BREZEANU, Maria

BREZEANU, Maria (născută 19 martie 1924, Râşnov, județul Brașov – decedată 19 aprilie 2005, București), chimist. După studiile liceale făcute la Brașov, a urmat cursurile Facultății de Chimie din Universitatea București. În anul 1956 a devenit doctor în chimie, iar în 1970 doctor docent. A parcurs toate treptele ierarhiei universitare, fiind asistent (1948), şef de lucrări (1956), conferenţiar (1962) şi profesor universitar din 1969 la catedra de chimie anorganică a Facultății de Chimie, la care din 1992 rămâne profesor consultant, coordonând doctorate în chimie anorganică. Ca domeniu de cercetare s-a orientat îndeosebi asupra combinaţiilor complexe polinucleare, domeniu abordat pentru prima dată în România. A reuşit astfel să creeze o adevărată şcoală de chimie a combinaţiilor complexe polinucleare. Singură şi în colaborare a redactat peste 180 de lucrări, publicate atât în ţară, cât şi în străinătate, fiind şi autoarea a 13 cărţi şi a unui tratat. Pentru una din acestea a obţinut în 1990 premiul Academiei Române. Este deţinătoarea a 19 brevete de invenţie şi membră în comitetul de redacţie al publicaţiei Revue roumaine de chimie. În ultima perioadă s-a preocupat de chimia clusterilor metal-sulf, precursori de specii supramoleculare şi de implicaţiile lor teoretice şi practice. Membru corespondent al Academiei Române din 18 decembrie 1991 şi titular din 23 martie 1993, fiind aleasă preşedinte al Secţiunii de Ştiinţe Chimice a Academiei Române din 1994. În aprilie 2002 a fost distinsă de preşedintele României cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios. Timp de 8 ani a condus Secţia de Ştiinţe Chimice a Academiei Române, până în 2002 (?). A adus remarcabile contribuţii la dezvoltarea şcolii româneşti de chimie coordinativă. Radu Z. Tudose o caracterizează astfel: ,,un exemplu de seriozitate şi demnitate pentru generaţiile de studenţi, doctoranzi şi colegi. Înzestrată cu o inteligenţă sclipitoare, cu o pasiune şi dăruire totală pentru ştiinţă, cu o mare putere de înţelegere, cu un ascuţit şi pătrunzător spirit analitic (…) Recunoscută şi apreciată pentru probitatea sa profesională, pentru exigenţă, corectitudine, seriozitate, dăruire şi înţelegere (…) A fost caracterizată printr-o mare distincţie, o politeţe remarcabilă, mult tact şi cumpătare, multă modestie.”  Cercetările științifice au fost premiate de Ministerul Educației în 1961 și 1963, iar în 1990 a primit Premiul Gh. Spacu din partea Academiei Române.

OperaChimia, manual pentru cl. a-X-a, București, EDP, 1966, 158 p. (în colab. cu Sava, Marieta); Chemie. Lehrbuch für AO die 10 Klasse, 1966, 1967, 1968, 167 p. (în colab.) şi ediţii maghiare; Chimia combinaţiilor complexe, București, Ed. Did. şi Ped., 1969, 439 p., (în colab. cu Spacu, Petru), ed. 1974, 347 p.; Mică enciclopedie de chimie, București, Ed. Enciclopedică Română, 1974, 512 p. (în colab. cu Albu, Constantin D.); Lucrări practice de combinaţii complexe (uz intern), București, 1976 (în colab.); Chimie anorganică, București, EDP, 1981, 727 p. (în colab. cu Marcu, Gh., Bejan, Cornelia ș.a); Combinaţii complexe polinucleare şi aplicaţiile lor, București, EAR, 1986, 224 p. (în colab. cu Patron, Luminița, Andruh, Marius); Chimia metalelor, București, Ed. Acad. Rom., 1990, 408 p. (în colab. cu Cristurean, Elena, Antoniu, Adriana, Marinescu, Dana, Andruh, Marius); ArticoleDeterminarea gravimetrică a miobiului, în AUB, seria ştiinţele naturii-chimie, an 15, nr. 2, 1966, 2 p. (în colab.); Sinteza unor clorocomplecşi ai cuprului, în AUB, seria ştiinţele naturii-chimie, an 15, nr. 1, 1966, 4 p. (în colab. cu Ailincăi, Ioana); Coordination compounds of 3d transition metals with alcoholamines, în AUB, seria chimie, nr. 1, 1969, 7 p. (în colab.); Combinaţii complexe polinucleare cu legături metal-metal, în AUB, seria chimie, an 21, nr. 2, 1972 (în colab.), 10 p.; Coordination compounds with cooperation bonds, în Revue roumaine de chimie, 17, 1972, pag. 1858-1866 (în colab.); Coordination compounds with metal-metal bonds, în AUB, seria chimie, nr. 1, 1972, 11 p. (în colab.); Complex compounds with macrocyclic ligands. Complexes of Co II with macrocyclic ligands derived from aniline, în AUB, seria chimie, an 22, nr. 1, 1973, 9 p. (în colab.).
Referinţe: Rusu, Dicţionar, p. 90 (cu foto); Academica, nr. 6, 7, 8 din apr., mai, iun., 1996, p. 86; Sahini, Victor Em., Amintiri din activitatea de peste o jumătate de veac a doamnei academician Maria Brezeanu, în Academica, an 25, 14 apr. 2004, p. 63-64; Radu Z. Tudose, în Academica, 37, apr. 2005, p. 78 (este anunţată moartea chimistei); Mărghitan, Liviu, Costea, Florea, Ștefănescu. Radu, Academienii Brașovului (secolele XIX-XX), Arad, Ramira, 2008; Dragomirescu, Șerban, Maria Brezeanu (1924-2005). Academicieni brașoveni, în Țara Bârsei, an 16, nr. 16, 2017, p. 14.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.