Prezentare

Prezentare:

Revista „Prometeu”, purtând subtitlul „Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr”, apare în oraşul Braşov, sub direcţia poetului şi scriitorului Ioan Al. Bran-Lemeny, timp de patru ani (anul I – anul IV) începând de la 15 mai 1934 până în luna februarie 1939.
Pe lângă literatură, revista publică numeroase articole reflectând teme istorice, politice, filosofice, etice, medicale etc. al căror conţinut, depăşind de multe ori sfera preocupărilor locale, se înscrie pe coordonatele atmosferei interne şi externe din perioada premergătoare celui de Al Doilea Război Mondial, imprimând publicaţiei o certă valoare documentară ancorată în contemporaneitate.
Revista, condusă de un Comitet, îşi avea asigurată activitatea prin constituirea unui Cerc al revistei, alcătuit din colaboratori şi sprijinitori.
Din Comitetul revistei făceau parte, pe lângă redacţia propriu-zisă, compusă din director, redactor-şef, redactori, secretari de redacţie, şi următorii publicişti: dr. Mircea Suciu-Sibianu, medic şi publicist; Ioan Popa, preot profesor; Petru I. Teodorescu, profesor şi publicist; Eftimie Mărculescu, profesor, avocat, publicist; Ioan Ludu, G. Tulliu, farmacist, inspector Victor Munteanu, Al. Popescu-Dorna, Gerar, C. I. Odor, V. Marinaş şi Radu Prişcu.
Din redacţia revistei, în decursul anilor, au făcut parte ca redactor-şef: Horia E. Frunză, ca redactori: Victor A. Beldiman, Horia E. Frunză, Ioan Brânzea, preot şi profesor, Eugen Arsu, V. P. Rogoz, iar ca secretari de redacţie: Aurel V. Navrea, Nae Ieremia şi Radu Prişcu.

Din Cercul revistei au făcut parte:

a. Colaboratori: A. P. Bănuţ, scriitor, Eftimiu Mărculescu,Virgil Branişte, ziarist, fost senator, C. Bobescu, directorul Conservatorului Astra, Ioan Brotea, ziarist, dr. Liviu Cîmpeanu, medic, publicist, Lucian Costin, scriitor, dr. Petru Debu, preot, fost senator, Mihail Dragomirescu, profesor universitar, Al. Florea, preot şi publicist, Ioan Ludu, preot şi publicist,Valeriu Maximilian, profesor şi pictor, Aurel Andrei Mureşianu, istoric şi publicist, dr. Pompiliu Nistor, medic, Silvia Stoica-Noaghea, publicistă, Ecaterina Pitiş, poetă, I. Prişcu, preot şi publicist, dr. T. Prişcu, medic, Radu Prişcu, director şcolar, dr. C. Sassu, directorul Arhivelor Statului Braşov, Octav Șireagu, publicist, Victor Tudoran, publicist, Gheorghe Tulbure, inspector general şcoli publice, Ioan Grigore, publicist, Irodion Creangă.

b. Sprijinitori: Ion Lapedatu, fost ministru, Ioan Ionică, fost senator, dr. Gh. Brătănescu, prefect, ing. Baiu Crăciun, inspector silvic, Iancu Nan, farmacist, fost prefect, V. Munteanu, inspector, dr. C. Oancea, medic, dr. C. Voicu, fost primar, Gh. Enescu, director Casa Asigurărilor Sociale, I. Piso, preot, căpitan T. Teodorescu, Aurel Radu, preot, Nicu Suciu-Sibianu, funcţionar superior, Gh. Cuteanu, farmacist, fost prefect.

Redacţia şi administraţia revistei „Prometeu” a funcţionat tot timpul în oraşul Braşov, la început în Piaţa Libertăţii nr. 25, iar ulterior în strada Calvin nr. 8.
Revista a fost tipărită în primii doi ani la tipografia din Braşov: „Unirea”, iar în ultimii doi ani la tipografia „Marku” din Braşov, strada Regina Maria (azi Nicolae Bălcescu) nr. 25.
În tot timpul şi-a păstrat formatul: 15,5/23 cm.

Deşi bine organizată din punct de vedere administrativ, redacţional şi al marelui număr de colaboratori, revista „Prometeu”, care îşi propusese să apară lunar, nu poate vieţui decât patru ani, din cauza lipsei mijloacelor materiale. Abonamentele şi diferitele danii băneşti sunt singurele surse de existenţă, dar şi acestea în majoritatea cazurilor rămân sporadice. Dezinteresul autorităţilor de stat faţă de orice publicaţie culturală se reflectă şi în viaţa scurtă a tuturor revistelor braşovene, a căror durată de apariţie a fost condiţionată de entuziasmul şi posibilităţile materiale personale ale redactorilor. Pe de altă parte dezinteresul cititorilor de a-şi plăti în mod regulat abonamentul a fost altă cauză care a subminat posibilitatea apariţiei în mod regulat şi de lungă durată a revistelor: „Sunt abonaţi care nu şi-au plătit nici pe anul I şi II abonamentul – se spune în nr. 3-4/1937 p. 32, anul III al revistei „Prometeu. „Nu-i acuzăm, dar îi rugăm cu toată căldura să ne trimită abonamentul. Este aşa de mic sacrificiul lor faţă de greutăţile noastre. Rugăm de asemenea pe toţi abonaţii pentru achitarea abonamentului pe anul III, revista trăieşte din abonamente şi acel care refuză plata abonamentului loveşte în viaţa revistei.

Dacă numerele 1 şi 2 ale revistei „Prometeu” apar, conform planului, în mod regulat şi în câte un singur exemplar, greutăţile materiale se resimt chiar de la început, deoarece numerele ulterioare apar câte 2, 3 şi chiar câte 4 în acelaşi exemplar de revistă, ajungându-se astfel, ca în ultimul an de apariţie al revistei (Anul IV) toate cele 12 numere să fie cuprinse numai în patru exemplare de reviste şi acestea cu un număr redus de pagini.

Totuşi, comparativ cu celelalte reviste braşovene dintre cele două războaie mondiale şi lăsând la o parte revista „Ţara Bârsei” care a avut cea mai lungă durată de apariţie (10 ani), existenţa celorlalte mărginindu-se în mare majoritate de la 1-3 ani, revista „Prometeu”, cu toate limitele de gândire inerente unor autori, prin bogăţia sa tematică şi prin durata de patru ani, rămâne în istoria documentară a epocii ca una din cele mai interesante reviste din oraşul Braşov.