2024


IANUARIE

• GHEORGHE DINICĂ (1 ian.1934 – 10 oct.2009) – 90 de ani de la naşterea actorului

• EMIL BRUMARU (1 ian. 1939 – 5 ian. 2019) – 85 de ani de la naşterea poetului și 5 ani de la moartea poetului

• ELENA FARAGO (29 mart.1878 – 4 ian.1954) – 70 de ani de la moartea poetei

 ION SIMIONESCU (10 iul.1873 – 7 ian.1944) – 80 de ani de la moartea geografului

• PETRACHE POENARU (10 ian.1799 – 2 oct.1875) – 225 ani de la naşterea cărturarului

 IOAN CANTACUZINO (25 nov.1863 – 14 ian.1934) – 90 de ani de la moartea academicianului

• BORIS CAZACU (15 ian. 1919 – 24 aug. 1987) – 105 de ani de la naşterea lingvistului, filologului şi academicianului

• DEMOSTENE RUSSO (22 ian. 1869 – 5 oct. 1938) – 155 de ani de la naşterea filologului, istoricului şi academicianului

• GRIGORE TĂUŞAN (24 ian. 1874 – 20 apr. 1952) – 150 de ani de la naşterea filozofului, membru de onoare al Academiei Române

• VICTOR EFTIMIU (24 ian.1889 – 27 nov.1972) – 135 de ani de la naşterea scriitoruluiFEBRUARIE

• NICOLAE BREBAN (1 febr. 1934 – ) – 90 de ani de la naşterea scriitorului

• N. D. COCEA (29 nov.1880 – 1 febr. 1949) – 75 de ani de la moartea scriitorului

• IONEL TEODOREANU (6 ian.1897 – 3 feb.1954) – 70 de ani de la moartea prozatorului

• VASILE CÂRLOVA (4 febr. 1809 – 18 sept.1831) – 215 ani de la naşterea poetului

• COSTACHE CONACHI (14 sept.1778 – 4 feb.1849) – 175 de ani de la moartea poetului

• GHEORGHE ŢIŢEICA (4 oct.1873 – 5 feb.1939) – 85 de ani de la moartea matematicianului

• ALECU RUSSO (17 martie 1819 – 5 febr. 1859) – 165 de ani de la moartea scriitorului

• OTILIA CAZIMIR (12 febr. 1894 – 8 iunie 1967) – 130 de ani de la naşterea poetei

• V. A. URECHIA (15 feb.1834 – 22 nov.1901) – 190 de ani de la naşterea scriitorului

• ARTHUR GOROVEI (19 feb.1864 – 19 mart.1951) – 160 de ani de la naşterea etnografului

• EUGEN BARBU (20 feb.1924 – 7 feb.1993) – 100 de ani de la naşterea scriitorului

• MARGA BARBU (24 feb.1929 – 31 mart.2009) – 95 de ani de la naşterea actriţei

• GHEORGHE ŞINCAI (28 feb.1754 – 2 nov.1816) – 270 de ani de la naşterea istoricului şi filologuluiMARTIE

• MIRCEA VULCĂNESCU (3 martie 1904 – 28 oct. 1952) – 120 ani de la naşterea filosofului

• ZAHARIA BOIU (4 mart.1834 – 6 nov.1903) – 190 de ani de la naşterea poetului şi publicistului

• VLAD MUŞATESCU (4 mai 1922 – 4 mart.1999) – 25 ani de la moartea prozatorului

• MIRON CRISTEA (18 iulie 1868 – 6 mart.1939) – 85 de ani de la moartea patriarhului

• VASILE NETEA (1 feb.1912 – 6 mart.1989) – 35 de ani de la moartea istoricului

• TIA PELTZ (31 ian.1923 – 6 mart.1999) – 25 ani de la moartea pictoriţei şi graficienei

• GRIGORE ANTIPA (27 nov.1867 – 9 mart.1944) – 80 de ani de la moartea academicianului

 ALEXANDRU AVERESCU (9 mart.1859 – 3 oct.1938) – 165 de ani de la naşterea mareşalului

• DUMITRU CARACOSTEA (10 mart. 1879 – 2 iunie 1964) – 145 de ani de la naşterea istoricului literar şi folcloristului

• ALEXANDRU MACEDONSKI (14 mart.1854 – 24 nov.1920) – 170 de ani de la naşterea scriitorului

• ALEXANDRU PALEOLOGU (14 mart.1919 – 1 sept.2005) – 105 de ani de la naşterea scriitorului şi omului politic

• IURIE DARIE (14 mart.1929 – 9 nov.2012) – 95 de ani de la naşterea actorului

• ALEXANDRU OSVALD TEODOREANU (PĂSTOREL) (30 iul.1894 – 15 mart.1964) – 60 de ani de la moartea scriitorului

• ALECU RUSSO (17 mart. 1819 – 5 febr. 1859) – 205 de ani de la naşterea poetului, scriitorului, folcloristului şi dramaturgului

• GINA PATRICHI (8 mart.1936 – 18 mart.1994) – 30 de ani de la moartea actriţei

• MARIA BREZEANU (19 mart.1924 – 19 apr.2005) – 100 de ani de la naşterea chimistei

• GEORGE SBÂRCEA (23 mart. 1914 – 28 iul.2005) – 110 de ani de la naşterea muzicologului

• TUDOR TEODORESCU-BRANIŞTE (12 apr. 1899 – 23 mart. 1969) – 55 de ani de la moartea publicistului şi scriitorului

• EMIL ISAC (27 mai 1886 – 25 mart.1954) – 70 de ani de la moartea scriitorului

• EUGEN IONESCU (13 nov.1909 – 28 mart.1994) – 30 de ani de la moartea scriitorului

• ELENA FARAGO (29 mart. 1879 – 4 ian. 1954) – 145 de ani de la naşterea poetei

• NICOLAE STEINHARDT (29 iul.1912 – 29 mart.1989) – 35 de ani de la moartea eseistului


APRILIE

 OCTAV BĂNCILĂ (4 feb.1872 – 3 apr.1944) – 80 de ani de la moartea pictorului

• VIRGIL CARIANOPOL (29 mart.1908 – 6 apr.1984) – 40 de ani de la moartea poetului

• CAMIL PETRESCU (9 apr.1894 – 13 mai 1957) – 130 de ani de la naşterea scriitorului

• FRANCISC MUNTEANU (9 apr.1924 – 13 apr.1993) – 100 de ani de la naşterea regizorului

• MARIA BANUŞ (10 apr.1914 – 14 iul.1999) – 110 de ani de la naşterea poetei

• ION MINULESCU (6 ian.1881 – 11 apr.1944) – 80 de ani de la moartea scriitorului

• TUDOR TEODORESCU-BRANIŞTE (12 apr. 1899 – 23 mart. 1969) – 125 de ani de la naşterea publicistului şi scriitorului

• EDUARD CAUDELLA (22 mai 1841 – 15 apr. 1924) – 100 de ani de la moartea compozitorului

• GALA GALACTION (16 apr.1879 – 8 mart.1961) – 145 de ani de la naşterea scriitorului

• GEORGE VRACA (25 nov. 1896 – 17 apr. 1964) – 60 de ani de la moartea actorului

• PAMFIL ŞEICARU (18 apr.1894 – 21 oct.1980) – 130 de ani de la naşterea ziaristului şi prozatorului

• ANGHEL SALIGNY (19 apr.1854 – 17 iun.1925) – 170 de ani de la naşterea inginerului

• ION LUCIAN (22 apr.1924 – 31 mart.2012) – 100 de ani de la naşterea actorului

• GIB MIHĂESCU (23 apr.1894 – 19 oct.1935) – 130 de ani de la naşterea scriitorului

• GEORGE CONSTANTIN (3 mai 1933 – 24 apr.1994) – 30 de ani de la moartea actorului


MAI

• ALEXANDRU I. PHILIPPIDE (1 mai 1859 – 12 aug.1933) – 165 de ani de la naşterea filologului

• PAUL ZARIFOPOL (30 nov. 1874 – 1 mai 1934) – 90 de ani de la moartea criticului literar

• GHEORGHE PETRAŞCU (20 nov.1872 – 1 mai 1949) – 75 de ani de la moartea pictorului

• PETRU DUMITRIU (8 mai 1924 – 6 aprilie 2002) – 100 de ani de la naşterea prozatorului

• CAROL STORCK ( 10 mai 1854 – 25 august 1926) – 170 de ani de la naşterea sculptorului

• STEPHAN LUDWIG ROTH (24 nov.1796 – 11 mai 1849) – 175 de ani de la moartea cărturarului

• LUCIAN RAICU (12 mai 1934 – 22 nov.2006) – 90 de ani de la naşterea criticului literar

• SIMION BĂRNUŢIU (21 iul.1808 – 16 mai 1864) – 160 de ani de la moartea cărturarului

• ŞTEFAN PASCU (14 mai 1914 – 2 nov.1998) – 110 de ani de la naşterea istoricului

• CORNELIU COPOSU (20 mai 1914 – 11 nov.1995) – 110 de ani de la naşterea omului politic

• TUDOR VIANU (27 dec.1897 – 21 mai 1964) – 60 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar

• HENRIETTE YVONNE STAHL (9 ian.1900 – 25 mai 1984) – 40 de ani de la moartea scriitoarei


IUNIE

• AVRAM IANCU (iunie 1824 – 10 sept.1872) – 200 de ani de la naşterea revoluţionarului

• CONSTANTIN NOTTARA (5 iun.1859 – 16 oct.1935) – 165 de ani de la naşterea actorului

• GHEORGHE LAZĂR (5 iun.1779 – 17 sept.1823) – 245 de ani de la naşterea cărturarului

• SABIN DRĂGOI (6 iunie 1894 – 31 dec. 1968) – 130 de ani de la naşterea compozitorului

• ION CREANGĂ (10 iun.1839 – 31 dec.1889) – 185 de ani de la naşterea povestitorului

 AUREL BARANGA (20 iun.1913 – 10 iun.1979) – 45 de ani de la moartea scriitorului

• MIHAI EMINESCU (15 ian.1850 – 15 iun.1889) – 135 de ani de la moartea poetului naţional

• MATEI CĂLINESCU (15 iun.1934 – 24 iun.2009) – 90 de ani de la naşterea scriitorului şi criticului literar

• VIRGIL TEODORESCU (15 iunie 1909 – 24 iunie 1987) – 115 ani de la naşterea poetului şi scriitorului

• TRAIAN LALESCU (12 iulie 1882 – 15 iunie 1929) – 95 de ani de la moartea matematicianului

• GEORGE CĂLINESCU (19 iun.1899 – 12 mart.1965) – 125 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

• ALEXANDRU ODOBESCU (23 iun.1834 – 10 nov.1895) – 190 de ani de la naşterea scriitorului

• HERMANN OBERTH (25 iun.1894 – 28 dec.1980) – 130 de ani de la naşterea fizicianului

• ION D. SÂRBU (28 iun.1919 – 17 sept.1989) – 105 de ani de la naşterea dramaturgului

• NICOLAE BĂLCESCU (29 iun.1819 – 29 nov.1852) – 205 de ani de la naşterea istoricului

• PAUL CONSTANTINESCU (30 iunie 1909 – 20 dec. 1963) – 115 ani de la naşterea compozitorului


IULIE

• EMIL GÂRLEANU (5 ian.1878 – 2 iul.1914) – 110 de ani de la moartea prozatorului

• ŞTEFAN CEL MARE (1457 – 2 iul.1504) – 520 de ani de la moartea domnitorului

• ION VINEA (17 apr.1895 – 6 iul.1964) – 60 de ani de la moartea scriitorului şi gazetarului

• GEORGE LESNEA (25 mart. 1902 – 6 iulie 1979) – 45 de ani de la moartea poetului

• CĂLIN GRUIA (21 mart.1915 – 9 iul.1989) – 35 de ani de la moartea scriitorului

• MIRCEA NEDELCIU (12 nov.1950 – 12 iul.1999) – 25 de ani de la moartea prozatorului

• MIOARA AVRAM (4 feb.1932 – 12 iul.2004) – 20 de ani de la moartea lingvistei

• GHEORGHE DOJA (cca.1470 – 20 iul.1514) – 510 de ani de la moartea revoluţionarului

• ION BIBERI (20 iulie 1904 – 27 sept. 1990) – 120 de ani de la naşterea prozatorului, eseistului şi criticului literar

• EREMIA GRIGORESCU (28 nov. 1863 – 21 iulie 1919) – 105 de ani de la moartea generalului

• CONSTANTIN NOICA (24 iulie 1909 – 4 dec. 1987) – 115 ani de la naşterea filozofului şi scriitorului

• ANDREI OŢETEA (24 iul.1894 – 21 mart.1977) – 130 de ani de la naşterea academicianului

• CORNEL MEDREA (8 mart.1888 – 25 iul.1964) – 60 de ani de la moartea sculptorului

• CEZAR BALTAG (26 iul.1939 – 26 mai 1997) – 85 de ani de la naşterea poetului

• VICTOR BABEŞ (28 iul.1854 – 19 oct.1926) – 170 de ani de la naşterea omului de ştiinţă

• NEAGU DJUVARA (31 iul.1914 – 25 ian. 2018) – 110 de ani de la naşterea istoricului


AUGUST

• IOAN MAIORESCU (28 ian.1811 – 2 aug.1864) – 160 de ani de la moartea filologului

• VERONICA MICLE (22 apr.1850 – 3 aug.1889) – 135 de ani de la moartea poetei

• CONSTANTIN I. PARHON (15 oct. 1874 – 9 august 1969) – 55 de ani de la moartea medicului, preşedinte al Academiei Române

• TAMARA BUCIUCEANU-BOTEZ (10 aug. 1929 – 15 oct. 2019) – 95 de ani de la naşterea actriţei de teatru şi de film

• PANAIT ISTRATI (10 aug.1884 – 16 apr.1935) – 140 de ani de la naşterea scriitorului

• CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (15 aug.1654 – 15 aug.1714) – 310 de ani de la moartea domnitorului

• ION CHINEZU (15 aug. 1894 – 10 dec. 1966) – 130 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

• MIHAI RALEA (1 mai 1896 – 17 aug.1964) – 60 de ani de la moartea eseistului

• MIRCEA SÂNTRIMBREANU (7 ian.1926 – 18 aug.1999) – 25 ani de moartea prozatorului

• ION I.C. BRĂTIANU (20 aug.1864 – 24 nov.1927) – 160 de ani de la naşterea omului politic

• GHEORGHE D. ANGHEL (22 aug. 1904 – 9 apr. 1966) – 120 ani de la naşterea sculptorului

• PAUL EVERAC (23 aug.1924 – 18 oct.2011) – 100 de ani de la naşterea dramaturgului

• CAROL DAVILA (8 apr.1828 – 26 aug.1884) – 140 de ani de la moartea medicului

• RODICA OJOG-BRAŞOVEANU (28 aug.1939 – 2 sept.2002) – 85 de ani de la naşterea prozatoarei


SEPTEMBRIE

• LIVIU REBREANU (27 nov.1885 – 1 sept.1944) – 80 de ani de la moartea prozatorului

• GEORGE GEORGESCU (12 sept. 1887 – 1 sept. 1964) – 60 de ani de la moartea dirijorului

• OVIDIU DRÂMBA (3 sept.1919 – 29 aprilie 2015) – 105 de ani de la naşterea istoricului literar

• IULIU HAŢIEGANU (14 apr. 1885 – 4 sept. 1959) – 65 de ani de la moartea medicului, membru al Academiei Române

• ALEXANDRU VLAHUŢĂ (5 sept.1859 – 19 nov.1919) – 165 de ani de la naşterea scriitorului

• NICOLAE FILIMON (6 sept.1819 – 19 mart.1865) – 205 de ani de la naşterea prozatorului

• ION PACEA (7 sept. 1924 – 13 aug. 1999) – 100 de ani de la naşterea pictorului

• ŞTEFAN BĂNULESCU (8 sept.1929 – 25 mai 1998) – 95 de ani de la naşterea prozatorului

• ANTIOH CANTEMIR (10 sept. 1709 – 11 apr. 1744) – 315 ani de la naşterea scriitorului şi omului de cultură

• IOSIF CONTA (14 sept.1924 – 7 nov.2006) – 100 de ani de la naşterea dirijorului

• ION D. SÂRBU (28 iun.1919 – 17 sept.1989) – 35 de ani de la moartea scriitorului

• GRIGORE TOCILESCU (26 oct. 1850 – 18 sept. 1909) – 115 ani de la moartea istoricului

• ELENA VĂCĂRESCU (21 sept.1864 – 17 feb.1947) – 160 de ani de la naşterea scriitoarei

• ION GHEORGHIU (29 sept. 1929 – 11 dec. 2001) – 95 de ani de la naşterea pictorului şi sculptorului


OCTOMBRIE

• DAN SPĂTARU (2 oct.1939 – 9 sept.2004) – 85 de ani de la naşterea cântăreţului

• GEORGE CREŢIANU (3 oct. 1829 – 6 aug. 1887) – 195 de ani de la naşterea poetului şi publicistului, membru de onoare al Academiei Române

• TEODOR BURADA (3 oct. 1839 – 17 febr. 1923) – 185 de ani de la naşterea folcloristului, etnografului şi muzicologului

• DIMITRIE POMPEIU (22 sept. 1873 – 7 oct. 1954) – 70 de ani de la moartea matematicianului, membru al Academiei Române

• GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU (13 oct.1898 – 8 oct.1939) – 85 de ani de la moartea scriitorului

• DIMITRIE STURZA (10 mart.1833 – 8 oct.1914) – 110 de ani de la moartea istoricului şi omului politic

• ADRIAN PINTEA (9 oct.1954 – 8 iun.2007) – 70 de ani de la naşterea actorului

• CAROL I DE ROMÂNIA (10 apr.1839 – 10 oct.1914) – 110 de ani de la moartea regelui

• OLGA TUDORACHE (11 oct. 1929 – 18 oct. 2017) – 95 de ani de la naşterea actriţei

• ALEXANDRU ZUB (12 oct. 1934 – ) – 90 de ani de la naşterea istoricului

 CONSTANTIN I. PARHON (15 oct.1874 – 9 aug.1969) – 150 de ani de la naşterea medicului

• ALEXANDRU DAVILA (12 feb.1862 – 19 oct.1929) – 95 de ani de la moartea dramaturgului

• VALENTIN SILVESTRU (20 oct. 1924 – 25 nov. 1996) – 100 de ani de la naşterea teatrologului, prozatorului şi dramaturgului

• DOSOFTEI (26 oct.1624 – 13 dec.1693) – 400 de ani de la naşterea cărturarului

• CECILIA CUŢESCU-STORCK (14 mart. 1879 – 29 oct. 1969) – 55 de ani de la moartea pictoriţei


NOIEMBRIE

• IULIA HAŞDEU (2 nov.1869 – 17 sept.1888) – 155 de ani de la naşterea poetei

• ANTON PANN (1796 – 2 nov.1854) – 170 de ani de la moartea poetului

• PETRE V. HANEŞ (5 nov.1879 – 17 apr.1966) – 145 de ani de la naşterea istoricului literar

• OCTAV ŞULUŢIU (5 nov. 1909 – 9 febr. 1949) – 115 ani de la naşterea prozatorului şi criticului literar

• NICOLAE PAULESCU (8 nov. 1869 – 19 iulie 1931) – 155 de ani de la naşterea medicului, unul dintre precursorii descoperirii insulinei

• ROMULUS VULCĂNESCU (23 feb.1912 – 10 nov.1999) – 25 ani de la moartea etnologului

• GHEORGHE ASACHI (1 mart.1788 – 12 nov.1869) – 155 de ani de la moartea cărturarului

• DIMITRIE ANGHEL (16 iul.1872 – 13 nov.1914) – 110 de ani de la moartea scriitorului

• ALEXANDRU MITRU (16 nov.1914 – 19 dec.1989) – 110 de ani de la naşterea prozatorului

 LAURENŢIU FULGA (2 nov.1916 – 16 nov.1984) – 40 de ani de la moartea prozatorului

• MAGDA ISANOS (17 apr.1916 – 17 nov.1944) – 80 de ani de la moartea poetei

• ALEXANDRU VLAHUŢĂ (5 sept. 1858 – 19 nov. 1919) – 105 de ani de la moartea poetului şi prozatorului

• ALECU VĂCĂRESCU (1769 – 19 nov.1799) – 225 ani de la moartea poetului

• IONEL POP (24 nov.1889 – 27 ian.1985) – 135 de ani de la naşterea prozatorului

• MATEI MILLO (25 nov.1814 – 9 sept.1896) – 210 de ani de la naşterea actorului şi dramaturgului

• VASILE VOICULESCU (27 nov.1884 – 26 apr.1963) – 140 de ani de la naşterea scriitorului

• NINA CASSIAN (27 nov.1924 – 14 apr.2014) – 100 de ani de la naşterea poetei

• NICOLAE MANOLESCU (27 nov.1939) – 85 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

• JEAN BART (28 nov.1874 – 12 mai 1933) – 150 de ani de la naşterea prozatorului

• CORNEL REGMAN (28 nov. 1919 – 14 iul. 1999) – 105 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

• ARSENIE BOCA (29 sept.1910 – 28 nov.1989) – 35 de ani de la moartea teologului

• ION POPESCU-GOPO (1 mai 1923 – 29 nov.1989) – 35 de ani de la moartea regizorului

• PAUL ZARIFOPOL (30 nov. 1874 – 30 nov. 1934) – 90 de ani de la moartea criticului literar


DECEMBRIE

• ZAHARIA STANCU (5 oct.1902 – 5 dec.1974) – 50 de ani de la moartea scriitorului

• SILE DINICU (10 dec. 1919 – 7 ian. 1993) – 105 de ani de la naşterea dirijorului, pianistului şi compozitorului

• LEOPOLDINA BĂLĂNUŢĂ (10 dec.1934 – 15 oct.1998) – 90 de ani de la naşterea actriţei

• TUDOR OCTAVIAN (12 dec. 1939 – ) – 85 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului

• IOAN ANDRIEŞESCU (26 mai 1928 – 17 dec. 1944) – 80 de ani de la moartea istoricului şi arheologului

• GEORGE APOSTU (20 dec. 1934 – 13 oct. 1986) – 90 de ani de la naşterea sculptorului

• NICOLAE CARTOJAN (4 dec.1883 – 20 dec.1944) – 80 de ani de la moartea istoricului literar

• NICHIFOR CRAINIC (22 dec.1889 – 21 aug.1972) – 135 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului

• MIHAIL ANDRICU (22 dec. 1894 – 4 febr. 1974) – 130 de ani de la naşterea compozitorului, pianistului şi criticului muzical

• NICOLAE GHICA-BUDEŞTI (22 dec. 1869 – 16 dec. 1943) – 155 de ani de la naşterea arhitectului

• ARISTIZZA ROMANESCU (24 dec. 1854 – 4 iunie 1918) – 170 de ani de la naşterea actriţei

• MIRCEA DIACONU (24 dec. 1949 – ) – 75 de ani de la naşterea actorului de teatru şi de film

• G. DUCA (26 dec.1879 – 29 dec.1933) – 145 de ani de la naşterea omului politic

• ION CREANGĂ (1 martie 1837 – 31 dec.1889) – 135 de ani de la moartea povestitorului