BARTH, Hans

BARTH, Hans (născut 13 noiembrie 1934, Jidvei, județul Alba – decedat 4 august 2011, Aschaffenburg, Germ.), doctor inginer. A copilărit în localitatea Bălcaciu (județul Alba), de unde se trăgea mama sa şi unde a făcut şcoala generală. A urmat apoi Liceul tehnic mecanic din Mediaş, pe care l-a absolvit în 1954, obţinând calificarea de tehnician energetician. A lucrat în industrie şi a făcut serviciul militar în construcţii. Între 1963 şi 1985 a fost ziarist la Neuer Weg, preluând conducerea redacţiei locale din Brașov. Din 1971 a fost redactor-şef pentru economie, tehnică şi ştiinţă la săptămânalul braşovean Karpatenrudnschau. În 1965 a început studiile la Institutul politehnic din Brașov, pe care le-a încheiat în 1970, ca inginer în electromecanică. Lucrarea sa de diplomă, cu titlul Convertor de energie magnetohidrodinamic, şi mai ales lucrarea sa practică, pompa magnetohidrodinamică au fost apreciate, ceea ce i-a deschis calea spre doctorat şi cariera universitară, devenind autor al unor cărţi de specialitate şi profesor la Universitatea din Brașov. Din 1978 a devenit rector al Universităţii populare de limbă germană din Brașov. Preocupările sale au avut ca teme principale personalităţi săseşti ale Transilvaniei, în special în domeniul ştiinţei. S-a aplecat cu deosebită atenţie şi pasiune asupra lui Hermann Oberth,cartea sa despre această personalitate fiind calificată de marele savant drept „cea mai bună monografie din câte au apărut până în prezent”. Apariţia acestei lucrări în 1974, mai întâi în limba germană la editura Kriterion, i-a adus autorului Medalia de Aur „H. Oberth” pe anul 1975. O altă lucrare, apărută în 1980 în limba germană la aceeaşi editură sub redacţia lui Hans Barth, poartă titlul De la Honterus la Oberth. Aceasta s-a bucurat de o primire deosebită în cercurile ştiinţifice, fiind considerată o lucrare de referinţă, citată în mod curent în bibliografiile scrierilor privind istoria ştiinţei şi tehnicii în România. Versiunea în limba română a acestei lucrări, apărută în 1985, a fost îmbogăţită cu unele texte suplimentare elaborate chiar de Hans Barth. Acesta reuşeşte să reabiliteze o serie de figuri subapreciate sau chiar defăimate pe nedrept în trecut: Israel Hübner, Johann Martin Honigsberger*. Pe baza unui material, în mare parte inedit, sunt subliniate contribuţiile de pionierat ale învăţaţilor saşi din Transilvania. În total, sunt conturate aproape o sută de portrete ale unor naturalişti, ingineri şi medici, Hans Barth considerând-o o primă schiţă „pentru o istoriei a ştiinţei şi tehnicii germane din Transilvania”. Doctor inginer Hans Barth a fost ales membru al Comisiei de Astronautică a Academiei şi membru extraordinar al Societății de Astronautică H. Oberth. Până la stabilirea în Germania (octombrie 1985) a redactat mai multe monografii, studii de specialitate, dar şi de popularizare, multe din ele publicate în periodice braşovene. În 1986 a fost distins şi de Comitetul pentru Istoria Cosmosului al Academiei Internaţionale de Astronautică. Cartea intitulată Era spaţială a fost prefaţată de H. Oberth şi este considerată o lucrare de pionierat în literatura de specialitate, putând constitui baza unei noi filosofii spaţiale, autorul prefeţei comparând această lucrare cu a sa (Racheta spre spaţiile planetare), apărută în 1922. Autorul porneşte de la cinci teze, privind dimensiunea economică, politică, de evoluţie, culturală şi filosofică a zborului cosmic. Expune şi proiectul original al unui mijloc de locomoţie constituit dintr-un sistem de vehicule reactive, un fel de rachete, pe bază de microunde, un soi de tren electric între planeta noastră şi spaţiul cosmic. În 1985, a emigrat în Republica Federală Germană, unde s-a stabilit la început la Feucht, în apropiere de Nürnberg. S-a angajat timp de un an de zile la Muzeul Hermann Oberth. La 52 de ani a luat viaţa şi profesia de la capăt, în 1987 fondând şi devenind redactorul şef al publicaţiei Mikroelektronik, apărută la Offenbach, organul de specialitate al Societăţii de microelectronică, afiliată Asociaţiei  Electrotehnicienilor Germani, pe care a îngrijit-o până la pensionare. Pentru activitatea sa a fost distins cu medalia Ziolkowski (1982), medalia de aur Hermann Oberth (1985) şi a primit titlu de membru onorific al Ordinului Alexandru cel Mare (1998). La 4 august 2011 s-a stins din viaţă după o lungă suferinţă provocată de cancer.

OperaH. Oberth,Titan der Weltraumfahrt, București, 1974, 139 p.; ediţie românească, 1975, 256 p., 1979, 323 p.; Optimizarea performanţelor pompelor magnetohidrodinamice de curent alternativ, Brașov, 1976, 24 p. (rezumatul tezei de doctorat); Der Mond, București, Ed. I. Creangă, 1978, 200 p.; H. Oberth, Briefwechsel, Bd. I, București, 1979; Bd. II, București, 1984, 296 p.; Das Weltall, București, Ed. I. Creangă, 1980, 224 p.; Von Honterus zu Oberth, bedeutende sb.-dt. Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner, București, 1980, 378 p., ediţia românească, 1985, 323 p. (redactor responsabil); Das Raumzeitalter, Cluj, Ed. Dacia, 1981, 264 p.; Die Energie, București, Kriterion, 1981, 208 p.; Conrad Haas, București, Kriterion, 1983, 60 p; Raumfahrt, București, Ed. I. Creangă, 1983, 208 p.; H. Oberth, Leben, Werk, Wirkung, Feucht, 1985; Hermann Oberth: Wege zur Raumschiffahrt, Ed. VDI, Düsseldorf, 1986, 432 p.; Hermann Oberth. Begründer der Weltraumfahrt. München/Esslingen, Ed. Bechtle, 1991, 407 p.; Weltraumtechnik für die Umwelt, München/Esslingen, Ed. Bechtle, 1997, 352 p.; Hermann Oberth — Anekdotisches, Humorvolles, Besinnliches, München, Ed. Wort und Welt, 1998, 166 p.; Conrad Haas. Raketenpionier und Humanist, Heilbronn, Ed. Johannis Ree, 2005, 94 p.; Hermann Oberth. Der wirkliche Vater der Weltraumfahrt, Düsseldorf, Ed. VDI, 2008, 313 p.; coautor la vol. Geschichten aus der Geschichte, București, Ed. Pol., 1983, 164 p.; Taten und Gestalten, Cluj, Ed. Dacia, 1983, 170 p. (cu ilustraţii); Ediţii: Wege zur Raumschiffahrt von H. Oberth, București, Kriterion, 1974, 414 p.; H. Oberth, Briefwechsel, București, Kriterion, 1979, 296 p.; Hermann Oberth, Die Stufenrakete und Der Weg zum Mond, Herausgegeben und eingeleitet von Hans Barth, CD-ROM, Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum e. V., Feucht bei Nürnberg, 2000; Hermann Oberth, Vom Sinn der Weltraumfahrt. 25 allgemeinverständliche und überwiegend unbekannte Schriften, mit einem Vorwort des Herausgebers Hans Barth, CD-ROM, Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum e. V., Feucht bei Nürnberg; Prefeţe: H. Oberth, Der Weltraumspiegel, București, Kriterion, 1978, 232 p.; O listă a prezentărilor, articolelor şi studiilor sale este disponibilă online la următoarea legătură http://www.hansbarth.de/Publikationen.html;
ArticoleBurzenländer an der kleiner Kokel, în Karpatenrundschau, nr. 48, 3 dec. 1971, p. 6; H. Oberth, pionier al cerului cosmic, în Astra, nr. 1, ian. 1972, p. 10, (în colab. cu Eva Sireteanu); Fr. Bayern (1817-1886); Heinrich Gustav Dietrich; Samuel Konya (1845-1940), în Karpatenrundschau, nr. 5, 4 feb. 1977, p. 6; Fr. Deubel (1845-1933), în Karpatenrundschau nr. 10, 11 mart. 1977, p. 6; J. Römer (1848-1926) în Karpatenrundschau, nr. 12, 25 mart. 1977, p. 6; Eugen Worell (1884-1961). Kleines Kr. Lexikon, în Karpatenrundschau, nr. 24, 17 iun. 1977, p 6; Oswald Thomas (1882-1963), în Karpatenrundschau, nr. 25, 24 iun. 1977, p. 6; Das Raumzeitalter als letzte Chance, în Karpatenrundschau, nr. 40, 7 oct. 1977, p. 8; Reisen in andere Welten. Ist interstellare Raumfahrt möglich?, în Karpatenrundschau, nr. 45, 11 nov. 1977, p. 8; Die Unabdingbarkeit des Raumzeitalters, în Astronautischer Forschungsbericht der Hermann-Oberth-Gesellschaft e. V., Bremen 1977, 79 p.; Forscherin aus Berufung. Dr. dipl.ing. Margarete Handra-Lutz Preisträgerin der Akademie, în Karpatenrundschau, 12 (1408), nr. 15, 13 iun. 1979, p. 3; H. Oberth, părintele navigaţiei spaţiale la 85 de ani, articol tradus şi în limbile germană şi engleză, în Tribuna Rom., 8, nr. 159, 15 iun. 1979, p. 6, 10, 14; Necesitatea de a visa, Scrisori de la fiii Brașovului, în Drum Nou, 37, nr. 11152, 30 nov. 1980, p. 1, 2; Bartolomäus Bausner (1629-1682). Taten und Gestalten, în Karpatenrundschau, 14, nr. 48, 27 nov. 1981, p. 6; Im Dienste des Äskulap. Sächsische Mediziner in den rumänischen Fürstentümern Heimatkunde [Farmacişti saşi din ţările române], în Karpatenrundschau, 14, nr. 35, 28 aug. 1981, p. 6; Un precursor al bacteriologiei moderne, [J.M. Honigberger], în Drum Nou, 38, nr. 11404, 24 sept. 1981, p. 2; Israel Hübner (gest. 1668). Taten und Gestalten, [Astronomul, matematicianul şi medicul Israel Hübner], în Karpatenrundschau, 14, nr. 50, 11 dec. 1981, p. 6; Im Dienste der Menschen zwei Siebenbürger Sachsen wirken in China [Eugen Worell şi Karl Ganzert], în Karpatenrundschau, nr. 19, 13 mai 1983, p. 8; H. Oberths ephocales Werk [H. Oberth împlineşte 90 de ani], în Neuer Weg, 36, nr. 10911, 24 iun. 1984, p. 4.
ReferinţeHans Barth,50 Jahre, în Karpatenrundschau, nr. 8, nr. 26, 27 iun. 1975, p. 1, 2; Drotleff, D., Hans BarthDer Mond (Luna), în Drum Nou, 36, nr. 10602, 22 feb. 1978, p. 3; Idem,[Cronică de carte], în Astra, Brașov, 14, nr. 1 (114), mart. 1979, p. 11; Gheorghiu, C. C., Monografia H. Oberth a publicistului braşovean Hans Barth (la a doua ediţie), în Astra, 14, nr. 3 (116), sept. 1979, p. 4; H. Oberth, în Neuer Weg, 31, nr. 9349, 9 iun. 1979, p. 4; Radu, Mirel, Hans Barth,H. Oberth. Monografie.Vitrina cărţii braşovene, în Drum Nou, 36, nr. 10688, 3 iun. 1979, p. 2; în Neuer Weg, nr. 9349, 9 iun. 1979, p. 4; Drum Nou, nr. 10609, 22 feb. 1979, p. 3; War der Mond unser „Mitschopfer”, în Karpatenrundschau, 12, nr. 6, 9 feb. 1979, p. 8; Drotleff, D., [Hans Barth], în Drum Nou, 37, nr. 11020, 29 iun. 1980, p. 2; nr. 11119, 23 oct. 1980, p. 2; în Astra, 15, nr. 3, 1980, p. 14; Trei cărţi ale lui Hans Barth, în Brașovul Literar și Artistic, nr. 4, 1980, p. 74-75; Drotelff, D., [Hans Barth], în Brașovul Literar și Artistic, nr. IV, 1981, p. 88-89; [Hans Barth], în Drum Nou, nr. 11380, 27 aug. 1981, p. 2; [Hans Barth], în Karpatenrundschau, nr. 30, 24 iul. 1981, p. 8; [Hans Barth], în Neuer Weg, nr. 10066, 30 oct. 1981, p. 4; Lexikon, p. 38; S. B., Drotleff, Dieter, Es begann alles in Karpatenrundschau, în Karpatenrundschau, 25, 34, 23 iun. 2001, p. 1, 3;Der Publizist und Wissenschaftsautor Dr.-Ing. Hans Barth wird 70, în Siebenbürgische Zeitung, 12 Nov. 2004, disponibilă online http://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/alteartikel/3684-der-publizist-und-wissenschaftsautor.html; Drotleff, Dieter, In Erinnerung an ehemaligen Redaktionskollegen: Dr.-Ing. Hans Barth, bekannter Obert Biograf, gestorben, în Karpatenrundschau, an 44, nr. 39, 29 sept. 2011, p. 2.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.