BIRTHELMER (alias Henrici), Daniel

BIRTHELMER (alias Henrici), Daniel (născut cca. prima jumătate a secolului al XVII-lea, 1620?, Brașov – mort 22 aprilie 1685, Brașov), cronicar. Informaţiile referitoare la Daniel Birthelmer sunt foarte sărace, dar potrivit cronicarilor contemporani, din 11 ianuarie 1684, s-a ridicat la demnitatea de orator al „Consiliului celor o sută” şi conducător al acestuia, funcţie pe care a avut-o până la moarte. Ştim doar că s-a născut la Brașov şi a fost cetăţean al oraşului, orator centumvirorum (un fel de purtător de cuvânt al Consiliului celor o sută). Moartea sa, la 22 aprilie 1685, e consemnată în lucrarea lui Martinus Ziegler Virorum Coronnae eximiorum ac illustrium vita honores et mors. În cronica familiei Rether-Drauth se aminteşte, la 5 mai 1680, căsătoria fiicei sale Martha cu Andreas Rether. Aceeaşi cronică menţionează la 15 mai 1693 şi moartea soţiei sale, Agnetha. Este autorul unei cronici Diarium, lăsată în manuscris, potrivit informaţiilor lui Joseph Trausch. Aceasta tratează evenimentele ce au avut loc în Transilvania între 1644-1667, perioadă despre care alţi autori susţin că s-ar întinde până la 1860, dar în copiile pe care le avem astăzi nu sunt decât extrase care tratează perioada 1646-1662. Acest jurnal începe cu ştiri scurte, dar ne oferă informaţii despre venirea principelui Rozcvil (26 iulie 1646) din Polonia la Brașov, despre epidemia de ciumă care a secerat o mulţime de vieţi, calamităţi naturale, venirea în 1653 a principelui Rákóczi în Ţara Bârsei şi faptul că acesta îşi aşează tabăra la Feldioara, înaintea campaniei sale din Moldova. Impresionant este descrisă pustiirea Transilvaniei de către turci, despre care vorbeşte la 20 august 1658. Ne oferă amănunte şi despre lupta dintre Rákóczi şi Barcsai şi, de asemenea,  amănunte bogate despre expediţia în Polonia a lui Gh. Rákóczi şi urmările ei, fiind oferite informaţii şi despre vremurile lui Acaţiu Barcsai, Ioan Kemény şi primii ani ai lui Mihail Apafi I. De asemenea, Daniel Birthelmer ne dă amănunte şi pentru Moldova şi Ţara Românească. S-au păstrat şase manuscrise ce cuprind extrase din cronica sa, din care cinci la Biblioteca Liceului „Honterus”, iar unul la Muzeul Bruckenthal din Sibiu.

Opera: Cele 5 manuscrise braşovene (mss. nr. 12, nr. 116, nr. 137, nr. 239 şi manuscrise fond Trausch, Fol. 38), în majoritate acestea sunt miscelanee, copii, probabil din sec. al XVIII-lea, în limba germană, cu litere neo-gotice.
Referinţe: Trausch, Schriftsteller, vol. I, p. 151-152; Szinney, Magyar, vol. I, p. 1089-1090; Stenner, Fr., Die Beamter, p. 12; Gross, J., Ex Danieliis Henrici (Henerici) seu Birthelmeri diaria «1646-1662», în Quellen, 1915, vol. VI, p. X-XI şi p. 108-111, cu o notă introductivă asupra manuscriselor, p. X-XI. Are la bază toate mss. de mai sus; Crăciun, Repertoriul, p. 293-294. [se oferă scurte informaţii despre conţinutul cronicii şi o descriere a celor şase manuscrise, după colecţia Quellen]; Hienz, Schriftsteller, vol. V, p. 200-201.
Fișă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare