BEER, Hugo Alfred

BEER, Hugo Alfred (născut 16 aprilie 1870, Brașov – mort 14 decembrie 1957, Sighişoara), funcţionar bancar. S-a născut în familia unui meşter tapiţer Ignatz Beer (1837-1923), căsătorit cu Berta, născută Weingart (1843-193), fiica meşterului curelar Johann Weingart. În 1888 şi-a susţinut bacalaureatul la şcoala comercială din Brașov, iar încă din acelaşi an, de la 1 septembrie s-a angajat ca practicant la „prima bancă transilvăneană din Brașov”. În mai 1890 a plecat la Paris pentru a-şi perfecţiona cunoştinţele de limba franceză. Aici timp de un an a audiat prelegeri la Sorbona în diferite domenii, iar o perioadă a lucrat la Crédit Lyonaise. Trecând prin Italia se reîntoarce la Brașov, unde devine funcţionar la „prima bancă transilvăneană din Brașov”. Din păcate, această bancă îşi va înceta activitatea în 1896 şi ca urmare a războiului vamal cu România. În acelaşi an a fondat împreună cu colegul său Heinrich Nussbächer o nouă bancă cu titulatura „Bank-, Commissions- und Wechselgeschäft Nussbächer und Beer”. La trecerea în noul secol această bancă a fost preluată de „partidul verzilor”, primind numele de „National Bank”, fiind transformată în societate pe acţiuni, iar cei doi foşti asociaţi fiind numiţi directori. Această bancă a fost transformată în 1924 în „Burzenländer Bank-A. G.”, care în 1929 a fost unită cu „Hermannstädter allgemeinen Sparkassa”, devenind o filială a acesteia. Pe lângă aceste posturi, a luat parte la diferite activităţi economice ale oraşului, având rol în fondarea societăţii pentru prelucrarea laptelui şi a fructelor, fiind interesat şi de dezvoltarea hotelului Corona. A făcut şi numeroase călătorii peste hotare în Italia, Spania, Anglia, Algeria, Maroc, în statele balcanice, precum şi în Austria, Germania şi Elveţia. La cererea lui, s-a pensionat în 1932, anii următori petrecându-i la Brașov, iar după 1952 la Sighişoara. În această perioadă a fost preocupat de problemele economice ale Brașovului, precum şi de problemele economice ale mănăstirilor maghiare şi româneşti. A murit la vârsta de 88 de ani în Sighişoara.

OperaGeschichte der ersten 25 Jahre der Burzenländer Bank-Aktiengesellschaft, vormals National-Bank-Aktiengesellschaft zu Kronstadt in Siebenbürgen, Stuttgart, 1926, 23 p.; Aberglauben, Zänkerei und Hexenwesen im alten Kronstadt, în Kronstadter Zeitung, nr. 12, 13, 1934; Ein Besuch im Generalsgarten, în Festausgabe zum 100 jährigen Bestehen der Kronstädter Zeitung vom 24. Mai 1936Die Johanniskirche und das Franziskaner-Kloster in der  Johannis-Neugasse (Kronstadt), în Kronstadter Zeitung, nr. 43, 1937; Unsere Zinne, în Kronstadter Zeitung, nr. 92, 1937; Der Schlossberg, în Kronstadter Zeitung, nr. 243, 244, 1937; Um die Schwarze Kirche Kirche zur Zeit vor der Reformation, în Kronstadter Zeitung, nr. 1, 1938; Aus Alt-Kronstadt. Kultur- und sonstige Kuriosa, Rechtspflege, ein Mosaik von Sitten, Gebräuchen und besonderen Gegebenheiten, Brașov, 1938, 130 p.; Karl XII, König von Schweden, im Burzenland, în Kronstadter Zeitung, nr. 295, 1938; Ein Gedenktag. Der Brand von Kronstadt am 21 apr. 1689, în Kronstadter Zeitung, nr. 91, 1939; Zur Geschichte der Orgeln der Schwarzen Kirche, în Kronstadter Zeitung, nr. 109, 1939; în plus, a scris alte numeroase articole în periodice, eseuri etc.
Referinţe: [Hugo Alfred Beer], în Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Sibiu, 1926, p. 140; [Hugo Alfred Beer], în Deutsche politische Hefte aus Grossrumänien, Sibiu, 1926, p. 134; [Hugo Alfred Beer], în Ungarische Jahrbücher, Berlin-Leipzig, 1926, p. 505; Direktor Hugo Beer in pension, în Kronstadter Zeitung, nr. 110, 1932, p. 7; [Hugo Alfred Beer], în Kronstadter Zeitung, nr. 118, 1936, p. 46, 73; [Hugo Alfred Beer], în Kirchliche Blätter, Sibiu, 1939, p. 570-571; Bankdirektor Hugo Beer 70 Jahre alt, în , nr. 88, 1940; [Hugo Alfred Beer], în Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, Sibiu, nr. 20100, 1940, p. 6; nr. 20102, p. 7; Direktor Hugo Alfred Beer, în Siebenbürgische Zeitung, München, nr. 2, 25 feb. 1958, p. 2; Hienz, Schriftsteller, vol. V, p. 104-105.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.