CANTONIERU, Nicolae

CANTONIERU, Nicolae (pseudonimul lui Niculae Niculescu) (născut 13 martie 1899, Giurgiu – mort 14 octombrie 1935, Giurgiu), prozator. A absolvit Liceul militar şi a activat ca ofiţer până în 1933, când, din motive de boală, este pensionat cu gradul de locotenent. A fost colaborator la revista Școlarii din București, din anul 1916. A debutat la Roman în revista Foc tânăr (1933). Între 1934-1935 trăieşte la Brașov, unde colaborează la Braşovul literar şi artistic, precum şi la revistele Arc, Adevărul literar şi artistic, 13, Pământul. A redactat şi condus împreună cu Aurel Marin şi Mihail Chirnoagă revista Frize, într-o modestă încăpere care poate fi văzută şi astăzi pe strada Dealul de Jos din Brașov. În 1934 editura braşoveană a revistei menţionate mai sus a publicat singurul lui volum Întâmplări omeneşti, volum ce excelează prin observaţie realistă şi analiză psihologică. Au rămas neterminate romanele Omul cu inima în palmă, Amintirile unui copil de familie proastă şi Regimentul nr. 3. Din ultimul a publicat fragmente în revistele Frize (Brașov) şi Pământul (Călăraşi). Nicolae Cantonieru a fost remarcat de George Călinescu, care îi transmitea: ,,Aveţi fără îndoială adevărate însuşiri de scriitor şi mai cu seamă un simţ al atmosferei şi o putere descriptivă remarcabilă”.

OperaÎntâmplări omeneşti, Brașov, Frize, 1934; Chinezii la Giurgiu, Biblioteca Județeană Giurgiu, colecția Biblioteca giurgiuveană, nr. 48, colecție coordonată de Daniela Bardan, consultant științific Camelia Filip, Giurgiu, Kronos R, 2018, 229 p.;
Referinţe: Bobescu, Constantin, Şireagu, Octavian, Nicolae antonieru., în Prometeu, an I, nr. 1, mai 1934, p. 40; Ilovici, M., Negativismul tinerei generaţii, București, Ed. Gruparea Intelectuală Litere, 1934, p. 193-195; Şuluţiu, O., Cronica literară Nicolae Cantonieru, Întâmplări omeneşti, în Reporter, II, nr. 18, 1934, p. 2; Idem, Scriitori şi cărţi. Nicolae Cantonieru, Întâmplări omeneşti, în Familia, Oradea, I, nr. 2, 1934, p. 94-95; Baciu, Ştefan, Nicolae Cantonieru, în Pământul, IV, nr. 114, 1935, p. 2; Murăşanu, T., Nicolae Cantonieru, în Pagini literare, II, nr. 10, 1935, p. 384; Navrea, V. Aurel, Nicolae Cantonieru, în Prometeu, an II, nr. 1-2, 1935, p. 40 şi Front literar, 1936-1939, Brașov, indice bibliografic; Streinul, Mircea, †Niculae Cantonieru, în Iconar, 1, nr. 4, dec. 1935, p. 9; Ștefan, Ion, Nicolae Cantonieru, în Junimea literă, an 24, nr. 10–12, oct.-dec. 1935, p. 390; Chirnoagă, M., Unul din noi, în Pământul, V, nr. 146, 1936, p. 4; Chiru, Teodor (M. Chirnoagă), Cronică Nicolae Cantonieru, Oameni, în Lanuri, III, nr. 1, 1936, p. 33-38; Ştefan, Ion, Nicolae Cantonieru, în Pământul, V, nr. 125-126, 16–20 febr. 1936, p. 2; Revista Front literar, I, nr. 7, 1936, cu articole comemorative de Şt. Baciu, M. Brătucu, M. Chirnoagă, Aurel Marin, V. Spiridonică; Doi ani de la moartea lui Nicolae Cantonieru, în Front literar, II, nr. 4-6, 1937, p. 5; Baciu, Ştefan, [Se vor împlini în toamna care vine patru lungi ani de la trecerea dincolo a lui Niculae Cantonieru], în Universul literar, 48, nr. 30, 20 iulie 1939, p. 7; Baciu, Ştefan, [Întâile frunze căzute în toamna asta ne-au adus aminte că alte toamne ne-au luat câţiva prieteni: Alexandru Călinescu şi Niculae Cantonieru] în Universul literar, 48, nr. 38, 23 septembrie 1939, p. 8; Navrea, V. Aurel, Nicolae Cantonieru, în Prometeu, II, nr. 1-2, 1939, p. 40; Baciu, Ştefan, Niculae Cantonieru, în Universul literar, an 51, nr. 2, 10 ian. 1942, p. 6. (cu foto); Chirnoagă, M., Nicolae Cantonieru, în Tribuna, Brașov, III, nr. 696, 1943, p. 2; Baciu, Ştefan, Călătorii, Madrid, Colecţia Start, 1974, p. 29, 42–43; Antonescu, Nae, Scriitori uitaţi, Cluj, Ed. Dacia, 1980, p. 38–45; Antonescu, Nae, Convorbiri revuistice. Cu Vasile Spiridonică (1909-1988) despre scriitori, reviste din Transilvania, asociații scriitoricești, poezie și proză, critică literară etc., în Steaua, 50, nr. 2, 1999, p. 13-15; Dicţionarul general al literaturii române. C/D, coord. Eugen Simion, București, Univers Enciclopedic, 2004, p. 51-52; Pestrea-Suciu, Steluța, Restituiri. Nicolae Cantonieru, un scriitor uitat, în Astra, s.n., an 18, mai 2008, p. 11; Scurtu, Nicolae, Restituiri. Însemnări de istorie literară, în România literară, nr. 16-17, 2016 [articol cu corecturi biografice pe baza arhivelor și completări bibliografice la fișa de dicționar din Dicționarul general al literaturii române]; Talianu, Emil, Niculae Cantonieru, scriitor militar – Str. Soarelui 6, Iași, Rotipo, 2019.
Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.