BOŞ, Nicolae I.

BOŞ, Nicolae I. (născut 20 ianuarie 1928, comuna Bran, județul Brașov), inginer silvic, profesor universitar doctor. Şi-a făcut studiile primare în comuna natală între 1934-1938, urmând apoi cursurile Colegiului naţional „Andrei Şaguna” din Brașov (1938-1946). Urmează apoi Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Politehnice București (1946-1949) şi Institutul de Silvicultură Brașov, unde îşi susține licenţa în 1950, devenind inginer specializat în silvicultură. S-a angajat la Serviciul de investiții al Institutului de proiectări pentru exploatarea și industrializarea lemnului, filiala Brașov. La sfârșitul lui 1951 trecea din activitatea de proiectare în învățământul superior, de unde revenea în 1956, fără a abandona învățământul.  După ce a obţinut diploma de doctor-inginer (1973) a fost detaşat în Algeria, la Universitatea de Stat din Constantine, ca profesor de topografie la Facultatea de Construcţii (1974-1979). De-a lungul activităţii sale didactice, a parcurs toate treptele învăţământului superior, lucrând mai întâi ca asistent, apoi ca şef de lucrări (1961), conferențiar (1973), profesor (1990) şi profesor Consultant (1994). A fost îndrumător de lucrări de diplomă la topografie şi cadastru general, îndrumător de lucrări practice, precum şi de seminarii, proiecte şi practică de vară la disciplinele Topografie – geodezie – fotogrammetrie, Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Drumuri forestiere, Fotogrammetrie forestieră. De asemenea, a ţinut cursuri la disciplinele: Topografie – geodezie, Fotogrammetrie forestieră, Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Topografie şi trasarea construcţiilor, Cadastru general, Cadastre de specialitate, Expertiza tehnică topo-cadastrală, precum şi lecţii în cadrul cursurilor postuniversitare şi de perfecţionare a inginerilor din producţie. A fost membru în diferite comisii de analiză a unor manuale, lecţii de curs, comisii de doctorat, concursuri de ocupare a posturilor didactice şi este îndrumător de doctoranzi în specialitatea Topografie şi fotogrammetrie forestieră. Boș Nicolae a avut însă şi o bogată activitate de producţie în cadrul lucrărilor de construcţii şi de amenajare a pădurilor şi a drumurilor forestiere. Astfel,  între 1950-1951, activând ca şef al secţiei de Amenajarea pădurilor (Centrul Bran), a elaborat amenajamentul silvic pentru 60.000 ha de pădure, iar în 1951, ca şef al serviciului de investiţii din cadrul Întreprinderii de exploatare şi industrializarea lemnului din Brașov, a coordonat şi executat numeroase lucrări de construcţii (hale, drumuri, căi ferate uzinale). Între 1956-1959 a lucrat ca inginer principal (şef de proiect) la atelierul de Drumuri de la Proiect Brașov, elaborând proiectele pentru şapte drumuri forestiere în lungime totală de 35 km şi pentru modernizarea drumului naţional Predeal-Şercaia. Din 1958 a devenit inginer şef la atelierul Topografie de la Proiect Brașov, coordonând activitatea a 20 ingineri şi tehnicieni, precum şi executarea lucrărilor de ridicare în plan (reţele de sprijin, triangulaţii reperaj aerofotogrammetric, trasări de construcţii). Ulterior, a efectuat o serie de stagii de perfecţionare cu activitate direct productivă la Proiect Brașov în cadrul atelierului topografic (1963), la Institutul de cercetări silvice București (1964) şi la Institutul de construcţii București, Facultatea de Geodezie (1966). A predat la Facultatea de Silvicultură nou înființată după 1989 la Universitatea din Suceava. Este membru de onoare al Societății Naţionale de Fotogrammetrie (1984), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice București (mai 2000), dr. Honoris Causa al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava de la 9 martie 2017. A fost secretar al Consiliului ştiinţific al facultăţii (1981-1989), şeful catedrei de Amenajarea pădurilor (1986-1990), expert tehnic al Ministerului Justiţiei (din 1961) şi expert autorizat al Oficiului Naţional de Cadastru București, preşedinte al Uniunii Geodezilor din România, filiala Brașov-Covasna, membru în Comisia de autorizare a Oficiului Judeţean de Cadastru, preşedinte de onoare al Asociației „Fiii şi prietenii Branului”, începând din 1997. Pasionat de sport,  a fost antrenor de volei categoria I la echipa studenţească „Ştiinţa Brașov”, între 1951-1968, în diviziile A şi B, ajungând de patru ori campioană universitară.

Opera: – cursuri univ. şi de îndrumare: Îndrumarul lucrărilor practice de topografie, Inst. Politehnic Brașov, 1956, 362 p. (în colab. cu R. Bereziuc); Aplicaţii la topografie cu elemente de geodezie şi fotogrametrie, Inst. Politehnic Brașov, 1969, 515 p. (în colab. cu A. Kiss); Topografie pentru construcţii civile şi industriale, curs, Univ. Brașov, 1974, 282 p.; Voies de communications – Routes, Office de publications universitaires, Alger, 1975, 134 p.; Topographie pour constructions, Office des publications universitaires, Alger, 1976, 198 p.; Dessin technique, Office des publications universitaires, Alger, 1978, 84 p. (în colab. cu F. Boş); Topographie, Office des publications universitaires, Alger, 1978, 306 p.; Levée des plans et implantation des projets techniques, Centre des techniciens des travaux publics – Constantine, 1979, 180 p.; Fotogrammetrie forestieră, curs, Univ. Brașov, 1982, 108 p.; Topografie – geodezie, București, EDP, 1982, 462 p. (în colab. cu A. Russu şi A. Kiss); Topografie, lucrări practice, Univ. Brașov, 1986, 132 p. (în colab. cu A. Kiss şi Gh. Chiţea); Fotogrametrie forestieră, curs, Univ. Brașov, 1988, 94 p. (în colab. cu A. Kiss); Topografie şi trasarea construcţiilor, curs, Univ. Brașov, 1988, 137 p. (în colab. cu A. Kiss); Topografie – geodezie, curs, Univ. Brașov, 1989, 365 p.; Topografie, București, EDP, 1993, 400 p.;
– studii: Determinarea drumurilor deschise lipsite de vize de orientare, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. IV, 1956, 6 p. (în colab. cu A. Rusu şi R. Bereziuc); Aspecte privind precizia ridicărilor cu busola topografică, în RP, nr. 9, 1962, 11 p. (în colab. cu A. Rusu şi E. Beldeanu); Cercetări experimentale asupra determinării suprafeţelor prin unele metode grafice şi mecanice, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. V, 1962, 7 p. (în colab. cu A. Rusu şi N. Both); Cercetări privind unele utilizări ale fotogramelor de la noi în silvicultură, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, voI. V, 1962, 5 p. (în colab. cu A. Rusu, R. Bereziuc şi N. Both); Precizia ridicărilor busolare comparativ cu precizia ridicărilor tahimetrice,în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, voI. V, 1962, 6 p. (în colab. cu A. Rusu şi R. Bereziuc); Cu privire la mărirea coeficientului de refracţie atmosferică K şi precizia nivelmentului la distanţe mari, în Rev. de geodezie şi organizarea teritoriului, nr. 4, 1964, 14 p. (în colab. cu A. Rusu şi N. Both); Proiectarea drumurilor forestiere după fotograme, în RP, nr. 7, 1964, 6 p. (în colab. cu A. Rusu, R. Bereziuc şi A. Kiss); Cercetări privind utilizarea fotogrametriei la proiectarea şi trasarea drumurilor forestiere, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, voI. VII, 1965, 10 p. (în colab. cu A. Rusu, R. Bereziuc, A. Kiss, I. Madaras şi N. Vătăşan); Cercetări privind aplicarea pe teren a drumurilor forestiere studiate pe fotograme, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. VIII, 1966 (în colab. cu A. Rusu, R. Bereziuc, A. Kiss şi N. Vătăşan); Terminologia forestieră română, secţiunea Topografie-Geodezie-Fotogrametrie. Lexiconul forestier, Inst. Politehnic Brașov, 1967, 320 termeni (în colab. cu A. Rusu şi A. Kiss); Unele probleme privind precizia calculului reţelelor geodezice, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. IX, 1967, 6 p. (în colab. cu A. Rusu şi N. Vătăşan); Precizia măsurării distanţelor topografice, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. X, Seria B, 1968, 10 p. (în colab. cu A. Rusu, A. Kiss şi E. Hönig); Cercetări privind aspecte ale fotointerpretării forestiere, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, Seria B, vol. XII, 1970, 6 p. (în colab. cu A. Rusu şi A. Kiss); Cercetări privind determinarea reţelelor de sprijin în diferite variante, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, voI. XIII, seria B, 197l, 6 p. (în colab. cu A. Rusu şi A. Kiss); Fotointerpretarea compoziţiei arboretelor din regiunea de munte după fotografii aeriene, în Buletinul de fotogrammetrie, voI. II, nr. 4, 1971, 6 p.; Lucrări de evaluare pe cale fotogrammetrică a volumului arboretelor, în Buletinul de Fotogrammetrie, vol. II, nr. 4, 1971, 7 p. (în colab. cu A. Rusu); Posibilităţi de identificare a speciilor din arboretele de munte pe fotograme aeriene, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, 1971, 8 p.; Stabilirea consistenţei arboretelor pe fotograme aeriene, în Buletinul de Fotogrammetrie, voI. II, nr. 4, 1971, 8 p.; Utilizarea fotogramelor aeriene la studiul şi trasarea drumurilor forestiere, în Buletinul de fotogrammetrie, voI. I, nr. 4, 1971, 8 p. (în colab. cu A. Rusu şi R. Bereziuc); Aspecte privind ridicarea în plan a pădurilor din România, în Buletinul Universității Brașov, voI. XIV, 1972 (în colab. cu M. Stănescu); Forma coroanei arborilor, factor de fotointerpretare, în Rev. de geodezie, cadastru şi organizarea teritoriului, nr. 2, 1972, 6 p.; Organizarea lucrărilor de amenajare a pădurilor în cazul folosirii fotogramelor aeriene, în Buletinul Universității Brașov, vol. XIV, 1972, 6 p.; Perspectivele utilizării fotogramelor aeriene în amenajamentul românesc, în Buletinul Universității Brașov, voI. XIV, 1972, 8 p.; Stabilirea vârstei arboretelor pe fotograme aeriene, în Buletinul Universității Brașov, vol. XV, 1973, 6 p.; Cercetări privind forma coroanei şi portul arborilor crescuţi în masiv, în RP, nr. 5, 1974, 5 p.; Observaţii privitoare la coroana arborilor şi coronamentul arboretelor.Rolul acestor elemente în fotointerpretarea speciilor forestiere, în Buletinul Pădurilor, nr. 4, 1974, 5 p.; Privitor la determinarea consistenţei pe cale terestră, în Buletinul Universității Brașov, voI. XVI, 1974, 6 p.; Privitor la fotointerpretarea vârstei arboretelor pe fotograme aeriene, în Rev. de geodezie şi organizarea teritoriului agricol, nr. 10, 1974, 4 p.; Le cheminement paralactique et 1’utilisation dans les levées des zonnes désertiques, în Buletin Université de Constantine, 1976, 6 p.; Considerations concernant 1’établissement des plans pour la protection des villages socialistes, în Buletin Université de Constantine, 1977, 5 p. (în colab. cu E. Ulea); Le trasage des constructions pour les villages socialistes d’Algerie, în Buletin Université de Constantine, 1978, 5 p. (în colab. cu F. Boş); La photointerprétation forestière des bois du Nord d’Algerie d’après les photos ariennes, în Buletin Université de Constantine, 1979, 5 p.; Rolul operatorului în fotointerpretarea forestieră, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXIII, 1981, 6 p.; Aspecte metodologice privind ridicarea în plan a unor păduri de şes în vederea proiectării şi executării lucrărilor de desecare, în Buletinul Universității Brașov, 1982, 6 p. (în colab. cu A. Rusu, A. Kiss şi Gh. Chitea); Aspecte privind influenţa aparaturii şi a materialelor fotografice asupra fotointerpretării compoziţiei arboretelor, în Buletinul Universității Brașov, 1982; Certains aspects concernant la précision du nivelment dans les terrains horizontaux, în Buletinul Universității Brașov, voI. XXIV, 1982; Posibilităţi de fotointerpretare a unor elemente necesare la amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, în RP, nr. 4, 1982, 4 p. (în colab. cu A. Kiss şi Gh. Chitea); Teledetecţia în economia forestieră. Premise. Prelucrări analogice, în RP, nr. l, 1982, 5 p. (în colab. cu A. Rusu, A. Kiss şi Gh. Chitea); Certains résultats concernant 1’utilisation de la télédétection dans 1’économie forestière, în Buletin F.I.G. XVII, Congres, Sofia, 1983, 7 p. (în colab. cu A. Rusu, A. Kiss şi Gh. Chitea); Concepţii şi realizări privind ridicarea în plan a pădurilor din România, în Buletinul Sesiunii Ştiinţifice din 28-29 oct. 1983, Univ. Brașov, vol. I, 1983; Consideraţii privind utilizarea tehnicilor de teledetecţie în urmărirea factorilor de mediu din fondul forestier, în Buletinul sesiunii ştiinţifice din 28-29 oct. 1983, Univ. Brașov, vol. I, 1983; Folosirea fotogramelor aeriene în amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, în Buletin – Soc. Naţ. Fotogram, Comisia V, 1983, Buc., 8 p. (în colab. cu A. Rusu, A. Kiss şi Gh. Chitea); Forma coroanei arborilor, criteriu de fotointerpretare, în Buletin-Soc. Naţ. Fotogram., Comisia V, 1983, București, 7 p.; Recherches concernant 1’utilisation des photographies aériennes dans 1’amenagement des bassins hydrographiques torrentiels, în Buletin F.I.G. XVII Congres, Sofia, 1983, 8 p. (în colab. cu A. Rusu şi Gh. Chitea); Recherches concernant 1’utilisation des photographies pancromatiques et fausses couleurs à petites échelles dans 1’économie forestière, în Buletin F.I.G. XVII Congres, Sofia, 1983, 6 p. (în colab. cu A. Rusu şi Gh. Chitea); Cercetări privind posibilităţile de utilizare a fotogramelor aeriene în amenajarea pajiştilor din regiunea de munte, în Buletin Comitetului român de fotogrammetrie şi teledetecţie, Comisia V, Deva, 1984, 7 p. (în colab. cu A. Kiss şi Gh. Chitea); Die Benützung der Luftbilder bei den Einrichtungsproiekten der Wildbacheinzugsgebiete, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXVI, 1984, 5 p. (în colab. cu A. Kiss şi Gh. Ghitea); Fotogramele aeriene în sprijinul lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale, în Buletin Soc. Naţ. Fotogram., Comisia V, Deva, 1984, 6 p. (în colab. cu A. Kiss, I. Clinciu şi Gh. Chitea); La forme de la cime, facteur de la photointerprétation forestière, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXVI, 1984, 6 p.; Utilizarea fotografiilor aeriene la întocmirea proiectelor de ameliorare a bazinelor hidrografice torenţiale, în Buletinul Universității Brașov, Seria B, voI. XXVI, 1984, 6 p. (în colab. cu A. Kiss şi Gh. Chitea); Fotogramele aeriene în sprijinul determinării unor parametri morfologici ai bazinelor torenţiale, în RP, nr. 4, 1986, 5 p. (în colab. cu A. Kiss, I. Clinciu şi Gh. Ghitea); La séparation des sousparcelles des pâturages montagneux à 1’aide des photos sériennes, în Buletinul Universității Brașov, Seria B, vol. XXVIII, 1986, 6 p. (în colab. cu A. Kiss şi Gh. Ghitea); L’utilisation des photos aériennes dans les études d’exploitation du bois, în Buletinul Universității Brașov, vol. XXIX, 1987, 6 p. (în colab. cu I. Oprea, A. Tacal şi M. Mărgărit); Trei decenii de cercetare ştiinţifică în domeniul fotogrammetriei şi teledetecţiei forestiere, în Buletinul Sesiunii Ştiinţifice din 3-4 iun. 1988, 6 p.; Utilizarea fotogramelor aeriene în gospodărirea şi ameliorarea pajiştilor din regiunea de munte, în RP, nr. 3, 1988, 6 p. (în colab. cu A. Kiss şi I. Clinciu); Cartes thématiques forestières à partir de la télédétection satélitaire, în Buletin du réseau de télédétection, U.R.E.F., Montreal, 199l; Fotogramele aeriene în amenajarea complexă a bazinelor forestiere, în Buletinul Sesiunii S.N.F.T., Suceava, 1991 (în colab. cu A. Kiss şi Gh. Chitea); Impactul activităţii umane asupra mediului din pădurile Bucovinei şi urmărirea efectelor prin tehnici de teledetecţie, în Buletinul Sesiunii S.N.F.T., Suceava, 1991 (în colab. cu I. Barbu şi O. Iacobescu); L’utilisation des techniques satélitaires dans l’économie forestière de la Roumanie, în Buletin de réseau de télédétection, U.R.E.F., Montreal, 1991; Reţele de sprijin în fondul forestier determinate cu tahimetre electronice, în Buletin ştiinţific al Univ. Trans., Seria Silvicultură, mai 1991, 5 p. (în colab. cu A. Kiss şi Gh. Corcodel); Perspectivele introducerii cadastrului forestier în România, în RP, nr. 1, 1992, 5 p. (în colab. cu N. Jalbă); Reorganizarea ridicării în plan a fondului forestier în condiţiile actuale, în RP, nr. 2, 1992, 5 p. (în colab. cu C. Boş şi M. Cuceriaev); Probleme actuale privind ridicarea în plan a pădurilor, în Buletinul ştiinţific, Sesiunea din sept. 1993, 6 p., (în colab. cu C. Boş); Realizarea reperajului fotogrammetric din fondul forestier cu tahimetre electronice, în RP, nr. 1, 1993, 5 p. (în colab. cu A. Kiss, Gh. Corcodel şi C. Boş); Unele probleme actuale ale raportului de expertiză tehnică topo-cadastrală, în Buletinul Societăţii generale a experţilor tehnici, nr. 3, 1995, 4 p.; Cadastru general, București, All Beck, 2003, 363 p.; Cartea funciară și expertiza tehnică topo-cadastrală, București, All Beck, 2003, 235 p.; Topografie modernă, București, C. H. Beck, 2007, 540 p. (în colaborare cu Ovidiu Iacobescu); Topografie digitală, București, C. H. Beck, 2015, (în colaborare cu Călin Boș).
ReferințeProfesorii noștri. Omagii aniversare și destăinuiri – articole și interviuri apărute în reviste forestiere în perioada 2002-2008, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2008, 80 p.; Prof. Dr. Ing. Nicolae Boș, Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, în Bucovina forestieră, an 17, nr. 1, iul. 2017, p. 85-89.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.