BOLTRES, Friederich

BOLTRES, Friederich (născut 10 septembrie 1838, Prejmer, județul Brașov – mort 1921), farmacist, medic. A fost fiul notarului din Prejmer, Joseph Boltres. Dacă informaţiile despre studiile din prima perioadă a vieţii lipsesc, ştim cu siguranţă că a avut pregătirea de farmacist, profesie pe care a şi exercitat-o pentru puţin timp. Atras de călătorii, începând cu 1860 şi până în mai 1863 va străbate o parte a Turciei europene, Asia Mică, Grecia, Malta, Sicilia, Italia, Franţa şi Germania. Nu s-a întors, însă, acasă ci s-a îndreptat, din nou, spre Italia şi de aici se va îmbarca pentru Egipt, unde, un timp a luat parte la lucrările Canalului de Suez, pentru ca mai apoi să plece spre localitatea Tanssom. S-a întors acasă, dar pentru scurtă vreme, căci în 1864 se duce la Viena, reluându-şi studiile şi la 6 iulie obţine titlul de magistru în farmacie. După întoarcerea, la 29 mai 1867 a deschis la Prejmer farmacia „La Apollo”, dar a vândut-o, curând. După epidemia de ciumă din 1871, va pleca la Strassbourg, unde a studiat medicina şi unde la 20 februarie 1876 obţine titlul de doctor în acest domeniu. Revenit acasă în acelaşi an, devine medic balneolog la Vâlcele, mai apoi exercitându-şi profesia la Braşov până la sfârşitul anului 1877. De atunci a devenit medic de circumscripţie, având sediul la Prejmer, iar din noiembrie 1880 cu sediul la Săcele. Între 1881- 1884 şi 1890 a fost şi medic balneolog la Zizin.

Referinţe: Gusbeth, 1884, p. 73-74; Gusbeth, 1910, p. 10; Huttmann, Medicina, p. 13.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.