Presa de limbă germană

Istoria presei din România în date

Judeţul Braşov

Presa de limbă germană

de Ruxandra Moașa Nazare

Preambul

Ca preambul, ofer aici câteva lămuriri asupra felului cum s-a realizat această cronologie şi a intenţiilor noastre. În anul 2008, cunoscutul specialist în istoria presei, profesorul universitar Marian Petcu de la Facultatea de Jurnalism Bucureşti, a iniţiat un proiect de anvergură, Istoria presei din România în date. Acesta s-a realizat cu colaborarea voluntară a specialiştilor din ţară (arhive, biblioteci, muzee, universităţi, jurnalişti, studenţi etc.). Pe baza bibliografiei şi a studiilor publicate pe tema presei braşovene, între care lucrările lui Ştefan Petraru ocupă un loc însemnat, am întocmit cronologia presei braşovene, de limbă germană, maghiară şi română între anii 2008-2009. Dar am apelat şi la alte surse de informare. Am avut în ajutor catalogul Presa braşoveană. Catalog alfabetic 1837-1973, pe care mi l-a pus la dispoziţie domnul Dan Mihăilescu. Fişele din acest catalog au fost întocmite de un colectiv de bibliotecari, care a repertoriat atent informaţiile din colecţiile de ziare şi reviste din biblioteca noastră şi alte instituţii. Desigur, am consultat catalogul de la secţia de periodice a bibliotecii şi am studiat exemplare din diferite reviste. Nu am inclus aici anuarele, rapoartele, dările de seamă şi nici publicaţiile de care nu eram sigură.
Datele colectate şi trimise în proiectul coordonat de M. Petcu au fost valorificate în monumentala lucrare Istoria jurnalismului din România. Enciclopedie cronologică, apărută la editura Polirom în anul 2012, cu finanţarea asigurată de Administraţia Fondului Naţional Cultural. Pe plan local, îndată după expedierea informaţiilor din cadrul proiectului, am procedat la tipărirea unor exemplare de lucru disponibile spre consultare în secţia de periodice. Bibliotecarii şi cititorii acestei secţii cunosc cât s-a consultat acest material. Dar lipsite de bibliografie, lucrările furnizau doar informaţii despre ziarele şi revistele din judeţul Braşov. Intenţia noastră a fost să realizăm trimiterile bibliografice necesare pentru fiecare titlu de publicaţie serială şi să oferim un instrument de informare şi de lucru profesionist, încercând să respectăm meseria de bibliotecar. Facem publice aceste date, începând cu cronologia presei de limbă germană, pe pagina de internet a bibliotecii, găsind că formula accesului online este directă, rapidă şi dinamică, ideală pentru informarea facilă a cititorului de azi. În plus, pentru noi specialiştii în ştiinţa informării, publicarea electronică are avantajul corectării şi actualizării periodice, nefiind îngrădiţi de tipul de suport şi putând opera schimbările necesare. Munca mea la acest material a fost un efort de durată, dar şi cu bucurii.
Trebuie spus că această versiune este doar un prim pas şi că suntem conştienţi de lipsurile inerente unei lucrări sintetice de acest gen. Sigur ne-au scăpat informaţii, la care nu am avut acces sau pe care nu le-am cunoscut. Lucrarea are scăderile ei, însă am vrut să oferim datele chiar şi în aceste condiţii cu speranţa şi convingerea că istoria presei locale este un subiect de interes. În cazul de faţă, presa braşoveană de limbă germană, gândul nostru s-a îndreptat spre utilizatorii români, necunoscători ai limbii, pentru care nădăjduim că am realizat un instrument util de informare. Istoria presei braşovene poate face obiectul unui proiect amplu care să antreneze resursele bibliotecii noastre, dar şi a altor instituţii din oraş, ţară şi străinătate (cazul presei de limbă germană din Braşov) într-un efort de recuperare şi un demers ştiinţific ce vor completa stadiul actual al cunoştinţelor. Vă rugăm să consultaţi cu atenţie paginile ce urmează şi să semnalaţi orice scăpare şi greşeală. Autoarea acestor rânduri vă va fi recunoscătoare pentru orice observaţie şi ajutor

1837 – 1900

1837, mai 24. Braşov: apare primul număr din Siebenbürger Wochenblatt.

ca „foaie de probă”, având „onorata încuviinţare”, editat şi tipărit de Johann Gött şi Wilhelm Nemeth. Fondator şi proprietar J. Gött, care era şi redactor şi a semnat articolele din 6 aprilie 1838. Al doilea număr a ieşit la 30 iunie 1837, moment din care a apărut regulat în fiecare vineri. Format 40 , 30×21 cm, 8 p. Din 1 ianuarie 1840 apare de două ori pe săptămână, luni şi joi. În 1842 avea 1 000 abonaţi. Dinamic, actual şi modern, ziarul a atras prin tonul radical şi echipa de colaboratori: G. D. Teutsch, St. L. Roth, Elias Roth, Peter Lange, Martin Schnell, Karl Maager, A. T. Laurian, Leopold Maximilian Moltke şi Anton Kurz. Ultimul nr. 21 din 15.03.1849 (după Tontsch, din 22 martie 1849). Continuat de Kronstädter Zeitung.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 160.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 2, nr. 10.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 86-87.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 209-210.


1837. Braşov: apare Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und Publizität.

Supliment la Siebenbürger Wochenblatt. Format 40. Tipar şi editură J. Gött şi W. Nemeth. Continuă cu Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde în 1838.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 160.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 2, nr. 11.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 87.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 209.


1838, ianuarie. Braşov: a apărut Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde..

Supliment săptămânal la Siebenbürger Wochenblatt şi continuare la Unterhaltungsblatt…. Format 40, 23,8×19,4 cm. Tipograf şi editor J. Gött. A apărut până în 1848 şi a reapărut între 1851 (anul 9) şi 1858 (anul 16), ca supliment al ziarului Kronstädter Zeitung. Sistat de editorul şi tipograful Gött la 1 ianuarie 1859 din cauza creşterii impozitelor pe producţiile de presă.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 160.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 2, nr. 12.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 88.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 209.


1838, noiembrie 2.Braşov: a apărut Mimosen aus dem Gebiet der Dramaturgie..

Supliment extraordinar la Siebenbürgen Wochenblatt. Din 1839 intră în cuprinsul ziarului.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 88.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 209.


1838. Braşov: a apărut Transilvania.

Periodische Zeitschrift für Landeskunde, redactată de Joseph von Benigni şi Karl Neugeboren. Editor şi tipograf J. Gött. A apărut numai volumul 3, primul şi al doilea volum apărând la Sibiu în 1833. Format 80, cu litografii.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 160.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 2, nr. 9.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 98.


1840, 13 ianuarie. Braşov: a apărut Der Satellit.

Supliment la Siebenbürger Wochenblatt până în 1848, apoi la Kronstädter Zeitung între 1849-1858. Format 40, 30×21,8 cm, 4 p. De două ori pe săptămână, miercuri şi sâmbătă. Editor şi tipograf J. Gött. Colaborator permanent Anton Kurz. Sistat de editorul şi tipograful Gött la 1 ianuarie 1859 din cauza creşterii impozitelor pe producţiile de presă.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 160.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 3, nr. 17.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 88-89.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 209.


1840. Braşov: a apărut Intelligenzblatt.

Supliment la Siebenbürgen Wochenblatt, conţinând înştiinţări, informaţii, reclame. În 1840 a avut 69 numere şi 50 în 1842. Continuat de Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt în 1843 până la 14 noiembrie 1844.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 88.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 209.


1840. Braşov: a apărut Stundenblumen der Gegenwart.

Culegere lunară de nuvele şi povestiri, supliment la Siebenbürger Wochenblatt. Trimestrial, caietele se grupau în volum. Tipograf şi editor J. Gött. Format 80. Între 1840-1842 au apărut 10 volume, în 1843 – 4 volume, în 1845 – 4 volume. Totuşi, în ultimul an, 1845, editorul a decis să renunţe la apariţie întrucât „nu mai corespundeau cerinţelor timpului”.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 160.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 3, nr. 19.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 89.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 209.


1841. Braşov: apare Literarische Anzeiger von.

23, 5×15, 4 p. Listă de cărţi. Este o adevărată bibliografie începând cu bibliografia analitică a lucrărilor lui Goethe. Tipograful şi redactorul nemenţionaţi. A apărut şi un alt exemplar, mai mic, nedatat , în Brașov. La 15 mai 1842 este semnat de Johann Gött.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov


1843. Braşov: a apărut Beilage zum Siebenbürger Wochenblatt.

Până în anul 1846. 21×13, 2 file. Probabil continuat de Extrabeilage zum Siebenbürger Wochenblatt care apare până în 1847. Tipografia şi editura J. Gött.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 3, nr. 22.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 90. Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 209


1843, ianuarie 5. Braşov: a apărut Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt.

Continuă Intelligenzblatt până la 14 noiembrie 1844.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 89-90.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 209.


1844. Braşov: a apărut revista ştiinţifică şi de istorie Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk-und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens.

Editată de Anton Kurz în colaborare cu câţiva „prieteni ai patriei”. Un caiet apărea la 3 luni. Iniţial sub titlu de Album… , a fost proiectată în colaborare cu intelectuali români (Gh. Bariţiu, T. Cipariu) şi maghiari, iar programul democratic şi liberal, în favoarea cooperării între naţionalităţi, era anunţat în Wochenblatt. Editor şi tipograf J. Gött. Neaprobat, schimba denumirea şi apărea scurt timp. Până în 1847, au apărut 8 caiete în două volume. A avut probleme cu cenzura şi greutăţi financiare. Volumul al treilea era editat în 1852 de Joseph Trausch, iar între 1859-1861 au apărut alte două volume editate de dr. Eugen von Trauschenfels. La acestea a colaborat contele Kemény Jozsef, membru al Academiei maghiare.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 160-161.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 3, nr. 26.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 90 -91.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 210, 213.


1846. Braşov: a apărut Extrabeilage zum Siebenbürger Wochenblatt.

Până în 1847.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 91.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 210.


1849, martie 26. Braşov: a apărut Kronstädter Zeitung.

Continua Siebenbürger Wochenblatt. Iniţial, de două ori pe săptămână, luni şi joi, din 1855 apărea şi marţi, din 1856 de 6 ori pe săptămână, din 1884 cotidian. Redactor Max Moltke (26 martie – 6 iunie 1849), apoi J. Gött (7 iunie 1849 – finele lui 1862). Redactori şi colaboratori Eugen von Trauschenfels, H. Gött, Josef Filtsch, F. Pildner, Guido Wächter, Lutz Korodi (1893-1899), Rudolf Dörschlag (1896), F. Liess, H. Schropf, E. Schnell, Artur Poloni, Emil Neugeboren, Ludwig Fischer, Hermann Schlandt, Konrad Nussbächer. 41×28 cm. Tipograf şi editor Johann Gött, editor Eugen von Trauschenfels între 1861-1863 conform lui Sigerus sau 1867 (Catalog bibliografic Biblioteca Braşov), din 21 aprilie 1866 J. Gött şi fiul Heinrich, din 1876 cei doi fii ai lui Gött, Heinrich şi Fritz, din 5 ianuarie 1893 fiul lui J. Gött, Fritz, din 2 ianuarie 1919 editura Zeitungs-Aktien-Gesellschaft, apoi Benkö & Manzhanz. Tipografia a fost confiscată în 1944 şi etatizată fără răscumpărare. Ca urmare ziarul a dispărut, iar Fritz Gött a funcţionat ca avocat al bisericii de circumscripţie din Braşov, până la emigrarea sa în 1960.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 160.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 3, nr. 30.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 92-98.
Festausgabe zum hundertjährigen Bestehen der Kronstädter Zeitung, Braşov, 1936.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.
Lexikon der Siebenbürger Sachsen, Herausgeber Walter Myss, Thaur bei Innsbruck, Wort und Welt Verlag, 1993, p. 155-156, 391-392.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 208, 210.


1850, Braşov: apare Sächsische Hausfreund.

Ein Kalender für Siebenbürgen. 14×20 cm. Din 1908 se intitulează Kronstädten Adressen Kalender. Ultimul an văzut 1914.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1851. Braşov: apare Bericht der Handels-und Gewerbe Kammer in Kronstadt

Editor şi redactor responsabil Karl Maager. Numere comasate pentru anii când nu a apărut sau publicarea s-a amânat. Număr aniversar festiv 1851-1901. A tipărit şi suplimente. Probabil unul dintre suplimente a fost Protokoll der Sitzung der Kronstädter Handels-Kammer, apărut bilunarîn 1855 până probabil în 1858. Ultimul număr văzut din Bericht… din 1934. Tipografia J. Gött.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1851, martie 1. Braşov: apare săptămânalul Schul-und Kirchenzeitung für die evangelischen Glaubensgenossen Siebenbürgens

În tipografia şi editura lui J. Gött. Editor Redactor şef pastorul J. Fr. Geltsch, redactori predicatorul Joh. Michaelis, pastorul G. Giesel, Samuel Schiel. Format 40. Iniţiat de St. L. Roth, ziarul nu primi aprobarea Guberniului în 1847. Publicaţia şi-a încetat curând apariţia, în decembrie 1852, nedeţinând cauţiunea cerută de legile presei de atunci.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 160.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 3, nr. 32.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 98.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 210.


1853. Brașov apare Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

1859. Braşov: apare Vierteljahrschrift für die Seelenlehre.

Redactat de Heinrich Neugeboren şi Lutz Korodi. Editor şi tipograf J. Gött. Format 80. Au apărut 3 volume până în 1861.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161, care datează apariţia în anul 1861.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 4, nr. 36.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 98.


1860. Braşov: apare noua ediţie a anuarului Deutsche Fundgrube für die Geschichte Siebenbürgens.

În tipografia şi editura J. Gött. Format 80. Manuscrisul a fost lăsat de Anton Kurz, fiind editat de dr. Eugen von Trauschenfels. A apărut doar în acest an. Prima ediţie este din perioada 1839-1840, probabil la Sibiu.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 4, nr. 39.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 99.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.
Lexikon der Siebenbürger Sachsen, Herausgeber Walter Myss, Thaur bei Innsbruck, Wort und Welt Verlag, 1993, p. 392.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 210


1862. Braşov: apare Die Turnerglocke.

(Die Turn-Glocke după H. Tontsch). Organ des Kronstädter Turnvereines, supliment la Kronstädter Zeitung, în tipografia şi editura J. Gött. Redactor Heinrich Neugeboren. Format 40. În 1862 ieşiră 6 numere, însoţind nr. 147, 160, 169, 190, 196 şi 207 din 15 septembrie, 8 octombrie, 24 octombrie, 29 noiembrie, 10 decembrie, 31 decembrie, iar în 1863 doar 4 (după Sigerus doar 3), însoţind ziarele cu nr. 18, 33, 79, 100 din 31 ianuarie, 28 februarie, 23 mai, 27 iunie. Vezi mai jos Anuarul, anul 1862.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 4, nr. 45.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 99.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 210.


[1862]. Braşov: apare Jahresbericht des Kronstädter sächsischen Turnvereines.

Apariţia a fost dedusă din existenţa raportului pentru 1909 al acestei societăţi, apărut în 1910, cu nr. 48 al tomului, la tipografia Fraţii Schneider şi Feminger.

Bibliografie

Catalog periodice Biblioteca Braşov.


1872. Braşov: apare săptămânalul Die Ostgrenze.

În editura J. Gött şi fiul Heinrich. Redactor W. von Fehrenheil. Au apărut doar câteva numere.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 5, nr. 54.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 99.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 210.


1873 ?. Braşov: apare Jahresbericht der Gewerbeschule in Kronstadt.

Director şi redactor responsabil principal Johann Hubbes, apoi Ernst Kühlbrandt. Tipărit la J. Gött şi fiul Heinrich, Fraţii Schneider şi Feminger, Gutenberg. Ultimul anuar văzut din anii 1921-1922.

Bibliografie

Catalog periodice Biblioteca Braşov.


1878, ianuarie 31. Braşov: apare Blätter für Handel und Gewerbe in Siebenbürgen.

Organ der Kronstädter Handels-und Gewerbekammer, în tipografia şi editura J. Gött şi fiul Heinrich. 28×22,5 cm. Anunţat ca lunar, dar din aprilie apare în 10 şi 25 ale lunii. Proprietar şi editor Johann Hinz. 1878 – 24 numere, 1879 – 36 numere. Ultimul număr văzut din decembrie 1879.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 5, nr. 62.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 99.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.
Ela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluţiei din 1848/1849, în Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. II, coordonatori Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 210.


1879. Braşov: apare Musik-Zeitung.

[1879]. Braşov: apare Kronstädter Deutscher Liederkranz. Bericht über die Vereinsjahre….

Anul apariţiei a fost dedus după nr. tomului corespunzător anilor 1908-1910, care au apărut comasaţi în 1913, în tipografia lui J. Gött şi fiul.

Bibliografie

Catalog periodice Biblioteca Judeţeană Braşov.


1880, septembrie. Braşov: apare Der kluge Hans Michael.

Wochenschrift für Siebenbürgens Ackerbau, Forstwirtschaft, Gartenbau, Gewerbe und Handel, überhaupt für volkswirtschaftliche Interessen, nebst Anhang (Feuilleton) für locale Angelegenheiten und Belletristik. Apare în fiecare marţi. Redactor Siegfried Heinzel. Editor şi tipograf Römer & Kamner. Au apărut nr. 1-2.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, p. 8.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1884. Braşov: începe seria de rapoarte anuale cu titlul Das Gesundheitswegen in Kronstadt.

Editate de medicul Eduard Gusbeth. Conţin informaţii bogate despre starea sănătăţii, situaţia materială a instituţiilor medicale, date despre istoricul medicinei şi epidemiilor, precum şi informaţii despre viaţa populaţiei, depăşind interesul strict medical. Ultimul an văzut 1892.

Bibliografie

Catalog periodice Biblioteca Judeţeană Braşov.


1886. Braşov: apare Schul-und Kirchenbote für das Sachsenland. Hebammen Zeitung. Szülésznők Közlönye.

La J. Gött şi Fiul, Albrecht şi Zillich, H. Zeidner. Bisăptămânal, apoi săptămânal, din 1919 lunar. În 15 iulie 1910 adaugă subtitlul Organ des siebenbürgisch-sächsischen Lehrertags. Din septembrie 1920 cu titlul Schule und Leben. Deutsche Lehrerzeitung für Gross Rumänien, bilunar. 23×16 cm. A apărut la Sibiu (1866-1885), fondator, director şi editor fiind Franz Obert, din 1889 Eduard Morres până la 15 decembrie 1919, apoi Karl Heinrich Hiemesch până în februarie 1923, cu participarea lui Rudolf Brandsch. Publicaţia a apărut până în 1941. Editori şi proprietari H. Zeidner, tipografia Fraţii Schneider şi Feminger.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 99.


1886, aprilie 4. Braşov: apare săptămânalul Der Siebenbürgische Volksfreund.

Ein Sonntagsblatt für Stadt und Land, sub îngrijirea lui Franz Herfurth. Director predicatorul Gustav Schiel. Redactor Fr. Herfurth, în colaborare cu profesorul Julius Gross până în 1888, apoi cu profesorul Fr. W. Seraphin între 1889-1891. Editor şi tipograf J. Gött şi Fiul Heinrich, după Sigerus Ad. Albricht şi H. Zeidner la început. Format 80, 40 (după Sigerus). A apărut în Braşov până în 1891, apoi la Sibiu – 1892-1895.

Bibliografie

Julius Gross, Kronstädter Drucke 1535-1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts, Kronstadt, 1886, p. 161.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 70, p. 5.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 99-100.


1895. Braşov: apare Kronstädter Tageblatt.

Este organul grupării politice săseşti a «negrilor» din perioada dualismului austro-ungar. Redactor Hans Stoof. Folio, 46,2×30,5 cm, 4 p., nenumerotate. Editura şi tipografia Hiemesch, apoi Alexi din Braşov. A apărut până în 1900, când s-a unit cu Kronstädter Zeitung.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 76, p. 6.
Lexikon der Siebenbürger Sachsen, Herausgeber Walter Myss, Thaur bei Innsbruck, Wort und Welt Verlag, 1993, p. 392.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1901 – 1950

1903. Rupea, județul Braşov: apare săptămânalul Der Repser Burgvogt.

Organ für Bildung und Volkswirtschaft. Format 40. Redactor Wilhelm Hermann. Editura şi tipografia lui F. Schmidt. Din 1908 şi-a schimbat numele în Der Repser Wochenblatt.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 84, p. 6.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov
Lexikon der Siebenbürger Sachsen, Herausgeber Walter Myss, Thaur bei Innsbruck, Wort und Welt Verlag, 1993, p. 393. .


1904. Rupea, județul Braşov: apare lunarul Die Bergglocke.

Monatschrift für Siebenbürgisch-deutsche Literatur, Kunst und Aesthetik. Format 80. Tipografia şi editura F. Schmidt. Editori dr. Jos. Gross şi W. Hermann. Au apărut doar 6 caiete.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 85, p. 6.


1907, octombrie 1. Braşov: apare revista Die Karpathen. Halbmonatschrift für Kultur und Leben.

Redactor Adolf Meschendörfer. Cea mai bună şi consistentă revistă literară şi artistică săsească a timpului şi nu numai. Suplimente. A apărut până în 1914. Format 80. Tipografii: J. Gött şi Fiul, W. Hiemesch, H. Zeidner, Fraţii Schneider şi Feminger.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 88, p. 6.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 100.
Michael Kroner, Meschendörfers „Karpathen” über die Banater Schwaben, în Karpathen Rundschau, I, nr. 19, 28 iunie 1968, p. 7.
[Walter Myss], Fazit nach achthundert Jahren. Geistesleben der Siebenbürgen Sachsen im Spiegel der Zeitschrifit “Klingsor” (1924-1939), München, 1968, p. 17-31, capitol Von den “Karpathen” zum “Klingsor”.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov


1908, iulie 2. Rupea, județul Braşov: apare Der Repser Wochenblatt.

Format 40. Redactori J. Josephi şi Dr. H. Brandsch. Editura şi tipografia lui F. Schmidt, apoi ale lui Bobanca şi Fielke. A apărut până în 1914.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 92, p. 6.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1910, septembrie. Braşov: apare publicaţia lunară Akademische Blätter (Akademische Blätter)

Organ der siebenbürgisch-sächsischen Hochschüller, anterior apărută la Sibiu (1896-1909). În cursul aceluiaşi an subtitlul a devenit Organ der Deutschen Hochschüller aus Ungarn. Format 40. Redacţie nemenţionată. Editor (1910-1914) Hans Lienert, vicar parochial în Făgăraş, responsabil dr. Arthur Polonyi. Tipografia J. Gött şi Fiul. A apărut la Braşov până în 1911 inclusiv. Între 1912-1914 a fost tipărită la Mediaş. RMNBV

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 88, p. 6.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 100.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1911, aprilie 1. Braşov: apare Mitteilungen der Grossloge Ungarns des Internationalen Guttemplerorens und des Alkohol-Enthalisamkeitsvereines.

Format 40. Redactor Viktor Ziske. Tipografii von Kerschner und Comp, Schneider und Feminger. A apărut până în 1916, aprilie 20.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr 96, p. 6.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov


1916, octombrie. Braşov: apare Die Sappe.

Tipografia G. Lehmann und Sohn Heinrich. Editori Karl M. Lechner, N. Walder şi J. B. Schmidt. Nr. 1-17 ale acestei reviste ilustrate de propagandă de război veneau de pe frontul francez, nr. 18-22 au fost tipărite în Braşov, restul au apărut în România, ocupată de trupele germane şi austro-ungare. Folio. A apărut până în februarie 1917.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 103, p. 7.


1919, aprilie 1 Braşov: apare bilunarul Das Ziel.

Blätter für Kultur und Satyre. Format 40. 30×23 cm. Proprietar şi editor Emil Honigberger, redactor responsabil Hans Frätschkes. Redactori şi colaboratori Hans Benning, R. Weber. Texte de Friedrich Hölderlin, August Strindberg, Jacob Grimm, litografii de Hans Eder, F. A. Harta, Eduard Morres, Fr. Miess. Tipografia Fraţii Schneider şi Feminger, G. Lehman şi Fiul Heinrich. A apărut până în octombrie şi a fost continuat de Das Neue Ziel.
A fost prima revistă care a mobilizat colaboratori din toate provinciile statului român după 1918 şi a solidarizat autorii de limbă germană din Banat, Bucovina, Bucureşti şi Transilvania, reuşind să transpună impulsuri ale expresionismului european în spaţiul românesc. Au apărut numai câteva numere. A impus atenţiei publice autori care s-au afirmat cu tărie în revista Klingsor, continuatoarea agendei culturale şi literare a lui Ziel.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 112, p. 7.


1919, octombrie 15. Braşov: a apărut bilunarul Das Neue Ziel.

Halbmonatschrift für Kultur, Kunst, Kritik. De la nr. 8 apare subtitlul. Format 40, 31×23 cm. Redactor responsabil Emil Honigberger. Proprietar Neue Zielgesellschaft, editor librăria E. Kerschner, tipografia Fraţii Schneider & Feminger. Texte de Martin Luther, Adolf Kraft, traduceri din Honoré de Balzac, Ady Endre, reproduceri litografice după Albrecht Dürer, F. A. Harta, Ernest Honigberger. A apărut până la 1 aprilie 1920. A reprodus artă expresionistă şi a patronat expoziţii de artă, pregătind prin programul ei cultural revista Klingsor.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 113, p. 7.


1920, septembrie. Braşov: apare bilunarul Schule und Leben.

Deutsche Lehrerzeitung für Gross Rumänien, editat de Egon Hajek şi Karl Heinrich Hiemesch, ultimul începând din 1921, când îl editează împreună cu Eduard Weiss. Alţi redactori responsabili Albert Hermann, Friedrich (Fritz) Reimesch. Format 80. Din 1933 a apărut cu titlul Lehrer und Leben, Nachrichtenblatt des siebenbürgisch-sächsischen Lehrerbundes, ca supliment la Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt, cu apariţie la 3 săptămâni. Numere duble, publică partituri. Treptat devine lunar. A apărut până în 1941.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 116, p. 7.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 100.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1920. Braşov: apare lunarul Lichter der Heimat.

Editor şi redactor responsabil preotul Georg Scherg. Format 40, 31×24 cm. De la 2 ianuarie 1921 bilunar. Tipografia Johann Gött’s Sohn.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 115, p. 7. Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 100. Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1921, aprilie. Braşov: apare publicaţia lunară Industrie-Zeitung.

Mitteilungen des Bundes der siebenbürgischen Industriellen. Director Heinrich Weinhold. Format 40, 30×23 cm. De la 1 ianuarie 1936 subtitlului i se mai adaugă Nachrichten-und Anzeigenblatt der Rumänischen Industrie, iar de la nr. 5, mai 1938, înaintea subtitlului varianta în limba română Comunicări ale Uniunii industriaşilor transilvăneni. Tipografia J. Gött şi Fiul, apoi “Cultura”. A apărut până în 1941.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 125, p. 7.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 100.


1922, februarie 13. Braşov: apare Amtsblatt des Kronstädter Komitates.

Neregulat, 32×23. Anul 150 lei, nr. 3 lei. Redactor principal Julius v. Roll. Redactor dr. R. Chiser până în 15 septembrie 1922, apoi Ernst Lutz. Nu indică tipografia. A apărut până în 1 octombrie 1923.

Bibliografie

Catalog periodice Biblioteca Braşov.


1922, februarie. [Braşov]: a apărut Neustädter Faschings-Zeitung.

33×24. Nu ştim periodicitatea. Tipografia Gutenberg. Cu anunţuri şi în limba română.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1922, noiembrie. Braşov: apare cotidianul Das Theater.

Nachrichten des Kronstädter Theatervereins. 24×17 cm. Editat de Kronstädter Theaterverein. Cuprinde rezumatele şi distribuţia pieselor. Apare până în 29 decembrie 1922.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1923. Braşov: apare publicaţia apare Frauenblatt.

Beilage zum Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt. Redactor Maria Heltmann din Braşov.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 132, p. 8.
Catalog periodice Biblioteca Braşov.


1924, aprilie 10. Braşov: apare bilunarul Siebenbürgische Handelszeitung.

Organ des Verbandes deutscher Handelsgremien Siebenbürgens. Format 40. Apare la 10 şi 25 în fiecare lună. Prim redactor Emil Tandler, din 10 ianuarie 1932 dr. Heinrich Zillich. Tipografia J. Gött şi Fiul. Pagini de reclame. Ultimul număr văzut din 1939.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 137, p. 8.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 101.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1924. Braşov: apare publicaţia lunară Klingsor.

Siebenbürgische Zeitschrift. Editor Klingsor, apoi Societatea literară Dr. Heinrich Zillich et. Co. Director Heinrich Zillich. Format 80. 24×16. Numere tematice speciale. Colaboratori: Harald Krasser, Bernhard Capesius, Erwin Wittstock, Emil Witting, Oskar Walter Cisek, Schuster Dutz, Erwin Reisner, Otto Folberth, strângând în jur pe cei mai reprezentativi autori germani ai epocii. Cu tabla de materii anuală, nepaginată, pe subiecte. Traduceri din Al. Vlahuţă, L. Blaga, M. Eminescu, I. Pillat, militând pentru cunoaşterea reciprocă. A publicat poezie, proză, teatru, eseu. Redacţia a avut sediul la Braşov (1924-1936) şi la Sibiu (1936-1939). La Sibiu, în lipsa editorului Zillich, unicul redactor responsabil era Harald Krasser. Tipografii: Reissenberger et Co. din Mediaş, Markus din Sighişoara şi o tipografie din Sibiu. A apărut până în 1939.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 140, p. 8.
[Walter Myss], Fazit nach achthundert Jahren. Geistesleben der Siebenbürgen Sachsen im Spiegel der Zeitschrifit “Klingsor” (1924-1939), München. 1968, p. 17-51, 142-148.
Biblioteca Judeţeană Braşov, Klingsor. Indice de revistă, vol. 1-2, Braşov, 1970, dactilografiat.
Ovid S. Crohmălniceanu, Literatura română şi expresionismul, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1925, aprilie. Braşov: apare bilunarul Der Bücherbote.

Monatschrift für die Freunde des guten Buches. Format 80, 21×15 cm, 24-30 p. Editura Poarta, redactor Richard Kerschner. Tipografia J. Gött şi Fiul. Liste de cărţi. A apărut până în 1926. În total 6 caiete. Mai târziu a apărut la Sighişoara.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 151, p. 8.
Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 101.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1925, mai 5. Braşov: apare Burzenländer Zeitungen.

Für Politik, Gewerbe, Handel und Landwirtschaft. In folio. Redactor Otto Kosch. Tipografia Unirea.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778 bis 1. September 1925, Hermannstadt, 1925, nr. 154, p. 8.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1925. Braşov: apare Jahrbuch des Burzenländer sächsischen Museums.

Editat de Muzeul Săsesc al Ţării Bârsei. Format 80. Tipografia J. Gött şi Fiul, difuzat prin librăria Wilhelm Hiemesch. Anul II apare după 12 ani, în 1937, sub titlul nou de Mitteilungen des Burzenländer sächsischen Museums, cuprinzând 4 numere trimestriale. Continuă apariţia ca revistă trimestrială în 1938, apoi se întrerupe un an şi apariţia se reia în 1940. Redactor şef Erich Jekelius. Reapare în 1944. Cuprinde materiale de geografie şi ştiinţele naturii, arheologie, etnografie, istorie, numismatică, heraldică, probleme sociale, lingvistică, recenzii semnate de Erich Jekelius, Alfred Prox, Heinrich Wachner, Richard Jacobi, Julius Römer, Albert Arz v. Straussenburg, Julius Gross, Josef v. Sebestyen, Adolf Resch, Albert Eichhorn, Emil Sigerus.

Bibliografie

Biblioteca Judeţeană Braşov, Jahrbuch des Burzenländer Sächsischen Museums1925-1944, Braşov, 1970, dactilografiat.
Lexikon der Siebenbürger Sachsen, Herausgeber Walter Myss, Thaur bei Innsbruck, Wort und Welt Verlag, 1993, p. 393.
Thomas Şindilariu, Erich Jekelius şi Muzeul Săsesc al Ţării Bârsei/Burzenländer Sächsisches Museum, în revista Ţara Bârsei, serie nouă, numărul 9, 2010, p. 30-40.


1926. Braşov: a apărut săptămânalul Der Wanderer.

Karpathen-Zeitschrift. Zentralblatt für Touristik und Jagd in Rumänien. Format 40. Publicat de grupurile locale Braşov şi Bucureşti ale Societăţii Carpatine şi Societăţii de schi din Braşov. A apărut până în 1927.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 101. Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 168.


1927, ianuarie 1. Hălchiu, judeţul Braşov: apare Heldsdorfer Gemeindeblatt.

Publicat de Parohia evanghelică. Format 80.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 174.


1927, ianuarie 1. Bod, judeţul Braşov: apare săptămânalul Brenndorfer Nachrichten.

Publicat de Asociaţia agricolă locală. Format 40.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 176


1927, ianuarie 1. Feldioara, judeţul Braşov: apare săptămânalul Marienburger Nachrichten.

Publicat de Asociaţia agricolă locală. Format 40.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 175.


1927, ianuarie 1. Râșnov, judeţul Braşov: apare publicaţia lunară Unpolitische Rosenauer Nachrichten.

Publicat de Asociaţia agricolă locală. Tipografia J. Gött şi fiul. Format 40.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 101.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 177.


1927, iunie 15. Bod, judeţul Braşov: apare Nachrichtenblätter des Pfarrervereins.

Editor H. Lienert. Folio. A apărut până în 15 martie 1928.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 178.


1928, ianuarie 1. Hărman, judeţul Braşov: apare publicaţia Honigberger Gemeindeblatt).

Publicat de Prezbiteriul evanghelic. Format 40.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 180..


1928, ianuarie 1. Cristian, judeţul Braşov: apare publicaţia Neustädter Nachrichten..

Publicat de Asociaţia locală de credit. Format 40.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 182..


1928, ianuarie 1. Sânpetru, județul Braşov: apare publicaţia Petersberger Nachrichten

Publicat de Asociaţia agricolă locală. Format 40.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 181.


1928, ianuarie 1. Prejmer, județul Braşov: apare Tartlauer Nachrichten.

Publicat de Asociaţia agricolă locală. Format 40.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 183.


1928, ianuarie 1. Vulcan, județul Braşov: apare săptămânalul Wolkendörfer Nachrichten).

Publicat de Paul Kellner. Format 40.

Bibliografie

Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 184.


1928. Braşov: apare Der Start.

Monatschrift des Kronstädter Turn-und Sportvereins. Format 80. Editor Gerhard Albrich. Editura şi tipografia Joh. Gött şi fiul. Până în 1929.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 101.
Emil Sigerus, Die deutsche periodische Literatur Siebenbürgens 1778-1930, în „Ostland”, 6. Jg., Heft 5/6, Sibiu, 1931, p. 153, nr. 185.


1932. Braşov: a apărut publicaţia lunară Akademische Blätter.

Organ der Kreisgruppe Siebenbürgen des Bundes Deutscher Akademiker in Rumänien. Format 34×21 cm. Nu ştim alte date. E „tras”, nu tipărit.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov


1932. Braşov: a apărut publicaţia lunară Von Gott kommt mir ein Freundenlicht.

Ein Bibellesezettel für die Siebenbürger Sachsen. Redactor Hedwig Stech, publicat de organizaţia religioasă Diaconatul Casei Bethania din Braşov.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 101.


1933, Braşov: a apărut publicaţia lunară Der deutsch Kaufmann im Südosten.

A Asociaţiei Funcţionarilor comerciali germani din România, biroul Braşov.

Bibliografie

Hermann Tontsch, Die Honteruspresse in 400 Jahren. Festschrift der Buchdruckerei Johann Götts Sohn, Kronstadt, 1933, p. 101.


1934. Braşov: apare Der Sachsenspiegel.

Zeitschrift für Kulturpolitik. Probabil bilunar. Se pare că al doilea an a apărut în 1938. Ultimele numere văzute din 1939.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1936. Braşov: apare cotidianul Deutsche Tageszeitung.

Das Blatt der Deutschen in Rumänien, după ce anterior apăruse la Sibiu (2 octombrie 1934-29 noiembrie 1936). Organ al Grupului german (Deutsche Volksgruppe) din România. 48×32. Editor Herwart Scheiner, redactor responsabil Karl Hermann Theil, apoi Walter May. Suplimente. Tipărit în tipografia germană. Apare la Braşov până în 1939.

Bibliografie

Lexikon der Siebenbürger Sachsen, Herausgeber Walter Myss, Thaur bei Innsbruck, Wort und Welt Verlag, 1993, p. 393.
Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1944. Braşov: a apărut Gaudeamus.

Revista liceului Honterus. Nu ştim amănunte. Se pare că a apărut până în 1947.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1951 – 1980

1957. Braşov (fost oraș Stalin): apare Volkszeitung.

Marţi şi vineri. 31×45 cm, apoi 40×60 cm, 4 p. Apariţia durează până în 1968.

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.


1968, martie 1. Braşov: apare săptămânalul Karpaten-Rundschau.

Wochenschrift für Gesellschaft, Kultur, Politik. Editată de Comitetul judeţean PCR şi Consiliul popular judeţean Braşov. Continuă pe Volkszeitung. 43×30 cm, 16 p. Redactor şef Eduard Eisenburger (1968-1989), Dieter Drotleff şi Ralf Sudrigian (post 1989). Întreprinderea poligrafică Braşov. Din 1993 apare ca supliment la Allgemeine Deutsche Zeitung.

Bibliografie

Ion Rotaru, Karpaten Rundschau, în România literară, I, nr. 6, 14 noiembrie 1968, p. 10.


1980. Braşov: apare lunarul Honterusschule Heute (Ziarul braşovean de noutăţi).

Editat şi îngrijit de Karpathen Rundschau. A apărut până în 1982. RMNBV

Bibliografie

Catalog bibliografic Biblioteca Braşov.