BARBENIUS, Johann Samuel

BARBENIUS, Johann Samuel (născut 25 martie 1743, Brașov – mort 22 ianuarie 1798, comuna Prejmer, județul Brașov), teolog şi etnograf. A urmat cursurile gimnaziului evanghelic din Brașov, iar din 1766 a frecventat Universitatea din Jena. Întorcându-se în oraşul natal, este numit profesor la clasele superioare ale gimnaziului la care studiase, unde activează între 1769-1774. Ulterior se dedică preoţiei, slujind la Şercaia, județul Brașov, între 1775-1790, la Bod între 1790-1794 şi apoi la Prejmer, unde a rămas până la moarte. Preocupările sale teologice s-au concretizat în editarea micului catehism al lui Luther (Dr. Luthers kleiner Katechismus, 128 pagini), la care a lucrat în perioada când a fost preot la Şercaia. Acesta apare la Viena în 1792 şi se adresează tinerilor de la sate, sub forma unor întrebări şi răspunsuri, în formularea cărora se inspiră şi din scrierile teologice ale lui Johann Friederich Jakobi. A manifestat un deosebit interes pentru obiceiurile populare din Transilvania, după cum rezultă şi din articolul publicat postum în periodicul braşovean Blätter fur Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, numerele 24-28 şi 32 din 1857. Acesta fusese iniţial un raport ce cuprindea numeroase referinţe la superstiţiile din Transilvania, fiind trimis la solicitarea din 16 octombrie 1789 a comisarului districtual din Făgăraş, Michael von Bruckenthal.

Referinţe: Trausch, Schriftsteller, vol. I, p. 57; Szinnyei, Magyar, vol. I, p. 566-567; Quellen, vol. VI, p. 86, 156, 158, 159; Über einige alte Kronstädter Familien. 4. [Die] Barbeniusische [Familie], în Mitteilungen Burzenländer sächsischen Museums, 3, 1938, p. 181; Ilie Moruș, Cărturari Brașoveni (Sec. XV-XX). Ghid biobibliografic, Brașov, p. 28; Hienz, Schriftsteller, vol. V, p. 78.
Traducerile din limbile germană şi maghiară au fost făcute de Gabriela Gyenge.
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.