BLEOCA, Victor Cezar V.

BLEOCA, Victor Cezar V. (născut 28 iulie 1961, Brașov), inginer. Este absolvent al Facultății de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, specializarea T.C.M. din cadrul Universității Transilvania Brașov, promoţia 1986. Din septembrie 1986 până în octombrie 1989 a lucrat la I.C.A. (Întreprinderea de Construcţii Aeronautice) Ghimbav, județul Brașov, apoi, între octombrie 1988 şi februarie 1990, a lucrat ca inginer proiectant la CIROA Brașov (Institutul de Cercetare pentru Rulmenţi şi Organe de Asamblare). Din februarie 1990 până în aprilie 1996 a fost cadru didactic universitar, ajungând şef de lucrări la catedra T.C.M. În 1992, după un curs de un an, obţine titlul de Master of Science in Manufacturing Systems Engineering, la Universitatea din Warwick (Coventry) din Anglia, cu dizertaţia Soft Tooling for Metal Pressing. La întoarcerea în ţară, se înscrie la doctorat în cadrul Facultății de Inginerie Tehnologică, obţinându-l în 1995 cu teza Cercetări privind utilizarea unor materiale noi în construcţia sculelor matriţelor de ambutisare. După stabilirea sa în Canada, din mai 1996 şi până în prezent, este angajat al firmei Roto-Form Division of Tesma (Magna International Inc.) din Toronto, Ontario, ca inginer proiectant în Industria Constructoare de Autovehicule. Între 1994-1995 a urmat la Brașov două cursuri de perfecţionare în domeniu, iar între 1997-1999, nouă cursuri de perfecţionare în Canada. S-a afirmat ca inginer mecanic atât în diferite domenii industriale, cât şi în proiectarea de produse şi de tehnologie. Este cunoscut ca expert în deformare plastică la rece, ştanţe şi matriţe.

OperaContribuţii privind proiectarea si construcţia poansoanelor şi plăcilor tăietoare ale ştanţelor de decupare – perforare, în Lucrările celei de-a II-a Conferinţe Naţionale de Tehnologii si Utilaje pentru Prelucrarea Materialelor prin Deformare Plastică la Rece, vol. I, Cluj, 20-21 oct. 1989, p. 13-18; Contribuţii privind studiul tehnico-economic al opritoarelor utilizate la ştanţe de decupare sau retezare, în Lucrările celei de a III-a Conferinţe Naţionale de Tehnologii si Utilaje pentru Prelucrarea Materialelor prin Deformare Plastică la Rece, vol. I, Timişoara, 16-17 mai 1991, p. 121-127; Soft Tooling for Metal Pressing – A Dissertation for the award of Master’s degree in Manufacturing Systems Engineering, sept. 1992, Coventry, England; Cercetări experimentale privind unele materiale utilizabile pentru confecţionarea matriţelor de ambutisare a pieselor mari complexe, în A IV-a Conferinţa Naţională de Tehnologii si Utilaje pentru Prelucrarea prin Deformare Plastică la Rece, Secţiunea III Ştanţe, matriţe si accesorii utilizate in procese de deformare plastică, București, 28-29 mai 1993, vol. 2, p. III80-III85; Contribuţii privind încercarea la uzură a materialelor utilizabile pentru confecţionarea matriţelor de ambutisare a pieselor mari complexe, în A IV-a Conferinţă Naţională de Tehnologii şi Utilaje pentru Prelucrarea prin Deformare Plastică la Rece, Secţiunea III Ştanţe, matriţe şi accesorii utilizate în procese de deformare plastică, București, 28-29 mai 1993, vol. 2, p. III126-III130; Cercetări privind utilizarea unor materiale noi în construcţia sculelor matriţelor de ambutisare, Teză de Doctorat, Univ. Transilvania Brașov, 26 mai 1995;
Lucrări în colaborareStudii experimentale pentru determinarea forţei de lovire necesare executării danturii roţilor dinţate cilindrice prin deformare plastică la rece, cu aplicarea efectului „loviturii de ciocan”, în Buletin ştiinţific, Seria tehnică – matematică, Vol. VIII, Sibiu, 24-25 oct. 1986, p. 215-219 (în colaborare cu Huidan, L.); Contribuţii teoretice privind determinarea forţei de eliminare a pieselor ambutisate din matriţă,în A VI-a Conferinţă de procese si utilaje de prelucrare la rece, Timişoara, 5-6 mai 1989, p. 198-200 (în colaborare cu Iliescu, C., Neagoe, I.); Instalaţie pentru ambutisare şi măsurare a forţei de eliminare a piesei din matriţă în sens invers cursei active a poansonului, în  A VI- a Conferinţă de procese şi utilaje de prelucrare la rece, Timişoara, 5-6 mai 1989, p. 205-208 (în colaborare cu Iliescu, C., Neagoe, I.); Matriţă pentru ambutisare şi măsurare a forţei de eliminare a piesei din matriţă în sensul cursei active a poansonului , în A VI- a Conferinţă de procese şi utilaje de prelucrare la rece, Timişoara, 5-6 mai 1989, p. 201- 204 (în colaborare cu Iliescu, C., Neagoe, I.); Matriţă pentru îndoirea unei piese complexe din tablă, în Lucrările celei de-a II-a Conferinţe Naţionale de Tehnologii si Utilaje pentru Prelucrarea Materialelor prin Deformare Plastică la Rece, Vol. I, Cluj, 20-21 oct. 1989, p. 73-75 (în colaborare cu Bleoca, V.); A theoretical and experimental study of the energy consumption in cropping of bar stock by cold precision shearing and by chipping, în Proceedings of the 5th International Conference of Metal Forming – ICMF 1991 – Gyor, 19-21 June 1991Section T – Forming, Gyor, p. T11-T21 (în colaborare cu Iliescu, C., Gaspar, L., Neagoe, I.); Cercetări experimentale privind raza maximă de rotunjire a muchiei plăcii de ambutisare, în Lucrările celei de a III-a Conferinţe Naţionale de Tehnologii şi Utilaje pentru Prelucrarea Materialelor prin Deformare Plastică la Rece, vol. I, Timişoara, 16-17 mai 1991, p. 69-73 (în colaborare cu Neagoe, I., Marian, T.); Cercetări teoretice privind determinarea valorii maxime a razei de rotunjire a muchiei plăcii de ambutisare, în Lucrările celei de a III-a Conferinţe Naţionale de Tehnologii şi Utilaje pentru Prelucrarea Materialelor prin Deformare Plastică la Rece, vol. I, Timişoara, 16-17 mai 1991, p. 63-68 (în colaborare cu Neagoe, I., Marian, T.); Cercetări teoretice privind raza de rotunjire a muchiei plăcii active la prima operaţie de ambutisare a pieselor cilindrice fără flanşă, în Lucrările celei de a III-a Conferinţe Naţionale de Tehnologii şi Utilaje pentru Prelucrarea Materialelor prin Deformare Plastică la Rece, vol. I, Timişoara, 16-17 mai 1991, p. 57-61 (în colaborare cu Neagoe, I., Neagoe, M.); Contribuţii la proiectarea asistată de calculator a tehnologiei de prelucrare prin ambutisare a pieselor de forma corpurilor de rotaţie, în Lucrările celei de a III-a Conferinţe Naţionale de Tehnologii şi Utilaje pentru Prelucrarea Materialelor prin Deformare Plastică la Rece, vol. I, Timişoara 16-17 mai 1991, p. 51-56 (în colaborare cu Andrei, M.); Contribuţii privind clasificarea şi tehnologia de ambutisare a pieselor cave de formă sferică, în Sesiunea de comunicări ştiinţifice: concepţie, tehnologie şi management în construcţia de maşini, Iaşi, 22-23 mai 1992, Secţia 3, Tehnologii de prelucrare prin deformare la rece, p. 11-15 (în colaborare cu Iliescu, C., Filip, A.); Contribuţii privind prelucrarea pieselor tubulare cu pereţi subţiri din tablă, în Sesiunea de comunicări ştiinţifice prilejuită de împlinirea a 30 de ani de învăţământ superior în Piteşti, Secţiunea „Prelucrări prin deformări la rece «dispozitive, control tehnic»”, 20-21 nov. 1992, p. 7-12 (în colaborare cu Iliescu, C., Pagu, I.); Tehnologia presării la rece. Îndrumar pentru lucrări practice de laborator, Brașov, Univ. Transilvania, 1994 (în colaborare cu Iliescu, C., Neagoe, I., Filip, A., Coman, D.); A Grapho-Analytic Method for Establishing the Optimum Parameters of the Abrasive Tools, în Proceedings of the 2nd International Conference on Design to Manufacture in Modern Industry, Slovenia – Bled, 29-30 mai 1995, Section D4 – Civil Engineering (în colaborare cu Roşca, D.); Deformarea materialelor superplastice, în Lucrările celei de-a 5-a Conferinţe de Deformare Plastică, Sibiu, 17-18 nov. 1995 (în colaborare cu  Martinescu, I.); Scule pentru prelucrarea găurilor în piese cu pereţi subţiri, în Buletinul Ştiinţific al Univ. Transilvania Brașov, Vol. II (37), 1995 (în colab. cu Roşca, D.).
ReferinţeDicţionarul specialiştilor un Who’s Whoîn ştiinţa şi tehnica românească, vol. I, București, Ed. Tehnică, 1996, p. 48.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.