BENKNER, David

BENKNER, David (născut 1556 – mort 8 octombrie 1598, Brașov). Fiu al lui J. Benkner din a doua căsătorie. Acesta apare mai întâi în documente ca om de afaceri (în 1585), iar în 1584 îl găsim ca proprietar al atelierului de fierărie din Tălmăceni, una din primele manufacturi de fierărie din Transilvania. Împreună cu fratele său, Markus a obţinut la 13 februarie 1587, de la principele Transilvaniei, Sigismund Bathory, un privilegiu pentru înfiinţarea unei prese (teasc) de ulei. Se ocupă şi cu vânzarea hârtiei, magistratul oraşului Brașov achiziţionând în repetate rânduri hârtie produsă la moara sa. De fapt, David a fost cel care conducea moara de hârtie moştenită de fratele său Markus de la tatăl său. În timpul său, între 1586-1589, se folosesc şi noi filigrane (cum a stabilit Gebhard Blücher). După moartea lui Markus, în 1597, moara a revenit fraţilor David şi Paulus Benkner, primul dintre aceştia murind cu un an mai târziu. Moştenitorii lui David au cedat partea lor lui Paulus Benkner, ajuns astfel unic moştenitor al morii. Între 1590-1598 a fost membru al Consiliului Orăşenesc Brașov şi, în această calitate, a fost numit ca „Brunnenherr”, un fel de controlor pentru asigurarea cu apă potabilă a oraşului (Trinkwasserversorgung). În anul 1597 ajunge „Teilherr”, adică membru al comitetului orăşenesc (Teilamt), care împlinea funcţia de executor testamentar.

Referinţe: Nussbächer, Gernot, Moara de hârtie din Brașov în sec. al XVI-lea, în Cumidava, XII-1, 1979-1980, p. 61-62.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.