XIV. Editoriale (369-426)

XIV. Editoriale

369. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: Instalarea primarului Gh. Cuteanu al Braşovului în locul lui Victor Nan şi a ajutorului de primar Bujor Teculescu, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 30.
370. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: Aniversarea a 20 de ani de la citirea declaraţiei de autodeterminare politică a românilor din Transilvania, în parlamentul maghiar de la Budapesta de către Alexandru Vaida Voievod, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 30.
371. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: Moartea mareşalului Alexandru Averescu, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 30-31.
372. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: Al VIII-lea congres al Federaţiei Presei Naţionale din Provincie ţinut la Sibiu în 30 şi 31 octombrie 1938, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 31-32.
373. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: Revenirea lui Horia E. Frunză la revistă şi numirea lui ca redactor-şef, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 32.
374. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: Donaţii pentru revistă [500 lei de la căpitan Titi Teodorescu, 300 lei de la Nicu Suciu-Sibianu, 300 lei de la doamna Ana Tanasiu], în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 32.
375. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: Apel la abonaţi şi public pentru sprijinirea revistei, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 32.
376. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: [Moartea gazetarului Victor Branişte, fost colaborator al revistei], în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 11-12, feb. 1939, p. 31.
377. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: [Patru ani de la apariţia revistei], în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 11-12, feb. 1939, p. 31.
378. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: [Se cere sprijinul public pentru revistele România eroică, Cuget clar şi Gazeta Transilvaniei], în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 11-12, feb. 1939, p. 32.
379. Bran–Lemeny Al. I., Note şi încrustări: Donaţii pentru revistă [500 lei de la căpitan Titi Teodorescu, 300 lei de la dr. Cornel Voicu, fost primar], în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 11-12, feb. 1939, p. 32.
380. I[eremia] N[ae], Note și încrustări: Panică și demascare [despre măsurile împotriva spiritului legionar], în „Prometeu”, anul III, nr. 3-4, mart. – apr. 1937, p. 28-29. 381. Ieremia Nae, Note şi încrustări: Şezătoarea literară a scriitorilor români, în „Prometeu”, anul III, nr. 5-6, mai – iun. 1937, p. 30-31.
382. Redacţia „Prometeu, Note: [despre lucrările lui Constantin Bobescu, directorul conservatorului ASTRA Braşov], în „Prometeu, [anul I], [nr. 1], [15 apr. 1934], p. 40. 383. Redacţia „Prometeu”, Note: [despre cartea În umbra lui Crist de Octavian Şireagu], în „Prometeu”, [anul I], [nr. 1], [15 apr. 1934], p. 40.
384. Redacţia „Prometeu, Note: [despre cartea Întâmplări omeneşti de Nicolae Cantonieru], în „Prometeu, [anul I], [nr. 1], [15 apr. 1934], p. 40.
385. Redacţia „Prometeu”, Note: [despre poezia Pescuitorii de mărgăritare de Cincinat Pavelescu], în „Prometeu”, anul I, nr. 2, 15 iun. 1934, p. 31.
386. Redacţia „Prometeu”, Note: [despre critica revistei în ziarul Credinţa şi disputa cu acesta], în „Prometeu”, anul I, nr. 2, 15 iun. 1934, p. 31-32, nr. 3-4/1934, p. 47-48 şi nr. 5-6, 1 sept. – oct. 1934, p. 48.
387. Redacţia „Prometeu”, Note, în „Prometeu”, anul I, nr. 5-6, 1 sept. – oct. 1934, p. 47-48.
388. Redacţia „Prometeu”, Cărţi primite, ziare, în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 45.
389. Redacţia „Prometeu”, Note: [Concertul Corului „Gh. Dima” (23 ian. 1935)], în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 46.
390. Redacţia „Prometeu”, Note: [Jubileul de 30 de ani al ziarului „Neamului Românesc”], în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 47.
391. Redacţia „Prometeu”, Note: [Conferinţele Ligii Culturale: 27 ianuarie 1935 – Nichifor Crainic despre poezia lui George Coşbuc], în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 47.
392. Redacţia „Prometeu”, Note: [Conferinţele Ligii Culturale: 3 februarie 1935 – Leca Moraru despre M. Eminescu], în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 47.
393. Redacţia „Prometeu”, Note: [Moartea maiorului aviator erou Ioan Peneş din Săcelele Braşovului], în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 47.
394. Redacţia „Prometeu”, Note: [Cooptarea în comitetul revistei a profesorului Petre Teodorescu], în „Prometeu”, anul I, nr. 11-12, mart. – apr. 1935, p. 48.
395. Redacţia „Prometeu”, Note: [Cooptarea lui Gh. Tulbure – colaborator al revistei], în „Prometeu”, anul I, nr. 11-12, mart. – apr. 1935, p. 48.
396. Redacţia „Prometeu”, Note: [Retragerea preotului Ioan Brânzea din comitetul de redacţie şi înlocuirea cu V. P. Rogoz], în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 77.
397. Redacţia „Prometeu”, Note: [Decesul lui Roman Ciorogariu, Mariei Cunţan şi al lui Matei Caragiale], în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 77.
398. Redacţia „Prometeu”, Note: [Amânarea publicării conferinţei „Şcoala în slujba orientării profesionale” de Maria Ieremie pentru numărul următor], în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 77.
399. Redacţia „Prometeu”, Note: [Aniversarea a 75 de ani a Astrei], în „Prometeu”, anul II, nr. 9-12, iul. – oct. 1936, p. 63.
400. Redacţia „Prometeu”, Note: [Donaţii făcute revistei de tipografia „Unirea”, proprietar generalul I. R. Teodorescu (5.000 lei) şi Primăria comunei Prejmer prin primarul Creangă (1.000 lei)], în „Prometeu”, anul II, nr. 9-12, iul. – oct. 1936, p. 63.
401. Redacţia „Prometeu”, Note: [Numirea scriitorului Cezar Petrescu ca secretar general la Ministerul Cultelor şi Artelor], în „Prometeu”, anul II, nr. 9-12, iul. – oct. 1936, p. 64. 402. Redacţia „Prometeu”, Cărţi, reviste, ziare, primite la redacţie, în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 75.

Cărţi:
– Petru I. Teodorescu: Cronici literare, Braşov (se va recenza)
– Pimen Constantinescu: Învăţământul limbii române, Sibiu, 1935 (se va recenza)
 P. Muşoiu (Parf-Javel): Organizarea fericirii
– Paul Constant: Pămînt şi suflet oltenesc, Craiova, 1935 (se va recenza)
– Nic. H. Moisiu: Spirit în miniatură, 1935 (se va recenza)
– Ioan Colan: Casina Română, 1935

403. Redacţia „Prometeu”, Cărţi, reviste, ziare, primite la redacţie, în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 75-76.

Reviste:
– Gazeta Ilustrată, anul IV, nr. 12, decembrie 1935
– Plaiuri Săcelene
– Revistă Teologică, ian. – febr. 1936
– Viaţa Basarabiei, iulie – august 1935
– Progres şi cultură, Tg. Mureş, nr. 6/1935
– Ţara Bîrsei, anul VII, nr. 6, noiembrie – decembrie 1935
– Ţara Bîrsei, anul VIII, ianuarie – februarie 1936
– Sibiul Literar, dec. 1934 – încetează apariţia
– Klingsor, dec. 1935
– Gazeta Cărţilor, anul V, nr. 3-4/1935
– Viaţa Literară, ianuarie 1936
– Banatul Literar, anul II, nr. 1-2
– Societatea de Mâine, Bucureşti, octombrie 1935
– Litere, nr. 18-19, aprilie 1935
– Orientări (Moineşti), iunie 1935
– Munca Literară, decembrie 1935
– Gândul nostru (Tighina), ianuarie 1936
– Braşovul Turistic, anul I, nr. 2
– Grai Moldovenesc, Iaşi, Octombrie 1935
– Bravo, noiembrie 1935
– Foiţa, Bucureşti, anul I, nr. 8/1935
– Reclama Sibiului, anul II, decembrie 1935

404. Redacţia „Prometeu”, Ziare, în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 76.
– Ideea Naţională, anul II, 1935
– Acţiunea, Lugoj, septembrie 1935
– Tribuna, Sibiu
– Cuvântul Poporului, Sibiu, mai 1935

405. Redacţia „Prometeu”, Reviste, în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 39.
– Revista Fundaţiilor Regale, anul III, mai – iunie, 1936
– Gazeta Ilustrată, anul V, nr. 3-4/1936
– Revista Teologică, anul XVI, mai – iunie, 1936
– Ţara Bârsei, anul VIII, 1936
– Iconar, anul I, nr. 9/1936
– Viaţa Ilustrată, anul XI, nr. 7/1936
– Plaiuri Săcelene, anul III, martie – aprilie 1936
– Buletinul Cărţii Româneşti, aprilie – mai 1936

406. Redacţia „Prometeu”, Note: [Colaborarea lui Voicu Niţescu la revistă], în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 39.
407. Redacţia „Prometeu”, Note: [Anunţul recenziei viitoare a publicaţiei Puncte cardinale în haos de Nichifor Crainic], în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 39.
408. Redacţia „Prometeu”, Am primit la redacţie: cărţi, reviste, ziare [Se menţionează revista „Front literar apărută la Braşov], în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 5-7, mai – iul. 1938, p. 30-31.
409. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: [Dezvelirea monumentului lui Vasile Lucaciu la 13 decembrie 1936 la Satu Mare], în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 50.
410. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: [Se cere o lege pentru revenirea la numele dinainte de 1918], în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 50.
411. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: [Se cere tipărirea cărţii lui Voicu Niţescu, Douăzeci de luni în Rusia şi Siberia de către armată pentru soldaţi, funcţionari, tineri, elevi], în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 50.
412. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: [Se cere tipărirea celor 40 de articole publicate de Al. I. Bran–Lemeny între anii 1912 şi 1914 în Kronstädter Zeitung, privind luptele românilor transilvăneni], în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 50-51.
413. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: [Se demască incorectitudinile de la examenul de gradul II al învăţătorilor], în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 51.
414. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: [Donaţii pentru revistă – 10.000 lei de la Ion Lapedatu, fost ministru, 300 de lei de la dr. Cornel Voicu, fost primar], în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 51.
415. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: [Moartea voluntarilor Ioan Moţa şi Vasile Marin la Madrid], în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 51.
416. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: [Donaţii pentru revistă: 1000 lei de la preot Ilie Pizo şi 500 lei de la căpitan Titi Teodorescu], în „Prometeu”, anul III, nr. 5-6/1937, p. 31.
417. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: Asociaţia Scriitorilor Români din Ardeal [Se anunţă înfiinţarea asociaţiei], în „Prometeu”, anul III, nr. 11-12, nov. – dec. 1937, p. 32.
418. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: [Donaţii pentru revistă şi mulţumiri: primarul Victor Nanu şi viceprimarul Strat au acordat 4000 lei revistei din bugetul lui 1937], în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 1-4, ian. – apr. 1938, p. 27.
419. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: Retragerea de la revistă a colaboratorilor: Ioan Iordache (pseudonim Horia E. Frunză) şi a lui Nae Ieremia, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 1-4, ian. – apr. 1938, p. 27.
420. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: Donații penture revistă – 100 lei de la farmacistul Iancu Nan, directorul Fabricii de hârtie Zărnești, 500 lei de la căpitanul Titi Teodorescu și 300 de la Nicu Suciu-Sibianu, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 5-7, mai – iul. 1938, p. 32.
421. Redacţia „Prometeu”, Note şi încrustări: Inaugurarea Căminului de odihnă al Asociației Funcționarilor Municipiului Brașov, de la Timișul de Jos, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 5-7, mai – iul. 1938, p. 32.
422. Redacţia „Prometeu”, Cercul Revistei: a. Colaboratori b. Sprijinitori, în fiecare număr, excepţie nr. 1-2/1937.
423. Redacţia „Prometeu”, [Redacţionale], în „Prometeu”, anul I, nr. 2, 15 iun. 1934, p. 29-30.
424. Redacţia „Prometeu”, Erată, în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 40.
425. Redacţia „Prometeu”, Pentru cititori şi abonaţi [Apel pentru plata abonamentului. Donaţii 2500 lei de la Primărie, 1000 lei de la casa Cercuală], în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 40.
426. Redacţia „Prometeu”, Poşta Redacţiei, în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 40.