BOERIU, Iuliu Nicolae

BOERIU, Iuliu Nicolae (născut 3 mai 1921, comuna Șercaia, județul Brașov – mort ?), medic internist, profesor universitar. A fost fiul avocatului și notarului Nicolae Boeriu și al Melaniei, născută Ursu, descendentă dintr-o familie veche din Șinca Veche din care făcea parte și baronul Urs de Marginea (1816-1897). A făcut școala în Brașov, absolvind în 1940 Liceul „Andrei Șaguna”. A urmat Facultatea de medicină București (2 ani), iar următorii la Sibiu și Cluj. Casa din Brașov a familiei, de pe strada Nicolae Iorga, a fost naționalizată de comuniști, iar între anii 1952-1954, împreună cu familia, a fost evacuat din oraș, stabilindu-se cu domiciliul în mediul rural. A început ca preparator la Clinica I Medicală Cluj, Institutul de Anatomie patologică și a parcurs treptele ierarhice, fiind asistent, medic primar și ajungând șef secție la Clinica III Medicală. A colaborat cu profesorul Iuliu Hațieganu în perioada 1952-1959 la catedra de medicină internă în învățământul de perfecționare și specializare a medicilor, precum și cu profesorul O. Fodor în cercetare și modernizarea activității clinice. Din 1970 până la pensionarea din 1986, a fost conferențiar de semiologie și propedeutică medicală la Clinica II. În 1976 nu a fost admis la concursul de profesor din motive politice, deoarece tatăl său fusese membru PNȚ și deținut politic. Între 1978-1986 a fost șef de secție la Clinica medicală și fizioterapeutică. În 19 decembrie 1990 i-a fost acordat titlul onoric de profesor de către Universitatea de medicină și farmacie Cluj. A făcut cercetări în domeniul hepatologiei, patologiei cardio-vasculare, reumatologie, diabetologie, a participat la numeroase conferințe și congrese naționale și internaționale, a publicat studii și a colaborat în cadrul unor cursuri, monografii și tratate de specialitate. Căsătorit cu Eta Boeriu, născută Caranica, poetă și traducătoare.

OperaClinică și patologie medicală. Probleme și lecțiuni, București, Ed. Medicală, vol. 1, 1955, 755 p., vol. 2, 1958, 764 p. (autor Iuliu Hațieganu, colaboratori V. Cosma, A. Karassi, M. Popa, R. Tănăsescu, Șt. Veștea, I. N. Boeriu); Biologia moleculară și medicina modernă, București, Ed. Medicală, 2 vol., 1969-1971 (autor Octavian Fodor, colaboratori I. Baciu, Gh. T. Badenski, O. Bârzu, I. N. Boeriu, L. Cucu-Cabadaief, Barbu Cuparencu); Tratat elementar de medicină internă, Cluj, Dacia, 1972, vol. 1, 959 p. (autor Octavian Fodor, colaboratori N. Bumbăcescu, I. N. Boeriu, V. Cosma, R. Josan).
Referințe: Grecu, Ioan, Funariu, Ioan, Baki Nicoară, Lucia, Personalități din Țara Făgărașului (1800 – prezent), Făgăraș, Mesagerul de Făgăraș, 2009, p. 23-24.
Fișă întocmită de Ruxandra Moașa Nazare.