VII. Învăţământ-Educaţie (260-266)

VII. Învățământ – Educație

260. Hiemesch Maria, Cugetări pentru prezent, în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 29. (Traducere de Al. I. Bran–Lemeny)
261. Hiemesch Maria, Maternitate, în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 29. (Traducere de Al. I. Bran–Lemeny)
262. Ieremia Maria, Şcoala, în slujba orientării profesionale, în „Prometeu”, anul II, nr. 5-6, mart. – apr. 1936, p. 14-25.
263. Rai Magda, Naţionalismul în pedagogia profesorului G.G. Antonescu, în „Prometeu”, anul III, nr. 1-2, ian. – febr. 1937, p. 26-28.
264. Redacţia „Prometeu (editorial), Programul zilei tineretului pentru 8 iunie 1937 Braşov, în „Prometeu”, anul III, nr. 5-6/1937, p. 32.
265. Rogoz P. V., Învăţământul profesional în viaţa economică românească, în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 8-16. 266. Stoica Noaghea Silvia, Probleme de educaţie, în „Prometeu”, anul III, nr. 3-4, mart. – apr. 1937, p. 9-10.