CÂMPIAN, Vasile

CÂMPIAN, Vasile (născut 4 aprilie 1936, Dumbrăveni, azi județul Mureş – mort 2013, Brașov), inginer, profesor universitar. A absolvit studiile universitare în 1959 când a fost angajat şef de laborator la catedra de automobile şi tractoare a Institutului politehnic București. După un stagiu de un an a fost avansat la gradul de asistent universitar. În 1963 i s-a încredinţat postul de şef de lucrări. Și-a susținut în 1969 teza de doctorat cu titlul Studiul dinamicității și economicității autovehiculelor în regim de funcționare nestaționar. În acelaşi an a ocupat prin concurs postul de conferenţiar universitar la disciplina Automobile, iar în 1978 a fost promovat la gradul de profesor universitar pentru activitatea sa ştiinţifică şi pedagogică. Domenii de competență: construcția și calculul autovehiculelor, proiectarea sistemelor de direcție, frânare și suspensie. A predat la Facultatea de Mecanică, catedra de autovehicule și motoare, fiind șeful catedrei de atuomobile şi tractoare din aprilie 1973 până în mai 1981, când a fost numit prorector al Universității Brașov până în septembrie 1987. A susținut următoarele cursuri: Transmisii automate pentru autovehicule, Dinamica autovehiculelor, Construcția și calculelor autovehiculelor, Proiectarea sistemelor de direcție, frânare și suspensie pentru comenzi optime. Membru al Societății Inginerilor de automobile din România, conducător de teze de doctorat din 1990.

OperaAutomobile, București, EDP, 1968, ediții diferite 1975 (în colab. cu Marin Untaru și Enache Ionescu), 1989, Brașov, Ed. Univ., 465 p., (curs universitar în colab. cu V. Vulpe, Gh. Ciolan, I. Preda ș.a.); Construcția și calculul automobilelor, București, Ed. Tehnică, 1974, ediția a II-a, Brașov, Ed. Univ., 1989; Tractoare și automobile, vol. 1 Dinamica și economicitatea tractoarelor și automobilelor, 223 p., vol. 2 Calculul și construcția tractoarelor și automobilelor, 368 p., Brașov, Ed. Univ., 1979 (în colab. cu E. Ionescu, S. Ionescu, Gh. Pereș); Dinamica autovehiculelor, Brașov, Ed. Univ., 1988, 448 p. (în colab. cu Marin Untaru, Enache Ionescu, Gh. Ciolan, Gh. Pereș ș.a.); Unele aspecte privind posibitățile de studiu ale transmisiei cardanice – CAR 92, vol. II, Pitești, 1992; Bazele statistice ale cercetărilor în vederea stabilirii colectivelor de solicitare ale componentelor transmisiilor mecanice – CONAT 96, Brașov, vol IV; Stabilirea aproximativă a caracteristicilor inerțiale și elastice ale modelului utilizat pentru simularea unei cutii de viteze cu trei arbori și patru trepte de viteză – ESFA, București, vol. I, 1998; Experimental Research of Strains in Motor Vehicle Transmission – CONAT 99, Brașov, vol. II; Theoretical Research of Strains in Motor Vehicles Transmissions – CONAT 99, Brașov, vol II.; Bazele ingineriei autovehiculelor rutiere, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2005, 219 p. (în colab. cu Ovidiu Câmpian).
ReferinţeFacultatea de inginerie mecanică: 1949-2019: monografie, coord. de prof. univ. dr. Ioan Călin Roşa, Brașov, Univ. Trans., 2019, p. 64-65 ( text de Radu, Gheorghe Alexandru, Momente din istoria învăţământului superior automobil-istic la Brașov).
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.