2021


IANUARIE

• Aron Cotruş (2 ian. 1891 – 1 noiembrie 1961), 130 de ani de la naşterea filologului şi scriitorului și 60 de ani de la moartea filologului și scriitorului

• Nora Iuga (4 ian.1931), 90 de ani de la naşterea scriitoarei

• Ion Minulescu (6 ian.1881 – 11 aprilie 1944), 140 de ani de la naşterea poetului

• Mircea Sântimbreanu (7 ian. 1926 – 19 august 1999), 95 de ani de la naşterea prozatorului

• Grigore Moisil (10 ian.1906 – 21 mai 1973), 115 ani de la naşterea matematicianului

• Mateiu I. Caragiale (25 martie 1885 – 17 ian. 1936), 85 de ani de la moartea poetului şi prozatorului

• Ion Hobana (25 ian.1931 – 22 februarie 2011), 90 de ani de la naşterea scriitorului

• Florin Piersic (27 ian.1936), 85 de ani de la naşterea actorului

• Ioan Maiorescu (28 ian. 1811 – 1864), 210 de ani de la naşterea cărturarului

^ Sus


FEBRUARIE

• Ştefan Iordache (3 feb.1941 – 14 septembrie 2008), 80 de ani de la naşterea actorului

• Ionel Teodoreanu (6 ianuarie 1897 – 3 feb.1951), 70 de ani de la moartea scriitorului

• Adrian Maniu (6 feb.1891 – 20 aprilie 1968), 130 de ani de la naşterea scriitorului

• Petru Maior (cca. 1760 – 14 feb. 1821), 200 de ani de la moartea istoricului şi filologului

• Spiru Haret (15 feb. 1851 – 17 decembrie 1912), 170 de ani de la naşterea matematicianului, sociologului şi omului de cultură

• Miron Radu Paraschivescu (2 octombrie 1911 – 17 feb. 1971), 50 de ani de la moartea scriitorului şi traducătorului și 110 ani de la nașterea scriitorului și traducătorului

• Constantin D. Aricescu (18 martie 1823 – 18 feb. 1886), 135 de ani de la moartea scriitorului, istoricului şi omului politic

• Marin Sorescu (19 feb. 1936 – 8 decembrie 1996), 85 de ani de la naşterea poetului și 25 de ani de la moartea poetului

• Constantin Brâncuşi (19 feb. 1876 – 16 martie 1957), 145 de ani de la naşterea sculptorului

• Cezar Bolliac (23 martie 1813 – 25 feb.1881), 140 de ani de la moartea poetului

• Augustin Treboniu Laurian (17 iulie 1810 – 28 feb. 1881), 140 de ani de la moartea istoricului

^ Sus


MARTIE

• Iosif Vulcan (31 mar. 1841 – 8 septembrie 1907), 180 de ani de la naşterea scriitorului

• Gala Galaction 16 aprilie 1879 – 8 mart. 1961), 60 de ani de la moartea scriitorului

• Cezar Petrescu (1 decembrie 1892 – 9 mart. 1961), 60 de ani de la moartea scriitorului

• Petre Dulfu (10 mart. 1856 – 31 octombrie 1953), 165 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului

• Garabet Ibrăileanu (23 mai 1871 – 12 mart. 1936), 150 de ani de la nașterea scriitorului și 85 de ani de la moartea scriitorului

• Octavian Goga (20 mart. 1881 – 7 mai 1938), 140 de ani de la naşterea poetului

• George Topârceanu (20 mart. 1886 – 7 mai 1937), 135 de ani de la naşterea poetului

• Traian Coşovei (24 mart.1921 – 16 iulie 1993), 100 de ani de la naşterea scriitorului

• Béla Bartók (25 mart. 1881 – 26 septembrie 1945), 140 de ani de la naşterea muzicologului

• Ion Pilatt (31 mart. 1891 – 17 aprilie 1945), 130 ani de la naşterea poetului

^ Sus


APRILIE

• Emil Cioran (8 apr. 1911 – 20 iunie 1995), 110 de ani de la naşterea eseistului şi filozofului

• Alexandru Kiriţescu (28 martie 1888 – 9 apr. 1961), 60 de ani de la moartea dramaturgului

• Nicolae Tonitza (13 apr. 1886 – 27 februarie 1940), 135 de ani de la naşterea pictorului

• Mircea Eliade (13 martie 1907 – 22 apr. 1986), 35 de ani de la moartea scriitorului

• Eugen Jebeleanu (24 apr. 1911 – 21 august 1991), 110 de ani de la naşterea poetului și 30 de ani de la moartea poetului

• Gheorghe Tomozei (29 apr. 1936 – 31 martie 1997), 85 de ani de la naşterea poetului

^ Sus


MAI

• Vladimir Colin (1 mai 1921 – 6 decembrie 1991), 100 de ani de la naşterea scriitorului și 30 de ani de la moartea scriitorului

• Constantin A. Rosetti (2 mai 1816 – 8 aprilie 1885), 205 de ani de la naşterea poetului, ziaristului şi omului politic liberal

• Ion C. Brătianu (2 iunie 1821 – 4 mai 1891), 200 de ani de la nașterea omului politic liberal și 130 de ani de la moartea omului politic liberal

• Lucian Blaga (9 mai 1895 – 6 mai 1961), 60 de ani de la moartea poetului şi filosofului

• Pompiliu Constantinescu (17 mai 1901 – 9 mai 1946), 120 de ani de la nașterea criticului literar și 75 de ani de la moartea criticului literar

• Constantin Ciopraga (12 mai 1916 – 2 februarie 2009), 105 de ani de la naşterea istorului şi criticului literar

• Emil Isac (17 mai 1886 – 25 martie 1954), 135 de ani de la naşterea poetului

 Ioan Petru Culianu (5 ianuarie 1950 – 21 mai 1991), 30 de ani de la moartea scriitorului

• Karl Storck (21 mai 1826 – 30 martie 1887), 195 de ani de la naşterea sculptorului

• Tudor Vladimirescu (7 iunie 1780 – 27 mai 1821), 200 de ani de la moartea revoluţionarului

^ Sus


IUNIE

• Mircea Cărtărescu (1 iun. 1956), 65 de ani de la naşterea scriitorului

• Alice Voinescu (10 februarie 1885 – 4 iun. 1961), 60 de ani de la moartea scriitoarei

• Nicolae Iorga (5 iun. 1871 – 27 noiembrie 1940), 150 de ani de la naşterea istoricului, omului politic şi scriitorului

• Gheorghe Pituţ (1 aprilie 1940 – 6 iun. 1991), 30 de ani de la moartea scriitorului

• Henri Coandă (7 iun.1886 – 25 noiembrie 1972), 135 de ani de la naşterea inventatorului

• Ştefan Luchian (6 ianuarie 1868 – 7 iun.1916), 105 de ani de la moartea pictorului

• Constantin Cantacuzino (1639 – 7 iun.1716), 305 de ani de la moartea cărturarului

• Alexandru Balaci (12 iun.1916 – 7 martie 2002), 105 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

^ Sus


IULIE

• Octavian Paler (2 iulie 1926 – 7 mai 2007), 95 de ani de la naşterea prozatorului şi publicistului

• Mihail Kogălniceanu (6 septembrie 1817 – 2 iulie 1891), 130 de ani de la moartea prozatorului şi memorialistului

• Angela Similea (9 iul.1946), 75 de ani de la naşterea cântăreţei de muzică uşoară

• George Calboreanu (3 ianuarie 1896 – 12 iulie 1986), 125 de ani de la nașterea actorului și 35 de ani de la moartea actorului

• Maria Ventura (13 iulie 1886 – 3 decembrie 1954), 135 de ani de la naşterea actriţei

• Dumitru Bagdasar (17 decembrie 1893 – 15 iulie 1946), 75 de ani de la moartea medicului şi academicianului

• Micaela Ghiţescu (18 iulie 1931 – 15 mai 2019), 90 de ani de la naşterea traducătoarei

• Nicolae Paulescu (11 noiembrie1869 – 19 iulie 1931), 90 de ani de la moartea savantului

• Ion Caraion (24 mai 1923 – 21 iulie 1986), 35 de ani de la moartea scriitorului şi traducătorului

• George Ivaşcu (24 iulie 1911 – 21 iunie 1988), 110 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

^ Sus


AUGUST

• Mihail Jora (2 aug.1891 – 10 mai 1971), 130 de ani de la naşterea muzicianului și 50 de ani de la moartea muzicianului

• George Enescu (7 aug. 1881 – 4 mai 1955), 140 de ani de la naşterea muzicianului

• Mihai Viteazul (cca. 1550 – 9 aug. 1601), 420 ani de la moartea domnitorului

• Cella Delavrancea (15 decembrie 1887 – 9 august 1991), 30 ani de la moartea prozatoarei

• Ioan Huniade (Iancu de Hunedoara) (1387 – 11 august 1456), 565 de ani de la moartea omului politic transilvănean

• Ion Barbu (18 martie 1895 – 11 aug. 1961), 60 de ani de la moartea poetului şi matematicianului

• Ion Ghica (12 aug. 1816 – 7 mai 1897), 205 de ani de la naşterea prozatorului

• Sergiu Celibidache (28 iunie 1912 – 14 aug.1996), 25 de ani de la moartea dirijorului

• Ov. S. Crohmălniceanu (16 aug. 1921 – 27 aprilie 2000), 100 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

• Theodor Pallady (11 aprilie 1871 – 16 aug.1956), 65 de ani de la moartea pictorului și 150 de ani de la nașterea pictorului

• Neagu Djuvara (18 aug.1916 – 25 ianuarie 2018), 105 de ani de la naşterea istoricului

• Theodor Aman (20 martie 1831 – 19 aug.1891), 130 de ani de la moartea pictorului și 190 de ani de la nașterea pictorului

^ Sus


SEPTEMBRIE

• Petru Rareş (1483 – 3 sept.1546), 475 de ani de la moartea domnitorului

• George Bacovia (4 sept. 1881 – 22 mai 1957), 140 de ani de la naşterea poetului

• Adrian Marino (5 sept.1921 – 17 martie 2005), 100 de ani de la naşterea istoricului şi criticului literar

• Ştefan Bănulescu (8 sept. 1926 – 26 mai 1998), 95 de ani de la naşterea prozatorului

• Ioan Bianu (8 sept. 1856 – 13 februarie 1935), 165 de ani de la naşterea filologului

• Matei Millo (25 noiembrie 1814 – 9 sept.1896), 125 de ani de la moartea actorului

• Sofia Nădejde (14 sept. 1856 – 11 iunie 1946), 165 de ani de la naşterea scriitoarei şi traducătoarei și 75 de ani de la moartea scriitoarei și traducătoarei

• Neagoe Basarab (1481 – 15 sept.1521), 500 de ani de la moartea domnitorului

• Vasile Cârlova (4 februarie 1809 – 18 sept.1831), 190 de ani de la moartea poetului

• Lucia Sturdza-Bulandra (25 august 1873 – 19 sept.1961), 60 de ani de la moartea actriţei

• George Coşbuc (20 sept. 1866 – 9 mai 1918), 155 de ani de la naşterea poetului

• Iorgu Iordan (11 octombrie 1888 – 20 sept. 1986), 35 de ani de la moartea lingvistului şi filologului

• Grigore Cobălcescu (22 sept.1831 – 21 mai 1892), 190 de ani de la naşterea geologului şi paleontologului

• Sofia Vicoveanca (23 sept.1941), 80 de ani de la naşterea cântăreţei de muzică populară

• Panait Cerna (25 sept.1881 – 26 martie 1913), 140 de ani de la naşterea poetului

• Costache Negri (14 mai 1812 – 28 sept. 1876), 145 de ani de la moartea scriitorului şi omului politic

• Gellu Naum (1 august 1915 – 29 sept.2001), 20 ani de la moartea poetului

• Dem Rădulescu (30 sept.1931 – 17 septembrie 2000), 90 de ani de la naşterea actorului

^ Sus


OCTOMBRIE

• Cristian Tudor Popescu (1 oct.1956), 65 de ani de la naşterea scriitorului şi ziaristului

• Emanoil Bucuţa (27 iunie 1887 – 7 oct. 1946), 75 de ani de la moartea scriitorului

• Ion Dragalina (16 decembrie 1860 – 10 oct.1916), 105 de ani de la moartea generalului

• Leon Leviţchi (27 august 1918 – 16 oct.1991), 30 de ani de la moartea traducătorului

• Mihail Sadoveanu (5 noiembrie 1880 – 19 oct. 1961), 60 de ani de la moartea scriitorului

• Victor Babeş (28 iulie 1854 – 19 oct. 1926), 95 de ani de la moartea omului de ştiinţă

• Perpessicius (Dimitrie S. Panaitescu) (21 oct. 1891 – 29 martie 1971), 130 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar și 50 de ani de la moartea criticului și istoricului literar

• Anda Călugăreanu (24 oct.1946 – 15 august 1992), 75 de ani de la naşterea actriţei şi cântăreţei

• Regele Mihai (25 oct.1921 – 5 decembrie 2017), 100 de ani de la naşterea suveranului

• Constantin C. Giurescu (26 oct.1901 – 13 noiembrie 1977), 120 de ani de la naşterea istoricului

• Eugen Lovinescu (31 oct. 1881 – 16 iulie 1943), 140 de ani de la naşterea criticului şi prozatorului

^ Sus


NOIEMBRIE

• Gheorghe Şincai (28 februarie 1754 – 2 nov. 1816), 205 de ani de la moartea istoricului şi filologului

• Mihai Şora (7 nov.1916), 105 de ani de la naşterea filosofului

• Nadia Comăneci (12 nov.1961), 60 de ani de la naşterea gimnastei

• Constantin Chiriţă (12 martie 1925 – 14 nov.1991), 30 de ani de la moartea prozatorului

• Horia Hulubei (15 nov.1896 – 22 noiembrie 1972), 125 de ani de la naşterea fizicianului

• Corneliu Baba (18 nov. 1906 – 28 decembrie 1997), 115 de ani de la naşterea pictorului

• Stephan Ludwig Roth (24 nov.1796 – 11 mai 1849), 225 de ani de la naşterea revoluţionarului transilvănean

• Valentin Silvestru (20 octombrie 1924 – 26 nov. 1996), 25 de ani de la moartea scriitorului şi teatrologului

• Vasile A. Urechia (15 februarie 1834 – 29 nov. 1901), 120 de ani de la moartea istoricului

• Eugeniu Carada (29 nov. 1836 – 10 februarie 1910), 185 de ani de la naşterea economistului, dramaturgului, publicistului (fondator al Băncii Naţionale Române)

^ Sus


DECEMBRIE

• Miron Costin (30 martie 1633 – dec. 1691), 330 de ani de la moartea cărturarului

• Johnny Răducanu (1 dec.1931 – 19 septembrie 2011), 90 de ani de la naşterea muzicianului

• Petre Ţuţea (6 octombrie 1902 – 3 dec. 1991), 30 de ani de la moartea filosofului

• Marin Sorescu (29 februarie 1936 – 8 dec. 1996), 25 ani de la moartea poetului

• Hortensia Papadat Bengescu (8 dec. 1876 – 5 martie 1955), 145 de ani de la naşterea prozatoarei

• I. Al. Brătescu-Voineşti (1 ianuarie 1868 – 14 dec. 1946), 75 de ani de la moartea scriitorului

• Nicolae Labiş (2 decembrie 1935 – 22 dec. 1956), 65 de ani de la moartea poetului