CĂCIULĂ, Gheorghe

CĂCIULĂ, Gheorghe (născut secolul XIX, comuna Turcheş, Săcele, județul Brașov – mort la Pietroşiţa, județul Dâmboviţa), învăţător, muzician, psalt, compozitor. A funcţionat un timp ca învăţător în Săcele – Brașov, apoi a condus la Câmpulung Muscel o şcoală cu program pentru învăţarea muzicii psaltice, la Biserica Sfântul Nicolae. După 1855 îl întâlnim la Pietroşiţa, unde deschide o şcoală românească. Compozitor talentat, a lăsat mai multe lucrări în manuscris, pe care le semnează Giorgie Căciulă sau uneori „Grigore Căciulescu”, indicând profesia și proveniența geografică prin sintagma „cantor săcelean”.

Opera: În biblioteca bisericii din Pietroşiţa se păstrează un antologhion psaltic cunoscut sub denumirea de Manuscrisul Toma Diaconescu, ce a fost caligrafiat de Gheorghe Căciulă între 1854 -1856. Acesta conţine cântece psaltice originale, dar şi creaţii aparţinând altor muzicieni psalţi. Un alt manuscris s-a găsit de către preotul Gheorghe Drăghici în biblioteca parohială a bisericii Sfânta Marina din Câmpulung în care o parte a cântărilor sunt transcrise în dublă notație. Manuscrisul muzical 35 din Biblioteca Mănăstirii Sinaia aparține aceluiași.

Referinţe: Ciobanu, Gheorghe, Muzica bisericească la români, în Biserica Ootodoxă Română, XC, nr. 1 – 2, 1972, p. 186; Cosma, Lazăr Octavian, Hronicul muzicii româneşti, vol. III, București, 1975, p. 146; Ciobanu, Gheorghe, Muzica instrumentală, vocală şi psaltică, din secolul XVI – XIX, în vol. Izvoare ale muzicii româneşti, vol. II, București, 1978, p. 152; Pârnuţă, Gheorghe, Din istoria învăţământului muzical românesc, în Studii de muzicologie, vol. XIX, București, 1985, p. 95; Ciobanu, Gheorghe, Muzica de cult bănăţeană, origine, vechime, specific, în Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, vol. III, București, 1992, p. 108,123; Catrina, C., Un Irmologhion din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Muzica, s. născut, vol. IV, nr. 1, 1993, p. 120; Ionescu, Gh. L., Lexicon, p. 72 (cu bibliografie); Bucur, Barbu Sebastian, Bucur, Manuscrisele muzicale românești de la Muntele Athos, București, Ed. Muzicală, 2000, p. 105-107; Barbu Sebastian, Gheorghe Căciulă – 150 de ani de la prima atestare documentară, în Acta Musicae Bizantinae, vol. V, mai 2003; Drăghici, Gheorghe, Muzica religioasă în Dâmbovița și Muscel, Târgoviște, Cetatea de Scaun, f.a.; Vasile, Vasile, Un valoros și inedit fond de manuscrise muzicale de la mănăstirea Sinaia, în Muzica, nr. 2, 2012, p. 135-136, disponibil online http://www.ucmr.org.ro/Texte/RV-2-2012-10.pdf, accesat 29 apr. 2020.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.