Crețu), alte ediții 1986, 1988; Didactica, București, EDP, 1993, 148 p., 1994, 176 p. (în colab. cu I. T. Radu, E. Popescu, Lazăr Vlăsceanu, ediții succesive 1995-1998); Prelegeri pedagogice, Iași, Polirom, 2001, 232 p. (în colab. cu I. Neacșu, I. Negreț-Dobridor, I. O. Pânișoară); Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, București, Aramis, 2002, 320 p., ediția a 2-a revăzută și adăugită, Iași, Polirom, 2008, 399 p.
Referințe: Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Făgăraș, Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 50.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.