Baze de date online la Biblioteca Judeţeană Braşov

La Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov s-a reuşit finalizarea unor materiale şi proiecte concepute ca instrumente de informare şi baze de date folositoare cititorilor virtuali. Ambele se referă la istoricul presei scrise din municipiul şi judeţul Braşov. Este vorba de Istoria presei din România în date. Judeţul Braşov. Presa de limbă germană şi Gazeta Transilvaniei – încercare de schiţă monografică. Atât cronologia cât şi micromonografia sunt puse pe pagina de internet a bibliotecii – www.bjbv.ro. Sunt precedate de scurte introduceri care explică geneza şi avatarurile acestor lucrări, după care se înşiră capitolele tematice şi titlurile de publicaţii periodice în în ordine cronologică. Datele se regăsesc şi pot fi accesate online din meniul site-ului Bibliotecii Judeţene Braşov, cuprinse la Biblioteca Digitala, la următoarele legături – http://www.bjbv.ro/scan/pg/pg.html, respectiv http://www.bjbv.ro/scan/schitaGT/schitaGT.html.
Materialele au fost redactate pentru a oferi o vedere de ansamblu asupra subiectelor abordate, iniţial prilejuite de ocazii aniversare sau de implicarea în proiecte naţionale. Gazeta Transilvaniei a fost unul dintre ziarele regionale cele mai longevive, însumând 107 ani de existenţă. Numeroase articole au abordat felurite aspecte din istoria gazetei, dar o monografie generală asupra ziarului nu există încă, din păcate, demersul necesitând un efort de echipă, de durată, cronofag şi nu uşor de făcut. Schiţa monografică oferită azi pe pagina de internet a bibliotecii a avut ambiţia de a creiona evoluţia ziarului în linii mari, punctând momentele esenţiale pentru publicul braşovean interesat. Cronologia presei din judeţul Braşov a fost întocmită ca urmare a colaborării în proiectul naţional iniţiat de jurnalistul şi istoricul presei, profesorul universitar Marian Petcu de la Universitatea Bucureşti. Este vorba de Istoria presei din România în date, un proiect foarte ambiţios, desfăşurat în perioada 2008-2009, când am întocmit cronologia presei braşovene de limbă germană, maghiară şi română. În anul 2012, datele colectate în proiect au fost publicate de coordonator la editura Polirom, în monumentale lucrare Istoria jurnalismului din România. Enciclopedie cronologică, graţie finanţării AFCN.
Personal, am ajuns la concluzia că informaţiile despre presa braşoveană trebuie să ajungă la cunoştinţa comunităţii braşovenilor de pretutindeni în modul cel mai direct, facil şi rapid cu putinţă. Mediul online a furnizat soluţia pentru ideea noastră. Aşadar, am verificat din nou datele, am adăugat bibliografia pentru fiecare titlu din publicaţiile de limbă germană – ceea ce în proiectul naţional se redusese la o listă generală – şi am lucrat să le facem accesibile. Am cerut verificări, sugestii şi completări de la cei indrituiţi să o facă în cazul presei de limbă germană din judeţul Braşov. Cu ajutorul consilierului județean pentru Forumul Democrat al germanilor, județul Brașov, Eberhard Wolfgang Wittstock, care a avut amabilitatea de a citi cronologia presei germane braşovene, am revizuit şi umplut golurile existente în material. Am încercat să oferim astfel un instrument de informare şi de lucru profesionist.
Dacă micromonografia Gazetei Transilvaniei am organizat-o pe capitole în ordinea cronologică a redactorilor succesivi (George Bariţiu, familia Mureşenilor, alte etape, diferite perioade politice) şi am ilustrat-o cu imagini din colecţiile noastre, făcând-o mai agreabilă, cronologia presei germane cuprinde cele mai felurite date. Sunt recenzate 77 publicaţii, excepţie anuarele, dările de seamă şi tipăriturile despre care nu deţineam informaţii sigure. Apărute între 1837-2000, în Braşov, dar şi alte localităţi (Rupea, Bod etc.), sunt de cele mai felurite profiluri (politice, literare, artistice, sportive, teatrale, administrative, religioase ş.a.).
Aceste versiuni sunt doar un prim pas. Ne dorim să ilustrăm datele cu imagini şi fotografii, să indicăm ce anume deţine biblioteca în colecţiile ei (câţi ani şi câte numere). Urmează să completăm şi să definitivăm în aceeaşi manieră de lucru Presa maghiară din judeţul Braşov şi Presa românească, preconizate să apară, în ordine alfabetică, în mediul online în 2015 şi respectiv 2016.
Graţie formatului electronic şi accesului online la aceste resurse şi baze de date, avem şansa ca aceste materiale să fie dinamice şi actualizate în timp real, îmbogăţite periodic, fără să fie dependente şi limitate de tiparul clasic, tradiţional pe hârtie.
Regimul juridic al acestor materiale este cel al licenţelor libere, Biblioteca alegând să le pună la dispoziţie în condiţiile definite de creative commons, putând fi distribuite, preluate şi îmbogăţite, cu citarea autorului şi fără vreun scop comercial. În acelaşi scop, al îmbunătăţirii continue a informaţiilor şi serviciilor de bibliotecă, solicităm permanent feedback, semnalări şi completări de la utilizatori, fiindu-le recunoscători pentru orice observaţie.
În felul acesta, Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” Braşov încearcă să răspundă provocărilor societăţii cunoaşterii, tehnologiei informării şi comunicării şi avansului mijloacelor digitale, punând la dispoziţie resurse accesibile rapid şi utile cititorilor.

3 răspunsuri la “Baze de date online la Biblioteca Judeţeană Braşov”

… [Trackback]

[…] Read More here|Read More|Read More Infos here|Here you will find 49437 additional Infos|Informations to that Topic: blog.bjbv.ro/?p=3394 […]

… [Trackback]

[…] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 95026 more Infos|Informations on that Topic: blog.bjbv.ro/?p=3394 […]

Comentariile sunt închise.