Concurs de povestiri despre personaje şi legende locale

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Brașov lansează și organizează Concurs de povestiri despre personaje şi legende locale.
Concursul va avea loc în cadrul Acţiunii culturale 3.2 – Biblioteca, centru metodologic.

Tema

Concursul de povestiri despre personaje şi legende locale are drept scop promovarea culturii şi patrimoniului local. Proiectul doreşte să stimuleze utilizatorii din mediul rural să culeagă şi să valorifice informaţii despre personaje şi legende locale care nu au fost promovate pana în prezent.

Cine poate participa

Concursul se adresează tuturor persoanelor din comunităţile locale deservite de biblioteci publice, din judeţul Braşov, inclusiv bibliotecarilor.

Premii

Premiul I – 400 lei sumă net
Premiul II – 250 lei sumă net
Premiul III – 150 lei sumă net

Reguli și condiții de înscriere

Concursul presupune scrierea unei povestiri originale, de circa 2000 de cuvinte, care să redea personalitatea şi faptele unui personaj local, sau o legendă locală mai puţin cunoscută ce nu a fost publicată până la momentul actual. Dacă se pot insera şi imagini în materialul scris este cu atât mai bine.

Povestirile vor putea fi înscrise în concurs până la data de 13 noiembrie 2020, orele 16.00, trimițând materialele pe e-mail, la adresa biblgb[at]rdsmail.ro
Titlul mesajului va fi Concurs de povestiri despre personaje şi legende locale.

Povestirile vor fi însoțite de:
• Formularul de înscriere completat
• Declarația pe proprie răspundere
• Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnate de titular/părinte/tutore legal (pentru cei sub 18 ani), scanate şi atașate e-mail-ului de înscriere

Povestirile trimise trebuie să fie originale și să respecte tema concursului.
Este interzisă publicarea şi trimiterea documentelor pentru care participanții la concurs nu dețin drepturi de autor.
Organizatorul concursului nu își asumă răspunderea pentru nicio povestire însușită în mod ilegal de către concurenţi.
Organizatorul concursului nu va lua în considerare povestirile pe care le consideră obscene, provocatoare sau care încalcă în vreun fel Legea drepturilor de autor ori alte legi românești în vigoare la data concursului.

Validitate

Pentru ca participarea să fie considerată validă, povestirile trimise trebuie să respecte tema concursului, să întrunească criteriile tehnice și să se încadreze în termenul limită de trimitere, respectiv 13 noiembrie 2020, orele 16.00.

Drepturile și obligațiile organizatorului:

– Organizatorul își rezervă dreptul de a nu aproba în concurs materialele care nu se încadrează în tema impusă sau care nu respectă regulile și condițiile de înscriere;
– Organizatorul își rezervă dreptul de a decide dacă, în ce condiții și unde povestirile trimise de participanți vor fi făcute publice;
– Organizatorul se obligă să păstreze povestirile în arhiva sa pentru scopuri educaţionale şi necomerciale.

Drepturile și obligațiile participanților:

– Să se înscrie în concurs folosind date de contact valide și complete (nume persoană/denumire firmă, e-mail și mobil), astfel încât să poată fi contactați de organizator în cazul câștigării concursului;
– Să fie de acord să primească mesaje informative legate de concurs din partea organizatorului;
– Să fie de acord să cedeze exclusiv în favoarea organizatorului toate drepturile de autor asupra fiecărei povestiri trimise, pe o perioadă de 9 luni, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, cesiunea fiind nelimitată teritorial, înțelegând prin aceasta că își produce efecte în orice teritoriu de pe mapamond;
– Să fie de acord ca, după expirarea acestei perioade de 9 luni, să cedeze în favoarea organizatorului drepturile de difuzare, neexclusiv, pentru scopuri educaţionale şi necomerciale.

Calendar concurs:

– Lansare concurs: 1 octombrie 2020
– Perioada de realizare și înscriere a povestirilor în concurs: 1 octombrie-13 noiembrie 2020
– Jurizare: 16-18 noiembrie 2020
– Anunțarea câștigătorilor: 19 noiembrie 2020
– Confirmarea acceptării premiului: 23 noiembrie 2020
– Anunțarea oficială a câștigătorilor pe site-ul bibliotecii: 24 noiembrie 2020
– Difuzarea povestirilor: 25 noiembrie 2020

Jurizare:

Juriul va evalua povestirile înscrise în concurs pe baza următoarelor criterii:
– respectarea cerințelor impuse de regulamentul concursului,
– povestire originală, care nu a mai circulat în formă scrisă până în prezent,
– exprimare îngrijită a autorului, fără greşeli gramaticale sau de exprimare,
– atasarea de imagini autentice si la subiectul povestirii.

Acordarea și anunțarea premiilor

Premiile concursului se vor acorda în urma jurizării din perioada 16-18 noiembrie 2020.
Rezultatele vor fi anunțate la data de 19 noiembrie 2020 și vor fi comunicate tuturor participanților.
Câștigătorii vor trebui să confirme acceptarea premiului până la data de 23 noiembrie 2020 inclusiv.
Pe site-ul bibliotecii se vor anunța câștigătorii pe data de 24 noiembrie 2020.
Câștigătorul care nu poate fi contactat telefonic va pierde premiul. În acest caz, premiul va fi acordat participantului care urmează în clasament.
După confirmarea acceptării premiului, câștigătorul va trebui să trimită organizatorului o copie a buletinului/cărții de identitate.
Câștigătorul va intra în posesia premiului în cel mult 30 de zile calendaristice de la data când i-a fost adus la cunoștință că este câștigător, în baza actului de identitate și în urma semnării în original a unui proces verbal de predare-primire.
Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele, localitatea în care domiciliază și fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator în diverse materiale de presă, audio, video, fără nici un fel de plată aferentă. Câștigătorul premiului va semna o declarație în acest sens, conform celor solicitate de către organizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Prin participarea la prezentul concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate de către organizator şi/sau partenerii acestuia cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi a abrogării Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – denumit în continuare „GDPR”).

2. Categoriile de date personale ce vor fi prelucrate de către organizator sunt: nume, prenume, adresă, data naşterii, telefon, e-mail, CNP, naţionalitate, semnătură olografă, cont bancar, iar datele vor fi procesate în legătură cu organizarea prezentului concurs şi acordarea premiilor.

3. Destinatarii datelor personale ale participanţilor la campanie pot fi:
• autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale, autorităţi de protecţie a consumatorilor, organele abilitate prin lege, ca urmare a unei obligaţii legale a organizatorului, bănci)
• departamentul de contabilitate

4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate cel puţin pe durata de valabilitate a concursului, precum şi ulterior, pe durata necesară executării obligaţiilor de către oricare dintre părţi.
Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau pe perioada de timp prevăzuta de dispoziţiile legale.

5. De asemenea, vă informăm că:
1) aveţi dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la datele prelucrate, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimţământ înainte de retragerea lui;
2) aveţi dreptul de acces la datele personale (articolul 15 din GDPR), la rectificarea datelor personale (articolul 16 din GDPR), la ştergerea datelor personale (articolul 17 din GDPR), dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale (art. 18 din GDPR), dreptul la portabilitatea datelor personale (articolul 20 din GDPR) şi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale (articolul 21 din GDPR);
3) în situaţia în care consideraţi că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal, aveţi dreptul de a depune o plângere la:
Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Web site: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp[at]ataprotection.ro
Adresa: B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucuresti, România
Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Taxe şi impozite

Premiile sunt scutite de taxe si impozite, intrucat sunt sub 600 lei.

Încetarea/Întreruperea concursului

Concursul poate înceta înainte de data de 13 noiembrie 2020 în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră ori în cazul intervenirii oricărei situaţii ce poate periclita desfăşurarea concursului, inclusiv în cazul apariţiei oricărei imposibilităţi a organizatorului (independent de voinţa lui) de a asigura continuarea în cele mai bune condiţii a concursului.
Concursul mai poate înceta înainte de data de 13 noiembrie 2020 ori poate fi suspendat oricând în baza deciziei organizatorului, cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de situaţie.
Înscrierea în concurs înseamnă înţelegerea şi acceptarea regulamentului concursului, nefiind admise contestaţii cu privire la desemnarea câştigătorului din partea participanţilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24 (douăzecişipatru) ore de la anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul oficial al bibliotecii.

OrganizatorBiblioteca Județeană “George Barițiu” Brașov
FinanțatorConsiliul Județean Brașov

Daniel Nazare
Director

Pentru informații suplimentare și detalii, pentru lămuriri vă rugăm să vă adresaţi la biblgb[at]rdsmail.ro, cu un mesaj cu titlul Concurs povestiri

MULT SUCCES!

 

4 răspunsuri la “Concurs de povestiri despre personaje şi legende locale”

Comentariile sunt închise.