Artă. Memorie. Restituire.Proiect de restituire a simbolisticii tradiţionale din Ţara Bârsei prin artă contemporană

Artă. Memorie. Restituire.
Proiect de restituire a simbolisticii tradiţionale din Ţara Bârsei prin artă contemporană

COMUNICAT DE PRESĂ

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, în parteneriat cu Asociaţia Culturală Artessentia, implementează, în perioada 15 iunie – 15 noiembrie 2015, proiectul „Artă. Memorie. Restituire”, proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional care va aduce în atenţia publicului simbolistica tradiţională locală, prin transcederea acesteia în artă contemporană. Proiectul are o valoare totală de 71.388 lei, din care finanţare nerambursabilă de la Administraţia Fondului Cultural Naţional în valoare de 43.638 lei şi o cofinanţare a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov în valoare de 27.750 lei.

Obiectivul proiectului este promovarea artei contemporane şi a artiştilor vizuali la nivel national şi international precum şi readucerea în atenţie a patrimoniului material şi imaterial ca punct de plecare pentru creaţiile contemporane.

Prin acest proiect, ne propunem atât încurajarea actului artistic prin organizarea unor ateliere creative dedicate artiştilor profesionişti, cât şi promovarea operelor acestora prin organizarea unor expoziţii cu lucrările relizate în cadrul proiectului şi editarea unui album de promovare.

Activităţile proiectului vor consta în:

• Organizarea unor ateliere de creaţie la care vor participa 8 artişti vizuali.
• Realizarea unei documentaţii referitoare la simbolistica tradiţională din Ţara Bârsei
• Organizareaa trei expoziţii în Braşov la Biblioteca Judeţeană George Bariţiu, Atelierul Asociaţiei Culturale Artessentia şi Turnul Alb
• Itinerarea expoziţiei si vernisarea acesteia la Biblioteca Naţională a României
• Realizarea unui album de promovare a artiştilor vizuali implicaţi în proiect şi a lucrărilor acestora
• Distribuirea albumului către bibliotecile judeţene din ţară si Institutele Culturale ale României din străinătate.

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă membrii comunităţilor, cei 8 artişti vizuali implicaţi în proiect şi utilizatorii bibliotecii.

Rezultatele proiectului

• Realizarea unei cercetări și a unei baze de date privind simbolistica tradițională a Țării Bârsei
• Organizarea a patru evenimente culturale: expoziţii si lansarea albumului
• Organizarea atelierului de creaţie
• Realizarea a 500 buc albume de promovare.

Persoanele de contact pentru mai multe detalii:
• Ioana Şchiopu – manager de proiect – telefon 0740238742, e-mail ioana_schiopu@yahoo.com
• Georgiana Gamalie – membru fondator Asociatia Culturala Artessentia – telefon 0745932154, email artessentia@yahoo.com