BROŞTEANU, Petru

BROŞTEANU, Petru (născut 5 iunie 1838, comuna Seleuş, județul Arad – mort Brașov, ianuarie? 1920), publicist, secretar al Căilor Ferate austro-ungare. După ce a slujit o perioadă ca ofiţer în armata austro-ungară, funcţionează în cadrul căilor ferate austro-ungare. După 1880 se stabileşte la Brașov, unde va lucra până la pensionare tot în cadrul căilor ferate. A fost format în spiritul militant al patrioţilor ardeleni şi al literaturii paşoptiste. S-a implicat într-o susţinută activitate culturală, încercând să facă cunoscut în Europa propriul popor prin intermediul publicaţiei Romänische Revue, care apărea în limba germană din raţiuni de propagandă. La aceasta a colaborat între martie-decembrie 1893, fiind o vreme (un an) şi editorul acesteia, în anul 1893. Contribuţia sa a constat în traducerile în limba germană ale unor fragmente din operele unor cunoscuţi scriitori români (I. Creangă, D. Bolintineanu şi Petre Ispirescu). În aria aceloraşi preocupări se înscrie şi colaborarea sa la revista Transilvania între 1890 şi 1892. După stabilirea sa la Brașov, începe colaborarea cu Gazeta de Transilvania între 1895 şi 1896. Rezultatele acestei colaborări le adună în volumul Traista cu poveşti (1896). Acesta cuprinde şase povestiri ce vorbesc despre eroismul manifestat de români în lupta împotriva Imperiului Habsburgic, luptă în care ar fi beneficiat de sprijinul împăratului Napoleon. Sunt prezentate o serie de figuri haiduceşti, despre care autorul susţine că ar fi veridice. În realitate acestea sunt rodul imaginaţiei scriitorului, cu impact însă în formarea conştiinţei naţionale. A mai colaborat la Opinca (Reşiţa) în 1885, la Dreptatea, alături de V. Branişte* şi C. Diaconovici. Petru Broșteanu este autorul mai multor lucrări în limba germană, fapt apreciat de Academia Română, care l-a ales membru corespondent la 1/3 aprilie 1889 la secţiunea istorică, alături de A.D. Xenopol şi D. Onciul. Este şi autorul unei lucrări în limba germană despre oţelăria din Reşiţa.

OperaDas Eisen und Stahlwerk Reschitza, Reşiţa, Verlag der Stefan Kretschnerschen Buchhandlung, 1877, 30 p; Traista cu poveşti istorice, Brașov, Tip. A. Mureşianu, 1896, 138 p., ed. a II-a, Brașov, Ed. Libr. N. I. Ciurcu, 1897, 135 p. Traduceri – Şuluţiu, I. Sterca, Der Romäne als Jäger. Aus dem „Memoriu”…in’s Deutsche übersetz von, Reşiţa, 1879; Maniu, V., Zur Geschichtsforschung über die Rumänien Deut. von, Reşiţa, 1884; Francke, Dr. Heinrich, Istoria împăratului Traian, Fasc. I-IX, Brașov, 1895-1897, Timişoara, 1897; Articole (în periodice): Spicuiri din autori străini asupra românilor, în Transilvania., XXI, 1890, nr. 2-4, p. 9; Rhaeto-romanii, originea şi elementele limbilor, în Transilvania, XXIII, 1892, nr. 1-4, p. 6;
Referinţe: Diaconovici, Enciclopedia I, p. 590; Roman, Al., Petru Broșteanu, Traista cu poveşti, în Analele Academie Române, partea adm., tom XIX, 1896-1897; Publicaţii periodice româneşti, tom I, 1820-1906, București, 1913, p. 622-623 [Rev. Romänische Revue apare în unele monografii şi studii sub forma Rumänische Revue şi chiar Römische Revue, ceea ce este o sursă de confuzii]; Predescu, Enciclopedia, p. 131; Roşca, Maria, Mirel, Maria, Romänische Revue (1885-1894), revistă pentru apărarea intereselor naţionale, în Acta Musei Napocensis, 1971, p. 651-659; Dicționarul Literaturii Române de la origini până la 1900, Academia Română, București, p. 124 (cu bibliografie – anul primirii în Acad. Rom., 1887); Engel, W., Romänische Revue, Timişoara, 1978 [monografie consacrată acestei reviste]; Zaberca, V., Leu, V., Din corespondenţa bănăţenilor cu G. Bariţiu, în Mehedinţi – istorie şi cultură, I, 1978, Drobeta Turnu-Severin, p. 87-90 [se menţionează perioada sa reşiţeană de activitate]; Rusu, M.M., Dicţionarul, în Brașovul Literar și Artistic, II, 1980, p. 56; Bibliografia Românească Modernă (1831 – 1918), I, p. 477; Rusu, Dorina M., Istoria Academiei Române, 1997, p. 92; Hangiu, Dicţionarul…, p. 401; Chiş, Tiberiu, O revistă unică în cultura română, în vol. Un enciclopedist român aproape uitat: dr. C. Diaconovici, Reşiţa, Editura Timpul, 1999, p. 50-57; Leu, Valeriu, Dificultăţile unei reviste româneşti de limba germană, în acelaşi vol., p. 58-65.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.