IX. Istoria literaturii – Critică literară (270-277)

IX. Istoria literaturii – critică literară

270. Balotă Anton, Spiritul literaturii fasciste, în „Prometeu”, anul IV (anul cronologic V), nr. 1-4, ian. – apr. 1938, p. 21-24.
271. Costin Lucian, Fragment din „Studii asupra folclorului bănăţean, partea II. Ghicitorile bănățene, în „Prometeu”, anul I, nr. 9-10, ian. – febr. 1935p. 24-26.
272. Costin Lucian, Fragment din „Studii asupra folclorului bănăţean, partea III. Ghicitorile bănăţene, în „Prometeu”, anul II, nr. 1-2, nov. – dec. 1935, p. 36-37.
273. Dragomirescu Mihail, Critica decadentă, în „Prometeu”, anul I, nr. 7-8, nov. – dec. 1934, p. 12-16.
274. Danciu Dumitru, Provincia Literară, în „Prometeu”, anul III, nr. 5-6, mai – iun. 1937, p. 22-23.
275. Ieremia Nae, Consideraţiuni generale asupra literaturii româneşti de după război, în „Prometeu”, anul II, nr. 5-6, mart. – apr. 1936, p. 56-57 şi Consideraţiuni generale asupra literaturii româneşti de după război (urmare). Ionel Teodoreanu, în „Prometeu”, anul II, nr. 7-8, mai – iun. 1936, p. 22.
276. Mureşianu Aurel A., Un apel din martie 1870 al studenţimii române din Viena, scris de Aurel Mureşianu şi iscălit de Mihail Eminescu, în „Prometeu”, [anul I], [nr. 1], [15 apr. 1934], p. 7-12.
277. Teodorescu Petru I., O seară la „Convorbiri Critice, în „Prometeu”, anul I, nr. 2, 15 iun. 1934, p. 16-17.