BOGNER, Petrus Apus

BOGNER, Petrus Apus (născut cca. 1520, ? – mort 28 iulie 1591, ?), doctor în drept şi teolog. Se pare că a fost fiul lui Bartholomäus ogner, care în 1542 ar fi devenit, după cum se menţionează într-o cronică, preot la Leuş. Este posibil ca tatăl să fi îndrumat primii paşi ai fiului în tainele învăţăturii ştiinţelor, medicinii şi scripturilor. Gustul pentru învăţătură, insuflat încă din familie, l-a făcut să urmeze timp de 14 ani înalte şcoli occidentale (universităţi). La Paris a studiat artele frumoase, filosofia şi medicina, pe care le-a continuat la Orléans, Bourges şi Anjou. La Universitatea din Padova, Bologna, Pisa, Siena, Roma şi Ferrara a studiat dreptul, la ultima susţinându-şi şi doctoratul în drept (3 aprilie 1564). Hotărâtoare în opţiunea sa pentru drept a fost o excursie în Anglia, la întoarcere devenind Rathsherr (membru în consiliul orăşenesc) la Brașov, iar apoi lector la gimnaziul evanghelic. Cunoştinţele sale medicale au fost puse în slujba bolnavilor, deşi în această ştiinţă nu-şi luase un doctorat. Devenind vacant postul de prim-preot al oraşului, a ocupat această demnitate (1572), fără însă a avea pregătirea corespunzătoare. Probabil, de aceea, timp de şase ani venea la slujbe îmbrăcat în haine lumeşti. Soţia lui, Anna, fiica primarului din Mediaş, cu care s-a căsătorit în 1569, i-a dăruit mai mulţi copii. Spirit cultivat, a lăsat numai o lucrare scrisă în spirit antiotoman Tröstliche Gebete wieder die Türken, Kronstadt, 1586, ce a cunoscut o altă ediţie în 1594, precum şi o Apologia Synodo Medjeschini d.20Maji 1573, exhibita. După afirmaţia lui Trausch, Petrus Apus Bogner ar fi fost fiul lui Michael Bogner, care şi el şi-ar fi luat diploma la Ferrara, după care a devenit doctor în drept. Fratele său, Emericus era un comerciant bogat în Cluj, iar un posibil fiu al său a murit la Viena la 10 ianuarie 1595. Familia Bogner a purtat din vechime numele latin Arcusinus. Ultimul reprezentant al acestei familii, director al Poliţiei şi senator în Brașov, Johann Andreas Bogner, a murit la 30 noiembrie 1813. Izvoarele ni-l amintesc pe Bartholomäus Bogner, care în 1542 a răspândit învăţătura evanghelică la Leuş, unde a rămas 12 ani ca preot evanghelic. Potrivit lui Trausch, acesta ar fi fost nu tatăl, ci unchiul lui Petrus Bogner şi elev al lui Honterus*. Din 25 iunie 1556 B Bogner a ajuns preot la Satul Nou, unde va rămâne până la 25 iunie 1557, când a murit lăsând în urmă o văduvă cu cinci copii. Unul din aceştia a ajuns preot la Feldioara şi a decedat la 7 aprilie 1659.  În 1598 un alt Bogner era primar la Cluj.

Referinţe: Trausch, Schriftsteller, vol. I,p. 156-159; Szinnyei, Magyar, vol. I, p. 1169 [unde sunt citate şi următoarele lucrări: Horányi, Nova MemoriaEgyetemes M. Encycl. VI; Szabó K., Regi M. Könyvtár II]; Gusbeth, 1884, p. 73.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.