BOBANCU, Şerban Emilian Alexandru

BOBANCU, Şerban Emilian Alexandru (născut 4 august 1943, Sighișoara), inginer, profesor universitar. Între 1961-1966 a urmat Institutul politehnic Brașov, unde, după absolvire, a rămas la Catedra de organe de mașini și mecanisme, devenită ulterior Catedra de design de produs. Între 1971-1977 a făcut studii doctorale, susținute în ultimul an cu teza intitulată Contribuții la analiza și sinteza structurală și numerică a mecanismelor cu roți dințate cu axe mobile. A parcurs toate treptele universitare: preparator (1966-1969), asistent (1969-1974), șef de lucrări (1974-1981), conferențiar (1981-1992), din 1992 fiind profesor la Design de produs, Universitatea Transilvania Brașov. S-a specializat în design industrial, mecanisme, tribologie, istoria științelor. Participări la conferințe internaționale și proiecte de cercetare, implicat în organizarea de evenimente naționale (workshopuri, simpozioane), deține brevete de invenții și certificate de inovator. Redactor șef al revistei bilingve a școlii doctorale, Creativitate și inventică, inițiatorul, organizatorul și administratorul paginii web www.listaspecialistilor.unitbv.ro

Opera: Organe de mașini. Culegere de probleme,Brașov, Ed. Universității, 1977, 370 p.; Proiectarea modernă a camelor pentru viteze medii şi mici, Brașov, f.e., 1977, 24 p., multipl. (Universitatea Brașov, rez. Tezei de doctorat); Calendarul de la SarmisegetuzaRegia, București, Ed. Academia R.S.R., 1980, 191 p. (în colaborare cu Poenaru, E. şi Samoilă, Cornel); Mecanisme, vol. 1, Analiza mecanismelor, Brașov, Reprografia Univ., 1982, 311 p., vol. 2, Sinteza mecanismelor, 1984, 254 p. (în colaborare cu Alexandru, Petre, Vișa, I); Proiectarea modernă a camelor  pentru viteze medii şi mici, Brașov, Ed. Gryphon, 1991, 30 p.; Tribologie. Frecare- ungere – uzare, Brașov, Ed. Universităţii, 1995, 160 p. (în colaborare cu Cozma, Rodica); Tehnici de inovare. Inventica pentru utilizări practice, Brașov, Reprografia Univ. Trans., 1997, 142 p. (în colaborare cu Cozma, Rodica); Mecanisme. Lucrări de laborator, Brașov, Ed. Univ. Trans., 1997/1998, 113 p. (în colaborare cu Alexandru, Petre, Vișa, I.); Tehnici de creativitate, Brașov, Lux Libris, 1998, 178 p. (în colaborare cu Cozma, Rodica, Lixăndroiu, Dorin, Foișoreanu, Voica); Inventică. Tribologie. Îndrumar pentru lucrări de laborator, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2000, 130 p. (în colaborare cu Cozma, Rodica, Cioc, Vicențiu); Inovare inginerească în design. Secțiunea 1. Calculul armoniei proporțiilor și culorilor, Brașov, Ed. Univ. Trans., 2003, 133 p., Secțiunea 2. Prelevare și prelucrare de imagine, 120 p. (în colaborare cu Cioc, Vicențiu, altă ediție 2012); Aparate și dispozitive pentru determinări tribologice, București, Matrix Rom, 2005 (în colaborare cu Cozma, Rodica, Cioc, Vicențiu).
Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.