ABĂITĂNCEI Dan I.

ABĂITĂNCEI, Dan I. (n. 30 dec. 1932, Botoşani), profesor universitar doctor. Urmează cursurile Liceului „A. T. Laurian” din oraşul natal (1943-1952), iar apoi, timp de doi ani, este student la Facultatea de Automobile şi Tractoare din cadrul Institutului de Căi Ferate București (1952-1954), finalizându-şi în 1957 pregătirea în domeniu la Institutul Politehnic din Brașov. Între 1957-1958 a lucrat ca inginer stagiar la Întreprinderea de transporturi auto Iaşi, iar din 1958 se consacră carierei didactice în cadrul Universității „Transilvania” Brașov, mai întâi ca şef de laborator (1958-1959), apoi ca asistent (1959-1963), şef de lucrări (1963-1969), conferenţiar (1969-1979) şi profesor universitar, formând peste 40 de promoţii de ingineri. Obţine titlul de doctor cu teza Cercetări asupra fenomenelor dinamice în procesul umplerii normale la motoarele cu ardere internă în patru timpi, susţinută în 1969, la Institutul Politehnic Brașov. În 1976 a efectuat un stagiu de specializare, în domeniul supraalimentării acustice, la Universitați germane din Bochum, Darmstadt, Konstanz, München, iar în 1993, tot la Bochum, s-a perfecţionat în domeniul proceselor din motoarele pentru automobile. La Universitatea Transilvania predă cursuri la disciplinele: Materiale speciale pentru automobile şi tractoare, Motoare pentru automobile, Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere şi Sisteme de propulsie neconvenţionale, organizând tot aici şi laboratoare de specialitate. Are o bogată activitate ştiinţifică, fiind conducător (din 1990) şi referent ştiinţific în comisiile de doctorat, precum şi autor principal şi coautor la 14 lucrări, dintre care şapte tipărite la edituri centrale, iar restul în reprografia Universității Brașov. Lor li se adaugă peste o sută de studii şi articole ştiinţifice, publicate în ţară şi în străinătate, şi 50 de contracte de cercetare ştiinţifică (fundamentală, aplicativă pentru proiecte şi producţie) şi un brevet de invenţie (coautor). În activitatea de cercetare s-a orientat spre mai multe domenii: teoria şi construcţia motoarelor pentru automobile şi tractoare, probleme de schimbare a gazelor, supraalimentarea motoarelor Diesel, economicitatea motoarelor şi combaterea poluării atmosferei, performanţele motoarelor pentru autovehicule, fiind preocupat şi de problematica sistemelor neconvenţionale de propulsie. Este membru fondator al Societății Inginerilor de Automobile din România (SIAR), membru în colegiul de redacţie al Revistei inginerilor de automobile, membru fondator al Fundaţiei „Prof. Radu Mărdărescu” şi membru SAE International.

OperaMonografii, manuale şi lucrări universitare: Lucrări de laborator la motoare, Inst. Politehnic Brașov., 1965 (în colaborare cu Fr. Tănase, T. Nagy, C. Sălăjan); Materiale speciale pentru automobile şi tractoare, București, EDP, 1966, 318 p. (în colaborare cu Gheorghe Bobescu şi Tiberiu Nagy); Încercarea motoarelor pentru automobile şi tractoare. Îndrumar pentru lucrări de laborator, Institutul Politehnic Brașov, 1967 (în colaborare cu Fr. Tănase, T. Nagy şi C. Sălăjan); Motoare pentru automobile şi tractoare, București, EDP, 1968, 862 p. (în colaborare cu Radu Mărdărescu şi Victor Hoffmann); Elementele de calcul pentru proiectarea motoarelor de automobile şi tractoare, Institutul Politehnic Brașov, 1970 (în colaborare cu Gh. Bobescu, T. Nagy, C. Sălăjan, Gh. Radu); Echilibrarea motoarelor pentru automobile şi tractoare. Calcul şi metode de realizare, cursuri postuniversitare, Universitatea din Brașov, 1972; Carburatoare. Construcţie, întreţinere, exploatare, București, Editura Tehnică, 1973, 272 p. (în colaborare cu Gh. Livezeanu); Motoare pentru automobile, București, EDP, 1975, 631 p. (în colaborare cu Gh. Bobescu); Motoare pentru automobile şi tractoare, Îndrumar de proiectare, Universitatea Brașov, 1977, 167 p. cu fig. (în colaborare cu Gh. Bobescu, Tiberiu Nagy, Fr. Tănase, Gh. Radu, C. Sălăjan); Motoare pentru automobile şi tractoare. Construcţie şi tehnologie, volumul I – Construcţie şi tehnologie, București, Editura Tehnică, 1978, volumul II – Construcţie şi tehnologie, București, Editura Tehnică, 1980 (în colaborare cu C. Haşegan, D. Claponi, I. Stoica, L. Cihodaru); Motoare pentru autovehicule, Îndrumar de laborator, volumul I, Universitatea din Brașov, 1981, 188 p. multigrafiate (în colaborare cu Fr. Tănase, Gh. Radu, A. Chiru, C. Cofaru); Fabricarea şi repararea autovehiculelor rutiere, București, EDP, 1982, 848 p. + 1 planşă (în colab. cu Dumitru Marincaş); Fabricarea şi repararea autovehiculelor, Îndrumar de laborator, volumul I, Brașov, Universitatea Brașov, 1987, 252 p. multigrafiate, fig., tabele (în colaborare cu Iosif Soare, Fr. Tănase, R. Rădulescu, A. Chiru, C. Cofaru şi N. Ţurea);
Lucrări publicate în reviste de specialitate şi buletine ştiinţificeCalculul gradientului de presiune în timpul arderii la un motor prototip, în Lucrări Ştiinţifice, Institutul Politehnic Brașov, volumul V, seria A – Mecanică, 1962; Eficacitatea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii motoarelor de tractoare în exploatare, în COM, nr. 6, 1962 (în colaborare cu I. Erlicz şi I. Soare); Eficacitatea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii tractoarelor aflate în exploatare, în Mecanizarea şi electrificarea agriculturii, nr. 2, 1963 (în colaborare cu I. Erlicz şi I. Soare); Asupra determinării presiunilor specifice pe fusurile arborelui cotit la motoarele de automobile, în COM, nr. 5, 1964; Bilanţul de căldură al motoarelor cu solicitare termică intensivă, în Lucrări ştiinţifice, Institutul Politehnic Brașov, volumul VI, seria A – Mecanică, 1964 (în colaborare cu R. Mărdărescu, I. Soare, T. Nagy); Influenţa geometriei colectorului de admisie asupra performanţelor motorului în patru timpi cu carburator pentru automobile, în COM, nr. 8, 1964 (în colaborare cu G. Shenker, I. Seserman, I. Tarta); Încercarea de lungă durată a motoarelor de automobil, în Lucrări ştiinţifice, Institutul politehnic Brașov, volumul VI, Seria A-Mecanică, 1964 (în colaborare cu R. Mărdărescu, Gh. Bobescu, E. Ionescu, Şt. Năstăsoiu, V. Cîmpian, I. Soare, Fr. Tănase); Motoare cu ardere internă cu piston. Noţiuni de bază, Proiect STAS, apărut STAS 7113-1964 (în colaborare cu R. Mărdărescu); Majorarea durabilităţii tractoarelor în exploatare, în Lucrări ştiinţifice, Institutul Politehnic Brașov, volumul VII, seria A – Mecanică, 1965 (în colaborare cu I. Erlicz, Şt. Năstăsoiu, T. Budu); Studiu privind îmbunătăţirea performanţelor motorului de automobil prin variaţia formei constructive a tubulaturii de admisie, în Lucrări ştiinţifice, Institutul Politehnic Brașov, volumul VII, seria A – Mecanică, 1965 (în colaborare cu G. Shenker, I. Seserman, I. Tarta); Metode grafice pentru determinarea unor mărimi cinematice ale ambielajului motoarelor cu piston, în COM, nr. 1, 1966 (în colaborare cu R. Mărdărescu); Supraalimentarea motoarelor Diesel de mică putere pentru tractor, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, volumul VIII, seria A- Mecanică, 1966 (în colaborare cu T. Nagy, C. Sălăjan, Fr. Tănase); O metodă pentru calculul fenomenelor de unde în procesul de admisie la m.a.s. în patru timpi, în COM, nr. 8-9, 1967; Probleme de distribuţie a gazelor la motoare moderne de automobile, în COM, nr. 3, 1967; Studiul economicităţii motorului de automobil la sarcini parţiale, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, volumul IX, seria A – Mecanică, 1967 (în colaborare cu T. Nagy, Fr. Tănase, C. Sălăjan, Gh. Radu, R. Rădulescu); Studiul căilor de ridicare a durabilităţii autovehiculelor după reparaţiile capitale, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, vol. IX, Seria A – Mecanică, 1967 (în colaborare cu Gh. Bobescu şi V. Cîmpian); Das Verhalten des aufgelandenen Motors D-103 (Comportarea motorului D-103, supraalimentat), în Internal combustion engines conference Bucharest, 1967, Academy of the Socialist Republic of Romania, Editura Tehnică (în colaborare cu T. Budu, I. Ciubotaru, T. Nagy, C. Sălăjan, Fr. Tănase); Cercetări privind calităţile de iluminare ale unor faruri pentru automobile, în Revista Teologică, nr. 9, 1968 (în colaborare cu R. Rădulescu şi I. Cristea); Cercetări privind rezistenţele sistemului de admisie ale motorului SR-207, în COM, nr. 10, 1968; Fenomene dinamice în procesul de admisie la motoarele în patru timpi, în Revista Teologică, nr. 7, 1968; Influenţa fazelor de distribuţie asupra performanţelor motorului de automobil, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, volumul X, seria A – Mecanică, 1968 (în colaborare cu Gh. Radu); Influenţa supraalimentării motorului Diesel asupra unor parametri de funcţionare, în Studii şi cercetări de mecanică agricolă, nr. 2-3, 1968 (în colaborare cu T. Nagy, Fr. Tănase, C. Sălăjan); Cercetări asupra fenomenelor dinamice în procesul umplerii normale la motoarele în patru timpi, teză de doctorat, Institutul Politehnic Brașov, 1969; şi rezumat; Studiul unor posibilităţi de îmbunătăţire a performanţelor motoarelor de automobile, în Revista Teologică, nr. 12, 1969; Contributions to the flow process calculation of the charge during the admission on internal combustion-four-stroke engines, în Second International Conference on Internal Combustion Engines, 1970; Experimental investigations with regard to the influence of the dynamic phenomene from the inlet manifold on the normal filling of a four-stroke multi-cylinder engine, în Second International Conference on Internal Combustion Engines, 1970 (în colaborare cu M. Abăităncei); Influenţa lungimii şi secţiunii colectorului asupra dinamicii procesului de umplere, în COM, nr. 10, 1970; Untersuchung der von Druckausgeübten Schwingungen im Einlas kollektor des Viertaktmotors, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, volumul XII, 1970, seria A – Mecanică; Coeficientul de debit al supapei de admisie pentru motorul M-207, în Buletinul Institutului Politehnic Brașov, volumul XIII, seria A – Mecanică, 1971; Aparat automat pentru măsură la bancul de probă, în Calitatea producţiei şi metrologie, volumul II (XX), nr. 10, 1972 (în colaborare cu I. Iozefik); Cercetări privind îmbunătăţirea unor indici ai motorului de automobil prin perfecţionarea sistemului de admisiune, în Transporturi auto, navale şi aeriene, nr. 12, 1972 (în colaborare cu D. Văiteanu); Contribution à l’étude du processus de détente dans le diagramme thermodinamique, în Buletinul Universității Brașov, volumul XIV, seria A – Mecanică, 1972; Contribuţii la calculul umplerii motoarelor în patru timpi cu considerarea fenomenelor dinamice din colectorul de admisiune, în Studii şi cercetări de energetică şi electrotehnică, Editura Academiei, tom. XXII, nr. 3, 1972; Asupra unor parametri ai procesului umplerii la motoarele cu aprindere prin scânteie, care funcţionează la sarcini parţiale, în Buletinul Universității Brașov, seria A – Mecanică aplicată şi construcţia de maşini, volumul XV, 1973; Influenţa regimului de unde din colectorul de admisiune asupra puterii şi economicităţii motorului de automobil, în Sesiunea de comunicări, lucrările secţiei II, Institutul de studii şi cercetări transporturi, București, mai, 1973; Studiu privind posibilitatea utilizării injecţiei de benzină la motorul S.R.211, în Buletin tehnico-ştiinţific, tom. I, volumul I, Construcţia de maşini şi tehnologii moderne, Editura Tehnică, București, 1973 (în colaborare cu D. Iliescu); Contributions concernant l’utilisation des phénomènes dynamiques dans le tuyau d’admission pour réaliser la suralimentation sonique, în Zvysovanie vykonu benzinovych naftovych spalovacich motorov, Zilina, R. S. Cehoslovacia, iunie 1974 (în colaborare cu Gh. Radu); Contribuţii la studiul procesului umplerii motoarelor policilindrice în condiţiile influenţei fenomenelor dinamice, în Buletinul Universității Brașov, volumul XVI, seria A – Mecanică aplicată şi construcţia de maşini, 1974; Analiza proceselor de schimbare a gazalor la un motor cu supraalimentare înaltă, în Noutăţi în mecanica aplicată şi în construcţia de maşini, Universitatea din Brașov, volumul XVII, seria B, 1975 (în colaborare cu T. Nagy, Gh. Radu, M. Marcovici, L. Lutza şi A. Witcovska); Contribution concernant la standardisation des dispositifs pour régimes de deceleration-marche entrenés sur monteurs destinés aux vehicules automobils, în VIII Konferencia o spalovacich motoroch. CVTS-COS, Naftove motory, Praha, R.S.Cehoslovacia, 1975 (în colaborare cu N. Linte); Contribution sur l’étude de l’élasticité du moteur à explosion pour automobile, în VIII Konferencia o spalovacich motoroch: C.V.T.S.-C.O.S. Naftove motory, Praha, R.S.Cehoslovacia, 1975 (în colaborare cu N. Linte); Contribuţii privind echilibrarea motorului cu 4 cilindri în V la 60°, în COM, nr. 4, 1975; Particularităţile bilanţului energetic la un motor cu supraalimentare înaltă, în COM, nr. 4, 1975 (în colaborare cu T. Nagy, Gh. Radu, M. Marcovici. L. Lutza şi A. Witconvska); Particularităţile echilibrării motorului cu 4 cilindri în V, în COM, nr. 6, 1975; Studiul procesului de ardere într-un motor Diesel supraalimentat pentru locomotivă, în Sesiunea de comunicări, Institutul de cercetări şi proiectări tehnologice în transporturi, București, iunie 1975 (în colaborare cu T. Nagy, Gh. Radu, M. Marcovici, L. Lutza şi A. Witcovska); Probleme ale echilibrării motorului cu patru cilindri în V, în Noutăţi în mecanica aplicată şi în construcţia de maşini, Universitatea din Brașov, volumul XVII-B, 1975; Analiza performanţelor motorului M 820 în corelaţie cu factorii de tarare, în Noutăţi în mecanica aplicată şi în construcţia de maşini, Universitatea din Brașov, volumul XVIII-B, 1976 (în colaborare cu T. Nagy, Gh. Radu, M. Marcovici, L. Lutza şi A. Witcovska); Studiul unor influenţe din procesul umplerii normale la motoarele pentru automobile, în Buletinul de comunicări ştiinţifice, Institutul de învăţământ superior Piteşti, 1976, p. 53-63 (în colaborare cu A. Chiru); Analiza proceselor dinamice din colectorul de evacuare, tom II, volumul IV – Construcţii de maşini, C.I.T. Bv., 1977 (în colaborare cu Gh. Radu, T. Nagy, M. Marcovici, L. Lutza şi L. Witkovska); Contribuţii privind determinarea cauzelor care duc la griparea pistoanelor motoarelor 797-05, în Buletinul Universității Brașov, vol. XIX-B, seria A – Mecanică aplicativă şi construcţii de maşini, 1977 (în colaborare cu D. Petrescu, V. Vlădăreanu şi R. Schuster); Studiul experimental al vibraţiilor torsionale ale arborilor cotiţi pentru motoare cu ardere internă, în Buletinul Universității Brașov, vol. XIX-B, seria A – Mecanică aplicativă şi construcţii de maşini, 1977 (în colaborare cu N. Mosu şi L. Voicu); Studiul procesului de ardere la motorul supraalimentat M-820 S.R., în Buletinul Universității Brașov, volumul XIX-B, seria A – Mecanică aplicativă şi construcţii de maşini, 1977 (în colaborare cu T. Nagy, Gh. Radu, M. Marcovici, I. Albeanu şi L. Lutza); Studiul vibraţiilor torsionale ale arborelui cotit la un motor cu 12 cilindri în V, în Sesiunea de comunicări „Construcţia, exploatarea şi tehnologia autoturismului”, Piteşti, 1977 (în colaborare cu N. Mosu); Cercetări privind ridicarea performanţelor motorului AL-75, în Sesiunea ştiinţifică a Institutului Politehnic Cluj-Napoca. Comunicări, 1978 (în colaborare cu T. Nagy, Gh. Radu şi T. Csavass); Contribuţii la studiul echilibrării motorului cu cinci cilindri în linie, în Buletinul Universității Brașov, volumul XX-C, seria A – Mecanică aplicată şi construcţia de maşini, 1978 (în colaborare cu A. Chiru); Unele aspecte particulare privind supraalimentarea motoarelor de mare putere, în COM, nr. 4, 1978 (în colaborare cu T. Nagy şi Gh. Radu); Analiza comparativă a solicitărilor arborelui cotit la motoarele 797-05 şi 798-05, în Sesiunea de comunicări „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi exploatarea automobilelor”, I.I.S., Piteşti, 1979, vol. III – Automobile, p. 191-194 (în colaborare cu Gh. Radu, A. Chiru şi M. Abăităncei); Soluţie pentru echilibrarea motoarelor cu cinci cilindri în linie, în Sesiunea Jubiliară de comunicări ştiinţifice, Institutul de cercetări şi proiectări tehnologice în transporturi, București, 1979, vol. II, p. 21-26 (în colaborare cu A. Chiru, M. Abăităncei şi A. Diaconescu); Aplicarea supraalimentării acustice la motorul 810-99, în A III-a Conferinţă naţională de automobile, tractoare şi maşini agricole – Conat – Universitatea din Brașov, nov. 1980, vol. I (în colaborare cu T. Nagy, Gh. Radu, Gh. Bobescu, D. Telescu şi C. Cofaru); Catedra de automobile şi tractoare – documentar, Universitatea din Brașov, 1980 (în colaborare cu V. Cîmpian şi T. Nagy); Cercetări asupra performanţelor motorului 797-05 cu sistem de admisie modificat, în A III-a Conferinţă naţională de automobile, tractoare şi maşini agricole – CONAT-Universitatea din Brașov, nov. 1980, volumul I, p. 149-156 (în colaborare cu A. Chiru, M. Abăităncei şi I. Şchiopu); Cercetări experimentale privind funcţionarea motorului ARO-L-25, alimentat cu combustibil gazos, în A III-a Conferinţă naţională de automobile, tractoare şi maşini agricole – CONAT – Universitatea din Brașov, nov. 1980, volumul I, p. 55-62 (în colaborare cu E. Zirnoveanu, Al. Voiculescu, C. Haseganu, Gh. Radu şi A. Chiru); Cercetări şi rezultate privind influenţa arhitecturii colectorului de admisie asupra performanţelor motoarelor de autovehicule, în Comunicări tehnico-ştiinţifice, la A III-a Sesiune jubiliară a Institutului naţional de motoare termice, București, feb. 1981, p. 215-224 (în colaborare cu Gh. Radu, T. Nagy, Gh. Bobescu, A. Chiru, M. Abăităncei şi C. Cofaru); Recherches concernant les phénomènes d’onde dans la tuyauterie d’admission à la suralimentation naturelle du moteur 797-05, în Lucrările celei de a IV-a Conferinţe de motoare, automobile, tractoare şi maşini agricole – CONAT, nov. 1982, vol. I, p. 73-78 (în colaborare cu A. Chiru, C. Cofaru, M. Abăităncei, M. Dogaru şi Gh. Lazăr); Étude théorique et experimental concernant la transformation d’un M.A.E. en M.A.C. avec application au moteur 810-99, în Buletinul Universitpții Brașov, vol. XXIV-seria A, 1984 (în colaborare cu T. Nagy, D. Telescu, Gh. Radu, V. Câmpian, Gh. Bobescu, M. Stănescu, C. Cofaru şi A. Chiru); Influenţa formei colectoarelor de admisie asupra pierderilor prin pompaj la un m.a.c. cu injecţie directă, în Lucrările ESFA ’84, Institutul Politehnic București, 1984, volumul I, p. 176-185 (în colaborare cu A. Chiru, C. Cofaru şi M. Abăităncei); O metodă generalizată pentru calculul încărcării fusurilor arborelui cotit la motoarele cu cilindri în linie, în Lucrările ESFA ’84, Institutul Politehnic București, 1984, volumul III (în colaborare cu I. Preda şi N. Ispas); L’amélioration des performances de certains moteurs d’autovehicules par l’emploi des oscillations de pression dans les collecteurs d’admission, în Buletinul Universității Brașov, seria A, volumul XXVII, 1985; susţinută la Conferinţa specialiştilor din domeniul autovehiculelor, Budapesta, 4-7 sept. 1984 (în colaborare cu Gh. Radu, T. Nagy, Gh. Bobescu, A. Chiru, M. Abăităncei şi C. Cofaru); Cercetări privind acordarea colectorului de admisie la un m.a.c. cu şase cilindri în linie cu luarea în considerare a fenomenelor dinamice, în Creaţia tehnică şi fiabilitatea în construcţia de maşini. Secţia Maşini termice şi hidropneumatice, Institutul Politehnic Gh. Asachi, Iaşi, 1985, p. 35-40 (în colaborare cu A. Chiru, C. Cofaru şi M. Abăităncei); Étude concernant les particularités constructives des collecteurs d’admission pour les moteurs en V de grande puissance pour voitures automobiles, în Lucrările celei de a V-a Conferinţe de motoare, automobile, tractoare şi maşini agricole – CONAT – Motoare şi automobile. Universitatea din Brașov, 1985, volumul I, p. 25-32 (în colaborare cu A. Chiru, C. Cofaru, M. Abăităncei, N. Ispas şi N. Ţurea); Interdependenţa oscilaţiilor presiunilor din ramurile colectorului de admisie al unui m.a.c. policilindric, în Lucrările Simpozionului Automobilul la intersecţia anului 2000, Timişoara, 1985 (în colaborare cu A. Chiru şi C. Cofaru); Stand pour la vérification des radiateurs d’eau et des refroidisseurs d’huile, în Buletinul Universității Brașov, seria A, volumul XXVIII, 1986 (în colaborare cu E. Ionescu, I. Ţopa, Al. Greavu, M. Abăităncei, Tr. Iordache, I. Todor, N. Ţurea, R. Iorga şi I. Rus); Cercetări privind influenţa supraalimentării acustice asupra performanţelor unui m.a.c. V12 pentru autovehicule, în Lucrările ESFA ’87, Inst. Politehnic Buc., oct. 1987, vol. I, p. 96-103 (în colab. cu A. Chiru, Gh. Radu, T. Nagy, C. Cofaru, N. Ispas, N. Ţurea şi M. Abăităncei); Studii şi cercetări privind aplicarea supraalimentării combinate la un m.a.c. de mare putere pentru autovehicule, în Lucrările ESFA ’87, Institutul Politehnic, București, 1987, volumul I, p. 96-103 (în colaborare cu A. Chiru, Gh. Radu, C. Cofaru, N. Ispas, C. Haşegan, V. Munteanu şi M. Dogaru); Cercetări privind supraalimentarea acustică şi combinată a unor motoare cu aprindere prin comprimare pentru autovehicule, în Lucrările Simpozionului de termotehnică şi maşini termice, Institutul Politehnic T. Vuia, Timişoara, nov. 1988, volumul IV, p. 15-22 (în colaborare cu A. Chiru, C. Cofaru, Gh. Radu, N. Ispas, N. Ţurea, M. Abăităncei, D. Claponi, C. Haşeganu, V. Munteanu, M. Dogaru şi N. Albu); Consideraţii privind aprecierea instalaţiei de răcire a aerului de supraalimentare cu schimbătoare de căldură aer-aer şi apă-aer pentru motoare de autovehicule, în Lucrările Sesiunii Jubiliare de comunicări ştiinţifice „Contribuţia învăţământului politehnic la dezvoltarea ramurilor de vîrf ale industriei din România”, Institutul Politehnic Gh. Asachi, Iaşi, nov. 1988, volumul VIII, p. 178-181 (în colaborare cu Gh. Radu, A. Chiru, M. Abăităncei şi C. Cofaru); Contribution à l’étude de l’influence d’éléments géometriques de collecteur d’admission sur la caractéristique exterieur d’un m.a.c. à injection directe, în Lucrările celei de a VI-a Conferinţe de motoare, automobile, tractoare şi maşini agricole. CONAT – Universitatea din Brașov, nov. 1988, volumul I, p. 9-18 (în colaborare cu C. Cofaru, A. Chiru, T. Nagy, N. Ispas, I. Preda, M. Abăităncei, N. Ţurea, D. Claponi şi M. Dogaru); Eficienţa răcirii intermediare a aerului de admisie la un M.A.C. de mare putere pentru autovehicule, în COM, nr. 9, 1988 (în colaborare cu Gh. Radu, A. Chiru, C. Cofaru, I. Preda şi M. Abăităncei); L’influence de la suralimentation combinée sur les performances des moteurs à allumage par compression des vehicules automobiles, în Lucrările celei de a VI-a Conferinţe de motoare, automobile, tractoare şi maşini agricole. CONAT, volumul I, Motoare şi automobile, Universitatea din Brașov, nov. 1988, vol. I, p. 51-62 (în colaborare cu C. Cofaru, A. Chiru, Gh. Radu, N. Ispas, I. Preda, D. Claponi şi M. Dogaru); Préoccupations actuelles et de perspective dans la construction des moteurs de véhicules automobiles, în Lucrările celei de a VI-a Conferinţe de motoare, automobile, tractoare şi maşini agricole. CONAT, vol. I, Motoare şi automobile, Universitatea din Brașov, 1988 (în colaborare cu M. Abăităncei); Recherches concernant l’influence des phénomènes d’onde du collecteur d’admission sur les indices de remplissage et de formation du mélange, în Lucrările celei de a VI-a Conferinţe de motoare, automobile, tractoare şi maşini agricole, Universitatea din Brașov, 1988, vol. I, p. 19-28 (în colaborare cu C. Cofaru, A. Chiru, Gh. Radu, N. Ispas, C. Haşegan, D. Claponi şi M. Dogaru); Aspects concernant le calcul des échangeurs pour le refroidissement intermédiaire et leur fonctionnement associé au moteur à combustion interne, în BUB, seria A, volumul XXXI, 1989 (în colaborare cu Gh. Alex. Radu, A. Chiru, O. Nandrea şi N. Albu); Die Berechnung des Motorkreisprozesses mit Berücksichtung der instationäre Strömungsvorgänge in Rohrleitungssystem, în BUB, Seria A, volumul XXXI, 1989 (în colab. cu Gh. Alex. Radu şi M. Abăităncei); Cercetări privind influenţa modificării raportului cursă/alezaj asupra performanţelor unui motor cu aprindere prin comprimare supraalimentat combinat, cu şase cilindri şi injecţie directă, în A IV-a Consfătuire naţională „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi exploatarea autoturismelor”, Piteşti, nov. 1989, p. 137-144 (în colaborare cu C. Cofaru, A. Chiru, N. Ispas, D. Claponi, şi G. Andrieş); Indici specifici pentru aprecierea comparativă a motoarelor cu aprindere prin comprimare pentru autoturisme, în A IV-a Consfătuire naţională „Creativitatea în Construcţia, fabricarea şi exploatarea autoturismelor”, Piteşti, 1989 (în colaborare cu Gh.-Alex. Radu şi M. Abăităncei); L’influence de quelques facteurs constructifs sur l’efficacité du processus d’échange des gaz, în Buletinul Universității Brașov, seria A, volumul XXXI, partea a II-a, 1989 (în colaborare cu A. Chiru, C. Cofaru, şi M. Abăităncei); Sisteme de injecţie cu comandă electronică, folosite la motoarele cu aprindere prin compresie, în A III-a Sesiune de comunicări ştiinţifice „Utilizarea calculatoarelor în domeniul învăţământului”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, mai 1991, p. 67-74 (în colaborare cu A. Chiru, Gh.-Alex Radu, Gh. Bobescu şi N. Ispas); Studii şi cercetări experimentale privind influenţa unor elemente geometrice ale colectorului de admisie asupra umplerii şi performanţelor unui m.a.c. cu injecţie directă, în Sesiunea de comunicări ştiinţifice Economicitatea, securitatea şi fiabilitatea autovehiculelor – ESFA – București, 1991 (în colaborare cu C. Cofaru, A. Chiru, Gh.-Alex. Radu, N. Ispas, I. Preda, N. Ţurea, M. Abăităncei, M. Dogaru, D. Claponi şi C. Haşegan); Studii şi cercetări pentru îmbunătăţirea proceselor de schimbare a gazelor la un motor Diesel supraalimentat pentru autocamioane, în Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Economicitatea, securitatea şi fiabilitatea autovehiculelor” – ESFA – București, 1991 (în colaborare cu C. Cofaru, A. Chiru şi D. Claponi); Calculul schimbătoarelor de căldură din instalaţia de supraalimentare, în Revista inginerilor de automobile, SIAR, București, nr. 1, 1992, p. 29-31 (în colaborare cu Gh.-Alex. Radu, A. Chiru, C. Haşegan, O. Nandrea şi N. Albu); Sisteme de admisie cu caracteristici variabile de curgere nestaţionară, în A V-a Consfătuire Naţională „Creativitatea în construcţia, fabricarea şi repararea automobilelor”, Piteşti, nov. 1992 (în colaborare cu Gh.-Alex. Radu şi M. Abăităncei); Aplicarea procedeului de formare a amestecului şi de ardere în volum la un motor diesel de autocamion, în A VIII-a Conferinţă Naţională de automobile şi tractoare CONAT, Universitatea Transilvania Brașov, mart. 1993, volumul I, p. 305-313 (în colaborare cu Gh. Bobescu, A. Chiru, C. Cofaru, N. Ispas, N. Albu, C. Haşeganu, V. Munteanu şi N. Neamţu); Compatibilisation des mélanges pauvres avec le processus de combustion par contrôle de l’écoulement dans les trajets d’aspiration, în A VII-a Conferinţă Naţională de automobile şi tractoare CONAT, Universitatea Transilvania Brașov, mart. 1993, volumul I, p. 275-282 (în colaborare cu C. Anişoiu, Gh.-Alex. Radu, V. Dumitrescu, şi G. Văduva); Creativitate, flexibilitate şi cooperare pentru viitorul automobilului, în Revista inginerilor de automobile, nr. 2-3, 1993, p. 20-23 (în colaborare cu M. Abăităncei); Îmbunătăţirea performanţelor motoarelor Diesel pentru autocamioane prin utilizarea a patru supape pe cilindru, în A VII-a Conferinţă Naţională de automobile şi tractoare CONAT, Universitatea Transilvania Brașov, martie 1993, volumul I, p. 51-60 (în colaborare cu Gh.-Alexandru Radu, M. Abăităncei, N. Albu, C. Haşegan şi Aurora Luca); Studiu asupra posibilităţii transformării motorului Diesel în patru timpi într-unul în doi timpi din perspectivă tehnologică, în A V-a Conferinţă „Economicitatea, securitatea şi fiabilitatea autovehiculelor” ESFA ’95, Universitatea Politehnică București, 1995, volumul 3, p. 98-105 (în colaborare cu M. Abăităncei); Turbina reactivă, o soluţie alternativă pentru propulsia automobilelor, în Conferinţa Naţională de Automobile şi Tractoare, ediţia a VIII-a CONAT cu participare internaţională, Universitatea Transilvania Brașov, 1996, volumul III, p. 211-214 (în colaborare cu M. Abăităncei); Propulsia hibridă ca alternativă compatibilă cu mediul şi economicitatea transportului, în A VII-a Conferinţă de autovehicule rutiere CAR ’97, Universitatea din Piteşti, 1997, p. 151-156 (în colaborare cu M. Abăităncei); Fuel Cells for Automotive Propulsion, în IXth International Conference under FISITA Patronage, CONAT ’99, volumul I, Brașov, 1999. Motoare pentru automobile şi tractoare fabricate în România, Craiova, Alma, 2011, 136 p.
ReferinţeBulletin signalétique-Sciences de l’ingénieur (Bulletin signalétique-Sciences de l’ingénieur), Franţa, nr. 2, 1968; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia (Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia), URSS, nr. 6, 1968; Bulletin Signalétique-Sciences de L’ingénieur, Franţa, nr. 6, 1968; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, URSS, nr. 4, 1969; BSSI, Franţa, nr. 2, 1970; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, URSS, nr. 1, 9, 1970; Bulletin mensuel de documentation (Bulletin Mensuel de Documentation), Franţa, nr. 305, 1971; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, URSS, nr. 6, 7 1971; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, URSS, nr. 4, 1972; Bulletin signalétique-Sciences de l’ingénieur, Franţa, nr. 6, 1973; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia ,URSS, nr. 7, 1973; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, URSS, nr. 10, 1974; Bulletin Mensuel de Documentation, Franţa, ian., 1975; Automobile abstracts, Anglia, mai, august, 1975; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, URSS, nr. 1, 2, 12, 1976; Bulletin Mensuel de Documentation, Franţa, nr. 364, ian. 1976; Automobil Abstracts, Anglia, aug. 1976; Bulletin Mensuel de Documentation, Franţa, nr. 379, apr. 1977; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, URSS, nr. 7, 1977; Bulletin Mensuel de Documentation, Franţa, nr. 380, 1977; Automobile Abstracts, mart. 1980; Automobile Abstracts, MIRA Anglia, 1980, p. 183; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, URSS, 1980, nr. 3, p. 5; Bulletin de Documentation. UTAC, Franţa, nr. 482, dec. 1985, p. 466; Automobile Abstracts – MIRA, nr. 9, sept. 1986, Anglia; Automobile Abstracts, apr. 1987, p. 7; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, Rusia, 1989, nr. 3; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, Rusia, nr. 6, 1990, p. 3; Referativnîi jurnal-Dvigateli vnutrennego sgoraniia, Rusia, 1990, nr. 6, p. 3; Automobile Abstracts, Anglia, apr. 1991, p. 32.

Fişă întocmită de Elvira Oros, Daniel Nazare.