BĂLTESCU, Mircea I.

BĂLTESCU, Mircea I. (născut 31 martie 1929, Cluj – mort 29 noiembrie 1973, Brașov), istoric. A urmat şcoala elementară, liceul şi Facultatea de Istorie în oraşul natal, ultima absolvită în 1953. A fost profesor de istorie la Sighişoara (1954-1969) şi apoi la Brașov (1972-1973). Între anii 1969-1972 ocupă funcţia de director al Muzeului Judeţean Brașov. S-a specializat în istoria Transilvaniei şi îndeosebi a Brașovului din epoca modernă şi contemporană. A avut diverse preocupări, elaborând studii despre personalităţile politice şi culturale ale Transilvaniei şi Brașovului. Este autorul mai multor articole referitoare la mişcarea comunistă şi muncitorească din zona Brașovului.

OperaStudii în volumePe treptele istoriei, în Brașov în cincisprezece dimensiuni, Brașov, 1968; V.B., ziarist, în vol. Omagiu lui V. Branişte,Brașov, 1968, p. 35-59 (coordonează vol. alături de Valeria Căliman); Dr. A. Mureşianu şi Gazeta de Transilvania, în vol. 130 de ani de la apariţia Gazetei de Transilvania, sub redacţia lui M. Băltescu, Brașov, 1969, p. 115-160; Aspecte ale luptei antifasciste şi antihitleriste a oamenilor muncii din jud. Brașov, sub conducerea P.C.R. (1929-1940), în vol. Elogiul marilor victorii, Brașov, 1971, p. 89-115; Crearea P.C.R., moment de cotitură în istoria mişcării muncitoreşti şi revoluţionare, în acelaşi volum, p. 39-65 (în colab. cu Mircea Muşat);
Volume în colab.File din activitatea şi lupta comuniştilor braşoveni, Brașov, 1971, 296 p. (în colab. cu Emil Poenaru); Ţara Bârsei (monografie), vol. I, București, EA, 1972, 476 p. (sub redacţia lui N. Dunăre) [este autorul capitolului de istorie modernă şi contemporană, împreună cu Emil Micu şi I. Nicoară, p. 55-61];
Studii în periodiceContribuţii la istoricul „Reuniunea Femeilor Române” din Brașov, în Culegere de studii şi cercetări, I, Brașov, Muzeul Judeţean, 1967, p. 191-211; Un simpatizant al revoluţiei – V. Branişte, în Astra, nr. 10, oct. 1967, p. 2; Contribuţii privind lupta naţional-politică a lui Pompiliu Dan, în Cumidava, vol. II, 1968, p. 233-283; I. Colan, în Astra, IV, nr. 5, 1969, p. 14; Lupta patriotică şi antifascistă a oamenilor muncii braşoveni sub conducerea P.C.R. între anii 1940-1944, în Cumidava, vol. III, 1969, p. 23-62; R. Olteanu, publicist democrat şi antifascist, în Cumidava, 1969, III, p. 367-326; Brașovul în anii luptei pentru cucerirea puterii (aug. 1944-feb. 1945), în Cumidava, IV, 1970, p. 421-437; Contribuţia lui G. Moroianu la făurirea statului naţional unitar român, în Cumidava, IV, 1970, p. 217-247; File din lupta ilegaliştilor braşoveni, în Astra, nr. 12, dec. 1970, p. 4-5; La 100 de ani de la naşterea lui G. Moroianu, în Revista Muzeelor, 1970, 7, nr. 6, p. 496-497; Documente privind desfăşurarea grevei generale din 1920, în Astra, nr. 9, sept. 1970, p. 5; „Charta rotundă” () o tribună de1893 luptă a tinerimii universitare pentru unitatea naţională, în CumidavaV, 1971, p. 189-220; Contribuţii privind crearea secţiunii din Brașov a P.C.R. (iul. 1922), în Revista Muzeelor, 8, nr. 3, 1971, p. 243-248; Momente din lupta antifascistă braşoveană, în Astra, VI, nr. 4, apr. 1971, p. 4; Câteva pagini inedite din lupta uteciştilor braşoveni, în Astra, VI, nr. 3 (70), mart. 1972, p. 5;
Studii în colaborareEcoul războiului de independenţă în rândul românilor din monarhia austro-ungară, în Aluta, 3, 1971, p. 281-301 (în colab. cu Măriuca Radu); O jumătate de veac de la înfiinţarea sindicatelor unite, în Astra, nr. 10, oct. 1973, p. 3 (în colab. cu E. Poenaru); Pagini inedite din istoria mişcării muncitoreşti braşovene, în Astra, nr. 12, dec. 1973, p. 6 (în colab. cu E. Poenaru); Contribuţia societăţilor culturale braşovene la dezvoltarea vieţii spirituale şi a conştiinţei naţionale a românilor 1850-1880 [I], în Crisia4, 1974, p. 213-244 (în colab. cu M. Tanasiu); (II), în Crisia, 8, 1978, p. 159-176 (în colab. cu M. Radu); Dante D. Gherman militant antifascist şi publicist democrat, în Sargetia, 11-12, 1974-1975, p. 199-207 (în colab. cu M. Gherman); V. Branişte, animator al vieţii culturale, în Ziridava, 7, 1977, p. 207-219 (în colab. cu V. Căliman);
Prefeţe: Gudea, N., Pop, Ioan I., Castrul roman de la Râşnov-Cumidava. Contribuţii la cercetarea limesului de sud-est al Daciei Romane, prefaţă de C. Daicoviciu, cuvânt înainte de Mircea Băltescu, Brașov, Muzeul Judeţean , 1971, 140 p.
ReferinţeEIR, p. 50; Toma, Monografia, p. 236 (foto).
Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.