BOGNER, Andreas

BOGNER, Andreas (născut 2 iunie 1678, Brașov – mort 19 martie 1749), cronicar şi teolog. Descendent al unei familii de tradiţie preoţească, bunicul său fiind Petrus Apus Bogner (mort 28 iulie 1591). Datele sale biografice sunt cuprinse în cronica pe care a alcătuit-o (Chronik, 1557-1699).Din aceasta aflăm că în timpul epidemiei de ciumă din Brașov a fost predicator pentru cei atinşi de molimă. În 21 martie 1724 a ajuns preot la Feldioara, iar de-a lungul vieţii a fost căsătorit de trei ori. Cronica sa ne oferă, pe lângă informaţii familiale şi locale braşovene şi unele informaţii semnificative pentru trecutul Ţării Bârsei şi al Transilvaniei. Cronica relatează ca prim eveniment  moartea lui V. Wagner*, din 1557, fapt relatat şi în alte cronici. Acestora le pot fi adăugate date despre Ţara Românească (mai ales pentru vremurile lui Mihai Viteazul şi Sigismund Báthory) şi despre Radu Şerban în 1602, ca şi despre victoria acestuia din urmă asupra lui Gabriel Báthory în 1611, lângă Brașov. Pentru sfârşitul secolului al XVII-lea, informaţiile sunt ale autorului, deoarece a fost contemporan cu evenimentele, în schimb, pentru perioadele mai vechi, au fost utilizate cronicile care circulau în vremea sa, indicând în cuprinsul cronicii două din acestea (Weisü diarium ad annum 1605 şi Cerdonis Weiss manuscriptio ad annum1602). Originalul lucrării lui Andreas Bogner nu s-a păstrat, ci există doar un miscelaneu, copie completă (fără titlu), probabil de la începutul secolului al XIX-lea, în limba latină, păstrată în fondul Trausch la Biblioteca Liceului „Honterus” din Brașov.
Referinţe: Gross, J., Annotata ex manuscriptio Andreae Bogner, pastoris Mariaeburgensis «1557-1699», în Quellen, 1909, vol. V, p. 134-136, cu o notă introductivă asupra manuscrisului, p. XXVII [face şi un scurt istoric al familiei, ajungând la Petrus Apus Bogner]; Crăciun, Repertoriu, p. 385.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.