BISZTRAY Gyula

BISZTRAY Gyula, (născut 18 ianuarie 1903, Făgăraş, județul Brașov – mort 3 ianuarie 1978, Budapesta), critic şi istoric literar. Urmează studii superioare de filosofie la Universitatea din Budapesta. În paralel activează pe teren publicistic fiind colaborator la Nemzeti Újság (1923-1924), iar în perioada 1926-1927 lucrează la Centrul Naţional pentru Circulaţia şi Bibliografia Cărţii. În 1927 se angajează la Biblioteca Universitară din Budapesta, iar în 1929 frecventează la Paris un curs internaţional de biblioteconimie la École des Bibliothécaires, continuându-şi activitatea de bibliotecar până în 1934.  Între anii 1934-1945 a fost secretar şi apoi referent la Ministerul Cultelor din Budapesta. Din 1935 şi până în 1944 este consilier ministerial şi conducătorul Serviciului de Culturalizare a Maselor. Tot din această perioadă predă şi în particular, după ce obţinuse în 1943 calificarea în istoria literaturii maghiare. Între anii 1945-1949 este profesor de istoria literaturii maghiare la Universitatea din capitala Ungariei. Din anul 1950 a fost membru al Academiei de Ştiinţe din Ungaria. S-a preocupat de realizarea unor ediţii critice ale operelor lui Jókai, Petelei István, Móricz Zsigmond, ş.a. Din 1956, împreună cu Király István, elaborează o serie de ediţii critice ale operei lui Mikszáth Kálmán. Este şi autorul unui studiu despre un editorial necunoscut a lui Mikszáth, Egy ismeretlen Mikszáth-vezércikk, apărut în Irodalomtörténet1943, p. 146-149, iar în alt studiu, Mikszáth és a kerülete ne prezintă activitatea pe care acesta a desfăşurat în districtul Făgăraş, în calitate de deputat. În tinereţe a scris şi câteva poezii care au fost publicate în revista Erdélyi Helikon în anii 1932-1934 şi anume Misztérium (1932, 6, p. 396, 397), De Profundis (1932, 6, p. 398), Búcsú egy idegen várostól (1934, 5, p. 352), Magyar varrónő Párizsban (1934, 5, p. 353), Szajnaparti halászok (1934, 5, p. 353). A publicat ediţiile critice ale lucrărilor lui Gyulai Pál, iar în colecţia Régi Magyar Költők îi apar scrierile despre epoca Bocskai. A editat în întregime şi operele lui Sárosi Gyula. Este şi autorul lucrărilor Erdély magyar egyeteme (1942); Színházi esték (1942); Író és nemzet (1943). A fost secretarul general al Uniunii Arhivarilor şi Bibliotecarilor (1936-1938) şi al Societăţii M. Szemle (1937-1944). A fost, de asemenea, membru al secţiei de Istoria Literaturii a Academiei Maghiare (1946-1949), precum şi al secţiei de Cultivarea Limbii (1948-1949). A mai activat ca redactor adjunct al revistei Magyar Szemle (1936-1944), respectiv redactor la Anuarul Bibliotecarilor şi Arhivarilor Maghiari (1935-1938).

OperaLa bibliothèque de l’Universitè de Budapest …, Paris, 1931; Nagyenyedi helikon, I, Aiud, 1933; A mai magyar irodalom. (Mai magyarságunk életrajza), Budapesta, 1939; Az író helye társadalmunkban, Budapesta, 1940; Erdély magyar egyeteme, Kolozsvár, 1941 (împreună cu Tamás Lajos, Szabó T. Attila); Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat, Budapesta, 1942; Két ország ölelkezése 1791-1867, Budapesta, 1942; Színházi esték 1930-1940, Budapesta, 1942; Éltem én is Árkádiában. Versek, Budapesta, 1943; Író és nemzet, Budapesta, 1943;  Az ősi föld, Budapesta, 1944; Adatok Arany János munkásságához, Budapesta, 1945; A magyar próza könyve, vol. II, Budapesta, 1948; Petelei István családja, Budapesta, 1949; Arany János- kiadások rostája. 1883-1958, Budapesta, 1958; Tompa Mihály elfelejetett írásai, Budapesta, 1963; Jókedvű magyar irodalom, Budapesta, 1968; Könyvek között egy életen át, Budapesta, 1976; Petelei István irodalmi levelezése [ediţie îngrijită de Bisztray Gy.], Buk., Kriterion, 1980.
ReferinţeÚj Magyar Lexikon, vol. I, A-C, Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1960, p. 315; Magyar Irodalmi Lexikon, vol. I, A-K, Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1963, p. 167; Új Magyar Lexikon, Budapesta, Akadémiai Lexikon, A-Z, p. 60; Az Erdélyi Helikon Költői (1928-1944), București, Kriterion, 1973, p. 104-105, 736, 798 [sunt publicate două din poeziile sale], p. 736, 798; Rejtő Isván, Bisztray Gyula, în Irodalomtörténet, 1978; Vargha Kálmán, Bisztray Gyula, în Irodalomtörténeti Közlemények, 1978; Petelei István irodalmi levelezése [ediţie îngrijită de Bisztray Gyula], București, Kriterion, 1980, p. 310, 314; Köllő Károly, Két irodalom Mezsgyéjén, București, Kriterion, 1984, passim; Révai Új Lexikona, vol. III, Szekszárd, Babits Kiadó, 1998, p. 122; A kolozsváry Vasárnap és Vasárnapi Újság : 1921-1925 : antológia válogatta, bevezetővel, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Szabó Zsolt, Kolozsvár, Kriterion, 2006, 436 p. 
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.