BRĂTUCU, Gabriel

BRĂTUCU, Gabriel (născut 1 octombrie 1964, Schitu Golești, județul Argeș), economist, profesor universitar. Între 1985-1989 a urmat Facultatea de comerț, Academia de studii economice București. La aceeași instituție academică a susținut doctoratul în economie, specializarea marketing, în anul 1995. Din 1990 a început activitatea la Facultatea de științe economice, Universitatea Transilvania Brașov, ajungând în 2002 profesor. Din 2008 a devenit decan al acestei facultăți. A ocupat și ocupă și alte funcții în administrația universității: membru în Senatul universității (2000-2012, din nou din 2016), în Consiliul academic (2008-2012), în Consiliul de administrație (2012-2016). A publicat, ca autor unic, coautor și coordonator, cursuri universitare, cărți, dicționare și volume colective tematice de studii, concentrându-se pe domeniul marketingului și al turismului. Co-organizator al International Conference on Business Excellence, împreună cu ASE, din 2006 până în prezent. Membru al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER) și al Society for Business Excellence.

Opera: Autor și coautor – Marketing electoral, Brașov, Aula, 1998, 190 p.; Introducere în marketingul social, Brașov, Infomarket, 1999, 224 p. (în colab. cu Ana Ispas); Marketing al serviciilor publice, Brașov, Infomarket, 1999, 256 p. (în colab. cu Ana Ispas, Ioana-Bianca Chițu); Marketing turistic, Brașov, Infomarket, 1999, 320 p. (în colab. cu Ana Ispas și Dumitru Patriche); Marketing, vol. 1, Concepte, strategii, cercetări, comportamente, 314 p., vol. 2, Mix, specializări, planificare, organizare, 304 p., Bv., Ed. Univ. Trans., 2000 (coordonare Constantin Lefter, în colab. cu Cristina Răuță, Ioana Chițu); Curs de marketing internațional, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2002, 328 p. (o altă ediție din 2008, 193 p.) (în colaborare cu Dana Bocșor); Dicționar general de afaceri, Brașov, Ecran Magazin, 2003, vol. 1 – 322 p., vol. 2 – 324 p., vol. 3 – 352 p.; Marketing general, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2011, 248 p. (în colab. cu Ovidiu Mircea Țierean); Marketing social-politic, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2013, 352 p. (în colab. cu Ion Constantin Enache, Anca Ramona Pralea); Politici și stragegii de marketing utilizate în mediul online, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2014, 238 p. (în colab. cu Alexandra Tălpău); Strategii și politici de marketing utilizate în domeniul produselor software, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2014, 236 p. (în colab. cu Axenia Bianca Boitor); Coordonator – 25 de ani. Facultatea de științe economice și administrația afacerilor 1990-2015, Bv., Ed. Univ. Trans., 2015, 168 p.; Județul Brașov – profilul destinației turistice, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2015, 232 p.
Referințe:
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare