Glasul Ardealului

Cotidianul politic Glasul Ardealului a apărut la 9 noiembrie 1918, la Braşov, cu subtitlul Organul Sfatului Naţional Român din Ţara Bârsei în locul Gazetei Transilvaniei, ce şi-a întrerupt apariţia la 12 noiembrie 1918, potrivit hotărârii Adunării naţionale a românilor din Ţara Bârsei din 16 octombrie 1918.
A fost ziarul dezideratelor naţionale ale românilor braşoveni, a publicat ştiri oficiale despre evenimentele în curs care au dus la proclamarea Unirii din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia şi a mobilizat populaţia prin apelurile şi informaţiile publicate.
Comitetul de redacţie era format din dr. Ioan Baciu, Aurel Ciortea, Ilie Cristea, Fabiu Sânjoan, Silviu Ţeposu, Ovidiu Dante Gherman.
În total au apărut 49 numere, la Tipografia „A. Mureşianu, Branisce & Comp.”. Ultimul număr apărut este din 30 decembrie 1918, din 1 ianuarie reapărând Gazeta Transilvaniei, ca organ al Partidului Naţional Român şi Consiliului Dirigent.

Anul 1918