BLASIUS, Simon

BLASIUS, Simon (născut 1687, Brașov – mort 13 aprilie 1757, Brașov), cronicar. A început devreme şcoala germană (1691), între 1698-1700 continuă studiile la şcoala maghiară, apoi la Colegiul calvin din Odorheiul Secuiesc. În anul 1702 a intrat în breasla legătorilor de cărţi. A avut însă şi preocupări istorice, numele său fiind legat de cel al cronicarului Lucas Seyberger, a cărui cronică, care consemnează evenimente din ultimele decenii ale secolului al XVII-lea până la 1713, a copiat-o şi a continuat-o, notând evenimentele dintre 1713-1725. Titlul acestei cronici este Haus-Diarium oder Kron-Städtische Zeit-Beschreibung, was sich von Anno 1688 bis zum Ausgang dieses Seculi und des folgendes in dem 17 Seculo in Kronstadt und Burzenland teils auch in Siebenbürgen begeben. Exemplarul acestei lucrări, păstrate la Biblioteca Liceului „Honterus”, este în limba germană, scris cu litere neogotice. Conservat în întregime este scris de mâna lui Simon Blasius. La 26 aprilie 1713, Simion Blasius menţionează că până la data respectivă a copiat textul lui Seyberger, având doar patru zile la dispoziţie pentru această lucrare, restul însemnărilor aparţinându-i. Cronica lui Seyberger, pe lângă datele privitoare la istoria oraşului (alegerea juzilor şi a altor demnitari orăşeneşti), cuprinde şi ştiri mai generale referitoare la istoria Transilvaniei (răscoala curuţilor, răzvrătirea saşilor din Brașov de la 1688 şi lupta de la Zărneşti din 1690), Ţării Româneşti şi a Moldovei. Lucrarea lui Seyberger are ca anexă însemnările lui Blasius care poartă titlul Geburts, Lebens und Sterbens Register, so wohl der Meiningen als auch anderer guten Freunde. Aceste însemnări au un caracter mai mult personal decât general, conţinând date biografice. Ultima însemnare cu caracter autobiografic este din 17 aprilie 1744. După această dată nu mai sunt însemnări care să-i aparţină, ceea ce l-a determinat pe J. Gross* să presupună că a murit. Însă în lucrarea lui Fr. Stenner, Die Beamten., apare un Simon Blasius ce ocupă o serie de demnităţi publice după anul 1744, semn că probabil acesta a încetat să scrie, consacrându-se acestor funcţii. Astfel între 1744-1748 a fost Korn-Komissär, apoi între 1747-1750 a fost Getreide-Inspektorats-Adjunct, iar în 1755 Kontributionsschreiber, Fr. Stenner* indicând şi data exactă a morţii. O stradă din Brașov poartă numele acestei personalităţi, care s-a consacrat deopotrivă culturii, cât şi treburilor cetăţii. 

Referinţe: Gross, J., Aus den Diarium des Lucas Seyberger und Simon Blasius [1688-1725], în Quellen, VII, 1918, p. 434-470 [extrase selecţionate] cu studiu introductiv, p. CXXIX-CXXXI; Stenner, Fr., Die Beamten, p. 13 [citează şi lucrarea aflată în mss.: Stadtrechnungen im Stadtarchiv]; Tartler, Th. şi Trausch, Jos., Collectanea zu einer Partikulär-Geschichte von Kronstadt, I şi II; Kirchliche Matrikel Bucher; Crăciun, Repertoriu, p. 371; Ilie Moruș, Cărturari Brașoveni (Sec XV-XX). Ghid biobibliografic, Brașov, p. 43; Rusu, Dicţionar, în Brașovul Literar și Artistic, nr. 2, 1980, p. 55.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.