BOLOGA, Emil

BOLOGA, Emil (născut 16 aprilie 1876, Banabic, azi satul Vîlcele, comuna Feleacu, județul Cluj – mort 1967, Brașov), comerciant. Fiul preotului Iuliu Bologa şi al Luciei, născută Patiţia, nepotul lui Rubin Patiţia, avocat la Alba Iulia, memorandist. A urmat liceul maghiar din Turda. A participat la Adunarea de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia ca delegat al Societății Comercianţilor Români din Brașov. A fost preşedinte al Casei Cercuale din Brașov, membru în Comitetul Casinei Române, membru în Comitetul Parohial al Bisericii Sf. Adormiri din Brașov şi în Comitetul Liceului A. Şaguna.
Bologa, Emil Iuliu  (născut 4 ianuarie 1916, Brașov – m. 14/15 iulie 2005, Brașov), medic. Fiul comerciantului Emil Bologa*, a urmat cursurile şcolii primare germane (1922-1926) şi apoi ale Liceului „A. Şaguna”, pe care le-a absolvit în 1933, cînd devine student al Facultății de Medicină din Cluj, luându-şi licenţa în 1939. În acelaşi an participă la cercetările sociologice de teren ale lui D. Gusti. A făcut parte şi din echipele Academiei Române ce au întreprins cercetări în satul Drăguş din Făgăraş. În 27 iunie 1940 îşi susţine cum laudae teza de doctorat cu titlul Bio-diagnosticulsarcinei. Rămîne în acest centru universitar ca asistent la Catedra de fiziologie a Facultății de Medicină, condusă de acad. prof. Gr. Benetato. După 1940 se refugiază la Sibiu, iar la 1 iulie 1942 se stabileşte la Brașov, ca medic secundar la Spitalul de boli sociale, unde va lucra pînă în 1982, cînd se pensionează în calitate de medic şef de secţie. Primii paşi în cariera sa de medic dermatolog i-au fost călăuziţi de dr. Emil Colbazi, cu care colaborează la numeroase articole şi căruia i-a şi dedicat una din lucrările sale. Începînd cu anul 1942 ia parte la cel de-al doilea război mondial, ca medic militar pe ambulanţa Diviziei 13 infanterie ajungând până la Odessa. A fost distins cu Meritul Sanitar, clasa a doua, Ordinul Regina Maria, clasa a treia şi Medalia războiului din 1941-1945 (decret 55 din 1995). În 1945 devine membru al Casinei Române, fiind ales în 3 octombrie 1992 preşedinte de onoare al Casinei Române reînfiinţate. Din 1948 este şi membru al Astrei, astăzi fiind unul din decanii de vîrstă ai acestei asociaţii. La 21 aprilie 1947 a obţinut prin concurs gradul de medic primar, iar la 29 mai 1967 i se acordă titlul de doctor în ştiinţe medicale, prin echivalare pe baza memoriului de titluri şi lucrări. La 22 februarie 1952 a fost arestat şi închis ca deţinut politic, fiind internat în lagărul de la Fundulea și la Ghencea. Eliberat îşi continuă activitatea de medic. Din 1958 devine membru al Uniunii Medicale Balcanice. Începînd cu anul 1964 devine membru al Asociației Oamenilor de Ştiinţă din România, filiala Brașov, iar din anul următor membru în Consiliul Ştiinţific al Centrului dermato-venerologic al Ministerului Sănătăţii. Între 1970-1989 este vicepreşedinte al Societății Ştiinţelor Medicale din România, filiala Brașov. Este membru de onoare al mai multor societăţi de dermatologie din străinătate  (al Societății franceze de dermatologie şi sifiligrafie în 1967; al Societății de dermatologie din Polonia, 1968; din Iugoslavia, 1969; din Bulgaria, 1969; din Ungaria, 1970; al Academiei spaniole de dermato-sifiligrafie, 1971; din Austria, 1973). Are meritul organizării la Brașov a primei reuniuni regionale a dermatologilor din România, cu participarea tuturor specialiştilor dermatologi, peste 150 de persoane  (24-26 iunie 1955). Doctorul Emil Bologa este şi redactorul volumului de comunicări tipărit cu această ocazie. Între 1970 şi 1982 a organizat la Brașov, în cadrul filialei locale a U.S.S.M., zilele medicale ale Brașovului la care au participat profesori de la facultățile de medicină din ţară. Este membru fondator al cercului de gerontologie-geriatrie din cadrul filialei braşovene a U.S.S.M. Preocupările sale ştiinţifice s-au concretizat şi în activitatea publicistică, începînd să publice încă din anii 40 în Gazeta de Transilvania. A fost redactorul şef al periodicului Buletinul Medical al regiunii Brașov, din care au apărut trimestrial patru numere în 1956, acesta fiind primul periodic cu conţinut strict medical, după ce anterior apăruse un supliment al Gazetei de Transilvania numit Sănătatea. În 1957 a redactat un volum de lucrări ştiinţifice, care cuprinde printre altele şi studiul său Pagini din trecutul Brașovului. Din anul 1965 face parte din colegiul de redacţie al DV. A ţinut în şcolile braşovene mai multe conferinţe pe tema educaţiei sexuale a tinerilor, publicând o lucrare destinată profesorilor, privind metodica orelor de educaţie sexuală, oferind şi un model de lecţie. Introduce o serie de concepte noi în dermatovenerologie: conjunctivoze, patografie, dermatoviroze şi veneroviroze, complex geno-ecologic, indicatorul cutanat în diagnosticul dermatologic al bolilor interne, indicatorul cutanat oncologic şi dermato-diagnosticul cancerului profund. Prezintă comunicări ştiinţifice la Congresele de dermato-venerologie de la München (1967, unde a prezentat comunicarea Complexul geno-ecologic în cadrulcheratozelor palmo-plantare), Paris (1968), Varşovia (1969), Ohrid (Iugoslavia, 1969, unde a prezentat comunicarea Réflexions nosologiques étiopathogéniqueset histopatologiques sur le syndromePiccardi-Lassueur-Graham-Little, în colab. cu G. Lucan), Rostock (1969), Graz (1971, cu o comunicare despre patologia corelaţională, legăturile dintre dermatoze şi bolile generale), Sofia, Belgrad, Torino, Padova-Veneţia (1972, la care a prezidat secţia a patra de venerologie; a prezentat comunicarea La Conjunctivose Dermique Multilésionelle), Atena, Budapesta, Sarajevo (1972), Geneva (1973). Pe lîngă medicină are ca pasiune ex-librisul, organizînd în 1972, la Brașov prima expoziţie din România. A organizat expoziţii de ex-librisuri la Târgovişte (1972), Galaţi (1973), București (1976), Sibiu (1973 şi 1981), Craiova (1978), Iași (1984). A pus bazele cercului de ex-libris şi bibliofilie din Brașov, şedinţa de constituire având loc la 3 noiembrie 1972. În 1988 în cadrul Muzeului primei şcoli româneşti din Şcheii Brașovului doctorul Emil Bologa înfiinţează un muzeu de ex-libris (circa 500 de exponate în trei săli), prima de acest gen din ţară. În cadrul acesteia doctorul Emil Bologa urmăreşte evoluţia istorică a ex-librisului, naţională şi universală, într-o diversitate tematică, abordând heraldica, fauna, flora, diferite personalităţi. O sală întreagă a fost dedicată scriitorului spaniol Cervantes. Sub titlul tematic personalia expune un sector al graficienilor braşoveni, un altul al celor români, iar ultimul al celor din străinătate. Devine membru al Societății de ex-libris din Ungaria, Iugoslavia, Cehoslovacia, Portugalia şi Danemarca. În această ultimă ţară organizează o expoziţie de ex-librisuri româneşti la Congresul Internaţional de profil de la Helsingør (1972). Expoziţii în străinătate de ex-librisuri au mai fost deschise şi în Ungaria (1970), Iugoslavia (1974). Astăzi colecţia sa particulară are un total de peste 20 de mii de ex-librisuri din toată lumea, ordonate şi clasate în mare parte după alfabet şi tematică. I s-au dedicat 105 ex-librisuri. Pe lângă ex-libris doctorul Emil Bologa este şi un pasionat bibliofil, colecţionînd cărţi rare de cultură generală şi medicină, dicţionare, atlase, scrisori inedite, manuscrise ale unor personalităţi şi medalii, tablouri originale de Luchian, Aman, Băncilă, Vermont, Pallady, Verona, Iser. De menţionat că în domeniul medalisticii a publicat în revista Astra în 1996 o serie de articole tematice cu reproduceri din colecţia personală. Deţine şi o bogată colecţie filatelică. A semnat numeroase articole cu tematică medicală, dar şi culturală într-o serie de periodice: Gazeta de TransilvaniaDrum NouInformaţia HarghiteiCuvîntul nouAstraCumidavaTribuna,  KarpatenrundschauNeuer Weg. La manifestările “Lauri 70″ a primit titlul de laureat pentru activitatea ştiinţifică. Din 1993 a devenit membru de onoare al Astrei. Din 24 decembrie 1995 este membru de onoare al Asociației Române pentru ex-libris cu sediul la Oradea, iar din 26 noiembrie 1997 este membru al Fundaţiei Prima Şcoală Românească. În februarie 1998 a devenit preşedinte de onoare al Asociației medicilor din Brașov, iar la 23 februarie 2000 a fost distins cu titlul de cetăţean de onoare al Brașovului, titlu ce se adaugă celui de laureat al oraşului Brașov.
Opera: Volume proprii – Ereditatea bolilor de piele, în Buletin eugenic şi biopolitic, Sibiu, nr. 5-6, vol. 15, 1944, p. 136-166; Virusurile în etiologia şi patogeneza bolilorde piele şi venerice.Dermatoviroze şi veneroviroze, Sibiu, 1945, 158 p.; Conflictele de adaptare socială ale omului, extras din vol. comunicărilor ţinute la Institutul de cercetări economice şi sociale, Brașov, 1945-1946, 68 p.; Istoria ex-librisului românesc, Brașov, Biblioteca Județeană “George Bariţiu”, 1992, 16 p.; Volume încolaborare – Societatea ştiinţelor medicaledin R.P.R. Primareuniune regională a secţiei de dermato-venerologie din oraşul Stalin [Brașov]: 24-26 iun.1955: rapoarte, comunicări, discuţii, 1955, 399 p. + 34 fotografii (acest vol. a apărut sub redacţia lui Bologa Emil); A.B.C. brașovean pentru tineret,  [Brașov], Comitetul Județean Brașov al U.T.C., [1969], 224 p. (în colab. cu Șt. Petraru, Virgil Ludu, St. Saon, I. Popa ș.a.); De laHonterus la Oberth, București, Kriterion, 1985  (semnează împreună cu Al. Bologa studiul Karl Friederich Jickeli, p. 241-265); Studii publicate în ţară – Bio-diagnosticul sarcinei, Cluj, 1940, 55 p.; Consideraţii clinice în legăturăcu un caz dexeroderma pigmentosum, 1943, în Ardealul medical (AM), III, nr. 10, 1943, p. 431-435; Corelațiuni funcționale între piele și organele genitale la femee, în Spitalul, nr. 6, 1943, p. 235-244; Corelaţiuni funcţionale între piele şi sistemul nervos, în Spitalul, nr. 7-8, 1943, 11 p. (extras); Hormonii în dermatologie, în Spitalul, nr. 10, 1943, p. 369-376; Vitaminele în terapeutica bolilor de piele, în AM, III, nr. 12, 1943, p. 518-524; Micoterapia în dermatologie(Penicilina), în Acta medica romana, nr. 7-8, 1946, p. 464-466; Consideraţii asupra unui caz de tuberculide ulceroase, în DV, nr. 6, nov.-dec. 1958, p. 523-526; Importanţa bolilor ţesutului conjunctiv în dermatologie, în DV, nr. 2, mart.-apr. 1959, p. 155-166; Reacţii nodulare alehipodermului  (alergide, vascularite, hipodermite), în DV, nr. 3, mai-iun. 1959, p. 273-288; Experienţa noastră îndiagnosticul şi tratamentul dermatologic al ulcerelor cronice de gambă, în DV, nr. 1, ian. – febr. 1962, p. 55-65; Considerații asupra cheilitei actinice ca stare precanceroasă a buzei inferioare, în vol. Omagiu lui Ștefan Gh. Nicolau, București, Ed. Acad. Rom, 1965, p. 305-318 (în colab. cu Moldovan, Elisabeta); Sindromul dermato-tumoral, în RM, XII, nr. 1, 1966, p. 60-66; Patologia iatrogenă în dermatologie, în DV, nr. 1, 1969, p. 39-46; Biografia şi patografia, extras din Ardealul Medical, nr. 9, Sibiu, 14 p.; Studii publicate în reviste străine (peste 55, unele în colaborare) – La guerre, facteur épidémiologique de propagation de la syphilis.Étude effectuée sur 7000 cas dans la période de pré- et d’aprèsguerre1933-1957, în Annales de dermatologie et syphiligraphie, Paris,tom. 86, nr. 2, 1959, p. 124-136 (în colaborare cu E. Ionescu); Considerations sur la leutiginose éruptive de la face, în loc. cit.,  tom. 92, 1965, 3, p. 277-286 (în colaborare cu M. Bene şi P. Pasztor); Ein Fall von plantarer, inselförmiger Keratose, in 5 Generationen mit dominantem Erbgang, în Der Hautarzt, anul 16, Heft 5, Mai 1965, p. 231-234; L’aspect dermatologique du cancer mammaire. Lesindicateurs cutanes oncogènes, în Minerva dermatologica, vol. 41, nr. 11, nov. 1966, p. 400-407; Les indicateurscutanés dans le diagnostic des cancers (le syndrome dermato-tumoral), în Archives de l’Union Médicale Balcanique, tom. IV, nr. 4-5, 1966, București, p. 587-594; Sur la participation hepatique dansl’acrodermatite papuleuse infantile (syndrome Gionotti-Crosti), în Giornale italiano di Dermatologia, Milano, 107, 1966, p. 1385-1402; Indicatores cutáneos en el diagnóstico de la enfermedades graves, în Medicina Cutánea, Barcelona, an. 4, nr. 4, 1970, p. 341-350  (în colab. cu Georgeta Lucan-Malene, L. Timoianu, Alexandra Stroe; articol publicat şi în Actas-sifiliograficas, nr. 11-12, 1971, p. 443-448); La dynamique des composantsmucopolysaccharidiques dans l’évolution de lasclérodermie généralisée,în loc. cit., 109, 1968, p. 485-492  (în colab. Georgeta Lucan şi P. Rugea); Recherches histochimiques et histopathologiques sur le polypeintestinal dans le syndrome de Peutz-Touraine-Jeghers, 1968, 95, p. 167-173 (împreună cu G. Lucan şi M. Bene); Le complexe géno-écologique dans ledéterminism des kératoses palmo-plantaires, în loc.cit., tom. 97, nr. 3, 1970, p. 259-266; a publicat o serie de articole, singur sau în colab., în periodicul  Dermatologische Monatsschrift, Leipzig,, Band 155, Heft 7, 1969; Band 156, Heft 5, 1970, p. 392-394; Band 157, Heft 6, 1971, p. 447-452; Kasuistik in Bildern. Mit 14Abbildungen, în Dermatologische Wochenschrift, Leipzig, Band 139, 1959, Heft 14, p. 362-365; în acest periodic a publicat o serie de articole singur sau în colab.: Band 142, Heft 38, 1960, p. 1037-1039; Band 145, Heft 4, p. 88-91; Band 148, 1963, Heft 32, p. 159-163; Band 149, Heft 13, 1964, p. 332-335; Band 152, Heft 22, 1966, p. 558-563; Articole medicale – Pagini din trecutul medical al Brașovului, lucrare expusă la S.S.M., Filiala regională Stalin în anii ’50; Contribuţiuni la tratamentul pemfigusului vulgar în AM,II, nr. 9, 1942 ?, p. 403-407 (în colaborare cu E. Colbazi); Eritem exudativ multiform ca manifestare secundară în două cazuri de sifilis, în MMR, nr. 3-4/1943, p. 189-195 (în colaborare cu E. Colbazi); Germaninul în tratamentul pemfigusului (în colaborare cu E. Colbazi), în AM, an 3, nr. 1, 1943, p. 22-24; Un caz de acantoză nigricantă esenţială (benignă), în AM, nr. 8, 1943, p. 338-340; Sifilis familiar cu două cazuri de infecţii extragenitale, în AM, 1944, nr. 8, p. 361-366 (în colaborare cu E. Colbazi); Contribuţiuni la tratamentul şancrului moale cu complicaţii, în AM, 1945, nr. 4, p. 163-170 (în colab. cu E. Colbazi); Consideraţiuni asupra tratamentului cu „reticulina M” în dermatologie, în AM, 1946, nr. 1-2, p. 63-76 (în colab. cu E. Colbazi şi V. Dâmboiu); Zona bilaterală (încrucişată), în MMR, nr. 1-2/1946, p. 75-81; Unele consideraţiuni asupra tratamentului sifilisului recent cu moldamin, lucrare efectuată în Spitalul nr. 1, Secţia de dermato-venerologie Brașov (în colab. cu R. Găvruş şi N. Lux); Actualităţi dermato-venerologice din literatura medicală sovietică, în DV, nr. 6, 1958, p. 533-543; Consideraţii asupra unui caz de tuberculide ulceroase, în DV, nr. 6, 1958, p. 523-526; Consideraţii generale asupra fiziopatologiei sistemului hemo-reticulo-histiocitar al pielii (hematodermii-reticulodermii), în DV, nr. 3, 1958, p. 281-288; Actualităţi dermato-venerologice din literatura medicală sovietică, în DV, nr. 6, 1959, p. 557-564; Importanţa bolilor ţesutului conjunctiv  în dermatologie, în DV, nr. 2, 1959, p. 155-165; Reacţii nodulare ale hipodermului, în DV, nr. 3, 1959, p. 273-288; Unele observaţii asupra interpretării clinice a reacţiei cardiolipinice în sifilis, în DV, nr. 5, 1959, p. 435-442; Accident cerebral-encefalită virotică de natură biotropică directă – în cursul tratamentului cu sulfone (promină) al unui caz de dermatită polimorfă dureroasă Dühring-Brocq, în DV, nr. 5, 1960, p. 419-429; Consideraţii etio-patogenice şi clinice asupra eritemului nodos infantil, în DV, nr. 4, 1960, p. 349-353 (în colab. cu M. Calciu şi M. Bene); Electroforeza sanguină în diagnosticul sifilisului serorezistent şi ireductibil, în DV, nr. 3, 1960, p. 259-266 (în colab. cu O. Dima şi R. Găvruş); Actualităţi dermato-venerologice din literatura medicală sovietică, în DV, nr. 6, 1961, p. 557-565; Experienţa noastră în diagnosticul şi tratamentul dermatologic al ulcerelor cronice de gambă, în DV, nr. 1, 1962, p. 55-65; Unele observaţii cu privire la valoarea seroreacţiilor cu antigen cardiolipinic şi treponemic Pallida, în diagnosticul sifilisului nervos, în DV, nr. 3, 1962, p. 239-251 (în colab. cu I. Şeitan şi R. Găvruş); Adalékok a syphilis connatalis tarda kórképéhez különös tekintettel a klinikailag tünetmentes formákra, în Orvosi Szemle, nr. 2, 1963, p. 134-137 (în colab. cu G. Radu); Consideraţii asupra unui caz de sindrom Nonne-Milroy-Meige, în DV, nr. 4, 1963, p. 359-363 (în colab. cu E. Sufleri, G. Dănilă şi E. Deleanu); Consideraţii asupra sifilisului congenital tardiv, cu referire la formele clinic asimptomatice), în RM, nr. 2, 1963, p. 139-143 (în colab. cu R. Găvruş); Epidermoliză buloasă polidisplazică Touraine, în DV, nr. 1, 1963, p. 73-78 (în colab. cu I. Nistor, R. Găvruş şi A. Nedelcu); Observaţii cu privire la unele aspecte clinice şi serologice în sifilisul cardioaortic, în DV, nr. 3, 1963, p. 229-236 (în colab. cu R. Găvruş); Consideraţii asupra unor probleme legate de combaterea bolilor venerice în oraşul şi regiunea Brașov, în VM, nr. 6, 1964, p. 377-381; Consideraţii asupra unui caz de xantomatoză eruptivă juvenilă normocolesterolemică şi normolipemică, în DV, nr. 1, 1964, p. 75-79  (în colab. cu R. Găvruş şi M. Bene); Keratoză palmară striată, în DV, nr. 4, 1964, p. 361-363  (în colab. cu L. Băluş); Nev varicos osteo-atrofic al membrului superior, în Rev. medico-chirurgicală, nr. 4, 1964, p. 1017-1019; Sarcom al gambei, în DV, nr. 3, 1964, p. 283-284 (în colab. cu F. Vaida, A. Kéry şi N. Taflan); Asupra unor cazuri de onixis prin Candida, în DV, nr. 3, 1965, p. 225-228 (în colab. R. Găvruş, I. Nistor şi E. Moldovan); Tricofiţie diseminată prin Trichophyton verrucosum la copil, în DV, nr. 2, 1965, p. 175-176; Tricofiţie prin Trichophyton verrucosum, localizată pe regiunea sprâncenoasă, în DV, nr. 2, 1965, p. 174-175 (în colab. cu I. Nistor, R. Găvruş şi A. Nedelcu); Valoarea şi importanţa simptomului cutanat în depistarea tumorilor viscerale maligne, în Oncologia şi Radiologia, nr. 5, 1965, p. 441-444; Sindromul dermato-tumoral, în RM, nr. 1, 1966, p. 60-66; Atrofodermie idiopatică Passini-Pierini. Observaţii pe marginea a 2 cazuri, în DV, nr. 1, 1967, p. 47-50  (în colab. cu L. Băluş şi G. Noaghea); Accidente cutanate după aplicare de Gerovital, în DV, nr. 6, 1968, p. 523-525 (în colab. cu M. Ghiţă, A. Stroe şi H. Martini); Tuberculide ulceroase şi papulo-necrotice, cu localizare pe gland şi membrele inferioare, în DV, nr. 2, 1968, p. 151-154 (în colab. cu P. Rugea, A. Nedelcu şi N. Lux); Asupra unui caz de eritematodes posttraumatic, în DV, nr. 4, 1969, p. 367-368 (în colab. cu G. Lucan şi A. Stroe); Consideraţii asupra clinicii şi histogenezei pilomatrixomului, în DV, nr. 3, 1969, p. 265-267 (în colab. cu Fr. Vaida şi L. Timoianu); Consideraţii asupra unui caz de eritematodes cronic cu granuloame anulare pe faţa dorsală a mâinilor, în DV, nr. 2, 1969, p. 161-162 (în colab. cu M. Ghiţă şi G. Lucan); Consideraţii asupra unui caz de sindrom Graham Little-Lassueur, în DV, nr. 6, 1969, p. 541-544 (în colab. cu E. Brüller, G. Lucan, M. Magda şi A. Nedelcu); Dermatologia în cadrul patologiei generale, în VM, nr. 10, 1969, p. 709-712; Consideraţii asupra unui caz de lupus eritematos tumid-Gougerot-Burnier, în DV, nr. 3, 1970, p. 265-269 (în colab. cu G. Lucan); Primii medici şi introducerea învăţământului igienei la “Şcoalele naţionale centrale române” din Braşov [1834-1899], în Cumidava, 1970, 4, p. 503-525 (în colab. cu Emil, I. şi Suciu, Ştefan); Aurel Voina und die Geschichte der Kosmetologie…, în Kosmetische Dermologie, Hamburg, 1971, p. 10-13; Medalion Helfried Weiss, în Drum Nou, nr. 8268, 8 aug. 1971, p. 3; Boala Recklinghausen cu tumoare regală, dermatolizie hipertricoză circumtumoral şi osteită fibrochistică, în DV, nr. 2, 1972, p. 167-173 (în colab. cu A. Nedelcu şi M. Cobîrzan); Boală şi boli, în Astra, IV, nr. 2 (69), 22 feb. 1972, p. 10; Bolnavul – un colaborator al medicului, în Astra, VI, nr. 3 (70), mart. 1972; Consideraţii asupra două cazuri de incontinentia pigmenti Bloch-Sulzberger, în DV, nr. 4, 1972, p. 351- 356  (în colab. cu A. Nedelcu şi Fr. Vaida); Dermatologie şi climat moral, în Drum Nou, nr. 8538, 22 iun. 1972, p. 3; Sanogeneza, în Astra, VII, nr. 1 (68), ian. 1972, p. 10; Ştefan Gh. Nicolau, în DV, nr. 5, 1974, p. 437-441; Familia Nicolaeştilor, în DV, nr. 1, 1975, p. 69-75 (în colab. cu M. Gherman); Încercări înclasificarea şi diagnosticul sindroamelor stomato-cutanate, în vol. Culegere de probleme de stomatologieinfantilă, București, 1979, p. 50-51 (în colab. cu Septimiu Macovei); Lucrări de istoria medicinii – Contribuţii la cunoaştereapersonalităţii şi operei doctoruluiS. Köleséri (1663-1732), în RM, Târgu Mureş, nr. 4, 1959, p. 449-451 (în colab. cu Caius T. Jiga); 90 de ani de la naştereamarelui savant român C. Levaditi (1874-1953), în DV, IX, nr. 6, 1964; Le dermatologiste roumain Aurel Voina, créateur du concept cosmétologique et cosmiatrique de la Médicine esthétique, București – Constanţa, 30 aug. – 5 sept. 1970, p. 335;  Spitalul sifiliticilor din Brașov în sec. al XVI-lea, în vol. Spitale vechi şi noi, București, Ed. Medicală, 1976, p. 55-57; Medici români din trecutul Brașovului, în Astra, 25, nr. 3, 1990, p. 14; nr. 5, p. 14, nr. 6, p. 13; Über die differenzierte Behandlung der Geschlechtskrankheiten in Siebenbürgen im 18. Jahrhundert, în vol. lui Huttmann, A., Medizin im altenSiebenbürgen, Sibiu, 2000, p. 326-331; în acelaşi vol. este publicat tot în colab. cu A.Huttmann, la care se adaugă şi Radu Puşcariu studiul V.L.Bologa (1892-1971) und die Stadt Kronstadt, p. 391-398;  Articolereferitoare la ex-libris – Ex Libris – flori, în Astra, VI, nr. 11  (66), nov. 1971, p. 16; Ex-librisul lui Ioan Petric pe ocarte a lui Nicolae Brătescu apărută în anul 1857, în Cumidava, IV, 1970, p. 575-576; Ex Libris I. Minulescu, în Astra, VI, nr. 2 (57), feb. 1971, p. 14; Ex Librisistoric, în Astra, II, nr. 9 (64), sept. 1971, p. 15; Ex Libris – personalia, în Astra, VI, nr. 7 (62), iul., 1971, p. 14; Ex Libris profesional, în Astra, VI, nr. 8 (63), aug. 1971, p. 15; Civilizaţia cuvântuluitipărit, în Astra, VII, nr. 10 (77), 1972, p. 18; Cerc de bibliofilie şi ex-libris, în Drum Nou, nr. 8651, 2 nov. 1972, p. 3; La Brașov a luat fiinţă primul cerc de bibliofilie şi ex-libris din ţaranoastră, în Contemporanul, nr. 48 (1359), 24 nov. 1972, p. 8; Prima noastră expoziţie de ex-libris-uri, în RB, nr. 4, apr. 1972, p. 229-231; Un premiu pentruRomânia. Anul internaţional al cărţii, în Drum Nou, nr. 8601, 5 sept. 1972, p. 3; Al XIV-lea congres internaţional al Federaţiei internaţionale asocietăţii amatorilor de ex-libris. Helsingør, în RB, nr. 11, nov. 1973, p. 676; Ex Libris Ausstellung – Bv.. Sammlung Dr. med. E. Bologa, în Neuer Weg, 18 apr. 1978, p. 5; Expoziţie de ex-libris la Palatul culturii din Iași, în Cronica, Iaşi, 19, nr. 16, 20 apr. 1984, p. 8; Ex Libris. Câteva generalităţi semnificative, în Drum Nou, 45, nr. 13589, 13 oct. 1988, p. 2; Ex LibrisDe la primul exemplar la… colecţii, în Drum Nou, 45, nr. 13542, 18 aug. 1988, p. 2; Ex Libris (4). O piatră de încercare, în Drum Nou, 45, nr. 13553, 1 sept. 1988, p. 2; Primele mărturii. (Ex Libris-ul lui G. Ucenescu), în Drum Nou, 45, nr. 13583, 6 oct. 1988, p. 2; Bibliofilia, în Drum Nou, 46, nr. 13702, 23 feb. 1989, p. 2; Cartea rară/Ex Libris, în Drum Nou, 46, nr. 13684, 2 feb. 1989, p. 2; Diaconul Coresi – meşter de tipar românesc, în Drum Nou, 46, nr. 13767, 11 mai 1989, p. 2; Ex LibrisA. Mureşanu, în Drum Nou, 46, nr. 13940, 30 nov. 1989, p. 2; Ex LibrisFaunistică, în Drum Nou, 46, nr. 13874, 14 sept. 1989, p. 2; Ex LibrisFlori, în Drum Nou, 46, nr. 13898, 12 oct. 1989, p. 2; Ex LibrisG. Bariţ, în Drum Nou, 46, nr. 13928, 16 nov. 1989, p. 2; Ex LibrisI. Minulescu, în Drum Nou, 46, nr. 13833, 27 iul. 1989, p. 2; Ex LibrisPe teme medicale, în Drum Nou, 46, nr. 13821, 13 iul. 1989, p. 2; Ex Libris. Stephani Brancovani, în Drum Nou, 46, nr. 13666, 12 ian. 1989, p. 2; Für Liebhaber schöner Miniaturen, în Karpatenrundschau., nr. 14, 7 apr. 1989, p. 4-5, nr. 14, 14 apr. 1989, p. 4, 5 şi nr. 16, 31 apr. 1989, p. 5; In memoriam:Ex Librisdedicat lui I. Creangă/, în Drum Nou, 46, nr. 13791, 8 iun. 1989, p. 2; În lumea cărţii, în Drum Nou, 46, nr. 13696, 17 feb. 1989, p. 2; Muzica, în Drum Nou, 46, nr. 13845, 10 aug. 1989, p. 2; Personalia, în Drum Nou, 46, nr. 13803, 22 iun. 1989, p. 2; Portretul, în Drum Nou, 46, nr. 13862, 31 aug. 1989, p. 2; Supralibros, în Drum Nou, 46, nr. 13756, 27 apr. 1989, p. 2; Tematica profesională, în Drum Nou, 46, nr. 13889, 29 iul. 1989, p. 2; Un personaj cu valoare de simbol: Don Quijote, în Drum Nou, 46, nr. 13820, 16 mart. 1989, p. 2; A. Bârseanu, în Gazeta de Transilvania, nr. 303, din 15, 16 dec. 1990, p. 2 (cu foto-portret);  T. Brediceanu, în Gazeta de Transilvania, nr. 170-171, din 14, 15 iul. 1992, p. 2 (cu foto);  G. Dima, în Gazeta de Transilvania, nr. 242, 243, din 6, 7 oct. 1992, p. 2; C. Lacea, în Gazeta de Transilvania, nr. 212, 213, din 1, 2 sept. 1990, p. 2; Liceul Şaguna la 140 de ani, în Gazeta de Transilvania, nr. 175, 20 iul. 1990, p. 2; A. Pann, în Gazeta de Transilvania, nr. 158, 159, din 30 iun., 1 iul. 1990, p. 2; Prima şcoală românească, în Gazeta de Transilvania, nr. 230, 231, din 22, 23 sept. 1990, p. 2 (cu foto); S. Puşcariu, în Gazeta de Transilvania, nr. 164, 165, din 7, 8 iun. 1990, p. 2 (cu două foto); A. Banciu, în Gazeta de Transilvania, nr. 559, 560, din 19, 20 oct. 1991, p. 2 (cu foto);  A.P. Bănuţ, în Gazeta de Transilvania, nr. 615, 616, din 28, 29 dec. 1991, p. 2; Biografii şi istorie literară: Însemnul poetului Eminescu pe o scrisoare trimisă lui Chibici, în Drum Nou, 46, nr. 13738, 6 apr. 1989, p. 2; Iosif Blaga, în Gazeta de Transilvania, nr. 404, 405, din 20, 21 apr. 1991, p. 2  (cu două foto); A. Bogdan, în Gazeta de Transilvania, nr. 517, 518, din 31 aug., 1 sept. 1991, p. 2 (cu foto); I. Bogdan, în Gazeta de Transilvania, nr. 457, 458, din 22, 23 iun. 1991, p. 2 (cu foto); V.L. Bologa, în Gazeta de Transilvania, nr. 381, 382, din 23, 24 mart. 1991, p. 2; Valeriu Branişte, în Gazeta de Transilvania, nr. 475, 476, din 13, 14 iun. 1991, p. 2 (cu două foto); Fraţii Ciurcu, în Gazeta de Transilvania, nr. 535, 536, din 21, 22 sep. 1991, p. 2; G. Bogdan-Duică, în Gazeta de Transilvania, nr. 499, 500, din 10, 11 aug. 1991, p. 2; C.Lecca, în Gazeta de Transilvania, nr. 351, 352, din 16, 17 feb. 1991, p. 2 (cu două foto); Însemnul de carte – ex-libris fapt de cultură,educaţie estetică şi bibliofilică, în vol. Comunicări şireferate de bibliologie, Constanţa, 1992, p. 90-93; Medicii braşoveni şi Unirea, în Astra, an XV, nr.7 (226), 1990, p. 7; Medicii români în trecutul Brașovului, în Astra, an XV, nr. 5 (224), 1990, p. 14 şi nr. 6 (225), 1990, p. 3 și în Ţara Bârsei, an I, nr. 1, 1990, p. 22-23; G. Munteanu, în Gazeta de Transilvania, nr. 327, 328, din 19, 20 ian. 1991, p. 2 (cu foto şi facsimil); C. Muşlea, în Gazeta de Transilvania, nr. 577, 578, din 9, 10 nov. 1991, p. 2 (cu două foto); G. Moroianu, în Gazeta de Transilvania, nr. 747, 748, din 6, 7 iun. 1992, p. 2 (cu două foto); Aurel Mureşianu, în Gazeta de Transilvania, nr. 714, 715, 25, 26 apr. 1992, p. 2; Iacob Mureşianu, în Gazeta de Transilvania, nr. 684, 685, din 21, 22 martie 1992, p. 2; V. Oniţiu, în Gazeta de Transilvania, nr. 792, 29 iul. 1992, p. 3; Elena Popea, în Gazeta de Transilvania, nr. 630, 631, din 18, 19 ian. 1992, p. 2; Sterie Stinghe, în Gazeta de Transilvania, nr. 654, 655, din 15, 16 dec. 1992, p. 2 (cu foto); V. Micle, în Drum Nou, 46, nr. 13886, 28 sep. 1989; Z. Bârsan, în Gazeta de Transilvania, nr. 134, 135, din 2-3 iun. 1990, p. 2; Traduceri – J. Chakraborty, Educaţia fizică hindusă, Sibiu, Ed. Dacia Traiană, 1943; F. Laubenthal, Tratat de neurologie, Sibiu, Ed. Welther, 1943, 318 p.
ReferinţeInformaţii numeroase în reconstituirea biografiei sale ne-au fost oferite de doctorul E. Bologa,căruia îi mulţumim pe această cale; Rogojanu, Ion, Ex librisuri într-o expoziţie la Brașov (Bologa în Şchei), în Tribuna Rom., 18, nr. 399, 1 nov. 1989, p. 14; Ex Libris/Expoziţia permanentă a dr. med. E. Bologa în Şchei, în SLAST, 9, nr. 39, 30 sept. 1989, p.  4; În Şchei este deschis unicul muzeu ex–libris din ţară, în Bună Ziua Brașov, 4 mart. 1998, p. 10; Popa, I., De la înălţimea vârstei. Emil Bologa (interviu), în Gazeta de Transilvania, 25 nov. 1998, p. 4; 2 dec. 1998, p. 4 (cu foto), 9 dec. 1998, p. 4; Oanta, Alexandru, Omagiu doctorului Emil Iuliu Bologa, în Jurnal medical brașovean, nr. 3/2005, p. 85-88; Rogozea, Liliana, Personalități ale medicinei românești, vol. I, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2006; Toma, Cecilia, Emil Bologa, un model uman, în Bună Ziua Brașov, nr. 3340, 15 iul. 2006.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.