Presa de limbă maghiară

Istoria presei din România în date

Judeţul Braşov
Presa de limbă maghiară

de Eva Császár Dinu și Ruxandra Moașa Nazare

Preambul

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov continuă să îmbunătăţească şi să îmbogăţească informaţiile despre presa braşoveană, de data aceasta segmentul presei de limbă maghiară din judeţul Braşov pe care îl facem public astăzi. Întocmirea cronologiilor şi instrumentelor de informare despre aspecte culturale locale este una dintre misiunile de temelie ale bibliotecii. Definitivarea acestui material încununează o muncă migăloasă şi îndelungată, în care am încercat să valorificăm o moştenire culturală bogată, cu atât mai mult cu cât anul 2018 este dedicat Patrimoniului cultural european.
Pornind de la dicţionare şi alte lucrări de referinţă, precum şi de la consultarea reprezentanţilor comunităţii maghiare – în mod special ţinem să mulţumim domnului Kovács Lehel István pentru ajutorul şi contribuţia sa, menţionate în text, am reuşit să finalizăm un istoric cronologic al presei maghiare din judeţul Braşov. Sperăm să fie un instrument de informare pentru utilizatorii noştri şi pentru toţi braşovenii, dar nu numai.
Spre deosebire de presa germană, dând curs sugestiilor lectorilor noştri fideli, ne-am străduit în cazul presei maghiare să indicăm locul unde se păstrează revista sau ziarul în cauză. Fără îndoială, materialul de faţă nu este perfect, de aceea apelăm la cititori şi utilizatori să semnaleze orice greşeală şi să contribuie la corectarea şi întregirea informaţiilor.

Braşov, 20 februarie 2018

Ruxandra Moaşa Nazare

1838 – 1900

1838, ianuarie 1/11. Braşov: apare Erdélyi Hírlap.

Politikai és vegyes tartalmú hetilap (Ştiri din Transilvania: Săptămânal politic şi divers). Numărul semnal a apărut la 1 decembrie 1837, semnat de editorul Gött János. Săptămânal, apărea în fiecare joi. Format 40, 212, 214 p. Redactor preotul evanghelic Köpe János, iar din 1839 Veress György (după Orbán Balázs), Veres János (după Magyar Irodalmi Lexikon, Budapesta, 1926). Abonamentele acopereau cheltuielile de tipărire.
Redactorii şi jurnaliştii contribuiau benevol, aproape gratis. A avut suplimentul Mulattató cu subtitlul Kellemes és hasznos idötöltésére rendelt folyóirat (Revistă pentru petrecerea plăcută şi folositoare a timpului). A fost un ziar de valoare, mai ales prin suplimentul lui, care a publicat scrieri de preotul reformat Ferenczi János din Dalnic, Szász Károly, Medgyes Lajos, Benedek Áron. Tipografia Johann Gött. A apărut până la 30 decembrie 1839.

Bibliografie

Orbán Balázs, A Székelyföld leírása történelmi,régészeti,természetrajzi s. népismei szempontból, Pesta, 1871, vol. VI, p. 305;
Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161, nr. 1585-1586;
Magyar Irodalmi Lexikon, sub redacţia lui Ványi Ferenc, Budapest, 1926, p. 254;
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic.

Unde se află:

Biblioteca Arhivelor Statului Braşov are anii 1838-1839.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine anul 1839


1838. Braşov: a apărut Mulattató.

Kellemes és hasznos időtöltésére rendelt folyóirat (Revistă pentru petrecerea plăcută şi folositoare a timpului), suplimentul lui Erdélyi Hírlap. Redactor preotul evanghelic Köpe János. Format 40, 208, 214 p. A publicat scrieri literare valoroase (vezi menţiunile la Erdélyi Hírlap). Tipografia Johann Gött. A apărut până la 30 decembrie 1839.

Bibliografie

Orbán Balázs, A Székelyföld leírása történelmi,régészeti,természetrajzi s. népismei szempontból , Pesta, 1871, vol. VI, p. 305;
Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161, nr. 1585;


1849, aprilie 16. Braşov: apare Brassói Lap.

Politikai hetilap (Foaia Braşovului: Săptămânal politic). Apare de două ori pe săptămână. Format 40. Redactor Weszely Károly. Editor şitipograf Johann Gött. A apărut până la nr. 18 din 14 iunie 1849.

Bibliografie

Orbán Balázs, A Székelyföld leí rása történelmi,régészeti,természetrajzi s. népismei szempontból, Pesta, 1871, vol. VI, p. 305-306;
Julius Gross,Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161, nr. 1587;
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic.

Unde se află:

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj deţine ziarul.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine nr. 1-12, de la apariţie până în 24 mai.
Digitalizat de Biblioteca Naţională a Austriei (colecţie incompletă – lipsesc nr. 7, 8, 12, 14, 15) şi prezent pe portalul Europeana.eu – http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ178155900


1871, ianuarie 3.Braşov: apare publicaţia de ştiri Nemere.

Politikai, közgazdászati és társadalmi lap (Nemere: ziar politic, economic şi social), sub redacţia lui Kenyeres Adolf. În 1872 acesta a fost numit jurist regal şi redacţia a fost preluată de Orbán Ferencz, mai târziu de Hermann Antal. Tipărit la Römer és Kammer. A apărut la Braşov până în 1873.

Bibliografie

Orbán Balázs, Székelyföld leírása történelmi,régészeti,természetrajzi s. népismei szempontból, Pesta, 1871, vol. VI, p. 305-306;
Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161, nr. 1588.

Unde se află:

BCU Cluj deţine colecţia incompletă din anii 1871-1873 pe care a digitalizat-o – ttp://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/14810
Colecţia completă digitalizată şi disponibilă pe portalul Hungaricana http://hungaricana.hu/en/search/results/?simple=1&query=SZO%3D%28nemere%29
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1871) – 6(1876),7(1877), 8(1878)- 14(1884).


1885, ianuarie 1. Braşov: apare Brassó.

Politikai, társadalmi, közgazdászati, közművelődés és szépirodalmi lap (Braşov: ziar politic, social, economic, de cultură şi de literatură). Apare de 3 ori pe săptămână. Dimensiuni: 36×30, 46×31 cm. Redactori responsabili Szterényi József, Harmath Lajos, Vajna Gábor, Rozsondai János.
Redactori Horváth László, Gyöngyössi István, Walther Béla. Tipografiile Teochar Alexi şi Vilmos Grünfeld. A apărut până la 29 decembrie 1894.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts , Kronstadt, 1886, p. 161, nr. 1589;
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov deţine anii 1886, 1887, 1888 şi 1890.
Biblioteca Arhivelor Statului Braşov are anii 1885, 1886, 1889, 1893, 1894.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1884-6(1890), 8(1892) – 10(1894).


1890, 15 martie. Braşov: apare bilunarul Iskola és Szülőház.

Nevelés-Oktatásügyi Közlöny Szülők, Tanítók és a Nevelésügy Barátai Számára (Şcoala şi familia: Buletin pedagogic pentru părinţi, învăţători şi susţinători ai educaţiei). 21,5×14,5 cm. Redactor Józsa Mihály. Tipografiile Alexi, Közművelődés. Ultimul număr văzut din 8/20 aprilie 1892. Apare până în 1893.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;
www.oszk.hu- http://nektar2.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are întreaga colecţie pe anul 1890.
Biblioteca Arhivelor Statului deţine numere din anii 1890-1892.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine colecţia completă: 1(1890)-4(1893).


1893, decembrie 16. Braşov: apare numărul semnal din Brassói magyar újság.

Politikai, társadalmi, szépirodalmi, turisztikai és közgazdasági lap (Ziarul maghiar braşovean: Ziar politic, social, de literatură, turism şi economie). Ziar oficial al asociaţiilor Brassói Magyar Kaszinó şi Magyar Polgári Kör.
Primul număr a apărut în 2 ianuarie 1894. Redacţia Zakariás János. Tipografia lui Alexi Teochar. Au apărut 174 numere, până în 29 decembrie 1894. Continuat de Brassói Lapok.

Bibliografie

www.oszk.hu http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html


1895, ianuarie 1. Braşov: apare ziarul Brassói Lapok.

Politikai, társadalmi és szépirodalmi lap (Pagini braşovene: Ziar politic, social şi de literatură). Iniţial apărea de 3 ori pe săptămână, apoi a devenit cotidian. Dimensiuni: 41×28, 44×29 cm, 44×34 cm, 46×30 cm, 4 p. A apărut din fuziunea a două ziare mai mici, Brassó şi Brassói Magyar Újság. Ziarul apărea la tipografia Grünfeld Vilmos, care era şi editor şi rămânea asociat până la sfârşit.
Primul redactor Hargittai Béla, redactor responsabil Vajna Gábor. Între 10 sept. – 28 oct. 1916 a fost tipărit de Frater şi asociaţii din Bp. (conform lui Kemény). După primul război mondial redactori au fost Szele Béla (1919-1937) şi Kacsó Sándor (1938-1940), redactor responsabili Kocsis Béla, apoi Kakassy Endre (1938-1940). Redactori şi colaboratori: Halász Gyula (editorial), Horvát Henrik (redactor artistic), Teleky Dezső (rubrica pentru copii), Seidner Imre (politică externă), Joó Győző (economie), Ritter Sámuel (sport), Kovács György, Salamon Ernő, Simon Magda şi Látó Anna (ştiri literare), Balogh Edgár, Nagy István, Bányai László.
Un timp ziarul a aparţinut lui Kahána Bernát şi familiei lui. Acesta devenea în 1924 director executiv, iar în 1928 proprietar. El a dezvoltat ziarul dintr-unul local într-unul cu acoperire naţională şi de orientare democratică. A construit o reţea de corespondenţi bine pusă la punct, asigurând ştiri locale: Farkas Aladár (Bucureşti), Ruffy Péter (Cluj), Korda István (Arad), Méliusz Jozsef (Timişoara), Kovács György şi Benczel Béla (Tg. Mureş), Tomcsa Sándor (Odorheiul Secuiesc), Tamás Gáspár (Sf. Gheorghe), Ferencz Gyárfás (Miercurea Ciuc). Cu toate că Szele Béla rămânea redactor, ziarul era influenţat de Füzi Bertalan, apropiat de mişcarea muncitorească şi Kacsó Sándor, apropiat de curente democratice.
Din redacţia acelei perioade au făcut parte Benamy Sándor, Finta Zoltán, Körösi Krizsán Sándor (după 1933), Mikes Imre, Nagy Karola, Pogány Marcell (1935-1938), Halász Sándor (economie mondială), Gárdos Sándor, Karács Andor, Kőműves Géza, László Zoltán (până la 11 septembrie 1940). Nu apare în căsuţa redacţională, dar o perioadă a lucrat ca redactor şi Móricz Miklós, fratele scriitorului Móricz Zsigmond. Publică informaţii politice, sociale, ştiinţifice, sportive şi culturale, ultimele în suplimentele săptămânale.
Începând cu anii ’30, au fost publicaţi scriitori populari, muncitori, comunişti etc., atraşi de tematica socială, civic implicaţi, în suplimentul literar editat de Gábor István. Kacsó Sándor a semnat editoriale curajoase şi responsabile în care şi-a exprimat opiniile despre probleme actuale, precum naţionalismul, fascismul, politicile băncilor dezavantajoase clienţilor etc. O atitudine de implicare în formarea publicului s-a observat în mai multe rubrici şi articole, generatoare de dezbateri aprinse. Totuşi, ziarul a păstrat echidistanţa, publicând părerile pro şi contra unui punct de vedere. Viaţa intelectuală românească din epocă era relatată de Kakassy Endre.
Cu toate că susţinea ideologia Partidului Naţional Maghiar, ziarul critica anumite aspecte ale politicii duse de acesta, fiind în conflict cu oficiosul partidului. De la mijlocul anilor ’30 ziarul este atacat de Garda de Fier şi închis în final din cauza aceasta. De la 11 octombrie 1934 apare şi Bukaresti Lapok, ordinea anilor şi numerelor mergând în continuare. Este ediţia de Bucureşti a ziarului Brassói Lapok.
La această publicaţie au activat scriitorii Méliusz József, Kovács György, Tomcsa Sándor. În coloanele ziarului s-au publicat texte de Móricz Zsigmond, Nagy Zoltán, Benedek Elek, Bartalis János, Szombati-Szabó István, Juhász Gyula, Tersánszky J. Jenő, traduceri din Arkadi Avercenko, H. Barbusse, Byron, I. L. Caragiale, Grazia Deledda, Anatole France, Panait Istrati, N. Lenau, Sinclaire Lewis, romane în foileton. Ziarul a editat numere festive şi speciale, suplimentul pentru copii Gyermekvilág (18 iunie 1922-30 decembrie 1923), suplimente culturale săptămânale Tárcaújság (1922), Vasárnapi Lapok (1932-1933), Népújság (1932 februarie – 1940), calendare (1925-1938) cu diferite tematici (informaţii despre cărţi, familie, pentru fermieri), colecţii de carte, seria Romane cadou.
A avut un rol important în viaţa culturală şi a susţinut prin articolele sale mişcarea pentru producţia internă şi valorificarea ei economică. A apărut până la 3/4 octombrie 1940. La centenarul apariţiei, s-a editat un volum.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 17;
Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig, összeállította Kemény György, Budapest, 1942, p. 32;
Magyar Irodalmi Lexikon, főszerkesztő Benedek Marcell, Budapest, Ademémiai Kiadó, 1963, p. 185;
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Balogh Edgár, vol. I, A-F, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, p. 287-289; vol. IV, N-R, foszerkeszto Balogh Edgár, szerkeszto bizottság Benko Samu, Dávid Gyula, Gábor Dénes…, 2002, p. 202; vol. 5, partea a doua, T-Zs, 2010, p. 1106.
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 87.
Volt egyszer egy szerkesztőség: Brassói Lapok emlékkönyv 1895-1995, felelos szerkeszto Ambrus Attila, Braşov, Editor BL 49, 1995;
Révai új lexikona III. kötet Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits Kiadó, 1998, p. 532.
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 107.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are anii (incompleţi) 1916, 1917, 1928 – 1939.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1895) – 24(1918), 26(1920) – 46(1940).


1900, decembrie 16. Braşov: apare numărul semnal din Brassói Szemle.

Társadalmi, tanügyi és művészeti hetilap (Aspecte braşovene: Săptămânal social, de educaţie şi artă). Apare în fiecare duminică. Redactor responsabil Halász Gyula. Dimensiuni: 30,7×23 cm, 8 p. Tipografia V. Grünfeld, Braşov. Nr. 2 din 30 dec. 1900, nr. 3 din 6 ian. 1901. Apare până la nr. 51 din 21 decembrie 1902, conform catalogului electronic al Bibliotecii Naţionale a Ungariei (OSZK).

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Arhivelor Statului Braşov (P II 268) are anul I, nr.1/16.12.1900 – nr. 54/29.12.1901.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1900/1901) – 2(1902).


1901 – 1950

1902, decembrie 24. Braşov: apare cotidianul Brassói Hírlap.

Politikai napilap (Ziarul de ştiri braşovene: Cotidian politic). Redactori responsabili: Pogány Béla, din 29 oct. 1914 Kovácsy Dénes, din 17 ian. 1915 Weisz Ignác, din 8 ian. 1919 până în septembrie acelaşi an Nagy Elemér, redactor Molnár Lajos. Apare până în septembrie 1919, din 1 octombrie 1919 reapărând sub titlul nou de Előre.

Bibliografie

Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig, összeállította Kemény György, Budapest, 1942, p. 32;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 86;
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are doar anul 1903.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1902/1903), 6(1907), 13(1914) – 14(1915), 16(1917), 18(1919).


1902. Braşov: apare săptămânalul Színházi Újság.

Színházi és művészeti hetilap (Foaia de teatru: Săptămânal de teatru şi artă). Apare în fiecare sâmbătă numai în sezonul teatral de vară. Dimensiuni: 21×15 cm, apoi 23×15 cm. Redactor şef Halász Gyula în anii 1920-1921, redactor asociat Kocsis Béla, care devine redactor de la 3/10 iunie 1921, alţi redactori Seress József, Kárpáti Gyula, Farkas József, Elekes György (devenit redactor responsabil din mai 1929). Tipografiile Brassoi Lapók, Grünfeld, Égető A. & K. 23×15 cm. A apărut până în 1929, iulie (?).

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, rlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 167;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 926;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 924-925;
Romániai magyar irodalmi lexikon, vol. 5/1, S-Sz, foszerkeszto Dávid Gyula, szerkesztobizottság Balogh Edgár, Benko Samu, Gábor Dénes, …, szerkeszto munkaközösség Ábrahám Izabella, Bartha Katalin-Ágnes, Bodó Kinga, … Kolozsvár, Bukarest, Societatea Muzeului Ardelean, Kriterion, 2010, p. 570;

www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1902), 2(1904), 4(1906), 7(1909) – 9(1911).


1903, iulie 1. Braşov: apare săptămânalul Brassóvármegye Hivatalos Lapja ( Pagina oficială a judeţului Braşov).

Oficiul subprefectului. Apare în fiecare joi. Dimensiuni: 28,5×20,5 cm, 10 p. Redactor Jekel Frigyes, mai târziu Roll Gyula, Lemsey Aladár. Tipografii A. Gust, J. Gött Sohn, Brassói Lapok, Grünfeld Vilmos, Hentschel, Kerschner şi asociaţii. Ultimul număr – nr. 39 din 26 septembrie 1918. Apariţia întreruptă între 24 august 1916 – 10 ianuarie 1917.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic; www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are anii (incompleţi) 1903-1917.
Biblioteca Arhivelor Statului Braşov are anii I-XVI, ultimul volum avut din 1918.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1903) – 16(1918).


1906, august 12. Săcele: apare primul număr din ziarul Hétfalu.

Közgazdasági és társadalmi lap (Şapte Sate – ziar economic şi social). Apare în format A3, la început în 4, apoi în 6 pagini. 42 cm.
A fost ziarul Partidului Dreptul Săcelean. Acest partid s-a înfiinţat în 16 iunie în Cernat, având preşedinte pe judecătorul Henter Gábor. „Cu ocazia înfiinţării lui, dar şi cu ceva timp înainte, mai mulţi au invocat necesitatea unui ziar, măcar bisăptămânal, care, pe lângă rolul de a fi glasul partidului, să aibă şi rolul de a informa pe toti săcelenii despre problemele comunităţii” – scriau în editorialul primului număr redactorii ziarului, avocatul dr. Fekete Endre şi preotul evanghelic din Baciu, Kiss Béla.
Redacţia se afla în Cernatu, str. Principală nr. 282 (locuinţa dr. Fekete Endre), iar editura în Braşov, str. Porţii nr. 60, la sediul Brassói Lapok, având legături strânse, atât politice cât şi financiare cu acesta. Era bisăptămânal, apărea joia şi duminica, din 1908 săptămânal. Avea sloganul: „Săcele este al săcelenilor”. Abonamentul pe un an era 6 coroane, pe jumătate de an 3 coroane, preţul unui număr era 6 crăiţari. Distribuţia era făcută de pantofarul Rácz János. Din 1907 este redactat de Kiss Béla, la sediul din str. Principală nr. 470. Partidul Dreptul Săcelean se transformă în Asociaţia Socială Hétfalu. Din cauza problemelor de sănătate, dr. Fekete Endre conduce ziarul de la distanţă.
Apare până în 22 ianuarie 1911. Tipografii: Grünfeld R. din Baciu, Jancsó János din Cernat din 1911. Reapare cu acelaşi titlu în 29 sept. 2000. Verifică la poziţia corespunzătoare.

Bibliografie

www.oszk.hu;
Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.

Unde se află:

Biblioteca Naţională a Ungariei (OSZK) – 1(1906) -3(1908), 6(1911).


1907, ianuarie 19. Satulung, judeţul Braşov: apare Csángó Újság.

Társadalmi, irodalmi és közgazdasági lap. A Hétfalusi függetlenségi és 48-as párt közlönye (Ziarul ceangăilor: Ziar social, economic şi de literatură). Redactor responsabil Kozma Miklós. Dimensiuni: 42,5×29,5, 35×25 cm, 4 p. A apărut până în 1910, nr. 17. Tipografia lui Jancsó János, Satulung.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Arhivelor Statului Braşov are anii 1907 şi 1909 până la nr. 98.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1907) – 4(1910).


1909, Braşov: apare cotidianul Brassói Újlap.

(Ziarul nou de Braşov: cotidian social). Redactor responsabil Kölcze Károly. Editat de Meisel József, în numele unei Cooperative catolice de bancă şi credit. Redactori responsabili Frühwirth Mátyás (din 2 febr. 1912), Buszek Béla (din sept. 1912), Rill Albert (din 3 aug. 1914), Salati Ferenc (din 17 dec. 1914), Fekete János (în 1916).
Tipărit de Hentschel, fraţii Égető din 2 febr. 1912, J. Gött din 1916. A apărut până în 25 august 1916, nr. 117.

Bibliografie

Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig, összeállította Kemény György, Budapest, 1942, p. 32;
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are anul VI (1914).
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine anii 2(1910) – 8(1916).


1911. iunie 19. Satulung: apare Hétfalusi Hétfői Hírlap

(Ziarul Săcelean de Luni), ziar apolitic, economic, social şi literar. Redactor responsabil Jancsó János, redacţia şi editura fiind în Satulung, str. Principală nr. 1890. Apare în format A3, 6 pagini, în perioada 19 iunie – 4/17 ? decembrie, în total 25 de numere. Abonamentul pe un an costa 4 coroane, în provincie 5 coroane, în România 7 coroane. Preţul unui număr era 4 fileri (crăiţari ori bani).

Bibliografie

www.oszk.hu;
Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.

Unde se află:

Biblioteca Naţională a Ungariei deţine anul 1 din 1911, pe microfilm şi hârtie, exemplarul ultim nefiind accesibil publicului, probabil din cauza stării de conservare.


1911. Săcele: apare primul calendar săcelean, Csángó Gazdák Naptára

(Calendarul Fermierilor Ceangăi). Redactor dr. Renznek Mihály, directorul Şcolii Economice din Satulung. Publică articole economice şi de interes general.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


1918, martie 15. Braşov: apare bilunarul Brassói katholikus tudósító.

Társadalmi és hitbuzgalmi folyóirat (Informare catolică braşoveană: Revistă de informare a comunităţii catolice). Dimensiuni 22×15 cm. Editat de Plebanatul romano-catolic. Redactor responsabil Veress Ernő. Subtitlul se adaugă din anul 1919. A apărut până la 1 ianuarie 1919 (după Publicaţiile Periodice Româneşti, vol. III – PPR, III), până în 1 aprilie 1919 (conform catalogului electronic OSZK). După Kemény şi PPR, III, din sept. 1919 se transformă în Erdélyi Tudósító, care apărea alternativ şi la Brașov. şi la Cluj.
Tipărit de J. Gött, din aprilie 1919 de fraţii Égető, iar din septembrie de fraţii Antal. Continuat de Erdélyi Tudósító, care a apărut de la un moment dat doar la Cluj.

Bibliografie

Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig, összeállította Kemény György, Budapest, 1942, p. 32 şi 67;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 86-87.
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1918) – 2(1919).


1919, mai 11. Braşov: apare Román Kereskedők Lapja.

(Foaia comercianţilor români). Organ economic, industrial, comercial şi financiar. A apărut până în 20 iulie 1919 şi între 14 decembrie 1919 şi 4 martie 1920. Săptămânal, apărea duminica. Sub conducerea unui comitet, director Ioan Petringenar, care devine la un moment dat director responsabil şi coproprietar, împreună cu col. ing. I. Niculcea. Acesta îl va înlocui pe primul în funcţia de director al comitetului până la 4 martie 1920. Dimensiuni: 55×42, 58×41, 64×46 cm. Tipografie proprie, apoi s-a tipărit la Ciurcu, Lumina. În 1919 a tipărit un supliment nedatat, 1 foaie, format 29×42 cm, cu text român, maghiar şi german pe o singură pagină, precum şi o ediţie specială în format 58×41 cm.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 351-352 şi 813.


1919, septembrie (?) 1. Braşov: apare bilunarul Erdélyi Tudósító.

Hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat (Informare transilvană: revistă socială şi religioasă). Revistă care continuă Brassói katholikus tudósító. Redactor responsabil Veress Ernő. La început săptămânal, apoi bilunar, în final lunar. Dimensiuni: 22×15 cm. Apare cu acest titlu din 17 februarie 1919 (după Romániai Magyar Irodalmi Lexikon – RMIL), din septembrie 1919 (după PPR, III). În 1929 a fost redactat la Cluj, iar în 1936, anul al XIX-lea, apare numai cu titlul Tudósító.
Apariţie întreruptă din decembrie 1936 până în ianuarie 1941. A apărut până în 1943. De regulă, conţine scrieri religioase, dar include şi studii literare, de istoria culturii, critică teatrală, recenzii de carte, revista presei. Suplimente: Erdélyi naptár (1921-1922) şi almanahul din 1933. Editura proprie, tipografia Gött János és Fia. Continuat de Új Erdély, care a apărut la Cluj (martie – iunie 1944) sub redacţia lui Kovrig Béla.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren, Kronstadt, 1933, p. 101;
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Balogh Edgár, vol. I, A-F, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, p. 522;
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are anul IV, 1921, nr. 1-4, 6-23;
Biblioteca Academiei Române (P I. III. 8711) Filiala Cluj are anii 1924-1936.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 2(1919) – 6(1923), 12(1929), 15(1932) – 19(1936), 20(1941) – 22(1943).


1919, octombrie 1. Braşov: apare Előre.

Szocialista napilap (Înainte: Cotidian socialist), cu subtitlul A barcasági Szocialista Párt Közlönye (Publicaţia Partidului Socialist, filiala Ţării Bârsei) din data de 26 februarie 1920. Formatul 41×27 cm la 26 februarie 1920. Neregulat. Redactor este secretarul sindical Bartha Károly, redactor responsabil Sebestyén Albert. Iniţial profil social-democratic, apoi devenit comunist datorită implicării lui Gyöngyösy Jenő, Simó Géza, Rozvány Jenő şi Fóris István. A fost sub conducerea lui Czinczár Miklós în noiembrie 1920 şi tot în acest an dispare.
În 1920 reapare sub titlul Világosság, apoi la 29 iunie 1925 cu titlul Hétfői Brassói Hírlap. Redacţia şi administraţia pe strada Porţii (Kapu) nr. 72, editura şi tipografia J. Herz, tipărit la tipografiile Fraţii Antal şi Unirea. Au apărut 217 numere, dar colecţia ziarului nu s-a păstrat în nici o bibliotecă din ţară. Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R. deţinea doar 5 numere.

Bibliografie

Presa muncitorească şi socialistă din România, volumul al III-lea (1917-1921), partea a II-a (iulie 1919 – mai 1921), Bucureşti, Editura Politică, 1973, p. 180-185;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Balogh Edgár, vol. I, A-F, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, p. 453-454;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 86 şi 309.


1919. Braşov: apare cotidianul Erdélyi Újság

(Ziarul transilvănean). Redactor Rombauer Tivadar. Editură proprie, tipografia Fraţii Antal. A apărut până în 1920.

Bibliografie

Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig, összeállította Kemény György, Budapest, 1942, p. 67;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 321.
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Naţională a Ungariei deţine anul II, numerele de la 30 mai la 7 octombrie 1920.


1920, aprilie 25. Braşov: apare săptămânalul Horog.

Szatirikus társadalmi és kritikai hetilap (Cârligul: săptămânal satiric şi critic). Dimensiuni: 22×14 cm. Neregulat, în primul an a apărut până în 28 noiembrie, a reapărut în 20 noiembrie 1921 şi a continuat în perioada 1 ianuarie – 3 decembrie 1922. Redactor responsabil Bencze (Czinczár) Miklós şi editor până la 15 august 1920. Editor asociat Salomon Sándor, apoi editura Horog, Institutul de arte grafice
Numere festive, ediţii speciale, incluse în paginaţia gazetei. Total numere apărute 49. Monoki nu l-a văzut, a preluat datele după György Lajos, A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje (1919-1923), Cluj-Kolozsvár, 1924.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hí rlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 80;
Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig, összeállította Kemény György, Budapest, 1942, p. 117;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 463-464.


1920, decembrie 17. Braşov: apare cotidianul Világosság.

Szocialista napilap (Lumina: Cotidian socialist). Organ legal al Partidului Comunist din Ţara Bârsei. Dimensiuni: 42×29 cm. Proprietar Partidul Comunist din Ţara Bârsei (Barcasági Sociálista Párt), redactori responsabili Balázs Ferencz, Sebestyén Albert, editori şi redactori Eugen Rozvan, Gyöngyösi Iuliu, colaborator Simo Géza. Tipografia Unirea (str. Lungă nr. 9), apoi Fraţii Antal. Numere festive, texte de Ady Endre, Petőfi Sándor, traduceri din Tagore, Lenin, Dostoievski, Gorki, Tolstoi, Maiakovski, Anatole France. A editat şi calendare în anii 1921 şi 1922 pentru anii 1922 şi 1923, cu ample date despre mişcarea muncitorească internaţională, extrase din legislaţia muncii etc. După 21 octombrie 1922 (16 septembrie 1922 potrivit lui Monoki), publicaţia a fost interzisă. Total 209 numere.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 190;
Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig, összeállította Kemény György, Budapest, 1942, p. 330;
Titu Georgescu, Mircea Ioanid, Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921-1944 (prezentare bibliografică), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, p. 22, 25-26 şi 36.
Presa muncitorească şi socialistă din România, volumul al III-lea (1917-1921), partea a II-a (iulie 1919 – mai 1921), Bucureşti, Editura Politică, 1973, p. 576 şi 584, unde se publică şi frontispiciul nr. 8 din 1920;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 1044;
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Academiei Române, nr. 1-284/1921 şi nr. 1-209/1922.


1921, aprilie. Braşov: apare publicaţia lunară Gyáripari Szaklap.

Kiadja az Erdélyi Gyáriparosok Szövetsége (Foaia Industrială: editată de Uniunea Industriaşilor din Transilvania). Dimensiuni: 31×23 cm. Cu ediţii paralele în limbile română şi germană. Tipografia Johann Götts Sohn. A apărut până în decembrie 1921, de la 1 ianuarie 1922, din motive tehnice, apărând numai varianta germană.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 446.


1921, august 7. Satulung, judeţul Braşov: apare săptămânalul Evangélikus Néplap.

Egyházi, iskolai és hitbuzgalmi hetilap (Foaia evanghelică: Săptămânal bisericesc şi de educaţie). Apare în fiecare duminică. Dimensiuni: 25×13 cm. Redactor şef Nikodémusz Károly până în 1 ianuarie 1922, redactor de la 15 ianuarie – 9 aprilie 1922. Redactor suplinitor Bálint András până la 1 ianuarie 1922. Editat de Evangélikus Néplap kiadóvállalat (Editura Foaia evanghelică). A editat şi un supliment pe lângă numărul 1 din 7 august 1921, independent, nedatat, dar inclus în numerotarea ziarului. Tipografia Mercur, apoi fraţii Antal. A apărut până la 10 septembrie 1922. Continuă la Cluj.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 326-327. Descrierea se bazează pe exemplarul existent la Biblioteca Centrală Universitară Cluj.


1921, septembrie. Braşov: apare publicaţia lunară bilingvă româno-maghiară Utazás és Szállítás … havi menetrend/ Călătorie şi transport.

Mersul trenurilor pe luna … Dimensiuni: 48×34, 34×24 cm. Redactor şef Eugen Gaál (numai în septembrie 1921), redactor responsabil Ştefan Kovács. Cu text paralel în limbile română şi maghiară. Editura şi tipografia Wilhelm Grünfeld & Co. Se pare că aapărut numai până în noiembrie 1921.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 168 şi 1009.


1921, octombrie 1. Braşov: apare A Romániai Okl.

Tánctanárok Szövetsége 1920. Brassó székhellyel elismert és a brassói törvényszéknél az egyesületek lajstromában I. csop. 66-ik lapon 1650-1922. szám alatt bejegyzett jogi személynek hivatalos lapja. (Jurnal oficial şi special de branşă al Asociaţiei profesorilor şi instructorilor de dans atestaţi din România). La 1 martie 1922 a apărut împreună cu ediţia în limba română Jurnal oficial şi special de branşă. Sindicatul profesorilor de dans diplomaţi de pe teritoriile anexate României. De la 15 iunie 1922 cu titlul Hivatalos Szaklapja, de la 15 august 1922 Hivatalos Lapja. Subtitlul a evoluat şi el. [Trimestrial], apoi apariţie neregulată de la 1 aprilie 1923. Între 1 şi 4 numere pe an. Dimensiuni diferite: 26×21, 26×19, 27×21, 28×21, 30×23, 43×28 cm. Redactat şi editat de conducerea Societăţii, apoi de cea a sindicatului. Redactor şi membru din conducerea Uniunii, Izsák Ferenc. Excepţie numărul din martie 1922, a fost ediţia paralelă în maghiară a acestui jurnal care a apărut până în anul IX, la 1 decembrie 1929. Apare la 1 mai 1925 până la 15 august 1926 şi în perioadele 1 octombrie 1926 – 1 august 1927, 15 ianuarie – 15 octombrie 1928, 1 martie – 1 decembrie 1929.
A reapărut cu titlul schimbat, Hivatalos és Szaklapja şi Hivatalos lapja cu subtitluri diferite, în 1932 şi 1933 (1 sept., 10 dec. 1932, 1 aug. şi 12 oct. 1933), în 1936 şi 1937. Practic, anii X-XIV au apărut astfel: între 25 aug. 1931 – 15 aug. 1934, următorii între 20 aug. 1935 – 15 aug. 1937. Ediţie paralelă în limba germană. Tipografiile Brassói Lapok, Grünfeld Vilmos et comp. (1921), Fraţii Antal (1922-1927, 1931), Tipografia Arhidiecezană Sibiu (1928), Herz Simon fiul (1928), Hanshanz (1929), Şoimii Carpaţilor (1932), Hunyadi (1932), Rapid (1933-1934), Unirea (1935-1936), Egető (1937). Variabil ca apariţie, se difuza gratis, fiind ediţia în limba maghiară a Jurnalului oficial al Sindicatului profesorilor de dans diplomaţi 1920, cu sediul în Braşov, apoi la Bucureşti şi Braşov.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 90, 147;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 461-462;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 501;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 209, 265.


1921, octombrie 7. Braşov: apare publicaţia lunară Revista Moaşelor. Hebammen Zeitung. Szülésznők Közlönye.

Dimensiuni: 31×23 cm. Director şi girant responsabil Maria Solomon, proprietar din noiembrie 1922. Tipografii: Gh. I. Gologan, Gutenberg.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 786 şi 927.


1922, ianuarie/februarie. Braşov: apare publicaţia lunară Magyar Dal.

Havi folyóirat, hangjegymelléklettel (Cântul Maghiar: Revistă lunară cu partituri). 29×21. Editat de Romániai Magyar Dalosszövetség/ (Uniunea cântului maghiar din România). Redactor responsabil Póka Dezső până în mai 1922, apoi Tutsek Jenő din iunie/iulie 1922 – aprilie 1923, redactori dr. Rombauer Tivadar (până în aprilie 1923) şi Fövényessy Bertalan (până în ianuarie 1923). Colaboratori: Csüry Bálint, Delly Szabó Géza, Gergely Endre, Gyergyai Árpád, Járosy Dezső, Kovács Dezső, S. Nagy László, Nemes Elemér, Reményik Sándor, Szemethy Géza, Szemlér Ferenc senior, Walther Gyula. Majoritatea materialelor au fost elaborate de Tárcza Bertalan.
A publicat partituri, ştiri despre viaţa uniunii, despre activităţile desfăşurate, a susţinut perfecţionarea dirijorilor şi a contribuit la organizarea corurilor şi ridicarea nivelului de predare a muzicii în şcoli. Tipografiile Fraţii Antal, Brassói Lapok, Gutenberg. Numere duble în mai 1922 şi ianuarie 1923. În primul an apare un supliment muzical cu partituri. A apărut până în aprilie 1923. Continuat la Cluj.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 104-105;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 582;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Dávid Gyula, vol. 3, Kh-M, Bukarest, Kriterion, 1994, p. 424-425.


1922, februarie 11. Făgăraş: apare publicaţia Conference.

Fogarasi „Miriam” Zsidó Leányegyesület hivatalos lapja (Conference. Publicaţia Uniunii Evreicelor din Făgăraş „Miriam”). Dimensiuni: 29×20. Tipografia I. Haţiegan. Acest prim număr poartă menţiunea Ultimul număr (?).

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 188.


1922, februarie 13/aprilie 1 (după Monoki). Braşov: apare Brassóvármegye Hivatalos Lapja (Ziarul oficial al comitatului Braşov).

Neregulat, 32×23 cm. Prim redactor Roll Gyula, redactor pentru partea maghiară Lutz Ernő. Tipografia Unirea. Numărul 1 anunţa că face parte din foile oficiale locale în română, germană şi maghiară care apar în locul Gazetei oficiale publicate de Consiliul Dirigent. A apărut până la 15 octombrie 1923. Total 14 numere. Vezi şi anul 1903.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 87;
Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok,Budapest, 1941, p. 17.


1922, aprilie 2. [Braşov]: apare săptămânalul Haladás.

Politikai hetilap (Progresul: săptămânal politic). Apare în fiecare duminică. Anterior a apărut la Sf. Gheorghe, de la 25 septembrie 1921. Dimensiuni: 46×31, 48×30 cm. Redactor Bencze Miklós. Proprietar A Háromszékvármegyei „Világosság” Szövetkezet (Cooperativa „Lumina” din Trei Scaune). Tipografia Móritz István. A apărut până la 1 iunie 1922, când revine la Sf. Gheorghe.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 450.


1922. Braşov: apare cotidianul Hírlap. Politikai napilap (Ziarul de ştiri: Cotidian politic).

43×27, apoi 49×39 cm. Responsabil de redacţie Szalóky-Rosza Zoltán. Editura şi tipografia Antal. A apărut până în 22 mai 1923. Apare la Braşov – Bucureşti: 25 decembrie 1922 – 7 februarie 1923 şi la Braşov 8 februarie 1923 – 22 mai 1923.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 79 (Monoki nu a văzut publicaţia, doar a găsit informaţia în György Lajos, A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje (1919-1923 ), Cluj-Kolozsvár, 1924;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 461.


1923. [Săcele], judeţul Braşov: apare calendarul Csángó Naptár (Calendar Ceangău)

Editat de Biserica luterană maghiară. Redactori: Argay György, Bálint András, Bodiczky Pál, Deák Sándor, Nikodémusz Károly, Papp Endre, Sipos András. Avea scopul de a păstra specificul local. A publicat studii istorice şi literare. Istoricul local Bálint András publica despre localitate, Sipos András semna lucrări de istoria culturii.
A publicat scriitori clasici şi contemporani maghiari: Bartalis János, Benedek Elek, Gyallay Domokos, Horváth Imre, Krüzselyi Erzsébet, Makkai Sándor, Reményik Sándor, Tompa László, Walter Gyula, Foris István, Pál András şi Tóthpál Dániel. Publicau multe reclame din care încasau sume semnificative, cu care ajutau gimnaziul maghiar şi acordau asistenţă socială. A apărut până în 1932.

Bibliografie

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Balogh Edgár, vol. I, A-F, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, p. 321-322.

Unde se află:

Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1924-1925, 1927.


1923 (?). Braşov: a apărut probabil ziarul pentru tineret Brassói Diákok (Elevi braşoveni).

Dimensiuni: 32×24 cm. Tiparul la Stencel. Au fost văzute câteva numere. A apărut până în decembrie 1927.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hirlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 16.


1923.Braşov: apare Mesterfogás (Măiestria).

Redactor Andrea Eje. Tipărit la Brassói Lapok. Nu se cunoaşte formatul, Monoki nu l-a văzut. S-a orientat după catalogul de la Biblioteca Academiei Române. Nu se cunoaşte periodicitatea apariţiei.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok,Budapest, 1941, p. 113.


1924, ianuarie 6. Braşov: apare Brassói Kath<olikus> Tudósító/Erdélyi Tudósító.

Társadalmi és hitbuzgalmi folyóirat (Informare catolică braşoveană/ Informare transilvană. Revistă de informare a comunităţii catolice). Bilunar, apoi săptămânal. Dimensiuni: 22×15, 43×29 cm, redactor responsabil Veress Ernő. Apărut iniţial la Cluj cu primul titlu în ianuarie 1919, din februarie/septembrie (?) acelaşi an schimbă titlul în Erdélyi Tudósitó. Editura Erdélyi Tudósító Lapkiadóvállalat, tipografiile J. Gött şi fiul, Cultura, L. Hunyadi. A apărut la Braşov până la 1 iulie 1929, apoi s-a mutat la Cluj. Vezi şi anii 1918, 1919.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 86-87, 321;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 368.


1924, februarie 6. Braşov: apare ediţia de bal din Industria lemnului.

Apare în fiecare an bisect, redactori Bateria neglijentă şi Campionul la box. Tipărit de Grünfeld Vilmos şi comp. 31×24 cm.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 87.


1924, mai. Braşov: apare nr. 4 din anul VII al săptămânalul Molnárok Lapja.

A „Gazeta Morarilor” melléklete Erdély részére. A Kismolnár-ipar érdekeit védő lap (Pagina morarilor. Suplimentul de Ardeal al Gazetei Morarilor). 47×32, 48×32 cm. Este suplimentul ziarului „Gazeta Morarilor. Organ al Uniunii sindicatelor morilor mici din România, Bucureşti 21 mai 1919 – 10 iulie 1924, continuând numerotarea acestuia şi apărând în timpul suspendării lui. Tipografia Grünfeld V. et comp.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 395 şi 605;
Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 66.


1924, septembrie 28. Braşov: apare Reklám.

Ziar de reclame. Reklámújság. Reklamzeitung. Apariţie variabilă. Dimensiuni: 32×24, 33×24 cm. Editor „Elekes hírlap és hirdetési iroda” (Biroul de reclame Elekes), tipografia Fraţii Antal, apoi tipografia Unirea. Se distribuie gratis. Apare în limbile română, maghiară, germană. În 1925 apare de la 15 ianuarie până în 23 mai, în 7 numere.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 141;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 750;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 775.


1924. Braşov: apare Hasemes (Soarele).

Lunar. 30×22 cm. Titlul în ebraică, cu caractere latine, texte în limba germană şi maghiară. Redactat de „A Hithabruth. Adonith Barisssia”. Secretar de redacţie Hirsch Zsigmond. Tipografiile Brassói Lapok, Institutul de arte grafice „Patria”, Covasna. Există un număr şi în anul 1925, după Monoki a apărut în 2 numere, în aprilie şi mai 1925.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 73;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1919-1924, tom III, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, postfaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 452;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 493.


1925, iunie 29. Braşov: apare săptămânalul Hétfői Brassói Hírlap (Ziarul de luni, de ştiri braşovene).

Cu titlul Brassói Hírlap(Ziarul de ştiri braşovene) de la nr. 15, între 18 aprilie – 1 august 1926 şi 11 aprilie – 6 iunie 1927. Cu subtitlul Politikai és társadalmi hetilap. Szatira, kritika, műveszet, sport, radio (Săptămânal politic şi social. Satiră, critică, artă, sport, radio) de la 11 aprilie 1927. Nu apare între 1 august 1926 şi 11 aprilie 1927. Anul II, 30 de numere începând de la 1 august 1926, anul III, 9 numere în 1927.
Redactori şefi Elekes Endre (I. nr. 20 (1925) – II. 5 nr. (1926) şi Szinni Lajos (II nr. 6 – 12, 1926). Redactori responsabil Elekes György până la 1 august 1926 şi de la 11 aprilie 1927, apoi Czinczár Miklós. După Monoki: redactori Elekes György şi Czinczár Miklós (III, 1927), redactor şi editor responsabil Elekes György.
A apărut până în 1926, apoi după nr. 15 (1926) devine Brassói Hírlap. Editură proprie – Biroul de ziare Elekes, tipografii Rapid, Unirea, Móricz István din Sf. Gheorghe, Grünfeld. Ediţie specială în 20 februarie 1926. Dimensiuni 43×31, 48×31, 32×24 cm.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 75;
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 106 şi 497.

Unde se află:

Colecţia există pe strada Sf. Ioan, la Casa parohială a Bisericii Reformate.
Biblioteca Academiei Române deţine anii 1925-1926 (cotele P III 7718 şi P II 8679).


1925. Cluj – Braşov: apare Hermes.

Gazeta trimestrială a mersului trenurilor (subtitlu din 1929 până în 1932), apoi Vasúti menetrend până în 1934, din 1935 are subtitlul Publicaţiunea periodică a mersului trenurilor – Romániai vasúti menetrend folyóirat.
Apare de patru ori pe an (5 februarie, 15 mai, 1 august, 5 octombrie) până în 1931. Între anii 1932-1937 a apărut lunar, în caz de nevoie şi mai des. A apărut alternativ în cele două centre între 1925-1929, 1 febr. 1930 – 15 mai 1940. Redactori Andrei şi Gheorghe Elekes între 1931-1934, director Victor Csiszár (1931-1938), apoi S. Voina. Tipografii Grünfeld, Égető A. & K., Rapid, W. Bodor, Gött. 20×14 cm. Între 15 mai 1935 – 15 mai 1939 a apărut la Braşov cu subtitlul Romániai Vasúti menetrend folyóirat (Revista Mersul trenurilor din România) ediţie mică, 14×11 cm. Editată în germană, maghiară şi română.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 74.


1926, ianuarie 23. Braşov: apare publicaţia apare Fűrész Lapok (Foaia fierăstrău).

30×24 cm. Tipografia Grünfeld Vilmos.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel,Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 416.


1926. Braşov: a apărut Szombati Őrálló.

Szombatiskolai leckék (Straja de sâmbătă. Lecţiile şcolii de sâmbătă). Editat de A Hetednap-Adventisták „Reform Mozgalom” Nemzetközi Misszió Egyesület Romániában (Mişcarea de reformă a adventiştilor de sâmbătă – Uniunea misionară naţională din România). Reprezentant Strezsa Mihály.
Tipografii Grünfeld şi comp., Petőfi din Békéscsaba, Antal din Braşov. 24×19 cm. A apărut până în 1929. Continuat de Szombatiskolai Leckék (1930)(?)

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 170.


1927, iulie 27. Braşov: apare foaia ocazională Cinema Modern

Pentru promovarea filmelor. Editat de cinematograful Modern sau Astra (Apolló), aşa cum mai era numit. A apărut în trei limbi, cu ocazia unui eveniment de film mai important. În octombrie 1927 apărea Astra Kino – Cinema. Mozgó, dimensiuni 33×24 cm.
Tirajul era săptămânal de 20.000 exemplare, în limbile germană, maghiară şi română. Au apărut 4 numere până în noiembrie 1927. Tipărit la A. Mureşianu, Branişte et comp., Unirea, apoi la Rapid. Ultimul număr din martie/aprilie 1928.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 9, 23;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Balogh Edgár, vol. I, A-F, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, p. 582.


1928, ianuarie 1. [Braşov]: apare bilunarul Családi Kör.

Dezső bácsi képes ifjusági és gyermeklapja (Cercul familiei. Foaie ilustrată pentru copii şi tineret a domnului Dezső). Revista de copii şi tineret în imagini apărea pe 1 şi 15 ale lunii. Redactor responsabil şi editor Teleki Dezső. Societatea tipografică Brassói Lapok şi Grünfeld Vilmos. Foto Minerva, texte de Victor Eftimiu. A apărut până la 1 aprilie 1928. Dimensiuni 22×16 cm.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 26;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 259.


1928, decembrie 1. Braşov: a apărut publicaţia probabil lunară, intitulată Compas.

Călăuza oraşului şi regiunei Braşov. Führer für Kronstadt und Umgebung. Brassó város és vidéke útmutató. Editor C. G. Gallatis. Tipografiile Cultura în 1928, Patria – Covasna în 1929 şi Rapid în 1929. Au apărut trei numere în total, în decembrie 1928, nr. 1 în ianuarie 1929 şi nr. 2 în februarie 1929. Dimensiuni 31×23 cm. Ediţie în limbile germană, maghiară şi română.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok,Budapest, 1941, p. 24.


1929, martie 18. Braşov: apare Erdélyi Turista ( Turistul ardelean).

Cu subtitlul la apariţie A Brassói Turista Egyesület hivatalos időszaki kiadványa (Publicaţia oficială a Asociaţiei Turiştilor Braşoveni), din iulie 1929 cu subtitlul Évnegyedes Folyóirat. Editat de A Brassói Turista Egyesület (apariţie trimestrială, editată de Asociaţia Turiştilor Braşoveni). Deşi trimestrial de la nr. 2, apariţie variabilă. 30×23, 31×23,5 cm.
Redactor responsabil Halász Kálmán, redactor asociat Székély Géza din iulie 1929. Colaboratori: Bartók Árpád, Fejer Árpád, Halász Gyula, Jeddy Lajos, Kelemen István, Kovács Gyula, Lázár Lajos, Orosz Endre, Preisnner Imre, Puskás Kálmán, Szemler F., Takáts József, Verzár Kálmán, Albrecht József, Barla Ernő, Bányai János, Csiki Andor, Farcádi Sándor, Knezevich Andor, Logothetti Oreszt, Székely Miklós. Editura Brassói Turista Egyesület, tipografii Hunyady L., Cultura. Texte şi în limba română. A apărut până în decembrie 1931.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 49;
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 368;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012,p. 73.
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are anul 1931.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1929) – 3(1931).


1929, septembrie 1. Sfântu Gheorghe: apare săptămânalul Délkelet (Sud-Est)

În format A3. Săptămânal politic, economic şi de literatură al ţinutului Trei Scaune şi Săcelelor. Prezintă probleme de interes public şi literatură din Trei Scaune şi Săcele, apoi îşi extinde atenţia şi asupra judeţului Ciuc. Redactor responsabil şi proprietar Lázár Dezső, redactor şef o perioadă preotul reformat Bíró László, redactor din Săcele – Tóthpál Dániel, iar din Miercurea-Ciuc – Mihály László Barna. A avut două redacţii, una la Sf. Gheorghe, str. Regina Elisabeta (Bisericii) nr. 27 şi una la Satulung, nr. 18. Abonamente: pe 1 an – 200 lei, 6 luni – 100 lei, în străinătate pe un an – 300 lei, preţul unui număr 4 lei. Apare până în 1932

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


1929. Braşov: a apărut publicaţia Misszió Hírnök.

[Adventista folyóirat] (Mesagerul misionar. Revistă adventistă). Total 2 numere. 24×16 cm. Tipografia Égető A. şi K.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 114;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 622.


1930, ianuarie 19. Braşov: apare bilunarul A Kereszt.

Katholikus hitvédelmi, iskolai és társadalmi lap (Crucea. Foaie catolică apologetică, socială şi de educaţie). Publicaţie socială şi de apărare a religiei. Dimensiuni: 24×16, 23×15, 42×29 cm. Total 32 numere. Redactor şi editor responsabil Péter Antal. A apărut până în 21 dec. 1930, apoi a reapărut între martie – iunie 1933, total 4 numere, ca publicaţie lunară a plebaniei romano-catolice (A brassói róm. kath. pléb. havi közlönye). Tipografia Hunyadi (Cultura).

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 94-95;
Publicaţiile periodice româneti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 561;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 272.


1930, iulie 27. Braşov: apare săptămânalul A Szív.

Szívgárdista heti értesitő (Inima. Buletinul informativ săptămânal al Gărzii de Inimă). A apărut la Braşov de la numărul 28 din 1930 până la numărul 14 din 1932. 43×24, 42×28 cm. Redactor responsabil Jakubek István. Editura Szívközpont, tipografia Hunyadi L. (Cultura). De la 4 ian. 1931, cu subtitlul modificat Az imaapostolság heti értesitője (Buletinul săptămânal al apostolatului rugăciunii).
Are un supliment independent cu apariţie variabilă, intitulat Gárdavezető. Szívgárdák részére időnként megjelenő értesítő és anyagtár (Liderul Gărzii. Buletin informativ de documente pentru Garda Inimii), 31×23 cm, cu paginaţie proprie, repetând datarea şi numerotarea publicaţiei principale, apărut între 27 iul. – 28 dec. 1930, 4 ian. – 28 iun. 1931, 8 nov. 1931 – 3 apr. 1932. Fără subtitlu de la nr. 3 din 1931. Ultimul număr din 4 apr. 1932. Apariţia reluată la Satu Mare din 10 apr. 1932.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 169;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 421, 925;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea 1, p. 382, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 125-126, 338.


1930, septembrie 5. Braşov: apare publicaţia Film és Mozi.

Művészet színház(Film şi Cinematograf. Artă teatru). Apare neregulat, de 2-3 ori pe lună. Iniţial, apărea la Arad (15 noiembrie 1928-14 ianuarie 1929), o perioadă a apărut la Arad şi Braşov (5 aprilie – 20 august 1930). 22×15 cm, 47×30 cm la 15. apr. 1931, apoi 48×31 cm între apr. – aug. 1930 şi cu subtitlul Illusztrált filmszaklap (Foaie de specialitate ilustrată), 10-20 p., cu 2 coloane. Redactor Vértes Imre, redactor responsabil, editor şi proprietar Weisz Imre, editor principal Lukács Sándor până în 14 ianuarie 1929. Tipografiile Corvin, Unirea, Hunyadi. Probabil nu a apărut în perioada 14 ian. 1929 – 5 aprilie 1930. A apărut în continuare între 1 ian. – 15 apr. 1931, 27 sept/10 oct. 1931-1 ian. 1932.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 390;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 95.
www.oszk.hu

Unde se află:

Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 3 (1930)


1930, septembrie 20. Braşov: apare Kiskereskedők Lapja.

Az Erdélyi Kiskereskedők Szövetségének hivatalos közlönye (Gazeta comercianţilor mici. Buletinul oficial al Uniunii Micilor Comercianţi din Transilvania). Gazeta comercianţilor mici. Zeitung der Kleinkaufleute. Amtliches Blatt des Verbandes der Siebenbürgischen Kleinkaufleute. Titlul se schimbă în Gazeta micilor comercianţi de la nr. 4 din 1931. Apare la 20 ale fiecărei luni. 41×28 cm, 48×32 cm. Redactor responsabil: Kocsis Béla. Editat de Erdélyi Kiskereskedők (Micii Comercianţi din Transilvania), tipografia Égető, A. & K.
La 20 martie 1932 schimbă titlul românesc Gazeta micilor comercianţi şi adaugă subtitlul Organ oficial al Uniunii micilor comercianţi din Transilvania. Apare variabil de la 31 ian. 1933. Texte paralele în limbile germană, maghiară şi română, de la 20 martie 1932 numai în maghiară şi română. Nu apare între 28 aug. – 25 dec. 1932. A apărut până la 21 iul. 1935.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 564;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 276-277.


1930, septembrie 25. Braşov: apare publicaţia Gyári Munkás (Muncitorul din fabrică).

1930, decembrie 14. Braşov: apare A Szociálista.

Keresztényszociálista politikai napilap (Socialistul. Cotidian politic creştin social). 43×28 cm. Redactor responsabil Buzás Gergely, redactori asociaţi Smialy József, Paulusz Ferenc. Tipografia Hunyady L. Cu menţiunea Propaganda szám – Număr de propagandă.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 170;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1925-1930, tom IV, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminiţa Radu, Adriana Raliade şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, p. 925.


1930. Braşov: apare publicaţia Szombatiskolai Leckék (Lecţiile Şcolii de Sâmbătă)

Continuarea publicaţiei Szombati Őrálló. Editat de A Hetednap-Adventisták „Reformmozgalom” Általános Értekezlete (Adunarea Generală a Mişcării de reformă a adventiştilor de sâmbătă). Apariţie neregulată. Tipografia Antal Braşov. 19×14 cm. A apărut până în anul 1931.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 170.


1931, ianuarie. Braşov: apare Schmoll-Futár.

Hivatalos lap Románia Schmoll-Fiú és Schmoll-Leány egyesületek Románia ifjúsága számára (Mesagerul Schmoll. Revistă pentru tineretul masculin şi feminin al firmei Schmoll). Tipografia Unirea, 23×15 cm. A apărut până în anul III, 1933.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 149.


1931, ianuarie. Braşov: apare lunarul Unitárius Híradó (Ştiri unitariene).

Publicaţie de informare a comunităţii unitariene braşovene. 24×16 cm, 2-4 p. Se numeşte astfel în perioada 1931-1937, iar din 1937 se numeşte Unitárius Értesitő (Buletin unitarian) şi din anul 1941 devenea Unitárius Egyházi Híradó(Ştirile bisericii unitariene). Între 1931-1938 apare doar multiplicat pentru membrii comunităţii. Redactor responsabil Kovács Lajos, tipografie Bodor Vilmos. A editat suplimentul Unitárius Jövendő (Viitorul unitarian). A apărut până în aug. -sept. 1942.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 181;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Dávid Gyula, szerkesztőbizottság: Balogh Edgár, Benkő Samu, Gábor Dénes …, szerkesztő munkaközösség Ábrahám Izabella, Bartha Katalin-Ágnes, Bodó Kinga …, Kolozsvár, Bukarest, Societatea Muzeului Ardelean, Kriterion, 2010, vol. 5, partea a doua, T-Zs, 2010, p. 1004.


1931, martie 5. Braşov: a apărut Erdélyi Curier – Curier Ardelean – Siebenbürgischer Curier.

Săptămânal economic şi de comerţ. Apar 4 numere până în 6 aprilie. Redactor Grodiczky Rudolf. Editor Industria Agentur & Comission. Editura Égető A. şi K. Tipografia Rapid. 42×30. Bilingv, germană şi maghiară.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 40.


1931, august 1. Braşov: apare publicaţia bilingvă de specialitate Organul croitorilor – Szabóiparosok Szaklapja.

Lunar. Fără date despre redacţie şi tipografie. 32×24 cm. Din sezonul 1932 apare cu titlul schimbat Organul croitorilor – Schneider Fach-Zeitung und Mode-Journal – Szabóiparosok Szak- és Divatlapja. Se modifică apariţia (trimestrială). Redactor responsabil George Onescu, redactor şef Lafer. Tipografia Dacia. 36×24 cm.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 128.


1931, noiembrie. Braşov: apare publicaţia lunară Az Anya.

Gyermeknevelési és társadalmi havi szemle (Mama. Revistă lunară de educaţia copilului). Redactor responsabil şi editor Albertininé Csáki Rózsi. 33×23 cm. Tipografia Hunyady L.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea 1, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 50.


1931, Braşov: apare Curierul forestier român – Rumänischer Holzkurier – Román Fakurier.

A romániai fatermelők ipari és kereskedelmi érdekeinek sajtó organuma (Organ de presă reprezentând interesele industriale şi comerciale ale forestierilor). Apare de două ori pe lună, în 5 şi 20 ale lunii. Proprietar S. Mund. Tipografia Hunyady L. Ediţie în limbile germană, maghiară, română. A apărut până în 20 martie 1932. 31×23 cm.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 27.


1932, ianuarie. Braşov: apare Ifjú Bolsevik (Tânărul bolşevic).

Editat de secţiunea din Braşov a Uniunii Tineretului Comunist din România. Gazetă ilegală. Articole de propagandă a comunismului, materiale politice, informaţii despre fabricile Scherg, I.A.R., Schiel, cea din Zărneşti. Doar primul număr a fost identificat şi cercetat. Multiplicat la gestetner. 33×23 cm.

Bibliografie

Titu Georgescu, Mircea Ioanid, Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921-1944 (prezentare bibliografică), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, p. 151.


1932, februarie 3/15. Braşov: apare Népújság.

Politikai Napilap (Ziarul poporului. Cotidian politic), supliment cotidian politic la Brassói Lapok. A fost cotidian politic timp de 19 numere. Redactor responsabil Kahána Bernát până la numărul 13 din anul II. După 1933, din colegiul redacţional au făcut parte Kőrösi Krizsán Sándor (1933-1935), Pogány Marcell (1935-1938), László Zoltán până în 11 septembrie 1940. Tipografiile Grünfeld Vilmos până la nr. 81 din 1933, apoi Societatea pe acţiuni editură de carte şi presă (1933-1936) şi Întreprinderea transilvană de presă condusă de Kahána Bernát din 1936 până la sfârşit. A apărut până în august 1940. 48×32 cm.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 124-125 (după această publicaţie apare la 3 februarie 1932);
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Dávid Gyula, vol. IV, N-R, Bukarest – Kolozsvár, Asociaţia Erdélyi Múzeum, editura Kriterion, 2002, p. 202.


1932, februarie. Braşov: apare Express.

Ziar internaţional de anunţuri. International Advertisement. Journal international d’annonces. Internationale Annonzen Zeitung. Nemzetközi hirdetési közlöny. Au apărut 3 numere. Tipărit de Hanzhanz. 48×32 cm.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 53;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 79-80.


1932, martie. Braşov: apare publicaţia Kévekötés.

Ifjúsági folyóirat (Mănunchiul. Revistă pentru tineret). Variabil ca apariţie. La Braşov a apărut în anul IV, până în decembrie 1933, după un intermezzo turdan reapare în noiembrie 1935 la Făgăraş şi continuă până în 1936, nouă numere. La Braşov a apărut până la numărul 10 inclusiv. Editat de Uniunea de tineret Dávid Ferenc.
Iniţial a apărut la Cristuru Secuiesc (ianuarie, februarie, august şi decembrie 1930), apoi a continuat la Cluj (octombrie 1931- februarie 1932). 29×24 cm. Cu subtitlul Unitárius ifjusági folyóirat (Revista tineretului unitarian) din octombrie 1935. Comitetul de redacţie: Balázs Ferenc, Csongvay Lajos, Mikó Imre, Ürmösi Károly (până în iulie 1932), Szabó Sámuel (redactor din martie 1932). Secretar de redacţie Fikker János (oct. 1933- iun. 1935), redactor şef Simén Dániel (din nov. 1934). Tipografiile Antal, Braşov, Ioan Haţiegan din Făgăraş. Supliment în paginaţia numărului din decembrie 1935, nr. de conferinţă iul. 1932, iul. /aug. 1933.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 96;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 273-274.


1932, iunie. Braşov: apare publicaţia lunară Itinerar.

Revistă lunară. Wegweiser. Monatsschrift. Tájékoztató. Folyóirat. 15×11 cm. Gratis. Tipografia Cornelius Benkö, fotografii Zeidner. Au apărut 4 numere până în septembrie 1932. Uneori cu texte paralele în limbile română, maghiară şi germană. Cu foi volante.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 236.


1932, iulie 12. Braşov: apare cotidianul Brassói Friss Újság (Ziarul braşovean de noutăţi).

Prim-Redactor Vörös László, redactor responsabil şi editor Albert Klein până la 15 oct. 1932. 43×28 cm. A apărut până în 31 ian. 1933. Exemplar gratuit din 18 aug. 1932, număr excepţional 26 nov. 1932.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea 1, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşelu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 116.


1932, octombrie. Braşov: apare nr. 2 din Terror Ellen.

A Romániai Vörös Segély Brassói Szekciójának lapja (Împotriva terorii. Gazeta organizaţiei din Braşov a Ajutorului Roşu din România). Motto pe frontispiciu: „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!” Gazetă ilegală a Ajutorului Roşu. 33×22 cm. A fost identificat doar numărul 2 al gazetei. Multiplicat la gestetner. Nu se cunoaşte periodicitatea şi până când a apărut.

Bibliografie

Titu Georgescu, Mircea Ioanid, Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921-1944 (prezentare bibliografică), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, p. 162.


1932, noiembrie. Braşov: apare Barcasági forradalmár (Revoluţionarul din Ţara Bârsei).

Editat de secţiunea din Braşov a PCR. 32×24 cm. A apărut până în august 1933. Gazetă ilegală, a publicat informaţii de la fabrica de piele, fabrica Farola, Itag, fabrica de cauciuc, atelierele CFR, precum şi versuri cu conţinut social şi revoluţionar. Multiplicat la gestetner.

Bibliografie

Titu Georgescu, Mircea Ioanid, Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921-1944 (prezentare bibliografică), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, p. 168.


1932. Braşov: apare publicaţia lunară Ádventi-Hírnök

Cu subtitlul a Romániai hetednapi ádventisták gyülekezeti közlönye (Mesagerul de Advent. Publicaţia adventiştilor de ziua a 7-a din România) de la nr. 2 din 1932. 26×20 cm. Redactor responsabil László Florescu. Tipografia Égető Braşov.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea 1, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşelu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 27.


1932-1933. Braşov: au apărut nr. 3-13 din revista de rebusuri şi cuvinte încrucişate Sfinx.

Iniţial apărută la 2 decembrie 1932 la Bucureşti până la 1 iunie 1933. Total 17 numere. Editor şi redactor responsabil Argo. Tipografii Express Nagy, Hunyadi, Presa Bucureşti. 21×15 cm. Numerele 3-13 numai în limba maghiară, apoi în ediţie bilingvă româno-maghiară.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok,Budapest, 1941, p. 149.


1932. Satulung: apare Evang élikus Őrszem (Straja evanghelică)

Bilunar, ziarul religios şi social al comunităţii evanghelice luterane. Format A4, 8 pagini. Redactată şi editată de parohia evanghelică din Satulung. Pe lângă scrieri religioase şi ştiri, publică biografiile personalităţilor evanghelice maghiare. Apare până în 1942.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


[1932-1933]. Braşov: apare Gummi Gyár.

A Gummigyári munkásság üzemi lapja [Fabrica de cauciuc. Foaia de uzină a muncitorilor de la fabrica de cauciuc]. Pe frontispiciu: „Toate uzinele sunt cetatea noastră”. 31×24 cm. Gazetă ilegală de uzină care a publicat printre altele articole despre camerele de muncă şi scrisorile muncitorilor. Există doar numărul 1 din aprilie 1933. Multiplicat la gestetner.

Bibliografie

Titu Georgescu, Mircea Ioanid, Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921-1944 (prezentare bibliografică), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, p. 171-172.


1933, ianuarie 15. Braşov: a apărut lunar Szabó HírlapSchneider-Zeitung.

A Romániai szabóiparosok szaklapja – Foaia oficială a croitorilor din România. La început apărea în data de 15 a fiecărei luni. Redactor responsabil Balosu Sándor până la numărul 5, editor responsabil Edmond Hoffmann până la numărul 6. Victor Hoffmann a fost editor şi redactor responsabil de la numărul 7. Redacţia şi editura la început în Braşov, de la numărul 6 în Bucureşti. Redactorul bucureştean este I. Vancea, începând cu numărul 8. Are şi o redacţie la Timişoara, redactor H. Haas, începând cu numărul 9. Ediţie în limbile maghiară şi germană. Tipografii Égető A. & K., Unirea. 31×24 cm. A apărut până la 15 ianuarie 1934.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 154.


1933, aprilie. Braşov: a apărut ziarul de anunţuri şi propagandă Reclam-Magazin.

Publicaţie trilingvă, germană, maghiară şi română. Apărea în data de 15 ale fiecărei luni. Redactori A. Borzea şi L. Setzer. 23×15 cm. În total trei numere, în aprilie, mai şi iunie 1933.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok,Budapest, 1941, p. 137.


1933, aprilie 16. Rupea – Cohalm, jud. Braşov: a apărut săptămânalul Adósok Lapja.

Független és összes adósok érdekeit védő hetilap, mely a radikális parasztpárt székelyföldi szervezetének szolgálatában áll (Pagina datornicilor. Săptămânal independent pentru apărarea drepturilor datornicilor). Este editat de Partidul Ţărănesc Radical din Secuime şi reprezintă drepturile datornicilor. Dimensiuni 47×32 cm. A apărut şi la 16 iulie, 4 pagini, 48×32 cm. Redactor şef Borcoman János. Tipografia Minerva, G. N. Gârneţiu & Comp.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 3;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea 1, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşelu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 27.


1933, iulie 1. Braşov: apare cotidianul independent Brassói Napló.

Független politikai napilap (Jurnal braşovean. Cotidian politic independent). Periodicitate variabilă, cotidian, apoi săptămânal, iar cotidian. Subtitlul s-a modificat de mai multe ori în timp. 42×29 cm. Fondator şi redactor şef Halász Gyula, redactor responsabil Elekes György, apoi Laér József, redactori Dánér Lajos, Székely Géza. Colaboratori Szabó Sámuel (semnează cu Igric), Laér József. Editor Hunyady Lajos de la anul IV, nr. 179. În 1936 a publicat în 60 de numere consecutive notiţele legionarului străin Imreh Gyula.
Tipărit la tipografiile Rapid, Hunyady, apoi fraţii Antal din Braşov. Săptămânal între 4 iul. 1933-29 sept. 1935. Nr. festiv de Crăciun în 1935. A apărut până în aug. 1937.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 17;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Balogh Edgár, vol. I, A-F, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, p. 290;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea 1, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşelu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 117.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are numere parţiale din anii 1933-1934.


1933, octombrie. Braşov: apare Szakszervezeti Értesítő(Buletin sindical).

Editat de Consiliul din Braşov al sindicatelor revoluţionare. Motto: „Proletari din toate ţările, uniti-vă!”. 33×21 cm. Gazetă ilegală, publică date despre fabricile Schiel, I.A.R., Scherg. Multiplicat la gestetner. A fost găsit doar primul număr.

Bibliografie

Titu Georgescu, Mircea Ioanid, Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921-1944 (prezentare bibliografică), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, p. 209.


1933. Satulung: apare Evang élikus Harangszó (Sunetul clopotului evanghelic).

Este redactat între anii 1933-1937 în Satulung. Format A4, în 1935 apare şi la Bucureşti. Se autodefineşte ca revista social-religioasă a comunităţilor evanghelice maghiare din România şi apare în fiecare a doua duminică din lună. Redacţia şi colectivul editorial sunt din cadrul parohiei evanghelice din Satulung. În Bucureşti redacţia se afla pe str. Sfinţii Voievozi nr. 50. Preţul unui număr era 2 lei, abonamentul pe un an 80 lei, abonamentul de grup 60 lei. Redactorii revistei au fost: Biró László, Sipos András şi Szász István.
Pe lângă ştirile bisericeşti, a publicat poeziile preoţilor Raduch György, Nikodémusz Károly, precum şi lucrări mai ample ale preoţilor Kiss Béla, Gillich Fülöp, Bíró László. În perioada 1934-1937 a apărut suplimentul pentru copii (pentru şcolarii merituoşi) Gyermekvilág (Lumea Copiilor), dar se putea achiziţiona şi separat. Format A4, preţul unui număr fiind 50 de bani. Era redactat de Kiss Béla în Cernat şi tipărit la tipografia Antal din Braşov. Sunt publicate scrieri pentru copii şi tineret, rebusuri, jocuri. Începând cu 1 mai 1938 apare ca supliment al revistei Evangélikus Élet.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


1934, ianuarie 1. Braşov: apare Pantofarul modern – a Modern Cipész – Der Moderne Schuhmacher.

Este ziarul oficial al pantofarilor din Maramureş, Crişana, Banat şi Transilvania. Redactor Dánér Lajos. Tipografia Hunyady de la nr. 6 din 1935, apoi Bodor de la următorul număr. Publicaţie trilingvă. A apărut până în anul IV, 31 decembrie 1937. Monoki nu a văzut publicaţia, a preluat datele după Dánér Lajos Încălţămintea – A Cipő – Der Schuh.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 86, 131.


1934, februarie 15. Braşov: apare lunarul Figaró.

A Romániai Fodrászok Szaklapja (Organul frizerilor din România). Apare la 15 ale fiecărei luni. Redactor-şef şi în comitetul de redacţie Anton (Antal) Molnár, redactor responsabil şi editor Adalbert (Albert) Klein, comitetul de redacţie: Ştefan Jakob, Ladislau Boros, Mitică Momac, Ioan Hild, Ludovic Toth, Aurel Vlad, Anton Jakab.
În paginaţia generală ediţii paralele în maghiară şi română, ediţie numai în limba maghiară la 15 apr. 1934. Monoki spune că ultimul număr a apărut în tiraje separate, în maghiară şi română. Au apărut în total 4 numere. Tipografia Hunyady. Se pare că a apărut până în 20 mai 1934.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 56;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 93.


1934, februarie. Braşov: apare Kalapács és Sarló(Ciocanul şi secera).

Editat de Comitetul Regiunii a III-a din Transilvania a PCR. Motto: „Proletari din toate ţările, uniţi-vă”. 33×23 cm. Gazetă ilegală, a publicat ştiri de la fabricile Hess, Schiel, I.A.R. din Braşov, Rieger din Sibiu, fabrica textilă şi de sticlă din Mediaş. A apărut până în iunie 1935. Multiplicată la gestetner.

Bibliografie

Titu Georgescu, Mircea Ioanid, Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921-1944 (prezentare bibliografică), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, p. 219-221.


1934, iulie 1. Braşov: a apărut Buletinul Uniunii Pompierilor din judeţul Braşov. Nachrichtenblatt des Kronstädter Komitats-Feuerwehrverbandes. Brassóvármegyei Tűzoltószövetség.

Apare periodic. 32×24 cm. Cu texte paralele în limbile germană, maghiară, română. Institutul tipografic Unirea. Apare până la 15 oct. 1934.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 17-18;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom IV, partea 1, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşelu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 233.


1934, iulie 18. Braşov: apare Journal.

Cu menţiunea ediţie specială, cu ediţii paralele în paginaţia generală, în germană „Journal” (p. 2) şi maghiară „Napló” (p. 3). Nu specifică preţul şi tipografia. 33×24 cm.

Bibliografie

Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 257.


1934, octombrie 31. Braşov: apare bilunarul Egyetértés.

A Brassói Református Egyházközség gyülekezeti lapja (Acord. Ziarul comunităţii reformate din Braşov). 29×21, 30×21 cm, 8 p. cm. Redactor responsabil Csia Pál, redactor Dánér Lajos până în 1936, de atunci Farkas Jenő. Numere comasate, lunar, bilunar.
Tipografii Bodor Vilmos, Égető A. A apărut până în august 1942, ultimul număr nr. 15-16 din anul IX..

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 33;
Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989,Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 72-73;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 58.


1934, decembrie 10. Braşov: apare săptămânalul politic şi social Hétfői Hírlap.

Politikai társadalmi hetilap. (Ştirile de luni. Săptămânal social politic) 42×29 cm. Redactor responsabil, editor şi proprietar Vértes Imre. Conţinea ştiri şi evenimente sportive recente. Tipografiile „Rapid”, Th. Schuster. A apărut până la 4 februarie 1935, când a avut 5 numere apărute.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 76;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, vol. II, G-Ke, főszerkesztő Balogh Edgár, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1991, p. 243;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 206.


1934, decembrie. Braşov: apare săptămânalul Erdélyi Gondűző.

Műkedvelés. Dalkultura. Tekesport (Destindere transilvană. Artă, cultură muzicală, popice). Apare în fiecare duminică. 32×24 cm. Redactor responsabil şi editor Horosz Béla. Texte de Petőfi Sándor, Arany János. Tipografia Égető Károly, apoi de la numărul 10 Lap és Könyvkiadó, societate pe acţiuni, de la 3 martie 1935. A apărut până în 14 aprilie 1935.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 42;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 68-69.


1935, aprilie. Braşov: apare lunarul Encián.

Az „Encián” turista egyesület hivatalos lapja (Encián. Revista oficială a Asociaţiei turistice Encián). 24×16 cm. Editura Az „Encián” sí – és turista egyesület. Din 1936 poartă subtitlul Turistasággal és sí-sporttal folglalkozó Havi Folyóirat (Revistă lunară de turism şi schi). Din anul 6 este revista lunară a iubitorilor de drumeţii. Redactor responsabil Hild János, redactor Ördögh Sándor. Comitetul de redacţie cuprindea 5 persoane. Pe lângă articole turistice, publică şi materiale ale unor asociaţii maghiare din Cluj, Oradea şi Arad. Tablă de materii pe autori în decembrie 1935.
Tipografiile Hunyady, Cultura, Rapid, Schuster. Ultimul nr. din iunie-iulie 1940, 61 numere în total. Au apărut un număr şi un calendar cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate a asociaţiei, 21×15 cm, 48 p., tipografia Bodor Vilmos, în 1946 şi anuarul asociaţiei în 1947 şi 1948. Reapare în 2012, trimestrial, editată de Brassói Lapok, redactor-şef Kovács Lehel István, editor-grafic Tomos Tünde, editor responsabil Ambrus Attila. ISSN 2284-7030

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 38;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Balogh Edgár, vol. I, A-F, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, p. 471;
Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 77;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea a 2-a, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşanu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 62-63;
Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are 1935, nr.1, 2 – 2012, nr. 1, 2 – 2013.
Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1935), 3(1937)-4(1938), 1 (2012), 2 (2012), 1 (2013), 2 (2013).
http://ekebrasso.ro/encian/


1935, decembrie 1. Baciu, Săcele, judeţul Braşov: apare Evangélikus Élet (Viaţa evanghelică).

Ziar misionar, social, cultural şi enciclopedic. Publicaţia Bisericii maghiare evanghelice de confesiune augustană. Apare lunar, apoi bilunar. Redactor Gillich Fülöp (1940-1942). Editor Evangélikus ÉletBaráti Munkaközössége. Editor responsabil Mátyás Béla (1940-1942), tipografia Bodor Vilmos. 41×30 cm, 4-6 p. Numere duble. A publicat şi calendare între 1941-1943. Apare până în 1 octombrie 1942. După Monoki, între 1 decembrie 1935-1940. Calendarul Evangélikus Élet apare anual până în 1944, în format A5. Este editat de Eparhia Luterană din România împreună cu colectivul de la Evangélikus Élet. Editor responsabil este Mátyás Béla, iar redactor Gillich Fülöp, redacţia şi editura fiind în Baciu. Preţul unui calendar era 20 lei. Evangélikus Élet este continuată de Harangszó, în perioada 1946-1948 şi de Evangélikus Harangszó după 1990.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 87;
Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.

Unde se află:

Biblioteca Naţională a Ungariei deţine: 1(1935)-7(1942).


1935. Braşov: apare publicaţia săptămânală de publicitate Ago.

Revistă de publicitate. Anzeigenblatt. Hirdetési lap. Probabil după numărul 3, a apărut bisăptămânal, la 1 şi 15 ale lunii. 31×24 cm. Redactor Walter Schmidts. Tipografia Rapid, Schuster. Cu texte paralele în limbile germană şi maghiară.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 3;
Publicaţiile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste): Catalog alfabetic: 1931-1935, tom V, partea 1, descriere bibliografică de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Măluşelu, Cornelia Luminiţa Radu şi Iliana Sulică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 29.


1935. [Săcele], judeţul Braşov: apare Luther Naptár (Calendarul Luther).

Continuator al Csángó Naptár. Pe coperta primului număr încă era trecut Csángó Naptár, dar pe prima pagină este trecut deja Calendarul Luther. A apărut anual până în 1939, având format A5, este redactat la Săcele şi tipărit la Braşov de colectivul redacţional al Calendarului Luther. La început costa 20 de lei, apoi 15 lei.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


1936, ianuarie 20. Braşov: apare publicaţia antifascistă Új Idő (Vremuri noi).

Revista reprezintă ediţia maghiară a publicaţiei Vremuri noi nr. 3. Redactor este Köpf Márton, ce va traduce din Vremuri noi articolul lui Neagu Niculescu. Redacţia şi administraţia: Braşov, str. Zece Mai nr 1. Tipografia „Şoimii Carpaţilor”. Dintre articole au fost semnalate: „Pentru cauza păcii şi a Abisiniei” care condamnă fascismul italian şi „Protestare”, ce critică judecarea lui Tudor Bugnariu şi întemniţarea lui Ernest Thälmann. Un singur număr identificat. Deoarece a apărut fără să fie aprobat, Siguranţa l-a confiscat, iar redactorul şi tipograful Antal Béla au fost arestaţi. Monoki nu l-a văzut, a preluat datele din catalogul Bibliotecii Academiei Române.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 179;
Titu Georgescu, Mircea Ioanid, Presa P.C.R. şi a organizaţiilor sale de masă 1921-1944 (prezentare bibliografică), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1963, p. 272.
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, foszerkeszto Dávid Gyula, szerkesztobizottság: Balogh Edgár, Benko Samu, Gábor Dénes …, szerkeszto munkaközösség Ábrahám Izabella, Bartha Katalin-Ágnes, Bodó Kinga …, Kolozsvár, Bukarest, Societatea Muzeului Ardelean, Kriterion, 2010, vol. 5, partea a doua, T-Zs, 2010, p. 966.


1939, iulie. Braşov: apare revista lunară Brassói Turista.

A Brassói Turista Egyesület havi folyóirata (Turistul Braşovean. Revista lunară a Asociaţiei Turistul Braşovean). 24×17 cm, peste 40 p., 2 coloane. Redactor Székely Géza. Tipografia lui Bodor Vilmos. A apărut până în august 1940. Total 8 numere.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 17;
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov, Presa braşoveană 1837-1973, Catalog alfabetic;

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov deţine câteva numere din anii 1939-1940: an I, nr. 6 (1939), an II, nr. 1-5, nr. 6-7, nr. 8 (1940).


1939, septembrie. Braşov: apare lunarul Unitárius Jövendő (Viitorul unitarian).

31×23 cm, 8-12 p. Ziar religios al unitarienilor, cu informaţii despre viaţa misionară, despre biserici şi preoţi, viaţa şcolară, pentru susţinerea comunităţii. Apare în data de 20 ale fiecărei luni. Sunt foarte critici, astfel încât Consiliul reprezentanţilor bisericilor unitariene le interzice în 14 noiembrie 1940 să folosească cuvântul unitarian în titlu, dar redacţia nu se conformează. Redactor responsabil Kovács Lajos, tipograf Bodor Vilmos. Suplimentul lui Unitárius (Egyházi) Híradó. Tipografia Şoimii Carpaţilor. A apărut până în iulie – august sau septembrie 1942.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 182;
Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 181;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, foszerkeszto Dávid Gyula, szerkesztobizottság: Balogh Edgár, Benko Samu, Gábor Dénes …, szerkeszto munkaközösség Ábrahám Izabella, Bartha Katalin-Ágnes, Bodó Kinga …, Kolozsvár, Bukarest, Societatea Muzeului Ardelean, Kriterion, 2010, vol. 5, partea a doua, T-Zs, 2010, p. 1005-1006.


1939, noiembrie. Braşov: a apărut Buletin lunar – Hitközségi Értesítő

până în aprilie 1940. Total 4 numere. Este editat de Comunitatea israelită aşchenază. Bilingv, în limbile maghiară şi română.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 18.


1940, septembrie 1-15. Braşov: apar nr. 17-18, anul VIII, din Az Üdv Üzenete (Mesajul Mântuirii).

Revistă religioasă creştină a Uniunii Baptiste Maghiare din România. Apare pe 1 şi 15 ale fiecărei luni. Redactor responsabil Culmann Géza, redactor şef Kudelász Ferdinánd, redactor Dénes Ferenc. Tipografia Cultura Hunyady. 29×21 cm, 16 p. Apărut prima dată în 1933 la Timişoara până în iulie 1940 după Monoki. Versiunea braşoveană este continuată de Üdvüzenet, Arad, în 1990.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 183.


1940, octombrie 5. Braşov: apare nr. 2 din Egyházközségi Tudósító (Buletinul comunităţii bisericeşti catolice).

Se publică în prima duminică a fiecărei luni, iar după 1941 apare în numere comasate. Redactor responsabil Vasvári Aladár. Editor Plebanatul Parohiei romano-catolică din Bv., tipograf Bodor Vilmos, tipografia Cultura, Hunyady. 30×22 cm, 4-8 p. Numarul semnal în 6 martie 1940, iar primul nr. în 29 iunie 1940 după Monoki. Apărut până în 23 august 1942. În 1940 a tipărit şi articole în limba germană, între 1941-1942 numai în limba maghiară.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940),összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 35;
Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 73-74.


1940, decembrie. Braşov: apare Egyházi Híradó (Jurnal de ştiri bisericeşti).

Ziar de informare al comunităţii unitariene braşovene. Probabil lunar. Realizat de Kovács Lajos. Tipografia lui Bodor Vilmos. 24×16, 23×15 cm, 4 p. A apărut până în ianuarie 1941. Continuat de Unitárius Egyházi Híradó.

Bibliografie

Magyar Könyvtermelés (1919-1940), összeállította Monoki István, II kötet, Hírlapok és Folyóiratok, Budapest, 1941, p. 34;
Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 73.


1943, august 12. Cluj/Braşov: apare anuarul Az Erdélyi Ferences Ifjúsági Rend kiadványai (Publicaţiile Ordinului Franciscan al Tineretului Transilvănean).

30×31 cm. Apare ca o scrisoare de lucru şi circulară. În fiecare an îşi schimbă titlul. Paginaţie diferită. Ultimul anuar din 12 august 1947 menţionează ca loc de apariţie Braşovul, cu titlul Apostolkodni Jézussal.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 79.


1944, octombrie 22. Braşov: apare Népi Egység (Unitatea poporului).

Organul Uniunii Populare Maghiare din România. 46×31 cm. Apare de 4 ori pe săptămână, apoi devine cotidian în 5 februarie 1947 când este preluat de Uniunea Populară Maghiară. Până în 5 februarie 1947 redactor responsabil a fost Kurkó Gyárfás, apoi Szabédi László până în 1948. În fapt, Szemlér Ferenc (în perioada oct. – nov. 1944) a fost redactorul principal în perioada braşoveană, deşi numele lui a apărut în această calitate doar pe primele 18 numere ale ziarului. Colegiul redacţional în perioada februarie 1947 – martie 1948: Horváth Miklós, László Ferenc, Szemlér Ferenc. Este tipărit de Drum Nou la Braşov, format 46×31 cm, apoi de tipografia Jókai de la Sf. Gheorghe (4 sept. 1946 – 5 febr. 1947). La apariţie a reunit toţi colaboratorii de la Brassói Lapok: Halász Sándor, Karács Andor, Kőműves Géza, Szász István, Tiboldi Béla, Fekete Nagy Mihály, Holló Ernő, Babuczay György, Bujdosó Gyula, Beke György, Csíky József. Ultimii doi au debutat în ziar. Cu acest prilej Sipos Bella s-a mutat din Budapesta la Braşov, unde, pe lângă activitatea jurnalistică, a cules folclor aparţinând ceangăilor şi mai ales poveşti populare ale ceangăilor. Ziarul s-a considerat ca o publicaţie a ţinutului Trei Scaune. În 1 septembrie 1946 a fost mutat la Sf. Gheorghe, dar a informat în continuare despre viaţa socială, economică şi culturală a Ţării Bârsei şi despre maghiarii din Bucureşti. Raportor bucureştean era Vida Zoltán.
Redactor responsabil Szabédi László, directorul muzeului şi profesor la Colegiul Székely Mikó. După mutarea acestuia la universitatea clujeană în 1947, conducerea este preluată de Paál János, deşi numele lui nu apare deloc în ziar. A militat pentru egalitatea în drepturi a maghiarilor din Transilvania, învăţământ inclusiv superior în limba maghiară, pentru teatru în limba maghiară, pentru industrializarea ţinutului Trei Scaune. Au scris despre situaţia comunităţii maghiare Balogh Edgár, Bányai László, Csákány Béla, Fekete Nagy Mihály, Halász Gyula, Sütő András şi alţii. A publicat discursurile preşedintelui partidului, Kurkó Gyárfás, care criticau naţionalismul românesc, condamnând derapajele unor lideri comunişti ca Lucreţiu Pătrăşcanu şi Vasile Luca, în 1946. În aprilie 1946 Kurkó a publicat un editorial în care ataca Partidul Comunist Român şi Ministerul Justiţiei pentru părtinire în evaluarea pagubelor de război între cetăţenii români şi maghiari.
Ziarul este renumit pentru editorialele literare despre Petőfi şi Ady, prima ediţie a Zilelor cărţii maghiare la Braşov din vara lui 1945, despre importanţa moştenirii literare maghiare, a traducerilor din ambele literaturi, scrise de Szemlér Ferenc sau semnate cu pseudonimul Erőss Bálint. A publicat literatură, eseuri, interviuri (Illyés Gyula, Darvas József, Tompa László, Nagy István, Veres Péter, Asztalos István, Benedek Marcell, Kacsó Sándor, Molter Károly, Gaál Gábor, Keresztury Dezső, Háy Gyula, Zilahy Lajos, N. D. Cocea, Victor Eftimiu), polemici şi critici literare. A publicat autori maghiari (Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Méliusz József, Horváth Imre, Kiss Jenő, Horváth István, Szabédi László şi Holló Ernő, Nagy István) şi români (T. Arghezi, G. Bacovia). A avut o rubrică pentru debutul autorilor provenind din rândul muncitorilor şi ţăranilor. În 10 februarie 1946 este citat un martor despre ultimele zile ale scriitorului Szabó Dezső, a cărui bibliotecă a fost donată Colegiului reformat clujean conform ultimei dorinţe şi martorului.
Apare până în 1 martie 1948. Ziarul a contribuit la promovarea moştenirii culturale a lui Zajzoni Ráb István. În 1980 Beke György a scris monografia ziarului, cu prefaţa lui Balogh Edgár, dar din cauza cenzurii comuniste, a rămas în faza de manuscris. S-au publicat doar extrase. Precede Népi Újság. Apare până în 1 septembrie 1946 la Braşov, după aceea între 4 septembrie 1946-2 ianuarie 1947 apare combinat la Braşov/Sf. Gheorghe, apoi din 4 ianuarie 1947 până în martie 1948 doar la Sf. Gheorghe. A publicat în 1945 Calendarul Népi Egység.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 140;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Dávid Gyula, vol. IV, N-R, Bukarest – Kolozsvár, asociaţia Erdélyi Múzeum, editura Kriterion, 2002, vol. IV, p. 164-165.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are anii 1944-1947.


1946, noiembrie. Cernatu, Săcele, judeţul Braşov: apare Harangszó (Sunetul clopotului),

ziarul de informaţii al comunităţii evanghelice din Cernatu. Editor responsabil Kiss Béla, tipărit la tipografia Jókai din Sf. Gheorghe, în 1948 la Miercurea Ciuc, tipografia Haladás. 22×15 cm, 4 p. Continuatorul lui Evangélikus Élet şi predecesorul lui Evangélikus Harangszó. A apărut până în 1948.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 98.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are numerele din anul 1948.


1947. Baciu, Săcele: apare Evangélikus Naptár (Calendarul Evanghelic),

după decizia luată la Evanghelizarea pastorilor de la Crizbav din august 1946, fiind editat de Institutul Tutelar Evanghelic Maghiar din Transilvania. Este redactat de pastorul Kovács László, alţi membrii ai colectivului redacţional fiind Kovács László, Kiss Béla, Mátyás Béla, Mezei István, Molnár János, Raduch György. Apare doar în acest an.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


1948, martie 3. Braşov: apare Népujság (Ziarul poporului),

continuatorul lui Népi Egység (Unitatea poporului) până în 8 august 1948 când se contopeşte cu ziarul Szabad Szó (Cuvântul Liber) din Tg. Mureş. Redactor responsabil Paál János. Tipărit de Drum Nou, 48×32 cm, 4-8 p. A avut filială de redacţie şi la Sf. Gheorghe.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 141.


1950 ?. Oraşul Stalin (Braşov): apare publicaţia bilingvă Buletinul Regional al Sfatului Popular al Regiunii Stalin = A Sztálin Tartományi Néptanács Tartományi Közlönye.

30×21 cm, 20 p. A apărut până în iunie 1952, nr. 6, Centrul poligrafic nr. 3.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 62.


1951 – 2000

1951, noiembrie 2. Oraşul Stalin (Braşov): apare Vörös Zászló (Steagul Roşu).

Ziarul Consiliului Local şi al Partidului Muncitoresc Românesc din ţinutul Stalin. 46×32 cm, 4 p. A avut variante cu aceeaşi denumire la Odorheiu Secuiesc şi la Miercurea Ciuc. A apărut până în 3 august 1952. Institutul tipografic nr. 3, Filiala Braşov. După desfiinţare, ziarul de la Tg. Mureş a preluat denumirea.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 189.


1960, decembrie 24. Oraşul Stalin (Braşov): apare Az Agitátor Zsebkönyve (Cartea de buzunar a agitatorului).

Editat de secţia de propagandă a PCR. Varianta bilingvă alături de cea română şi germană. Apar între 4-12 numere pe an. 15×10 cm, 64-128 p. Intreprinderea poligrafică. Apare până în noiembrie 1961.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 49.


1962. Braşov: apare Drum Nou cu subtitlul în limba maghiară Új Út.

Pentru că nu exista un ziar maghiar în regiunea Braşov, a fost editat acest supliment cu materialele de propagandă pentru colectivizare în limba maghiară. 62×44 cm, 4 p., Intreprinderea poligrafică.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 70.


1963, martie 1. Braşov: apare săptămânalul Új Idő.

Az RMP Brassó Tartományi Bizottsága és a Tartományi Néptanács Lapja (Timp Nou. Organ în limba maghiară al Comitetului regional PMR şi al Sfatului Popular regional Braşov). A reflectat şi problematica regiunii celor Trei Scaune ataşate regiunii Braşov şi a fost creat din motive de propagandă pentru a susţine colectivizarea agriculturii.
Redactor Raffai György, spre sfârşit Albert Sándor preia conducerea. Colaboratori sunt ziarişti din Braşov şi Bucureşti – Apáthy Géza, Bartha Albert, Fazakas István, Madaras Lázár, Lendvay Éva, Váradi Mária, Beke György, Láng Gusztáv. Redactor tehnic Csutak Levente. Dimensiuni şi paginaţie: 44×63, 42×59, 42×30, 4, 12-16 p. Întreprinderea poligrafică Braşov. Îşi schimbă formatul şi subtitlul. A publicat articole în serial, precum Cronica ceangăiască şi corespondenţa Láng Gusztáv şi Veress Zoltán în 1968, fiind editate şi în volum. Ultimul număr din 17 iulie/22 iulie (?) 1969. Continuat de Brassói Lapok.

Bibliografie

B[ugariu], V[oicu], Brassói Lápok 10 [La un deceniu de la apariţia revistei sub numele de Új Idő], în Astra, an VIII, nr. 3, martie 1973, p. 3;
Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 179;
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, foszerkeszto Dávid Gyula, szerkesztobizottság: Balogh Edgár, Benko Samu, Gábor Dénes …, szerkeszto munkaközösség Ábrahám Izabella, Bartha Katalin-Ágnes, Bodó Kinga …, Kolozsvár, Bukarest, Societatea Muzeului Ardelean, Kriterion, 2010, vol. 5, partea a doua, T-Zs, 2010, p. 966-967.


1968. Braşov: apare Orizonturi/Horizontok.

Revistă literară şi ştiinţifică a elevilor Liceului „Unirea” Braşov. Între 1974-1976 este revista organizaţiei UTC a elevilor Liceului Unirea, din 1978 va avea subtitlul Revista literară şi ştiinţifică a elevilor Liceului de filologie şi istorie Unirea. Apare o dată sau de două ori pe an, 24×17, 29×21 cm, 16-68 p. cm. Publică poezie, proză, teatru, eseuri, istorie, jurnal, probleme, texte în maghiară. Redactor şef: Tohăneanu Zoia (1972), Ábrahám Éva (1974-1975), Carmen Zalaru (1976), Stroie Cristina (1980). Secretar de redacţie Weber Renate (1972). Renate Weber semnează un microeseu şi evocare lirică a datei de 24 ianuarie 1859. Concepţia grafică aparţine Stelei Cârţână. Întreprinderea poligrafică Braşov. Ultimul număr văzut din 1979. A apărut până în 1980.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 143-144 (lista completă a profesorilor îndrumători).


1969, iulie 24. Braşov: apare săptămânalul Brassói Lapok.

Az R. K. T. Brassó megyei bizottsága és a megyei néptanács lapja ( Pagini braşovene. Ziarul PCR judeţul Braşov şi al Consiliului Judeţean Braşov). 42×29 cm, 12-16 p. Continuă nr. de serie al lui Új Idő. Este editat de PCR Judeţul Braşov. Redactori şefi Albert Sándor (1974-1982), Madaras Lázár (1982-1989). Colegiul de redacţie: Ábrahám János, Apáthy Géza (sept. 1974 – oct. 1976), Bartha Albert (sept. 1974 – 15 dec. 1989), Fazekas István (sept. 1974 – iulie 1976), Fejér András (sept. 1974 – 1976), Irinyi Kiss Ferenc, Mag Péter, Madaras Lázár, Szenyei Sándor (sept. 1974 – dec. 1989), Danciu Katalin (iulie 1977 – iulie 1982), Gellérd Lajos (iulie 1977 – post 1989), Koncz Sándor (iul. 1977 – iul. 1983), László János (marti. 1984 – dec. 1989), Váradi Mária, redactorii rubricilor de literatură, artă şi teatru Ritoók János, Lendvay Eva, Sipos András (sept. 1983 – iun. 1986), Krajnik-Nagy Károly, redactor artistic Csutak Levente.
Publică articole politice, economice, ideologice, literare şi artistice de interes naţional. A editat volume istorice şi de corespondenţă. A avut serii de articole de istorie literară şi istorie locală, interviuri. Colaborări valoroase de istorie literară sunt semnate de Ficzay Dénes, Szikszay Jenő, Kicsi Antal, iar articole interesante de istorie au publicat Binder Pál şi Szabó Sámuel. În 1970 publică un lexicon literar ilustrat în cadrul unei rubrici a ziarului, iar între 1973-1974 Kicsi Antal publică o mică istorie literară despre scriitorii maghiari din România. Alte rubrici de istorie locală – Braşovul de altădată şi Istoria fotbalului braşovean de Szabó Sámuel, Pagini din cronica Săcelelor de Binder Pál şi o serie de interviuri cu autori şi specialişti maghiari, români şi saşi, intitulată În trei limbi sub Tâmpa, de care era responsabil Krajnik-Nagy Károly (1979-1980). A avut un cerc literar sub conducerea lui Sipos A. Întreprinderea tipografică Braşov.
Continuă şi azi, ca ziar independent din 1989, cu apariţie săptămânală. Editează mai multe suplimente, culturale, printre care Inga, 1990-1991, şcolare (revista elevilor Colegiului Naţional Áprily Lajos, „Visszhang”), locale (supliment pentru Săcele, „Hétfalu”), politice („Megyejáró”, „Megyei körkép”), „Bukaresti Magyar Élet” (Din viaţa minorităţii maghiare din capitală), religioase („IGEN! Református”).

Bibliografie

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés, főszerkesztő Balogh Edgár, vol. I, A-F, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, p. 289;
Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 53.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are parţial anii 1914, 1916-1917, 1928-1929, 1933-1939, 1969-1971, 1975-1979, 1981-1982, 1984-1991, 1996-2016.


1971 (?). Homorod, judeţul Braşov: apare Tükör (Oglinda).

Revista şcolară a elevilor de la Şcoala Generală Homorod/Drăuşeni (?). A apărut în formă manuscrisă.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 177 (care nu a văzut-o, ci a întâlnit menţiunea ei la Csire Gabriella, Diaklapok, în Utunk Évkönyv, 1972, p. 63).


1978. Braşov: apare revista Gamma.

Gazeta matematică a Liceului Industrial Steagul Roşu. 20×30, 30×21 cm. Iniţial trimestrial, 3-5 numere pe anul şcolar, apoi periodicitate variabilă. Între anii 1982-1988 a apărut anual. Cuprinde studii de matematică şi filosofie semnate de cadrele didactice universitare şi studenţii facultăţilor de matematică şi liceelor din Braşov, Sibiu, Odorheiu Secuiesc, Craiova, Cugir.
Redactor şef prof. Bencze Mihály, colectivul de redacţie Constantin Ionescu-Ţiu, Jozsef Sandor, Alexandru Lupaş, Florentin Smarandache, Jozsef Benkö, Alexandru Blaga, Zoltan Tuzson, Florin Popovici, Viorel Gh. Vodă, Ovidiu Pop, E. Grosswald (USA), Leroy F. Meyers (USA), Francisco Bellot (Spain). Printre colaboratori F. Szász, Laurenţiu Luca. Articolele sunt redactate în română, engleză şi maghiară. A apărut până în aprilie 1989 când a fost suprimată de autorităţile comuniste, din motive necunoscute nici azi. Continuată de revista de matematică Octogon, apărută în 1993.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 94;
D. M. Bătineţu-Giurgiu, Neculai Stanciu, Octogon Mathematical Magazine celebrates 20 Years of Publication,în Octogon Mathematical Magazine, vol. 20, no. 1, April 2012, p. 3-31 – disponibil online la legătura http://www.uni-miskolc.hu/~matsefi/Octogon_pre/volumes/Octogon_Celebrates_2012_1.pdf– accesat în 16 mai 2017.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are anii III-XI: nr. 1-5 (1980-1981), nr. 1 (1981), nr. 1-3 (1982), nr. 1-3 (1983), nr. 2-3 (1984), nr. 1-5 (1985), nr. 1-3 (1986), nr. 1-3 (1987), nr. 1-4 (1988).


1985, aprilie. Braşov: apare Hip-Stern.

Ziar pentru tineret tipărit în regim de samizdat. Revistă de cultură şi literatură editată la Liceul Steagu Roşu. A apărut în 2 aprilie şi 4 mai 1985, iunie 1986 şi martie 1988. Redacţia, formată din 6 elevi, a rămas neschimbată: redactorul şef şi redactorii semnează cu pseudonime: Töpörtyű (Szász Csaba), Hedgehog (Ferencz-Nagy Zoltán), Kavics (Kökösi Attila), Mártás (Császár László), Tejbegriz (Császár László), Szakura (Simó Tibor). Format A4, dactilografiat la maşina de scris, cu indigo. Primul număr a apărut în 20 exemplare, al doilea număr în 15 exemplare, al treilea număr în trei exemplare, al patrulea număr într-un singur exemplar. Fără caracter politic, articole pentru tineret, poezii, scrieri ştiinţifico-fantastice. A apărut până în martie 1988. Continuat de Brassói Füzetek(1990).

Unde se află:

Exemplarele originale se află la Biblioteca Naţională a Ungariei Széchényi István din Budapesta.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 102.
Informaţii directe despre ziar şi imagini de la redactorul şef Szász Csaba, Radio Star FM Odorheiul Secuiesc, oferite prin e-mail în 26 iunie 2020.


1990. Braşov: a apărut revista Inga.

Supliment literar şi cultural al lui Brassói Lapok, 1990-1991, 2002. Apariţie bilunară. Redactori: Ambrus Attila, Bartha Réka, Petki Judit. Ediţii apărute cu sprijinul filialei judeţene a UDMR, Fundaţia Communitas şi Asociaţia Culturală „Apáczai Csere János”. A reapărut în ianuarie 2018.


1990, martie 15. Braşov: a început să emită BRASSAI (Braşov).

– emisiunea în limba maghiară a postului de televiziune Erdély Braşov. Emisiunea se transmite în fiecare vineri, la orele 14,30. Redacţia emisiunii în limba maghiară – cu excepţia unei întreruperi forţate – a fost şi este prezentă cu ştiri, reportaje, documentare în casele telespectatorilor judeţelor Braşov şi Covasna, contribuind la dezvoltarea convieţuirii şi a spiritualităţii comunităţii pe care o deserveşte. Emisiunea poate fi urmărită şi pe internet şi contul de facebook facebook.com/brassaitv.

Bibliografie

http://www.brassaimagyaradas.ro


1990. Săcele, judeţul Braşov: a apărut Brassói Füzetek (Caiete braşovene).

Barcasági Független Kulturális Lap. Jurnal cultural independent bârsan). Revistă de cultură şi literatură. La început apare de 3 ori pe an, apoi bianual din 1993. Editura Fulgur, ISSN: 1222-5665. Redactor şef Bencze Mihály, Redactori şi colaboratori: Császár László, Keszthelyi András, Dimény András, Ábrahám Jakab, Máthé Károly, Musán Antal, Nagy János, Tódor Lóránt, Boda Levente, Gyerkó András, Szabó Sámuel, Gál Szabolcs, Gál Attila, Bodola Zsolt, Márton Attila, Máté Károly, Szász Csaba, Ferencz-Nagy Zoltán, Kökösi Attila, Veres Emese, Fejér Endre, Sánta Nándor, Arányi Attila, Lőrentz István, Váradi Mária. Redactor de onoare: dr. Szikszay Jenő.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are anii V-IX: nr. 1, 2 (1990), 3 (1991), 4 (1992), 5 (1993), 6 (1994).


1990. Baciu, Săcele, judeţul Braşov: reapare seria nouă a lui Evangélikus Harangszó.

Continuă Evangélikus Élet.


1990. Braşov: apare Vadrózsák (Măceşul).

Revistă de literatură. În redacţie Bencze M.


1992. Săcele: apare Hétforrás (Şapte izvoare).

Pagina elevilor săceleni. Este editată de Fundaţia Ceangăilor Bârsani şi redactată în cadrul Liceului Zajzoni Rab István din Săcele. Apare în fiecare an şcolar până în 1998. Format A4, 8 pagini. Membrii redacţiei sunt: nr. 1 din 1992: Koszta Katalin, Köpe Árpád, Bálint József, Szabó Boglár, Soós Izabella, Sándor Ágnes, Gödri Enikő, Gyenge Jutka, Budi Edit, Ileana Krisztina, Üszöges Kinga, Néma Hajnal, Bíró Krisztina. Nr. 2 şi 3 din 1995/1996: Jónás Melinda, Jakab Kinga, Petre Ibolya, Tomos Tünde.
Nr. 4 din 1997-1998: Tomos Tünde, Szőke Imola, Balázsi Enikő. Profesori colaboratori: Nr. 1 din 1992: Veres Melinda, Kiss-Budai Gábor, Hochbauer Gyula, Csáka Mária, Köpe Ilona. Nr. 2, 3 şi 4 din 1995/1996 respectiv 1997/1998: Hochbauer Gyula. Tehnoredactori: Máté Péter, Antal B. Tihamér (nr. 2, 3 – 1995/1996); Kiss Attila, Szász B. Zoltán (nr.4 – 1997/1998).

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


1993, august 20. Braşov: apare canalul Cenk Rádió.

1993. Braşov: a apărut Octogon.

Mathematical Magazine. Revistă internaţională de matematică. Fondator şi redactor şef Bencze Mihály, asociaţi şi membri în colegiul de redacţie József Benkö, József Benkő, András Gyerkó, Lehel Kovács, Cornel Prahovean, László Tóthpál (România), Pál Erdős (Ungaria), Florin Popovici (Africa de Sud), Florentin Smarandache, Szilárd Fröhlich (SUA), George Weiss (Israel), László Zsidó (Italia), Szilárd András, Szabolcs Boros, Endre Fejér, Szilárd Fekete.
Cuprinde articole, probleme, întrebări deschise. Antrenează colaborări din România şi internaţionale, din reţeaua învăţământului preuniversitar şi universitar. 15×20 cm. Coperta: Jakab Ábrahám. Editura Fulgur, Braşov, tipografii Trisedes din Sf. Gheorghe, NOVOTYP din Miercurea Ciuc. ISSN:1222-5657 pentru format tipărit, ISSN 2248-1893 pentru format de revistă online.

Bibliografie

Kuszálik Péter, Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány, Közép-Európa Intézet, 1996, p. 94;
Drotleff, Dieter, Mathematikmagazin”Octogon”, în Karpatenrundschau, an 31, nr. 31, 7 august 1999, p. 4;
Salcă, Horia, „Octogon Mathematical Magazin – zece ani de la apariţie”, în Transilvania Expres, an 9, nr. 2671, 4 iunie 2002, p. 5;
D. M. Bătineţu-Giurgiu, Neculai Stanciu, Octogon Mathematical Magazine celebrates 20 Years of Publication, în Octogon Mathematical Magazine, vol. 20, no. 1, April 2012, p. 3-31 – disponibil online la legătura http://www.uni-miskolc.hu/~matsefi/Octogon_pre/volumes/Octogon_Celebrates_2012_1.pdf – accesat în 16 mai 2017.

Unde se află:

Biblioteca Judeţeană Braşov are volumele 1-2, nr. 1 din anii 1993-1994.


1995. Săcele: apare Zerge (Capra Neagră).

Revista Societăţii Carpatine Ardelene Braşov (prescurtare germană SKV). Au apărut două numere, unul în 1995 şi unul în 1996. Redactor responsibil este Orbán János, editor grafic Kovács Attila, tehnoredactor Kálnoki Sándor. Adresa redacţiei era str. G. Moroianu, nr. 276, Săcele

Bibliografie

Erdélyi Gyopár nr.4/1995;
Encián nr. 1, iulie 2014;
Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


1995. Braşov: apare Erdélyi Matematikai Lapok (Pagini matematice ardelene).

Revistă de matematică editată la Colegiul Naţional Áprily Lajos. În redacţie Bencze M.


1995. Braşov: apare Szemfog (Canin).

Publicaţie de specialitate editată de Colegiul Naţional Áprily Lajos.


1996. Braşov: apare Szinfónia (Simfonia),

publicaţie de specialitate editată de Colegiul Naţional Áprily Lajos, inspirată de Bencze M.


1996. Săcele: apare Mustármag (Sămânţa de muştar).

În format A4, este foaia Uniunii Şcolilor Evanghelice Maghiare de Duminică din România, cu adresa în Săcele, str. Braşovului nr. 48. Redactori: Kiss Beáta, Kovács Klára Ildikó, Buna Enikő, tehnoredactori: Török László, Rareş Stoica, Szőcs Ildikó. Este tipărită la tipografia Disz Tipo din Săcele.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


1997. Săcele: apare Fűrészmezei Harangszó (Sunetul clopotului din Fűrészmező).

Format A4, 60 de exemplare pe număr. Apare de 4 ori pe ani, de Crăciun, Paşte, Rusalii şi Sărbătoarea Reformei. În 2000 de Paşte a apărut ultimul număr. Redactori: Kajcsa László, Simon Andrea, Székely Katalin, Köpe Lídia, Kovács Klára Ildikó.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


2000. Cernatu, Săcele: reapare Luther Kalendárium(Calendarul Luther).

Format A5, editat de Comunitatea Evanghelică-Luterană de Confesiune Augustană din Cernatu. Redactor responsabil: Török László, colaboratori: Barkó Etelka, Benedek János, Gödri-Oláh János, Kiss Béla, Kovács Klára Ildikó, Kovács László, Székelyné Fehér Csilla, Tamás János, Törökné Kiss Beáta, Veres Emese Gyönygyvér. A mai apărut în anii 2015 şi 2016.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


2000. Săcele apare Evangélikus egyházunk a második és a harmadik évezred határkövénél(Biserica Evanghelică în pragul dintre milenii).

Format A5. Este un calendar care oferă şi o retrospectivă cronologică a istoriei comunităţii evanghelice din Transilvania. Editor – Episcopatul Evanghelic din Cluj-Napoca, tipărit la Disz Tipo, Săcele.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


2000, septembrie 29, reapare Hétfalu

Continuarea ziarului omonim din 1906, un număr unic în 2000, iar din 11 august/septembrie (?) 2001 apare ca supliment lunar al Brassói Lapok. Ziar independent de cultură şi istorie locală. Editor: Asociaţia Culturală Maghiară din Cele Şapte Sate. Redac?ie: Hochbauer Gyula ?i dr. Kovács Lehel István. Adresa redacţiei: str. George Moroianu nr.87, Săcele, 505600. Format A4, 4 pagini. ISSN 1582-9006

Bibliografie

http://www.hetfalu.ro/lapok/22_h.html

Unde se află:

Biblioteca Naţională a Ungariei (OSZK) – 2000-7(2001).


2001 – 2012

2001. Săcele: apare Szent Mihály Üzenete (Mesajul Sfântului Mihai).

Foaia comunităţii romano-catolice din Săcele, în format A5, 8 pagini. Editat de Comunitatea Romano-Catolică din Turcheş. Redactori: monsenior Gajdó Zoltán, Nt. Göthér Gergely, tehnoredactor Kovács Lehel István. Adresa: str. Gödri J. Nr. 20, Săcele.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


2002. Săcele: apare Négyfalu (Patru Sate).

Pagină de informare în limba maghiară a Primăriei Săcele. Format A4. A apărut până în anul 2004.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


2002. Braşov: apare Erdélyi Bumeráng (Bumerang transilvan)

Publicaţie de specialitate editată de Colegiul Naţional Áprily Lajos, inspirată de Bencze M.


2003. Braşov: apare Üzenet (Mesaj).

În redacţie Bencze M.


2004, octombrie 18. Tărlungeni: apare Sulilapok (Foaia Şcolii).

Foaie susţinută de comunitatea evanghelică din Tărlungeni. Până la apariţia numărului 3 se formează şi redacţia: Székely Őrs (clasa a VII-a) – redactor-şef, Bálint Brigitta (cl. VII) – redactor-şef adjunct, Buna Henrietta (cl. IV) – redactor, Tóth Imola (cl. VII) – secretară, Lukács Kitti (cl. VI) – interviuri, Pál Zsuzsanna (cl. VI), Lukács Katalin (cl. IV)- redactori. Începând cu numărul din ianuarie Buna Henrietta (cl. IV) devine şi casieră, iar pagina de biologie este alcătuită de Sipos Andrea (cl. V) şi Foriska Éva (cl. VIII). De la nr. 5 Sára-Lukács Kinga (cl. VII) este casieră, iar din 2005 este redactorul paginii în limba română. Apare până în 2006.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


2006, Săcele: apare Erdélyi kalendárium (Calendar transilvănean).

Apare în format A5, editat de Asociaţia Írottkő, redactor Kovács Lehel István. A apărut doar în acel an.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.


2012, februarie 1. Baciu, jud. Braşov: apare Bácsfalusi Hírlevél (Foaia de ştiri din Baciu).

Publicaţia Comunităţii Evanghelice-Luterane din Baciu. Redactor responsabil Barcsa István. Adresa: str. Braşovului nr. 248, 505600, Săcele.

Bibliografie

Kovács Lehel István, Completări şi îndrumări bibliografice.