XIII. Recenzii (297-368)

XIII. Recenzii

297. As., Opera Română din Cluj, la Braşov. „Trandafirii Roşii. Herodiada, în „Prometeu”, anul III, nr. 3-4, mart. – apr. 1937, p. 21-22.
298. B[eldiman] A. V[ictor] (V. A. B.), Revista Fundaţiilor Regale nr. 5 mai 1934, în „Prometeu”, [anul I], [nr. 1], [15 apr. 1934], p. 35-37.
299. B[eldiman] A. V[ictor] (V. A. B.), Lucian Costin: Litterarische Ausblicke, în „Prometeu”, anul I, nr. 2, 15 iun. 1934, p. 28-29.
300. Bran–Lemeny Al. I., Reviste, în „Prometeu”, [anul I], [nr. 1], [15 apr. 1934], p. 34-37.
– Ţara Bârsei, mai – iunie 1934, anul IV
– Braşovul Literar, martie 1934, anul II
– Frize, mai 1934, anul I, nr. 3
– Plaiuri Săcelene, aprilie – mai 1934, anul I, nr. 4-5
– Progres şi Cultură, 1 mai 1934, anul II, nr. 5
– Viaţa Literară, 1-5 mai 1934, anul VIII, Bucureşti
– Lanuri, Mediaş
– Buletinul Cărţii Româneşti, anul IV, nr. 4, Bucureşti
301. Bran–Lemeny Al. I., Octavian Şireagu, „În umbra lui Crist, Cluj, 1933, Editura Transilvania, în „Prometeu”, anul I, nr. 2, 15 iun. 1934, p. 27.
302. Bran–Lemeny Al. I., Nicolae Cantonieru: Întâmplări omeneşti, Braşov, 1934, Editura Frize, în „Prometeu”, anul I, nr. 2, 15 iun. 1934, p. 29.
303. Bran–Lemeny Al.I., Luca Gheorghiade: A doua viaţă a lui Şerban Varu. Roman, Editura „Universală Alcalay & Comp., Bucureşti, în „Prometeu”, anul I, nr. 3-4, 25 iul. 1934, p. 42.
304. Bran–Lemeny Al.I., Dr. Eugen Nicoară şi Vasile Netea, „Figuri Murăşene, Editura revistei „Progres şi Cultură Tg. Mureş, în „Prometeu”, anul I, nr. 5-6, 1 sept. – oct. 1934, p. 40.
305. Bran–Lemeny Al.I., Reviste şi Foi, în „Prometeu”, anul I, nr. 5-6, 1 sept. – oct. 1934, p. 41-46.
– Ţara Bîrsei, anul IV, nr. 5, sept. – oct. 1934
– Viaţa Literară, anul VIII, nr. 161, Bucureşti
– Flamuri Verzi<br /> – Frize, anul I, nr. 6-7, aug. – sept. 1934, Braşov
– Braşovul Literar, nr. 19-20, aug. 1934
– Banatul Literar, anul I, nr. 1, sept. 1934, Timişoara
– Provincia Literară, anul II, iunie-august 1934, Sibiu
– Gazeta Ilustrată, anul III, iunie – iulie 1934, Cluj
– 13, anul I, nr. 6-7, Focşani
– Viaţa Ilustrată, anul I, nr. 7, septembrie 1934
– Lanuri, anul I, iulie – august 1934, Mediaş
– Înmuguriri, anul III, nr. 5-6-7/1934, Fălticeni
– Plaiuri Săcelene, anul I, nr. 9-10, Satulung – Săcele, 1934.
– Munca Literară, anul II, nr. 16, Bucureşti
– Vitrina, anul I, nr. 1, Alexandria
– Revista Teologică, anul XXIV, nr. 7-8 şi 9-10 Sibiu
– Progres şi Cultură, anul II, nr. 7, sept. 1934, Tg. Mureş
– Viaţa Basarabiei, anul III, nr. 7-8-9, Chişinău
– Buletinul Cărţii Româneşti, nr. 9, sept. 1934
306. Bran–Lemeny Al.I., I. Gr. Perieţeanu, Escale – Glasul Apelor (Sonete), în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 39.
307. Bran–Lemeny Al.I., Ciprian Doicescu, Eminescu (izvoarele de inspiraţie, preocupările de cultură), Bucovina, 1932, în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 40-41.
308. Bran–Lemeny Al.I., Vasile Netea, Îndreptar pentru Cercuri Culturale, în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 41.
309. Bran–Lemeny Al.I., Pimen Constantinescu, Patruzeci şi patru de sonete (Gabriele d’Annuntio), în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 41.
310. Bran–Lemeny Al.I., Aron Cotruş, Printre oameni în mers, 1933, în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935, p. 41-42.
311. Bran–Lemeny Al.I., Dr. Mircea Suciu-Sibianu, Gânduri sănătoase, II, Braşov 1938, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 27-28.
312. Bran–Lemeny Al.I., Dări de seamă: I. Gr. Periţeanu: „Pledoarie în procesul între Academia Română şi Academia de Ştiinţe din România (1.II.1938), I. Gr. Periţeanu: „Naţionalism de breaslă şi naţionalism de partid (Discurs rostit la 20.II.1938), I. Gr. Periţeanu: „Prin Italia, Turcia şi Polonia, I. Gr. Periţeanu: Emil Verhaeren, Hercule, poem, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 24-25.
313. Bran–Lemeny Al.I., Dări de seamă: I. Gr. Periţeanu: Italice, Bucureşti, 1937, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 25.
314. Bran–Lemeny Al.I., Dări de seamă: Horia E. Frunză: Solitar, Braşov, 1938, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 25-27.
315. Bran–Lemeny Al.I., Nichifor Crainic: Programul Statului Etnografic, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 5-7, mai – iul. 1938, p. 25-26.
316. Bran–Lemeny Al.I., [Revista] „România eroică [redactată de Ioan Colfescu-Delaturda, anul I, nr. 11-12, anul II, nr. 1], în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 5-7, mai – iul. 1938, p. 26-29.
317. Bran–Lemeny Al.I., Maura Prigor: Statuia care arde, Bucureşti, 1934, în „Prometeu”, anul III, nr. 5-6, mai – iun. 1937, p. 25-26.
318. Bran–Lemeny Al.I., Reviste, în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 49.
– Cuget Clar, anul I, nr. 23, Bucureşti, 1937
– Ţara Bârsei, ianuarie – februarie 1937, Braşov
– Plaiuri Săcelene, noemvrie. – decemvrie 1936
– Revista Teologică, ianuarie 1937, Sibiu
– Făt – Frumos, iulie – septembrie 1936, Cernăuţi
– Revista Teosofică, octombrie 1936, Bucureşti
– Gata oricând, decembrie 1936
– Viaţa Literară, decembrie 1936, Bucureşti
– Gazeta Cărţilor, decembrie 1936
– Buletinul Cărţii Româneşti, Bucureşti
319. Bran–Lemeny Al.I., Aurel A. Mureşianu: Planul „Regatul Daciei”. Refugiaţii politici din Principate şi românii braşoveni la 1848, în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 36 şi în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 45.
320. Bran–Lemeny Al.I., Otto Witting: Istoria Dreptului de vînătoare în Transilvania (Cartea Românească, 1936, Bucureşti), în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 45-46.
321. Bran–Lemeny Al.I., Lucian Costin: Peisagii şi Simfonii, 1936 (tip. „Eminescu, Craiova), în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 46-47.
322. Bran–Lemeny Al.I., Dr. Stinghe Sterie: Întemeierea oraşului Braşov şi originea Românilor din Şchei – Braşov, II. Junii şi originea lor (Braşov), în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 47.
323. Bran–Lemeny Al.I., C. Dimard: Din viaţa unui artist, în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 48.
324. Bran–Lemeny Al.I., Voicu Niţescu: „Douăzeci de luni în Rusia şi Siberia, Vol. I şi II, 1917-1918 (Braşov, tipografia Mureşianu-Branisce & Comp), Vol. III, 1918-1919 (Bucureşti, Tip. Române – Unite), în „Prometeu”, anul II, nr. 9-12, iul. – oct. 1936, p. 56-59.
325. Bran–Lemeny Al.I., Nichifor Crainic: „Puncte Cardinale în Haos”, Editura „Cugetarea”, Bucureşti, în „Prometeu”, anul II, nr. 9-12, iul. – oct. 1936, p. 60-62.
326. Bran–Lemeny Al.I., A. Neguş: „Reforma administrativă şi Braşovul românesc” [discurs], în „Prometeu”, anul III, nr. 7-8/1936, p. 35.
327. Bran–Lemeny Al.I., Candid C.Muşlea: „Protopopul Bratu Baiul (1760 – 1831) şi fiul său Nicolae (1782-1855) ”, Editura „Unirea”, Braşov, în „Prometeu”, anul III, nr. 7-8/1936, p. 35-36.
328. Bran–Lemeny Al.I., Eduard Schuré: Pitagora, Misterele de la Delfi, în româneşte de P. Moşoiu, în „Prometeu”, anul III, nr. 7-8/1936, p. 36.
329. Bran–Lemeny Al.I., Ionel Gologan: Epigrame, Ediţia III, 1935, în „Prometeu”, anul III, nr. 7-8/1936, p. 36-38.
330. Bran–Lemeny Al.I., V. P. Rogoz: „Berlinul în scrisori”, Braşov, 1936, în „Prometeu”, anul II, nr. 5-6, mart. – apr. 1936, p. 76.
331. Bran–Lemeny Al.I., M. Ar. Dan: Epigrame, în „Prometeu”, anul II, nr. 5-6, mart. – apr. 1936, p. 77-79.
332. Bran–Lemeny Al.I., Ioan Colfescu-Delaturda: „Spirit şi Materie – Eroismul în viaţa de stat”, în „Prometeu”, anul II, nr. 1-2, nov. – dec. 1935, p. 46.
333. Bran–Lemeny Al.I., Recenzii [reviste], în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935p. 42-45.
– Ţara Bârsei, anul VII, ianuarie – februarie 1935
– Frize, anul II, nr. 1, Braşov
– 13, anul I, nr. 10, decembrie 1934
– Progres şi Cultură, anul II, nr. 10 şi anul III, nr. 1
– Revista Fundaţiilor Regale, anul II, nr. 1
– Viaţa Basarabiei, anul IV, nr. 1
– Relief Dunărean, anul I, nr. 3, Brăila
– Plaiuri Săcelene, anul I, nr. 12
– Societatea de Mâ[i]ne, decembrie 1934, Bucureşti
– Revista Teologică, anul XXV, nr. 1-2, Sibiu
– Lanuri, anul II, nr. 15-16, Mediaş
– Banatul Literar, anul I, nr. 3-4, Caransebeş
– Viaţa Literară, anul IX, nr. 166
– Litere, anul II, nr. 14-15
– Gazeta Cărţilor, anul IV, nr. 11-12, Ploieşti
– Orientări, anul III, nr. 12
– Braşovul Literar
– Gazeta Ilustrată, anul III, nr. 11-12, Cluj
334. Br[ânzea] I[oan] (i. br.), Reviste şi foi, în „Prometeu”, anul I, nr. 3-4, 25 iul. 1934, p. 44-46.
– Ţara Bîrsei, anul VI, nr. 4, iulie – august 1934, Braşov
– Societatea de Mâine, anul XI, nr. 6, iunie 1934
– Viaţa Basarabiei, anul III, nr. 7-8, iulie–august1934
– Braşovul Literar, anul III, nr. iunie 1934
– Coasa, anul III, nr. 20-22, iulie 1934
– Fântâna Darurilor, anul VI, nr. 6, iunie 1934
– Frize, anul I, nr. 5, iulie 1934, Braşov
– Gazeta Cărţilor, anul IV, nr. 1-4, Ploieşti
– Gazeta Ilustrată, anul III, nr. 5, mai 1934, Cluj
– Munca Literară, anul II, nr. 14, iunie 1934, Bucureşti
– Nădejdea, anul XXVII, nr. 654, Turnu Severin
– Orientări, anul III, nr. 6, iunie 1934, Moineşti-Bacău
– Ortodoxia, anul I, nr. 43-44, iulie 1934, Bucureşti
– Plai, anul I, nr. 3, mai 1934, Cernăuţi
– Plaiuri Săcelene, anul I, nr. 6, iunie 1934
– Provincia Literară, anul II, nr. 4-5, aprilie-mai 1934 Sibiu
– Revista Teologică, anul XXIV, nr. 5-6, mai-iunie 1934, Sibiu
– Viaţa Ilustrată, anul I, nr. 5, iulie 1934, Sibiu
– Viaţa Literară, anul VIII, nr. 160, iulie 1934, Bucureşti
– 13, anul I, nr. 4, iulie 1934, Focşani
– Tinerimea Creştină, anul IV, nr. 3-4, iunie-iulie 1934, Bucureşti
– Lanuri, anul I, nr. 10, iunie 1934
– Buletinul Cărţii Româneşti, anul VI, nr. 6
335. [Codreanu] Corneliu [Zelea], Cranii de lemn [Reproducerea prefeței la ediția a II-a a cărții lui Ion Moța], în „Prometeu”, anul III, nr. 3-4, mart. – apr. 1937, p. 30.
336. Danciu Dimitrie, Cărţi, reviste. Semne-n scuturi (poeme) de Ion Roşca, în „Prometeu”, anul III, nr. 11-12, nov. – dec. 1937, p. 30.
337. Danciu Dimitrie, Cărţi, reviste, în „Prometeu”, anul III, nr. 11-12, nov. – dec. 1937, p. 30-31.
– Convorbiri Literare, august – octombrie 1937
– Ţara Bîrsei, noiembrie-decembrie 1937
– Craiu nou (Alexandria)
– Înnoirea (Arad)
– Plaiuri Săcelene
– Românizarea
– Cuget Clar
338. Danciu Dimitrie, Reviste, în „Prometeu”, anul III, nr. 3-4, mart. – apr. 1937, p. 24-27. – Ţara Bîrsei – martie – aprilie 1937
– Viaţa Literară, Februarie 1937
– Progres şi Cultură (Tg. Mureş)
– Revista Teologică (Sibiu)
– Cuget Clar
– Plaiuri Săcelene
– Revista Teozofică
– Iconar (Cernăuţi)
– Ţara Şipenitului (Bucovina)
– Făt – Frumos (Cernăuţi)
– Freamătul Literar (Siret – Bucovina)
– Orientări (Moineşti, Bacău)
– Pagini Literare
– Luceafărul (Timişoara)
– Lanuri (Mediaş)
– Familia (Oradea)
– Gîndirea
– Convorbiri Literare
– Lumea Nouă
– Cuvântul Argeşului
339. Danciu Dimitrie, Reviste, în „Prometeu”, anul III, nr. 5-6, mai – iun. 1937, p. 27-29. – Ţara Bârsei, anul IX, nr. 3, 1937
– Banatul Literar, anul II, nr. 9-12
– Orientări, anul VI, nr. 3 (Moineşti – Bacău)
– Eu şi Europa (Deva)
– Viaţa Literară aprilie – mai
– Calea Nouă (Bucureşti)
– Ideia (sic) Romînească (Bucureşti)
– Înainte (Bucureşti)
– Gînd şi Slovă Oltenească
– Generaţia de mîine (Oraviţa)
– Lanuri, anul IV, nr. 1-2
– Ţara Șipenițului
340. Danciu Dimitrie, Cărţi, reviste: [Poetul E. Ar. Zaharia publică poemele lui N. Roşca], în „Prometeu”, anul III, nr. 7-10, iul. – oct. 1937, p. 31.
341. Danciu Dimitrie, Cărţi, reviste: [Sargeţiu Octav anunţă apariţia revistei „Victoria în comuna Mîrzoci, jud. Odorhei], în „Prometeu”, anul III, nr. 7-10, iul. – oct. 1937, p. 31.
342. Danciu Dimitrie, Cărţi, reviste: [Cartea albastră de Traian Mihăilescu (poeme)], în „Prometeu”, anul III, nr. 7-10, iul. – oct. 1937, p. 31.
343. Danciu Dimitrie, Cărţi, reviste, în „Prometeu”, anul III, nr. 7-10, iul. – oct. 1937, p. 31-32.
– Pagini Literare (Turda), iunie – iulie – august 1937
– Generaţia de mîine (Oraviţa)
– Bugeacul (Bolgrad)
– Plaiuri Săcelene, iulie – august 1937
– Ţara Bârsei
– Gând românesc (Astra Cluj)
344. Frunză E. Horia (E. F. H.), Dr. Mircea Suciu–Sibianu: „Ambulatoriu de Stat Braşov, Secţia de ochi, nas, gît şi urechi. Zece ani de activitate, în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 74.
345. Frunză E. Horia (H. E. F.), Conferinţe: „Izvoarele unei noui religiozităţi” de [Nichifor Crainic], în „Prometeu”, anul I, nr. 11-12, mart. – apr. 1935, p. 47-48.
346. Frunză E. Horia (H. E. F.), Eug. Ciuchi: Din taina vieţii, Poveste III (Poezii), Bucureşti, 1934, în „Prometeu”, anul I, nr. 3-4, 25 iul. 1934, p. 43.
347. Frunză E. Horia, Florica Mumuianu: „Joc în timp”, Poeme, Editura „Cartea Românească Bucureşti, în „Prometeu”, anul II, nr. 1-2, nov. – dec. 1935, p. 47-48.
348. Frunză E. Horia, Lucian Costin: „Astrale”, Poezii, în „Prometeu”, anul I, nr. 2, 15 iun. 1934, p. 27-28.
349. Ieremia, Nae, Corneliu Z. Codreanu: Pentru legionari, București, 1936, în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 43.
350. I[eremia] N[ae], Schimbarea la față a României, în „Prometeu”, anul III, nr. 3-4, mart. – apr. 1937, p. 30.
351. I[eremia] N[ae], Revista Cuvântul studențesc, anul XII, nr. 1-4, în „Prometeu”, anul III, nr. 3-4, mart. – apr. 1937, p. 30-31.
352. Ieremia Nae, Recenzii. Cranii de lemn Ioan I. Moța, în „Prometeu”, anul III, nr. 5-6, mai – iun. 1937, p. 24-25.
353. Marinaş Vasile, Marin Aurel: „Versuri”, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 27.
354. Mărculescu Margareta, Lorelei, de Ionel Teodoreanu, în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, 1936, p. 66-69.
355. Mureşianu A. Aurel, Volumul omagial dedicat fraţilor Alexandru şi Ion Lapedatu, la împlinirea vîrstei de 60 de ani, 1936, Cluj (tip. Imprimeria naţională, Bucureşti, 8, LXXIV, 905 p.), în „Prometeu”, anul III, nr. 12, ian. – febr. 1937, p. 41-42.
356. Redacţia „Prometeu” (editorial), Reviste: „România Eroică”, anul II, iulie – septembrie 1938 şi „România Eroică”, anul II, nr. 6, octombrie 1938, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 8-10, aug. – oct. 1938, p. 29.
357. Rogoz P. V., Aurel Millea: „Organizarea şi Apărarea Muncii Naţionale”, în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 70-73.
358. Rogoz P. V., Petre I. Teodorescu: „Cronici Literare”, ediţia a II-a, pp. 210, 1936, Editura „Unirea, Braşov, în „Prometeu”, anul II, nr. 5-6, mart. – apr. 1936, p. 73-75.
359. Suciu-Sibianu [M.] Dr., I. N. Lungulescu procuror Curtea de Apel Timişoara): Sufletul în cultura contimporană, în „Prometeu”, anul I, nr. 7-8, nov. – dec. 1934, p. 29.
360. Suciu-Sibianu [M.] Dr., Aurel A. Mureşianu: Iluzia Dacică, 105 pagini, Editura Revistei Ţara Bârsei, în „Prometeu”, anul I, nr. 7-8, nov. – dec. 1934, p. 30-31.
361. Suciu-Sibianu [M.] Dr., Aurel A. Mureşianu: Eminescu, Aurel Mureşianu şi Serbarea de la Putna, Cernăuţi, 1935, Tiparul Glasul Bucovinei, 26 pag., în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 65.
362. S[uciu]-S[ibianu] [M.] [Dr.], Prof. Ioan Colan: „Casina Română, Tipografia Astrei, Braşov, în „Prometeu”, anul II, nr. 3-4, ian. – feb. 1936, p. 65.
363. Teodorescu Petru I., Tragedia omului de Emeric Madách, tradusă în limba română de Octavian Goga, în „Prometeu”, anul I, nr. 11-12, mart. – apr. 1935, p. 17-26.
364. Teodorescu Petru I., „Copilul cu trei degete de aur” şi „Focul”, romane de Mihail Dragomirescu, 1934, Editura „Cugetarea”, în „Prometeu”, anul II, nr. 1-2, nov. – dec. 1935, p. 43-45.
365. Teodorescu P. I., „Cara-su”, roman de I. Valerian, Editura „Cultura Naţională”, în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 31-32.
366. Teodorescu P. I., „Sănducu”, roman în tablouri din viaţa copilărească de Dl. Mihail Dragomirescu, Oficiul de Librărie, Bucureşti, în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 32-33.
367. Teodorescu P. I., „Yodler”, poezii de Aurel Marin, în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 33-34.
368. Vizirescu M. Pan, G. Şt. Cazacu: „Calea Sîngelui”, poezii, ediţia a III-a, în „Prometeu”, anul I, nr. 5-6, 1 sept. – oct. 1934, p. 36-38.