BRANDSCH, Karl II

BRANDSCH, Karl II (născut 7 august 1900, Fişer, lângă Rupea, județul Brașov – mort 5 iulie 1978, Sighişoara), pictor. Tatăl său a fost preot şi împreună cu întreaga familie s-au mutat la Sighişoara atunci când micuţul Karl Brandsch avea doi ani. Aici şi-a început studiile, pe care le-a continuat apoi la Şcoala Agricolă din Mediaş. Între 1919-1923 a studiat la Universităţile din Leipzig, Königsberg, Hohenheim şi Gelsenheim. Devine profesor de agricultură şi ştiinţele naturii la Liceul Pedagogic din Sighişoara, ocupându-se în paralel şi de pictură şi deschizând prima expoziţie în 1926 în oraşul în care profesa, iar următoarea tot aici în 1929. Se perfecţionează în studiul picturii la Cluj între 1928-1930, printre cei mai importanţi pictori care l-au influenţat numărându-se Aurel Ciupe, Al. Pop şi Catul Bogdan. După terminarea studiilor de pictură a devenit profesor de desen la Gheorghieni. La sfârşitul celui de al doilea război mondial, a fost deportat timp de un an în U.R.S.S., după care a revenit la Sighişoara ca profesor de desen. Chiar şi în condiţiile deportării, a continuat să deseneze, imortalizându-şi colegii din lagăr. S-a preocupat de descoperirea şi pregătirea unor elevi talentaţi la desen, iar după 1960, când a fost pensionat, a mai condus încă patru ani Cercul de Artă din cadrul Casei de Cultură din Sighişoara. În prima parte a activităţii sale de pictor, în acuarelele sale predomină peisajele, iar după studiile la Academia de Artă din Cluj se produce o schimbare, culorile, peisajele şi portretele devenind mai expresive. Temele picturilor sale au fost inspirate de călătoriile întreprinse, iar desele schimbări de domiciliu au avut şi ele un rol în impunerea diversităţii temelor alese. În 1969 a deschis o expoziţie la Sighişoara ce cuprindea toată opera sa. În 1978, în ultimul an al vieţii, tablourile sale au fost expuse la Expoziţia Artiştilor Germani din România, deschisă la București. O expoziție retrospectivă a fost organizată în anul 2000, în Germania. Desenele sale, realizate în diferite oraşe transilvănene, pot fi considerate în acelaşi timp opere de artă şi documente (Dieter Drotleff).

Referinţe: Brandsch, Hanna, Brandsch, Karl III, Schuster, Hans-Werner, Karl Brandsch 19001978, ein siebenbürgischer Landschaftsmaler, München, 2000, 48 p.; Drotleff, Dieter, Ein Umfangsreiches Werk. Karl Brandsch (1900-1978), ein siebenbürgischer Landschaftsmaler, în Karpatenrundschau, an 31, nr. 33, 5 aug. 2000, p. 1.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.