BRĂTESCU, Nicolae

BRĂTESCU, Nicolae (născut 1815?, Moeciu de Jos, comuna Bran, județul Brașov – decedat 1887?, Brașov), cântăreţ bisericesc, compozitor, psalt. A urmat cursurile Seminarului Teologic din Buzău, unde s-a iniţiat în studiul muzicii psaltice şi al cântărilor bisericeşti. Este numit psalt la mănăstirea Sf. Sava din București. A fost cântăreţ bisericesc şi la Biserica Sărindar, profesor la Seminarul din București (1855-1864). Între anii 1857-1865 a fost protopsalt la catedrala Sfintei Mitropolii şi psalt la Biserica din Groaveri, Brașov (din 1864). Activitatea sa în domeniul muzicii religioase cuprinde traduceri din limba greacă a unor cântări bisericeşti pentru serviciul religios, care au fost publicate în şase volume (1857-1861). A cutreierat prin multe locuri în Ţara Românească de unde a cules şi prelucrat muzică bisericească. La sfârşitul unora dintre aceste volume este dată o listă a prenumeranţilor, mulţi din ei preoţi şi cântăreţi din Ţara Bârsei. În prefaţa la unul dintre manuscrisele sale se referă la truda pe care a depus-o în tălmăcirea acestor cărţi „deoarece l-am tradus eu cu multe ameţeli pentru folosu-vă şi al neamului, fiindcă şi eu sunt un sânge cu voi şi cu tot neamul românesc”.

OperaExtract care cuprinde în sine toate cântările cele de peste tot anul, București, Seminarul Mitropoliei, 1857; Rânduiala Sfintei şi Dumnezeieşte[i] liturghii, ed. a II-a, București, 1857, 102 p; Privigheri sau Mânecător care cuprinde rânduiala dimineţilor, trad., [București], Seminarul Mitropoliei, 1857, 217 p.; Calofonicon care cuprinde în sine toată floarea cântărilor, București, 1859, 33 p.; Heruvico-Chironicar, I, București, 1859, 179 p.; Antologhia sau Heruvico-Chinonicar, trad., București, 1861, 162 p.. În biblioteca bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Brașovului se păstrează mss. 49-54. Referinţe: Manolache, M., Opera muzicală a psaltului Nicolae Brătescu şi contribuţia sa la întărirea unităţii noastre naţionale, București, 1971, (mss.); Manolache, M., Contribuţia lui N. Brătescu, psaltul Mitropoliei din București la românizarea cărţilor bisericeşti, în BOR, XC, nr. 5-6, 1972 p. 591-595; Catrina, C. şi Manolache, M., Muzica psaltică românească în Biblioteca din Şcheii Brașovului, în SCIA, s. TMC, Tom. 19, nr. 1, 1972, p. 37-44; Moldoveanu, Nicu, Muzica bisericească la români în secolul al XIX-lea, în GB, XLI, nr. 11-12, 1982, p. 905-907; Moldoveanu, Nicu, Afirmarea muzicii româneşti în vremea Domnului Al. I. Cuza 1859-1866, în BOR, CIX, nr. 4-6, 1991, p. 143-144; Ionescu, Gh. C., Lexicon, p. 45-46 (cu bibliografie); Cosma,Viorel, Enciclopedia muzicii românești de la origini până în zilele noastre, vol. 2 (B), București, Arc 2000, 2007, p. 221-222 (cu bibliografie).