ANDRIESEI Monica Florica

ANDRIESEI, Monica Florica (n. 22 febr. 1948, Brașov – 7 aug. 2014, Brașov), profesor, bibliotecar, iconar amator. Andriesei Monica avea legături şi rădăcini în Şcheii Braşovului, în familia întreprinzătorului Vasile Grădinar, care a sprijinit şi Biserica Sf. Treime de pe Tocile. A descoperit de timpuriu plăcerea cititului în bogata bibliotecă a familiei, iar împreună cu mama ei a mers la biblioteca publică de la o vârstă fragedă. De aceea avea credinţa profundă că drumul la bibliotecă se învaţă devreme, chiar înainte de a citi. Pe calea lecturii au îndrumat-o talentate cadre didactice: învăţătoarele, profesoara Iulia Centea de la Şcoala generală nr. 2 Braşov de pe strada Constantin Brâncoveanu şi profesorul Spiru Hoidas de la prestigiosul Liceu „Andrei Şaguna” din Brașov. A absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română, secţia româno-franceză, Universitatea București, în anul 1972. Aici a avut profesori şi spirite alese dintre care menţionăm pe Şerban Cioculescu, Mihail Pop, Dumitru Păcurariu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Vera Călin, Matei Călinescu, Romulus Munteanu, Alexandru Rosetti, Boris Cazacu. A urmat cursul de biblioteconomie ţinut de profesorul Dan Simonescu, ce i-a îndrumat paşii pe această cale şi a cărui influenţă a fost definitorie. Toate acestea au determinat alegerea carierei, Andriesei Monica declarând că profesia de bibliotecar şi-a dorit-o de la început. Din 1972 a lucrat la biblioteca publică braşoveană, în cadrul secţiei de împrumut carte pentru adulţi. Aceasta a devenit, am putea spune, a doua ei casă, pe care a onorat-o şi înfrumuseţat-o prin efortul şi bunul ei gust. A parcurs mai multe trepte profesionale: în 1996 şi între 2001-2006 a fost şef serviciu Relaţii cu publicul, iar între 1997-2001 director adjunct de specialitate. Împreună cu echipa de conducere de atunci, a demarat modernizarea bibliotecii. În acea perioadă au avut loc o serie de schimbări şi biblioteca a devenit dinamică: fondul secţiilor s-a reorganizat, au început lucrările la Casa Baiulescu, s-au deschis Centrul de informare comunitară şi jucărioteca (16.08.1999). Ambiţioasă şi perseverentă, a reuşit să informatizeze complet secţia de împrumut cu ajutorul colegelor, fiind prima din ţară dintre cele publice, care a funcţionat şi a făcut împrumutul cărţilor în regim automatizat, din anul 1998 la Brașov. A gestionat cu tact şi fermitate în acelaşi timp serviciul de relaţii cu publicul, un serviciu dificil, cu un volum mare de muncă şi interacţiune directă cu cititorii. A format tineri bibliotecari, fiind un model de competenţă, rafinament şi delicateţe. Bun comunicator, reuşea să convingă colegii să se implice în diverse proiecte şi să transmită mesajul bibliotecii în mass media, pledând pentru cauza bibliotecilor în numeroasele interviuri, prezentări publice, articole de presă despre bibliotecă şi profesia de bibliotecar. În acelaşi timp, a urmat stagii de perfecţionare la Paris, Stockholm, New York, Danemarca, aplicând şi dezvoltând programe conform cerinţelor internaţionale. Şi-a încheiat cariera de bibliotecar la începutul anului 2006, după 33 de ani de muncă şi vechime şi a ales să lucreze în domenii învecinate, colaborând cu Muzeul de Etnografie şi Civilizaţie Urbană şi cu Librăria Okian din Brașov. Erudită şi deschisă, s-a adaptat şi a făcut faţă la provocările mediilor noi, fiind responsabilă cu comunicarea şi promovarea evenimentelor culturale. A făcut-o cu promptitudine şi eleganţă, informând la timp şi creând reţele, relaţionând cu toţi şi unindu-i, fiind apreciată şi recunoscută de majoritatea celor care frecventau biblioteca, librăriile, muzeele. Alături de lumea cărţii, Andriesei Monica a frecventat cu egală pasiune lumea artei. Admiratoare şi cunoscătoare a acesteia, din albume, prin vizitarea asiduă de muzee şi frecventarea expoziţiilor de artă, Andriesei Monica a înfrumuseţat şi biblioteca. A organizat expoziţii de artă în bibliotecă începând din anul 1998, în Galeria de pe scară, care avea avantajul de a fi în drumul celor ce intrau în bibliotecă. În felul acesta, a încercat să facă educaţia estetică a publicului în spaţii neconvenţionale şi să încurajeze artiştii braşoveni, amatori şi profesionişti. A izbutit să mobilizeze artişti şi colecţionari particulari să pună colecţiile lor la dispoziţie, în expoziţii artistice. Lucrările donate de artiştii expuşi s-au adăugat celor achiziţionate deja şi au îmbogăţit colecţia de artă a bibliotecii. Munca ei a fost continuată după pensionare prin editarea unui album, Pinacoteca (două ediţii, 2006, 2008), la care a colaborat, şi prin iniţierea expoziţiilor itinerante la bibliotecile din ţară. La librăria Okian din Brașov, a continuat să organizeze expoziţii de artă plastică în cadrul galeriei acesteia, susținută de artista Veronica Bodea Tatulea*. Dincolo de rolul de intermediar pe care şi l-a asumat, s-a implicat direct şi în creaţia artistică. A avut întotdeauna curajul de a o lua de la capăt şi de a experimenta lucruri noi. Pasionată de frumos, dar şi înzestrată cu talent, cu puţin înainte de a împlini 50 de ani, a început să studieze iconografia la Şcoala populară de artă, la îndemnul prietenei sale Alexandrina Mihăilescu (bibliotecar şi iconar). Nu a regretat niciodată că a făcut-o abia la vârsta aceea deoarece era convinsă că „toată viaţa învăţăm şi este timp pentru toate”. Iniţial, era mânată de gândul de a încerca altceva, dar nu convinsă să meargă până la capăt. Însă atmosfera specială a şcolii, profesorii întâlniţi (Alexandrina Gheţie şi Cristina Petruţ) şi susţinerea prietenei au determinat-o să termine cei trei ani de studii, ajungând să picteze icoane pe sticlă, tehnică pe care a stăpânit-o şi înnoit-o. Pictura pe sticlă era „o preocupare ce mă îmbogăţeşte spiritual”, mărturisea Andriesei Monica, în 2005. Pentru aceasta avea nevoie de o stare de meditaţie deosebită, în care simţea siguranţa mâinii, de parcă îi era condusă, şi concentrarea perfectă. Respectând canoanele tradiţionale ale picturii pe sticlă, a conferit note personale icoanelor realizate, prin culori, linii, reprezentarea figurilor de îngeri, pe care îi prefera, îmbinarea caracteristicilor icoanei cu o ramă deosebită. Talentul, migala, măiestria şi pasiunea pus în pictură au conferit „propria poezie” icoanelor ei. A expus în cadrul unor expoziţii de grup la Brașov (Cercul militar – 2000-2002, Saloanele de Crăciun de la Galeria Librăriei Okian – 2008-2010), în Cipru (2008), Franţa (2009) şi la Expoziţia Naţională de Icoane „Rugămu-ne Ţie!” de la Piteşti şi Curtea de Argeş (2010). Biblioteca Judeţeană Brașov a găzduit expoziţia ei personală de 18 icoane pe sticlă în anul 2005, când au fost prezentate publicului diversele realizări artistice ale Andriesei Monica. La 7 aug. 2014, Andriesei Monica s-a stins după o lungă suferinţă, în dura confruntare cu cancerul pulmonar. A fost un profesionist distins şi angajat în cultura Brașovului. După moartea ei, fiica ei, medicul Paula Zîmbrean, a donat cărțile lui Andriesei Monica bibliotecii județene brașovene, volumele fiind organizate într-un fond la Filiala nr. 1 din Craiter și în anul 2016 a înființat un premiu în memoria mamei ei pentru merite în activitatea biblioteconomică. Tot în anul 2016, psihiatra și artista Luiza Goga a expus la Biblioteca Județeană picturi inspirate de viața celor care au fost Monica Andriesei și Bianca Osnaga, prietene admirate și iubite pentru cultura, rafinamentul și delicatețea lor, care au influențat-o prin sfaturile lor și au impulsionat-o să își exprime aspirațiile artistice.

OperaServicii pentru public în Biblioteca JudețeanăGeorge Barițiu Brașov: prezent și perspective, în revista Biblioteca, nr. 9, sept. 1997, p. 247-248 (în colaborare cu Dimitriu, Elena); Expoziție Virgiliu Ionașcu la Biblioteca Județeană, în OBIECTIV , Brașov, nr. 613, 24 nov. 2003, p. 7; Free Jazz Club la Biblioteca Județeană, în OBIECTIV, Brașov, nr. 625, 8 dec. 2003, p. 7; Expoziția „Portrete de femei”, în OBIECTIV, Brașov, nr. 670, 9 feb. 2004, p. 7; Expoziții la Biblioteca Județeană „George Barițiu”, în OBIECTIV, Brașov, nr. 785, 26 iun. 2004, p. 11; Acuarelele Herminei Idomir, la Biblioteca Județeană”George Barițiu”, în OBIECTIV, Brașov, nr. 802, 16 iul. 2004, p. 11; Grafica Ioanei Daicu, în OBIECTIV, Brașov, nr. 828, 16 aug. 2004, p. 4; Târgul de carte Gaudeamus / Muzeul Țăranului român, în Gazeta de Transilvania, an 166, nr. 4359, 27 nov. 2004, p. 5; O carte artistică, în Gazeta de Transilvania, an 167, nr. 4503, 21 mai 2005, p. 5; Olaru, Oana, Osnaga, Bianca, Andriesei, Monica, Pinacoteca, ediţia a doua, revizuită şi adăugită, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, 2008; Olaru, Oana, Osnaga, Bianca, Andriesei, Monica, BIBLIOPINACOTECA, Brașov, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, 2014, 184 p.

Referințe: Dogaru, Mihaela, Meseria de bibliotecar sau microbul dragostei de carte, în Transilvania Expres, an 7, nr. 1805, 3 aug. 1999, p. 10; Sudrigian, Ralf, Neuanfang für Ludothek, în Allgemeine Deutsche Zeitung, 1675, 7. 14 aug. 1999, p. 8; Sârbu, Diana, Copiii brașoveni au o jucăriotecă, în Bună Ziua Brașov, an 5, nr. 47, 17 aug. 1999, p. 12; Zamfir, Anca, Jucărioteca Pummi – un pas înainte în educația copiilor noștri, în Gazeta de Transilvania, an 161, nr. 2747, 17 aug. 1999, p. 2; Bartha Réka, Mi lesz veled, Brassó? (Közérdekû közvélemény- kutatás az Interval kulturális folyóiratban), în Brassoi Lapok, an 14, nr. 685, 7 mart. 2003, p. 6; Cătălui, Iulian, O expoziție diafană și rafinată, în ZIUA de Brașov, an 1, nr. 48, 17 febr. 2004, p. 4; Monea, Corina, Bibliotecarul: omul ce ne ajută să descoperim dragostea pentru cărți, în Transilvania Expres, an 11, nr. 3280, 3 iun. 2004, p. 5; Ioanid, Cristina, Orice carte citită îți lărgește orizontul cunoașterii, te reclãdește, te zidește, în Gazeta de Transilvania, an 167, nr. 4471, 12 apr. 2005, p. 5; Debu, Marinela, Expoziție de icoane pe sticlă la Biblioteca Județeană, în Transilvania Expres, an 12, nr. 3725, 9 nov. 2005, p. 15; Ralea, Andreea, Sticlă binecuvântată, în Bună Ziua Brașov, an 13, nr. 3135, 10 nov. 2005, p. 2; Icoana este expresia unei acceptări a vieții, în Gazeta de Transilvania, an 167, nr. 4653, 12 nov. 2005, p. 4; Solomon, Ionela, Icoana pe sticlă a Monicăi Andriesei are propria ei poezie, în Transilvania Expres, an 12, nr. 3731, 16 nov. 2005, p. 14; Toma, Cecilia, Expoziții itinerante: La inițiativa Bibliotecii Județene, lucrările artiștilor din Brașov vor fi expuse în întreaga țară, în Bună Ziua Brașov, an 10, nr. 3306, 6 iun. 2006, p. 2; Bodea Tatulea, Veronica, Pinacoteca din „palatul cărților”, în Astra Suplimentul Literatură, arte și idei, an 2, nr.5, apr. 2007, p. 28; Olaru, Oana, Osnaga, Bianca, Andriesei, Monica, Pinacoteca, ediţia a doua, revizuită şi adăugită, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, 2008, p. 29; Asociaţia Artiştilor Plastici din judeţul Braşov, Album de artă, Brașov, 2013, p. 28; Hrenciuc, Dina, Icoana stelei…, în Astra Supliment Literatură, arte și idei, nr. 3-4, 2014, p. 91; Medalion literar Monica Andriesei (1948-2014), în Ritmuri brașovene, nr. 5, iun. 2014, p. 17; Omagiu omului de cultură Monica Andriesei, în Județul tău Brașovul, nr. 100, 11 aug. 2014, p. 2; Nazare, Daniel, In memoriam Monica Andriesei (1948-2014), în revista Biblioteca, nr. 11, 2014, p. 344-345; Secli, Sorin, Expoziție de pictură inedită la Biblioteca Județeană, în Brașovul Tău, nr. 63, 9 mai 2016, p. 7; Chirvasă, Adina, Ionelia Șerban a primit Premiul Monica Andriesei pentru merite în activitatea de bibliotecă, în Bună Ziua Brașov, an 21, nr. 6376, 6 dec. 2016, p. 4.

Fişă întocmită de Ruxandra Moaşa Nazare.