BENCHE, Victor I.

BENCHE, Victor I. (născut 8 octombrie 1937, Sinaia, județul Prahova), profesor doctor inginer. În 1959 a absolvit secţia de Automobile şi Tractoare a Facultății de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic din Brașov. După absolvire a activat la catedra de Termotehnică şi Mecanica Fluidelor a Facultății de Mecanică, ca şef de laborator (1959), asistent (1960-1963), şef de lucrări (1964-1970), conferenţiar (1971-1979) şi profesor universitar din 1980. Din 1970 devine doctor inginer. Între 1996-2000 îndeplineşte funcţia de şef de catedră, fiind şi membru în Senatul Universității Transilvania din Brașov. În activitatea sa de cercetare s-a axat pe următoarele domenii: valorificarea originală din punct de vedere al ingineriei tehnologice a efectului Coandă (ventejecţie, exhaustare, generatoare şi motoare gazodinamice asistate de efectul Coandă); sisteme hidromecanice de acţionare, în mod particular servodirecţiile hidraulice ale autovehiculelor; transportul pneumatic; profile şi efecte gazodinamice; hidrodinamica armăturilor de închidere şi reglaj a fluidelor în conducte forţate. A publicat peste 140 de lucrări, din care două în străinătate. În ţară a publicat două cursuri pe plan central şi şapte pe plan local. Între 1993-1 decembrie 1999 a publicat 20 de studii şi articole în buletine ştiinţifice, din care două în străinătate. Este autorul principal a unor îndrumare de lucrări de laborator şi a unor culegeri de probleme. I-au fost finanţate peste 20 de contracte de cercetare şi i-au fost brevetate zece invenţii şi inovaţii, autor principal a numeroase instalaţii, aparate şi dispozitive. Colaborează cu institute de cercetări şi unităţi economice din ţară şi cu Technion City din Haifa (Israel). Beneficiază de recunoaştere internă şi internaţională, lucrările şi cercetările sale, având peste 60 de semnalări în buletine informative europene. Este membru fondator, alături de profesorul Alexandru Todicescu şi conferențiar Gavril Turzo, al laboratoarelor de lucrări pentru studenţi la mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice. Este conducător de doctoranzi în specialitatea Hidraulică şi Mecanica fluidelor, în domeniul fundamental al Ştiinţelor inginereşti şi în domeniile Inginerie mecanică, Energetică. Este membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare.

OperaCurs general de maşini hidraulice şi termice, 1971, 244 p.; Curs de mecanica fluidelor Brașov, multiplicat, 1973, 302 p., 27 anexe (în colaborare cu Al. Todicescu); Mecanismele direcției autovehiculelor, Brașov, 1977 (în colaborare cu Alexandru Petre, Florea Dudiță, Aurel Jula); Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, (curs), Brașov, 1978, 251 p.; Curs general de maşini hidraulice şi termice, Brașov, 1980, 201 p., multiplicat (în colaborare cu Victor Crăciun, Maria Mureșan, Nicolae Șerbănoiu); Elemente aplicative la cursul de mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, Brașov, 1982, 139 p. (în colaborare cu Mircea Ivănoiu); Îndrumar de laborator de mecanica fluidelor şi maşini hidropneumatice, Brașov, 1987, 50 p., (în colaborare cu Gavril Turzo, Al. Todicescu, Ovidiu crăciun, Mircea Ivănoiu), ediție 2003, 92 p. (în colaborare cu Adrian Postelnicu, Mircea Ivănoiu).
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.