BRETIN, Rodica

BRETIN, Rodica (născută 6 noiembrie 1958, Brașov), scriitoare şi traducătoare. A absolvit facultatea TCM din cadrul Universității „Transilvania” Brașov. Înzestrată cu talent literar, se remarcă cu proză fantastică şi în 1981 participă pentru prima dată la un concurs literar de anticipaţie (prima ediţie a concursului Hellion din 1981), unde obţine o menţiune pentru povestirea SF Accidentul. În acelaşi an, obţine premiul II al Revistei Ştiinţă şi Tehnică la a XI-a Consfătuire naţională a cenaclurilor de anticipaţie de la Iași. Debutează şi cu poezia Sîntem doar oameni în 1982 în paginile Revistei Săptămâna. Tot în 1982, la ediţia a II-a a concursului de anticipaţie Hellion, obţine premiul II şi premiul II al Revistei Ştiinţă şi Tehnică. Acum obţine premiul revistei Tribuna din Sibiu la a XII-a Consfătuire naţională a cenaclurilor de anticipaţie. Lucrările sale, îngrijite din punct de vedere stilistic, vor fi publicate în almanahuri şi reviste (Astra, Magazin, Săptămâna şi Tribuna), iar unele din acestea vor fi radiodifuzate în cadrul emisiunii „Radio Biblioteca SF”. A colaborat la The HistorianScience et VieAntares-FranceRomânia LiterarăMeridianBaricada etc. Între 1991-1996 a fost lector și ulterior redactor șef la editura Baricada, iar între 1997-2001 activează, în calitate de consilier editorial și redactor șef la editura Nova pentru ca între 2003-2006 să ocupe postul de lector la redacția Știință – Frontierele cunoașterii la editura Cartea de Buzunar. Povestirile sale de anticipaţie dovedesc o deosebită preocupare pentru viitorul planetei în condiţiile unor posibile întâlniri cu civilizaţii extraterestre. În schimb, proza fantastică a Rodicăi Bretin se constituie în adevărate explorări ale lumilor din univers. Din 1981 a condus Cenaclul de anticipaţie „Antares” din Brașov, iar din 1983 cenaclul de anticipaţie Universal – Fandom din București, din 1996 membră a Fantasia Art Association Cornwall, Marea Britanie. În 1985 îi apare la Editura Albatros volumul de povestiri fantastice Efect holografic. În cele 16 povestiri care îl alcătuiesc  „Rodica Bretin se prezintă cu o bine însuşită lecţie de limbă literară, cu o matură rigoare stilistică, în limitele căreia sensurile cuvintelor se pliază cu precizie intenţiilor comunicării” (I. D. Coman). Potrivit lui Mircea M. Tomuş, autoarea, „neapelând la un simplu procedeu de retorică garfică, îndeamnă cititorul la o constructivă reflexie”. Povestirile sale „…vădesc tuşeurile unei mâini sigure, hotărâte asupra scopului şi a modalităţii de expresie. Datorită conciziunii lor, aceste povestiri nu permit desfăşurarea barocă în dantelăria cuvintelor, dincolo de nivelul feericului, care nu poate decât să le văduvească de acea liniaritate tranşantă a unui gen literar care se autoconţine şi se autoexplică”. Pentru Mihai Coman „povestirile Rodicăi Bretin nu se hrănesc din revărsări de evenimente, din suspansul aventurii, ci din atmosfera de fior şi lirism în care autoarea înfăşoară o istorie simplă, nesofisticată. Metafora domină, o metaforă situată nu atât la nivelul verbului, cât la acela al structurii stilistice de ansamblu. Tensiunea povestirilor se naşte din lentoarea lor, din zăbava asupra amănuntului poetic, simbolic adeseori. În felul acesta, istorisirile prozatoarei se transformă într-o parabolă ce vizează când condiţia umană, când avatarurile cunoaşterii, când categoriile mari ale Eticului”. Rodica Bretin se dovedeşte o scriitoare prolifică, tipărind mai multe volume. În colaborare a realizat antologia de proză fantastică şi fenomene neelucidate Antares, volumul I-IV. Din 1991 Rodica Bretin devine membră a Uniunii Scriitorilor din România. Beneficiind de aprecierea cititorilor, volumele şi antologiile Rodicăi Bretin au cunoscut un tiraj de peste un sfert de milion de exemplare, numeroase nuvele şi povestiri fiindu-i traduse şi publicate în Franţa şi Italia. Prezentând unul din volumele sale, Lumea lui Hind, ziarul italian Coriere Veneziano remarca: „Dovedind o uimitoare putere de evocare, românca Rodica Bretin reînvie spectaculos, aproape cinematografic, lumea cuaternarului târziu. Nu doar cea sălbatică, violentă, fără viitor, ci şi epopeea oamenilor de Cro-Magnon, în care pentru prima oară individul înfruntă mulţimile de monştri, catastrofele naturale, chiar fără şanse de izbândă, în numele demnităţii umane. În acest mesaj venit din Europa de Est – strivită decenii la rând sub tăvălugul depersonalizator al comunismului – ne aminteşte tuturor, occidentali sau estici, valori perene, adesea uitate în febra căutării de modele universal valabile”. Rodica Bretin s-a remarcat şi ca traducătoare, tălmăcind din limba engleză patru volume. Premii: Premiul pentru Cea mai bună proză străină la Festivalul Internațional al Artei fantastice de la Annecy, Franța, 1996, pentru nuvela Negură, premiul Volaverunt la Festivalul de la Valencia pentru nuvela Conquistadorul (2001), Premiul pentru Cel mai bun roman străin pentru Fecioara de fier acordat de Fantasia Art Association (2005), Premiul Colin, 2017, la categoria volum de proză scurtă fantastică pentru Cetatea fără trecut și Premiul Opera Omnia decernat la a 40-a ediție a Convenției Naționale a Cluburilor și Autorilor de science-fiction din România, Timișoara, 2019.

OperaEfect holografic, București, Albatros, 1985, 161 p.; Şoimul alb, Timişoara, Facla, 1988, 168 p.; Supravieţuire, în Baricada, an. I, nr. 39, 9 oct. 1990, p 12; Uriaşul cel Bun, București, Ed. Ion Creangă, 1989, 80 p.; Drumul fără sfârşit, București, Ed. Baricada, 1991, 192 p.; Cel care vine din urmă, București, Ed. Baricada, 1993, 272 p. (cu foto pe coperta 2); Lumea lui Hind, București, Ed. RAI, [1998] 240 p; Omul de nisip, Ed. Image, 2000, 264 p.; Fecioara de fier, București,  Editura C.N.I., 2001 [roman care prezintă evenimentele din Europa sec. XII], ediția a II-a. București, Cartea de Buzunar, 2006, 384 p.; Dosarele imposibilului, București, Cartea de buzunar, 2003, 94 p.;  Poarta vrăjitoarelor: călătorii în timp și lumi paralele, București, Cartea de buzunar, 2005, 96 p., ediția aII-a, București, Nemira, 2015, 160 p.; Misterul lumilor paralele, București, Cartea de buzunar, [2006], 192 p.; Naufragiați în timp, București, Cartea de buzunar, [2006], 192 p.; Tunelul timpului, București, Cartea de buzunar, [2006], 94 p.;  Călătorii în timp și lumi paralele, București, Nemira, 2015, 160 p.; Cetatea fără trecut, București, Nemira, 2015, 104 p.; Cronicile imposibilului: misterul lumilor paralele, tunelul timpului, enigme în istoria lumii, București, ePublishers, 2015, 374 p.; Războinicii Nordului. Enigme în istoria lumii, [cuvânt înainte : Dan Apostol], București, ePublishers, 2015, 311 p.;  Ecouri din tenebre, București, Crux Publishing, 2016, 286 p.; Fortăreața, București, Tritonic, 2016, 281 p.; Protectorii, vol. I Oameni și zei, București, Tritonic, 2017, 239 p., vol. 2 Poarta Stelară, 2018, 244 p., vol. 3 Elysium, 2019;
Traduceri: Frost, Scott: Dale Cooper: viaţa mea, benzile mele. Twin Peaks, București, Ed. Baricada, 1993, 320 p.; J.H. Rosny Aîné, Leul uriaş, București, Ed. Baricada, 1993, 222 p. (în colab. cu Laurenţiu Petrescu); Lawrence, D.H., Amantul doamnei Chatterley, București, Ed. Baricada, 1991 (semnată sub pseudonimul Jana Duma); Chişinău, Ed. Hyperion, 1991 (sub acelaşi pseudonim); ed. a II-a revizuită, București, Ed. Baricada, 1993, 383 p. [romanul a fost pentru prima oară tradus direct din lb. engleză]; Orczy, Baronesa de, În umbra ghilotinei, București, Ed. Baricada, 1994, 239 p.;
AntologiiAntares F[rontier]: [antologie SF] : vol. 1 : [Fenomenul OZN ; Paleoastronautică ; Cryptozoologie ; Literatură fantastică ; Literatură SF], realizatori: Dan Apostol, Rodica Bretin, București, Baricada, 1991, 159 p.; Antares F[rontier] : [proză ştiinţifico-fantastică] : vol. 2 : [Strict secret ; Literatură fantastică ; Literatură SF], realizatori Dan Apostol, Rodica Bretin, București, Baricada, 1992, 160 p.; Antares F[rontier] : [proză ştiinţifico-fantastică] : vol. 3 : [Dispariţii misterioase în Triunghiul Bermudelor ; Literatură fantastică ; Literatură SF], realizatori Dan Apostol, Rodica Bretin, București, Baricada, 1993, 288 p.; Antares F[rontier] : [proză ştiinţifico-fantastică] : vol. 4 : [Dispariţii enigmatice ; Literatură fantastică], realizatori Dan Apostol, Rodica Bretin, București, Baricada, 1995, 320 p.; Cronici din lumi interzise : antologie de proză fantastică, realizare şi traduceri Rodica Bretin, București, Ager-Economistul, [2002], 191 p.; Vânătorii Lumii de Dincolo [coord. şi traducerea Rodica Bretin], București, Cartea de buzunar, [2006], 320 p.
Referinţe: Coman, Ion D., [Bretin Rodica], în Drum Nou, nr. 12576, 7 iul. 1985, p. 4; Coman, Mihai, [Bretin Rodica], în Suplimentul literar – artistic al Scânteii tineretului, nr. 9, 1985, p. 4; Almanahul Anticipaţia, 1984, p. 253 (cu foto); Tomuş, Mircea, [Bretin Rodica], în Transilvania, nr. 6, 1985, p. 32-33; Ţion, Al., Metaforă, simbol, parabolă, în Astra, nr. 7, iul. 1985, p. 7. Brașovul Literar și Artistic, 1986, p. 41 (cu foto).
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.