ALZNER Johann

ALZNER, Johann (n. în a doua jumătate a sec. al XVII –lea, Brașov – m. la începutul sec. al XVIII-lea), cronicar. Nu cunoaştem amănunte referitoare la viaţa lui, dar, după informaţiile oferite de Fr. Stenner, putem presupune că tatăl său, purtând acelaşi nume cu al fiului, a fost senator la Brașov. în anii 1688 şi 1689. În urma răzvrătirii saşilor braşoveni împotriva trupelor austriece (1688), părintele său a ajuns ostatic al generalului imperial Caraffa şi a fost închis la Sibiu. De la Johann Alzner fiul ne-a rămas un jurnal, cuprinzând ştiri detaliate despre răzvrătirea saşilor mai sus menţionată. Existenţa acestui jurnal este consemnată şi în prima publicaţie ce prezintă fondul de manuscrise al Societăţii de cultivare a limbii maghiare, apărută la Sibiu în 1796. Titlul acestei cronici este Johannes Alzner Diarium cum continuatione Anonymi. Acesta este un miscelaneu, copie de la mijlocul sec. al XVIII-lea şi a fost scris de mâna cronicarului Thomas Tartler cu litere neo-gotice (text fragmentar). Acelaşi Th. Tartler va copia acest fragment şi în Collectanea zu einer Particular Historie. Cronica lui Johann Alzner este contemporană cu cea aparţinând unui anonim, care relatează, de asemenea, evenimentele anului 1688.

Referinţe: Szinnyei, Magyar, volumul I, p. 138; Stenner, Beamten, p. 4 [acesta menţionează două persoane purtând numele Johann Alzner; presupunem că ultimul dintre aceştia era tatăl cronicarului]; Gross, Julius, Ex. Johannis Alzneri diario, 1687-1689, în Quellen, VII, 1918, p. 579-583, cu o notă preliminară asupra mss., p. CXXXIX-CXL; Crăciun, Repertoriul, p. 320-321 [cuprinde descrierea manuscriselor].

Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.