BRĂTUCU, Gheorghe

BRĂTUCU, Gheorghe (născut 12 aprilie 1944, comuna Văleni, județul Dâmboviţa), profesor doctor inginer. A efectuat studiile primare şi cele gimnaziale în comuna natală, iar cele liceale în cadrul Liceului Teoretic Real „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel. Din 1962 devine student al Institutului Politehnic Brașov, Facultatea de Mecanică, Secţia Mecanică Agricolă, absolvind în anul 1967. În anul 1976, în cadrul Universităţii din Braşov, va obţine diploma de doctor inginer, în specializarea Tractoare. În cadrul universităţii din Braşov, va funcţiona ca asistent (1967-1976), în cadrul catedrei ATMA, şef de lucrări la catedra MAT (1976-1990), conferenţiar în cadrul catedrei MAIA (1990-1993). Din 1991 a devenit coordonator de lucrări de gradul I pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, iar din 1997 este conducător de doctorat în domeniul Ştiinţe inginereşti, specializarea Inginerie mecanică. De-a lungul activităţii sale didactice, a predat diverse cursuri, în prezent fiind titularul disciplinelor Repararea Tractoarelor şi Maşinilor Agricole (secţia MA), Maşini de Ridicat şi Transportat (secţiile UTIA, MA şi EMU), Cercetarea Experimentală a Sistemelor Tehnice. A efectuat studii de specializare, schimburi de experienţă şi vizite de documentare în străinătate în R.F.G la TU Munchen, 1975-1976 şi apoi în 1995, la Universitatea Tehnică a Moldovei, 1991, şi la Universitatea Hohenheim, Germania, în 2000. După 1990, a predate la Facultatea de Alimentație și Turism, Departamentul de Ingineria și managementul alimentației și turismului. A publicat cursuri şi manuale profesionale şi articole de specialitate atât în ţară, cât şi în străinătate, fiind de asemenea, prim sau unic autor al 26 de contracte de cercetare ştiinţifică în domenii cum ar fi tehnologii pentru repararea utilajelor agricole şi alimentare, fiabilitatea sistemelor tehnice, dinamica utilajelor şi pentru industria alimentară. A participat frecvent în comisii pentru admitere la doctorat, examene de doctorat, evaluarea şi susţinerea tezelor de doctorat, la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Totodată, a fost consilier editorial şi director executiv al Editurii Universităţii „Transilvania”, membru în colegiul de redacţie al Buletinului Ştiinţific al Universităţii „Transilvania”, membru al Societăţii Inginerilor Agricoli din România (SIMAR), membru al Society of Automotive Engineers Inc. (SAE), Pennsylvania SUA, membru al Societăţii inginerilor de automobile din România.

Opera: Cărţi şi manuale universitare: Tehnologia reparării utilajului agricol, Inst. Politehnic Brașov, 1971 (în colab. cu I. Erlicz); Maşini agricole pentru lucrările solului, semănat şi întreţinerea culturilor, Inst. Politehnic Brașov, 1972 (în colab. cu C. Dumitrescu); Curs general de maşini, Univ. Brașov, 1975 (în colab. cu E. Ionescu, S. Popescu, V. Vulpe şi Fl. Rus); Tehnologia reparării automobilelor, Univ. Brașov, 1975 (în colab. cu I. Soare, Fr. Tănase şi I. Erlicz); Fabricarea pieselor auto şi măsurări mecanice, Univ. Brașov, 1978 (în colab. cu R. Rădulescu); Tehnologia de demontare, reparare şi montare a tractoarelor A-1800, Redacţia revistelor agricole, București, 1982 (în colab. cu I. Malaroiu ş.a.); Curs general de maşini, Univ. Brașov, 1983 (în colab. cu E. Ionescu, S. Popescu,  Fr. Tănase, I. Todor şi C. Csatlos); Fabricarea pieselor auto şi măsurări mecanice, București, E.D.P., 1983 (în colab. cu R. Rădulescu şi G. Popa); Tehnologia reparării utilajelor agricole, vol. I şi II, Univ. Brașov, 1984; Tehnologia de demontare, constatare, reparare şi montare a combinei C-14 U, Redacţia revistelor agricole, București, 1985 (în colab. cu A. Alexandrescu ş.a.); Tehnologia reparării utilajelor agricole. Îndrumar de laborator, Univ. Brașov, 1986 (în colab. cu Fr. Tănase); Tehnologia de demontare, constatare, reparare şi montare a tractoarelor U-1010, Redacţia revistelor agricole, București, 1988 (în colab. cu Gh. Zamfir ş.a.); Repararea şi fiabilitatea utilajelor agricole, Univ. Trans. Brașov, 1992;  Maşini şi instalaţii de ridicat şi transportat în industria alimentară şi agricultură, Univ. Trans. Brașov, 1994; Tratat de management universitar, Brașov, Ed. Lux Libris, 1998 (în colab. cu I. Petrescu ş.a.); Management agricol, Univ. Trans. Brașov, 1999; Tehnologie agricolă, Univ. Trans. Brașov, 1999; Bazele tehnologiei industriale, București, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 2000 (în colab. cu I. Popescu ş.a.);  Aspecte actuale ale economiei și managementului fermelor agricole, Brașov, Univ. Trans. Brașov, 2002 (în colab. cu R. Gruia, L. Gaceu); Aspecte actuale ale ingineriei mediului în agricultură, Brașov, Univ. Trans. Brașov, 2002 (în colab. cu R. Gruia, V. Geamănu);  Fabricarea echipamentelor tehnice pentru agricultură și industria alimentară, Brașov, Univ. Trans. Brașov, 2009 (în colab. cu I. Căpățână, C. Păunescu); Transportul intern, manipularea și depozitarea produselor agroalimentare,  Brașov, Univ. Trans. Brașov, 2010 (în colab. cu Cristina Maria Bică, Andreea Lavinia Marin, C. G. Păunescu); Mașini de ridicat și transportat în industria alimentară și agricultură, Brașov, Univ. Trans. Brașov, 2011 (în colab. cu C. G. Păunescu, A. L. Marin); Sisteme de transport în industria alimentară, Brașov, Univ. Trans. Brașov, 2013 (în colab. cu Cr. Păunescu, C. G. Păunescu, I. Căpățână); Sisteme de transport în agricultură, Brașov, Univ. Trans. Brașov, 2015  (în colab. cu D. D. Păunescu, M. Hodirnau);
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi buletine:Consideraţii privind cerinţele exploatării asupra construcţiei tractoarelor agricole, în Mecanizarea şi electrificarea agriculturii, nr. 11, 1968, Bucureşti, p. 33-41 (în colab. cu Gh. Bobescu); Utilizarea metodei grafo-analitice la determinarea stabilităţii statice transversale a agregatelor agricole, în Buletinul Universităţii din Braşov, seria A, vol. XV, anul 1973, p. 375-384 (în colab. cu Fl. Rus); Probleme ale dinamicii ambreiajului principal de tractor (Rezumatul tezei de doctorat), Universitatea din Braşov, 1976; Aspecte ale comportării dinamice a mecanismului de presare al preselor de balotat, în Al doilea simpozion internaţional de mecanisme şi metode de proiectare cu ajutorul calculatorului (SYROM`77), Bucureşti, 1977, vol.I, p. 261-268 (în colab. cu T. Ghinea); Aspecte ale funcţionării decolectorului combinelor de recoltat sfeclă, în Buletinul tehnico-ştiinţific C.I.T., Braşov, 1977, Tom II, vol. 3, p. 129-134 (în colab. cu C. Dumitrescu şi T. Ghinea); Aspecte ale funcţionării discurilor de extragere a sfeclei, în Buletinul tehnico-ştiinţific C.I.T., Braşov, 1977, tom II, vol. 3, p. 135-144 (în colab. cu C. Dumitrescu şi T. Ghinea); Cercetări privind solicitările ambreiajului de tractorBuletinul Universităţii din Braşov, seria A, vol. XIX B, 1977, p. 131-138; Influenţa dinamică dintre ambreiajul principal şi mecanismul de transmitere al tractoarelor pe roţi, în Al doilea simpozion internaţional de mecanisme şi metode de proiectare cu ajutorul calculatorului (SYROM`77), Bucureşti, 1977, vol. I, p. 93-102 (în colab. cu T. Ghinea); Influenţe ale coeficientului de rezervă al ambreiajului asupra cinematicii şi dinamicii tractorului, în  Buletinul Simpozionului Realizări şi perspective în domeniul maşinilor şi instalaţiilor agricole”, Cluj, 1977, p. 175-178; Posibilităţi de modelare a procesului de lucru efectuat de tractorul pe roţi echipat cu lamă de buldozer sau încărcător frontal, ţinând seama de fazele caracteristice, în Buletinul Universităţii din Brașov, seria A, vol. XIX B, 1977, p. 231-238 (în colab. cu Gh. Niţescu, C. Dumitrescu şi T. Ghinea); Stadiul actual şi tendinţe în construcţia de tractoare agricole, în Buletinul Universităţii din Braşov, seria A, vol. XIX B, 1977, p. 179-186 (în colab. cu Niţescu Gh.); Studiul comportării dinamice prin modelare a agregatului tractor cu lamă de buldozer, în Buletinul Universităţii din Braşov, seria A, vol. XIX B, 1977, p. 223-230 (în colab. cu Gh. Niţescu, C. Dumitrescu şi T. Ghinea); Untersuchung des Verhaltens von Schlepperkupplungen bei dynamischer Belastung – Grundlagen der Landtechnik, în Bd. 27/1977, nr. 2, p. 49-56; Aspecte ale fiabilităţii ambreiajului de la combina CAF, Institutul Politehnic Cluj-Napoca, în Buletinul sesiunii, din 28-29 oct. 1978, vol. IV (Maşini agricole), p. 128-133 (în colab. cu A. Gheorma); Aspecte comparative ale solicitărilor transmisiei tractorului la lucrul cu combina de siloz şi freza agricolă, în Buletinul Universităţii din Braşov, seria A, vol. XX C, 1978, p. 63-67 (în colab. cu T. Ghinea); Aspecte privind încadrarea în normativele de întreţineri şi reparaţii a utilajelor agricole, în Buletinul sesiunii ştiinţifice, 28-29 oct. 1978, Institutul Politehnic Cluj-Napoca, vol. IV, Maşini agricole, p. 122-127 (în colab. cu T. Ghinea şi N. Trif); Aspecte privind încălzirea ambreiajului de tractor, în Buletinul Universităţii din Braşov, seria A, vol. XXII, 1978, p. 23-28 (în colab. cu T. Ghinea); Asupra utilizării calculatorului pentru cercetarea unor aspecte ale comportării transmisiei tractorului la agregarea cu maşini agricole acţionate prin priza de putere, în Buletinul simpozionului Noutăţi în mecanisme şi organe de maşini – proiectarea asistată de calculator”, Braşov, 1978, vol. II, p.169-174 (în colab. cu T. Ghinea); Asupra variaţiei sarcinilor pe punţile tractoarelor grele la lucru cu încărcătoare frontale, în Buletinul sesiunii de la Progresul” Brăila, 1978, p. 269-272 (în colab. cu Gh. Niţescu, C. Dumitrescu şi T. Ghinea); Cercetări experimentale asupra încălzirii ambreiajului de tractorîn Buletinul Universităţii din Braşov, seria A, vol. XX C, 1978, p. 49-53 (în colab. cu Fl. Rus şi N. Trif); Cercetări experimentale privind acceleraţiile corpului tractorului cu încărcător frontal, în Buletinul Sesiunii de la “Progresul” Brăila, 1978, p. 279-282 (în colab. cu T. Ghinea, Gh. Niţescu şi C. Dumitrescu); Cercetări experimentale privind solicitările tractorului la lucrul cu maşini de recoltat mazăre, I.P., Cluj-Napoca, în Buletinul sesiunii ştiinţifice, 28-29 oct. 1978, vol. IV, Maşini agricole, p. 159-164 (în colab. cu T. Ghinea); Contribuţii la îmbunătăţirea siguranţei în funcţionarea şi protecţia maşinilor unelte cu comandă numerică, în Creaţia tehnică şi fiabilitatea în construcţia de maşini, secţia Maşini-unelte, scule şi dispozitive, Iaşi, 22-23 dec. 1978, p. 244-249 (în colab. cu Gh. Crutu, N. Trif şi Gh. Cotora); Cu privire la îmbunătăţirea calităţii lucrului decantoarelor prin controlul continuu al densităţii, în Creaţia tehnică şi fiabilitatea în construcţii de maşini, secţia Maşini agricole şi terasiere, Iaşi, 1978, p. 382-384 (în colab. cu T. Ghinea, C. Dumitrescu); Despre importanţa utilizării coeficientului de rezervă pentru mărirea fiabilităţii ambreiajului, în Creaţia tehnică şi fiabilitatea în construcţia de maşini, secţia Maşini agricole şi terasiere, Iaşi, 1978, p. 385-389 (în colab. cu T. Ghinea şi C. Dumitrescu); Momentele de aderenţă ale roţilor motoare ale tractorului ţinând seama de solicitările maşinilor agricole, în Creaţia tehnică şi fiabilitatea în construcţia de maşini, secţia Maşini agricole şi terasiere, Iaşi, 22-23 dec. 1978, p. 390-392 (în colab. cu C. Dumitrescu şi T. Ghinea); Studiul solicitărilor dinamice din ambreiajul tractoarelor pe roţi cu ajutorul calculatorului numeric, în Buletinul Simpozionului Noutăţi în mecanisme şi organe de maşini – proiectarea asistată de calculator”, Braşov, 1978, vol. II, p. 81-88 (în colab. cu T. Ghinea); Unele aspecte privind solicitările tractoarelor la lucrul cu încărcătorul frontal, IP, Cluj-Napoca, în Buletinul sesiunii, oct. 1978, vol. IV, Maşini agricole, p. 165-169 (în colab. cu C. Dumitrescu, Gh. Niţescu, şi T. Ghinea); Aspecte ale modelării matematice a transmisiei agregatului tractor semiremorcă activă acţionată mecanic, utilizat la lucrări de transport, în Buletinul sesiunii de la ICPTT, Bucureşti, 1979, vol. 2, p. 75-81 (în colab. cu T. Ghinea); Aspecte privind solicitările din transmisia tractorului la lucrări de transport în agricultură, în Buletinul sesiunii de la ICPTT, Bucureşti, 1979, vol. 2, p. 55-63 (în colab. cu T. Ghinea); Cercetări privind organul de împrăştiere de la maşinile de administrat îngrăşăminte prin centrifugare, în A III-a CONATMA, Braşov, 1980, vol. II, p. 415-420 (în colab. cu Fl. Rus şi N. Trif); Cu privire la posibilitatea cercetării unitare pe calculator a unor particularităţi ale lucrului agregatului tractor presă de balotat, în Buletinul Universităţii din Braşov, seria A, vol. XXII, 1980, p. 45-50 (în colab. cu T. Ghinea); Folosirea tensometriei la măsurarea forţelor şi momentelor de torsiune transmise de tractoare la maşini agricole, în Buletinul celui de al II-lea simpozion naţional de tensometrie, Cluj-Napoca, 1980, p. 219-225 (în  colab. cu S. Popescu, C. Dumitrescu, Fl. Rus şi T. Ghinea); Influenţa sarcinii tractate asupra solicitărilor  pe punţile motoare ale tractorului TAF-650. Cercetări experimentale, în A III – a CONATMA Braşov, 1980, vol. II, p. 387 – 392 (în colab. cu T. Ghinea, S. Popescu, Fl. Rus, E. Ionescu şi C. Dumitrescu); Instalaţie tensometrică pentru măsurarea sarcinilor din transmisia tractoarelor pe roţi, în Al II-lea simpozion naţional de tensometrie Cluj-Napoca, 1980, p. 307-313 (în colab. cu T. Ghinea, S. Popescu, C. Dumitrescu şi Fl. Rus); Metodă experimentală complexă pentru determinarea interacţiunii dintre ambreiaj şi mecanismul transmisiei tractoarelor, în Al II-lea simpozion de mecanisme şi transmisii mecanice, vol III, Timişoara, 1980 (în colab. cu T. Ghinea); Posibilităţi de modelare matematică a unor cuplaje din transmisia agregatelor tractor-maşină agricolăacţionate prin priza de putere, în Al II-lea simpozion de mecanisme şi transmisii mecanice, vol. III, Timişoara, 1980 (în colab. cu T. Ghinea); Probleme privind fiabilitatea tractoarelor A 1800 utilizate în condiţiile pedoclimatice din Ţara Bârsei, în A III – a CONATMA, Braşov, 28-29 noiembrie 1980, vol. II, p. 371-378 (în colab. cu L. Constantinescu); Traductor tensometric pentru măsurarea vibraţiilor torsionale din cuplajele elastice ale transmisiilor tractoarelor, în Al II-lea simpozion naţional de tensometrie, Cluj-Napoca, 11-14 iunie 1980, p. 301-303 (în colab. cu Fl. Rus, S. Popescu, T. Ghinea şi C. Dumitrescu); Unele aspecte privind fiabilitatea autobuzului articulat, DAC 117 UDA, în A III –a CONATMA, Braşov, 1980, vol. I, p. 345 –352 (în colab. cu P. Tapai, şi N. Trif); Unele aspecte privind fiabilitatea tractoarelor U-800 în condiţiile de lucru din judeţul Braşov, în A III-a CONATMA, Braşov, 1980, vol. II, p. 379-386 (în colab. cu L. Constantinescu); Utilizarea tensometriei electrice la determinarea momentului de torsiune la arborele cotit al motorului, în Al II-lea simpozion naţional de tensometrie, Cluj-Napoca, 1980, p. 307-313; Aspecte privind fiabilitatea combinelor de recoltat cereale pe pante CP-12 în condiţiile de lucru din zona Rupea, în A III-a CONATMA, vol. II, p. 363-370 (în colab. cu L. Constantinescu); Influenţa sarcinii tractate asupra solicitărilor în transmisia tractorului TAF –650, în A III-a CONATMA Braşov, vol. II, p. 393-398 (în colab. cu Fl. Rus, T. Ghinea, S. Popescu, E. Ionescu şi C. Dumitrescu); Appareil à déterminer la consommation de combustible aux moteurs à combustion interne, în A IV –a CONATMA Braşov, 1982, vol. I, p. 161 – 166 (în colab. cu I. Stroie); Dispositif vibratoire  pour la recolte mecanisé du cassis, în A IV – a CONATMA, Braşov 19 – 20 nov 1982, vol. I, p. 353 – 358 (în colab. cu C. Dumitrescu, I. Bălăşcuţă, T. Ghinea şi I. Helera); Sur la détermination du nombre de tours nécessaire au filtre celulaire rotatif, în A IV –a CONATMA, Braşov, 1982, vol. II, p. 347 – 352 (în colab. cu T. Ghinea şi C. Dumitrescu); Analiza fiabilităţii troliilor TA – 2 AM de pe tractoarele forestiere TAF – 650, în A IV –a sesiune Creaţia tehnică şi fiabilitatea în construcţia de maşini, Iaşi, 1983, p. 271 – 276 (în colab. cu T. Ghinea şi C. Dumitrescu); Aspecte ale fiabilităţii remorcilor RM – 7 utilizate la transporturile din agricultură, în A IV-a sesiune Creaţia tehnică şi fiabilitatea în construcţia de maşini, Iaşi, 15 – 16 aprilie 1983, p. 259 – 264 (în colab. cu L. Constantinescu); Modelarea dinamică şi matematică a transmisiei combinei de recoltat sfeclă pentru studiul solicitărilor în vederea măsurării fiabilităţii, în A IV –a sesiune Creaţia tehnică şi  fiabilitatea în construcţia de maşini, Iaşi, 1983, p. 265 – 270 (în colab. cu C. Dumitrescu şi T. Ghinea); Dispozitiv pentru încărcarea cu arc electric vibrator a pieselor de la utilajele agricole, în Sesiunea naţională “Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrări la cald”, Braşov, 1984, vol. III, p. 163–170 (în colab. cu Gh. Subici); Possibilités de réduction de la consommation dnergie électrique à l`utilisation à moudre DI-55, în Buletinul Universităţii din Braşov, seria A, vol. XXVI, 1984, p. 121-126 (în colab. cu T. Ghinea şi V. Flucuş); Aspects de la fiabilité des socs des charrues dans les conditions de travail du département de Braşov, în Buletinul Universităţii din Braşov, 1985, Seria A, vol. XXVII, p. 121-130 (în colab. cu T. Ghinea); Dispositif pour le turnement et la mise en position des pièces au chargement par condure dans les ateliers de reparation dans l`agriculture, în A V –a CONATMA, Braşov, 21 – 22 nov. 1985, vol. II, p. 53–60 (în colab. cu T. Ghinea şi M. Iordache); Étude sur la possibilité de restauration des corps des pompes hidrauliques par déformation plastique, în A V– a CONATMA, Braşov, 1985, vol. ll, p. 60 –68 (în colab. cu S. Popescu şi T. Ghinea); L`étude des posibilités de restauration des coussinets des moteurs des tracteurs, în A V – a CONATMA, Braşov, 1985, vol. II, p. 87 – 92 (în colab. cu L. Constantinescu, C. Turtoi şi T. Ghinea); Recherches concernant l`équipement de l`autoturisme tout – terrain ARO –240 D pour le travail de fauchage, în A V –a CONATMA, Braşov, 1985, vol. II, p. 41 –46 (în colab. cu T. Ghinea, S. Popescu, C. Dumitrescu şi N. Mugea); Sur la réalisation du profil descouteaux des machines à rotor de type disque pour hacher les furrages fibraux en maintenant constant l`anglede glissement, în Buletinul Universităţii din Braşov, 1986, Seria A, vol. XXVIII, p. 133-140 (în colab. cu T. Ghinea şi C. Csatlos); Cercetări privind solicitările dinamice din transmisia tractoarelor la lucrările de îmbunătăţiri funciare, în Buletinul Sesiunii Ştiinţifice INMA, Bucureşti, 1987, p. 236-243 (în colab. cu O. Burlea şi M. Zaman); Aparat pentru determinarea jocurilor unghiulare globale în transmisiile mecanice ale tractoarelor şi automobilelor, în Buletinul CIT, Braşov, 1988, p. 205-208 (în colab. cu S. Popescu, Fl. Rus şi O. Wultschner); Aparat pentru determinarea patinării tractoarelor agricole, în Buletinul CIT, Braşov, 1988, p. 201-204 (în colab. cu Fl. Rus şi S. Popescu); Aparat pentru măsurarea consumului de combustibil la tractoare şi maşini agricole auto-propulsate, în Buletinul C.I.T.,Braşov, 1988, p. 193 –196 (în colab. cu S. Popescu, Fl. Rus şi D. Precup); Appareils pour les  mesurages en conditions d`exploatation de consumation de combustible pour tracteurs et machines agricoles, în A VI-a CONATMA, Braşov, 1988, vol. II, p. T 463 – T 468 (în colab. cu A. Mărginean); Banc à actionnement hydraulique et accouplement mécanique pour le serrage des vis aux moments controlés, în A VI-a CONATMA, Braşov, 25-26 nov. 1988, vol. II, p. 477-484 (în colab. cu Fl. Rus şi C. Csatlos); Dispositif pour ltude du proccessus de travail executé par les distribuiteurs centrifugaux, în A VI – a CONATMA, Braşov, 1988, vol. II, p. MA. 21 – MA 26 (în colab. cu Fl. Rus şi V. Necşulescu); Fiabilitatea produselor – criteriu principal de stabilire a limitelor de uzură pentru piesele utilajelor agricole, în Buletinul CIT, Braşov, 1988, p. 269-272; Studiul corelaţiei parametrilor sistemului de ungere cu uzurile liniei de arbore cotit la motorul D-110, în Buletinul CIT, Braşov, 1988, p. 137-140 (în colab. cu O. Wultschner şi M. Brătucu); Beitrag bezüglich der Zuverlässigkeit der Kurbelwellenanlagen des D – 110 Motors, în A VI – a CONATMA, Braşov, vol. II, p. T 469 – 476 (în colab. cu O. Wultschner); Instalaţie pentru strângerea cu momente controlate a şuruburilor la montarea motoarelor de tractoare şi maşini agricole, în Mecanizarea agriculturii, nr. 5, mai 1989, Bucureşti, p. 26-31 (în colab. cu I. Benecze şi D. Stoica); Instalaţie pentru încărcarea pieselor cu arc electric vibrator, în Buletinul simpozionului “Probleme actuale de mecanică agricolă”, vol. II, p. 99-102, Timişoara, 1991 (în colab. cu Gh. Subici); Studii privind înzestrarea gospodăriilor montane cu maşini şi unelte agricole pentru producţia animală şi vegetală, în Buletinul Simpozionului “Probleme actuale de mecanică agricolă”, vol. II, p. 115-119, Timişoara, 1991 (în colab. cu L. Constantinescu); Studiul fiabilităţii în perioada de garanţie a tractoarelor U-650, fabricate în ultimii ani, în condiţiile de lucru ale judeţului Braşov, în Buletinul Simpozionului “Probleme actuale de mecanică agricolă”, vol. II, p. 103-108, Timişoara, 1991 (în colab. cu L. Constantinescu); Aspecte ale dinamicii agregatului de transport tractor maşină agricolă, în Buletinul simpozionului naţional “Probleme actuale de mecanică agricolă”, Timişoara, 1992, p. 12-17; Aspecte privind fiabilitatea motoarelor D-110 montate pe tractoarele U – 650 M, în Buletinul Simpozionului naţional “Probleme actuale de mecanică agricolă”, Timişoara, 1992, p. 18-23; Aparate auxiliare pentru mărirea stabilităţii arcului electric, în Buletinul sesiunii “Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrarea la cald a metalelor”, Braşov, 1993, vol. VI, p. 148-153 (în colab. cu N. Trif); Aspecte privind fiabilitatea remorcii agricole 7 R BAM, în Buletinul celei de a VII-a Conferinţe Naţionale de Automobile şi Tractoare, Braşov, 1993, vol. III, p. 67-74; Aspecte tehnico-economice privind recondiţionarea arborilor maşinilor agricole prin acoperiri metalice, în Buletinul sesiunii, “Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrarea la cald a metalelor”, Braşov, 1993, vol. VI, p. 138-142 (în colab. cu N. Trif); Consideraţii asupra măririi optime a loturilor de tractoare supuse testelor de fiabilitate, în Buletinul celei de a VII-a Conferinţe Naţionale de Automobile şi Tractoare, Braşov, 1993, vol. III, p. 421-426 (în colab. cu S. Popescu); Influenţa remorcilor cuplate la tractor asupra sarcinilor dinamice din transmisiile tractorului pe roţi, în Buletinul celei de a VII-a Conferinţe Naţionale de Automobile şi Tractoare, Braşov, 1993, vol. III, p. 101-106 (în colab. cu S. Popescu şi I. Soare); Cercetări privind stabilirea caracteristicilor amortizoarelor de vibraţii torsionale ale ambreiajelor tractoarelor, în Simpozionul naţional cu participare internaţională (inclus în programul IFTOMM/94) PRASIC, 1994, Braşov, 7-9 decembrie 1994, p. 155-161; Cercetări privind utilizarea studiilor de fiabilitate la stabilirea limitelor de uzură ale componentelor instalaţiilor agricole, Conferinţa tehnico-ştiinţifică jubiliară, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, 2-3 iunie 1994, p. 8-9; Elasticity torsion constants optimization for tractor clutch viobration dampers, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. I (36), Series 1994, p. 97-102 (în colab. cu R. Brătucu); Consideraţii privind studiile de aprofundare la specializările de Autovehicule Rutiere şi Mecanică Agricolă de la Universitatea Transilvania Braşov, în vol. Conferinţei internaţionale “Grafica inginerească şi metodica de predare”, Chişinău, 3-4 oct. 1995, p. 202-205 (în colab. cu Gh. Bobescu); Structural and Operational Characteristics of Ear Screw Conveyers of Grain Harvesting Combines, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 2 (37), New Series, Series A, 1995, p. 85-91 (în colab. cu M. Zaman); Aspecte generale privind transporturile agricole în România, în A VIII-a CONAT`96, vol. V, p. 87-92, Braşov, 1996 (în colab. cu M. Zaman); Cercetări privind corelarea parametrilor constructivi şi funcţionali ai transportoarelor elicoidale la combinele de recoltat cereale, în A VIII-a CONAT`96, vol. V, p. 81-86, Braşov, 1996 (în colab. cu M. Zaman şi M. Găvănescu); Contribuţii la studiul transportoarelor longitudinale de spice de la combinele de recoltat cereale, în A VIII-a CONAT`96, vol. V, p. 209-212, Braşov, 1996 (în colab. cu C. Csatlos şi M. Zaman); Cuplaj de sens unic pentru demaroare de autovehicule, în A VIII-a CONAT`96, volumul IV, p. 303-308, Braşov, 1996 (în colab. cu A. Fratu); Particularităţi ale organizării transporturilor în exploataţiile agricole, în A VIII-a CONAT`96, volumul V, p. 55-60, Braşov, 1996 (în colab. cu M. Zaman şi C. Csatlos); Technical Organizational Problems in Agricultural Transports, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, vol. 3 (38), 1996, New Series, Series A, p. 111-118; Cercetări privind evaluarea necesarului de utilaje pentru transporturile agricole din Româniaîn Buletinul primei Conferinţe “Eficienţă, Legalitate, Etică”, 13 dec. 1997, Braşov, p. 13-25 (în colab. cu O.R. Burlea şi R. Brătucu); Contribution to the Study of the Reactions on the Wheeled Tractor Axles in Land Reclamation Works, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 4 (39), Series A, 1997, p. 21 – 30 (în colab. cu O. Burlea şi R. Brătucu); A 4×4 traktoren elöre fuggesztett szántóföldi munkagepek hatasa, MicroCAD`98 International Computer Science Conference, University of Miskolc, 25-26 February 1998, Section L Mechanical Engineering Science (în colab. C. Csatlos şi O.R. Burlea); Agricultura românească în tranziţie la economia de piaţă, în Buletinul celei de a III-a Conferinţe, Eficienţă, Legalitate, Etică”, Braşov, Ed. Lux Libris, 17 dec. 1998, p. 15-24; Aspecte privind eficientizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în exploataţiile mici şi mijlocii, în Buletinul celei de a II-a Conferinţe, “Eficienţă, Legalitate, Etică”, 15 mai 1998, Braşov (în colab. R. Brătucu); Aspecte privind reglarea umidităţii în instalaţiile automate de climatizare din depozitele de legume şi fructe, în Buletinul Sesiunii “ALTEXIM – 1″, vol. IV, Sibiu, 22-23 mai 1998, p. 327-332 (în colab. cu O. R. Burlea, L. Gaceu şi D. Perniu); Aspecte privind tranziţia la economia de piaţă şi situaţia învăţământului din România, în Buletinul celei de a V-a Conferinţe, Eficienţă, Legalitate, Etică”, Braşov, 10 dec. 1998, Ed. Ecran Magazin, p. 413 – 417; Aspecte tehnico-economice privind certitudinea de funcţionare a sistemelor tehnice, în Buletinul celei de a III-a Conferinţe Eficienţă, Legalitate, Etică”, Braşov, 17 dec. 1998, p. 169-176, Ed. Lux Libris (în colab. R. Brătucu); Aspects Regarding Optimisation of Romanian Farm Sizes, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 5 (40), Series A, 1998, p. 107 – 112; Aspects Regarding the Reliability of the PP-3.30 M Plough, în Buletinul Conferinţei cu participare internaţională Trans Agra Tech`98″, 22-24 apr. 1998, Cluj Napoca, vol. I, Tractoare şi Maşini Agricole, p. 27-32 (în colab. cu O.R. Burlea şi R. Brătucu); Cercetări privind dinamica tractoarelor pe roţi în agregat cu încărcătorul frontal, în Buletinul Sesiunii PRASIC – 98, vol. II, p. 397 – 402, Braşov, 1998 (în colab. C. Csatlos şi R. Brătucu); Characteristics of the Dynamic Stability for the System Tractor with Scarifier used to Amelioration Land Obtained by Computer Design, MicroCAD`98 International Computer Science Conference, University of Miskolc, 25-26 February 1998, Section L Mechanical Engineering Science(în colab. cu C. Csatlos şi O. Burlea); Influenţa factorilor naturali asupra costurilor produselor agricole vegetale, în Buletinul celei de a V-a Conferinţe, Eficienţă, Legalitate, Etică”, Braşov, 10 dec. 1998, Ed. Ecran Magazin, p. 211 – 216; Îmbunătăţirea randamentului energetic al instalaţiilor de prelucrare primară a laptelui prin utilizarea tuburilor termice, în Buletinul Sesiunii ALTEXIM – 1″, vol. IV, Sibiu, 22-23 mai 1998, p. 305-312 (în colab. cu S. Peligrad şi M. Zorca); Particularităţi ale tipologiei controlului în mediul universitar, în Buletinul celei de a II-a Conferinţe Eficienţă, Legalitate, Etică”, 15 mai 1998, Braşov (în colab. cu O. Burlea); Particularităţi ale dinamicii sistemului tractor – nivelator la lucrări de îmbunătăţiri funciare, în Buletinul Sesiunii PRASIC – 98, vol. II, p. 397 – 402, Braşov, 1998 (în colab. cu O.R. Burlea şi M. Zaman); Particularităţi privind controlul automat al reglării temperaturii în instalaţiile de uscare a produselor de origine vegetală, în Buletinul Sesiunii ALTEXIM – 1″, vol. IV, Sibiu, 22-23 mai 1998, p. 333-340 (în colab. cu L. Gaceu şi O. Burlea); Reducerea duratei de fierbere a zemii groase de zahăr sub vid prin agitare mecanică, în Buletinul Sesiunii ALTEXIM – 1″, vol. IV, Sibiu, 22-23 mai 1998, p. 319-325 (în colab. cu M. Zorca, S. Peligrad şi R. Brătucu); Research on the Optimisation of the Technological Manufacturing Variants of Agricultural Machines, în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 6 (40), Series A, 1998, p. 107 – 112; Respects Concerning the Longitudinal Stability of Tractors Landed Bettering Works, în Buletinul Conferinţei cu participare internaţională Trans Agra Tech`98″, 22-24 apr. 1998, Cluj Napoca, vol. I, Tractoare şi Maşini Agricole, p. 273-280 (în colab. cu C. Csatloc şi O. Burlea); Sinteză privind criteriile tehnico-economice pentru alegerea mijloacelor de transport şi manipulare a produselor alimentare, în Buletinul Sesiunii ALTEXIM – 1″, vol. IV, Sibiu, 22-23 mai 1998, p. 313-318 (în colab. cu O. R. Burlea, L. Gaceu şi R. Brătucu); Sistemul creditelor transferabile din învăţământul superior, în Buletinul celei de a II-a Conferinţe Eficienţă, Legalitate, Etică”, 15 mai 1998, Braşov; Aspecte psihosociale ale adaptării cadrelor didactcie la reforma învăţământului superior românesc, în Buletinul celei de a IV-a Conferinţe, Eficienţă, Legalitate, Etică”, Braşov, 12 mai 1999, Ed. Ecran Magazin, p. 23-26; Computer Simulation of the Main Clutch Dynamic of Tractors in Land Improvement Works, în Buletinul sesiunii MicroCAD`99 – International Computer Science Conference, February 1999, Section M: Mechanical Engineering Sciences, Miskolc, Ungaria, p. 37 – 42 (în colab. cu C. Csatlos şi O. Burlea); Creşterea fiabilităţii operaţionale a tractoarelor prin optimizarea dimensiunilor solelor agricole, în IX-th International Conference CONAT`99, Braşov, 1999, vol. III, pag. 128 – 131 (în colab. cu L. Gaceu); Cu privire la distribuţia temperaturii în masa de seminţe în timpul procesului de uscare, în IX-th International Conference CONAT`99, Braşov, 1999, vol. III, pag. 95 – 98 (în colab. cu L. Gaceu şi N. Ţane); Optimizarea dimensională a exploataţiilor agricole, premisă a creşterii eficienţei şi fiabilităţii operaţionale a tractoarelor agricole, în Buletinul celei de a IV-a Conferinţe, Eficienţă, Legalitate, Etică”, Braşov, 12 mai 1999, Ed. Ecran Magazin, p. 113–117; Particularităţi privind determinarea duratei procesului de uscare a seminţelor, în IX-th International Conference CONAT`99, Braşov, 1999, vol. III, pag. 91–94 (în colab. cu L. Gaceu şi N. Ţane); The analyse of the Kinematics Unfitness for the 4WD Tractor – Plough Aggregates, în Buletinul sesiunii MicroCAD`99 – International Computer Science Conference, February 1999, Section M: Mechanical Engineering Sciences,Miskolc, Ungaria, p. 37–42 (în colab. cu C. Csatlos şi O. Burlea); Experimental Research on the Role of Equipment for Compliance on the Quantity of Ash from Weat Flour, în Bulletin of the Transilvania University of Brasov, vol. 7 (56), nr.  2, 2014, Series II – Forestry-Wood Industry-Agricultural Food Engineering, p. 41–46 (în colab. cu D. D. Păunescu); Influence of the vibration amplitude on the quality of shredded medicinal vegetal material subjected to sortinf, în Symposium Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, Croația, 2014, p. 273– 281, (în colab. cu V. Vlăduț, I.Pirnă, C.Florea, D. Păunescu); Experimental Researches Concerning the Optimization of the Duration of the Drying Process for the Apples Conservation, în Bulletin of the Transilvania University of Brașov, Series II, vol. 9 (58), nr. 1, 2016 p. 59-68 (în colab. cu A.L. Marin, D. D. Păunescu).
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.