2015


IANUARIE

• ION BUDAI DELEANU(6 ian. 1760 – 24 aug. 1820) – 255 de ani de la naşterea poetului

• CLARA HASKIL(7 ian. 1895 – 7 dec. 1960) – 120 de ani de la nașterea pianistei

• MIHAI EMINESCU (15 ian. 1850 – 15 iun. 1889) – 165 de ani de la naşterea scriitorului

• CAMIL RESSU (28 ian. 1880 – 1 apr. 1962) – 135 de ani de la naşterea pictorului

• NICOLAE BALOTĂ (26 ian. 1925 – 20 aug. 2014) – 90 de ani de la nașterea scriitorului și criticului literar

• PETRE ISPIRESCU (ian. 1830 – 27 nov. 1887) – 185 de ani de la naşterea povestitorului

^ Sus


FEBRUARIE

• ALICE VOINESCU (10 feb. 1885 – 4 iun. 1961) – 130 de ani de la naşterea eseistei

• IOAN BIANU (1 oct. 1856 – 13 feb. 1935) – 80 de ani de la moartea filologului

• GRIGORE VIERU (14 feb. 1935 – 18 ian. 2009) – 80 de ani de la naşterea poetului basarabean

• GRIGORE VASILIU BIRLIC (24 ian. 1905 – 14 feb. 1970) – 45 de ani de la moartea actorului

• ION ANDREESCU (15 feb. 1850 – 22 oct. 1882) – 165 de ani de la naşterea pictorului

• ION NECULCE (1672 – 15 feb. 1745) – 270 de ani de la moartea cronicarului

• TITU MAIORESCU (15 feb. 1840 – 18 iul. 1917) – 175 de ani de la naşterea criticului literar

• TIMOTEI CIPARIU (21 feb. 1805 – 3 sept. 1887) – 210 de ani de la nașterea cărturarului

• NICOLAE TONITZA (13 apr. 1886 – 26 feb. 1940) – 75 de ani de la moartea pictorului

• A. D. XENOPOL (24 mart. 1847 – 27 feb. 1920) – 95 de ani de la moartea istoricului

• MARIN CONSTANTIN (27 ian. 1925 – 1 ian. 2011) – 90 de ani de la nașterea compozitorului și dirijorului

^ Sus


MARTIE

• HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU (8 dec. 1876 – 5 mart. 1955) – 60 de ani de la moartea prozatoarei

• (5 mart. 1920 – 26 dec. 1962) – 950 de ani de la naşterea dramaturgului

• 
RADU TUDORAN (8 mart. 1910 – 19 nov. 1992) – 105 de ani de la naşterea prozatorului

• PETRE P. PANAITESCU (11 mart. 1900 – 14 nov. 1967) – 115 de ani de la naşterea istoricului literar

• DUMITRU ALMAŞ (19 oct. 1908 – 12 mart. 1995) – 20 de ani de la moartea istoricului şi prozatorului

• GEORGE CĂLINESCU (19 iun. 1899 – 12 mart. 1965) – 50 de ani de la moartea prozatorului şi criticului

• CONSTANTIN CHIRIȚĂ (12 mart. 1925 – 14 nov. 1991) – 90 de ani de la nașterea prozatorului

• DRAGOMIR HURMUZESCU (13 mart. 1865 – 31 mai 1954) – 150 de ani de la nașterea fizicianului

• ION BARBU (19 mart. 1895 – 11 aug. 1961) – 120 de ani de la naşterea poetului

• NICOLAE FILIMON (6 sept. 1819 – 19 mart. 1865) – 150 de ani de la moartea prozatorului

• AL. I. CUZA (20 mart. 1820 – 15 mai 1873) – 195 de ani de naşterea domnitorului

• MIRCEA ZACIU (27 aug. 1928 – 21 mart. 2000) – 15 de ani de la moartea istoricului

• MATEIU CARAGIALE (25 mart. 1885 – 17 ian. 1936) – 130 de ani de la naşterea scriitorului

^ Sus


APRILIE

• ȘTEFAN CICIO-POP (1 apr. 1865 – 16 feb. 1934) – 150 de ani de la nașterea publicistului și omului politic

• GICĂ PETRESCU (2 apr. 1915 – 18 iun. 2006) – 100 de ani de la nașterea cântărețului

• PETRU PONI (4 ian. 1841 – 2 apr. 1925) – 90 de ani de la moartea omului de ştiinţă

• C. A. ROSETTI (2 iun. 1816 – 8 apr. 1885) – 130 de ani de la moartea omului politic

• GHEORGHE BULGĂR (13 apr. 1920 – 13 iun. 2002) – 95 de ani de la naşterea filologului

• IULIU HAŢIEGANU (14 apr. 1885 – 4 sept. 1959) – 130 de ani de la naşterea medicului

• PANAIT ISTRATI (22 aug. 1884 – 16 apr. 1935) – 80 de ani de la moartea prozatorului

• ION PILLAT (31 mart. 1891 – 17 apr. 1945) – 70 de ani de la moartea poetului și eseistului

• VERONICA MICLE (22 apr. 1850 – 3 aug. 1889) – 165 de ani de la naşterea poetei

• RADU GYR (2 mart. 1905 – 29 apr. 1975) – 40 de ani de la moartea poetului și eseistului

^ Sus


MAI

• GEORGE ENESCU (19 aug. 1891 – 5 mai 1955) – 60 de ani de la moartea compozitorului

• LUCIAN BLAGA (9 mai 1895 – 6 mai 1961) – 120 de ani de la naşterea poetului şi filosofului

• MARIN PREDA (5 aug. 1922 – 16 mai 1980) – 35 de ani de la moartea scriitorului

• EFTIMIE MURGU (28 dec. 1805 – 12 mai 1870) – 145 de ani de la moartea filosofului şi filologului

• GEO DUMITRESCU (17 mai 1920 – 28 sept. 2004) – 95 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului

• ION ŢUCULESCU (19 mai 1910 – 27 iul. 1962) – 105 de ani de la naşterea pictorului

• C. DOBROGEANU-GHEREA (21 mai 1855 – 7 mai 1920) – 160 de ani de la naşterea criticului literar

• TUDOR ARGHEZI (23 mai 1880 – 14 iul. 1967) – 135 de ani de la naşterea poetului

• MIHAIL SEBASTIAN (18 oct. 1907 – 29 mai 1945) – 70 de ani de la moartea dramaturgului

^ Sus


IUNIE

• HARICLEA DARCLÉE (10 iun. 1860 – 12 ian. 1939) – 155 de ani de la naşterea cântăreţei de operă

• A. E. BACONSKY (16 iun. 1925 – 4 mart. 1977) – 90 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului

• NAE IONESCU (16 iun. 1890 – 15 mart. 1940) – 125 de ani de la nașterea filosofului

• ANGHEL SALIGNY (19 apr. 1854 – 17 iun. 1925) – 90 de ani de la moartea academicianului

• EMIL CIORAN (8 apr. 1911 – 29 iun. 1995) – 20 de ani de la moartea filosofului şi eseistului

^ Sus


IULIE

• CONSTANTIN TĂNASE (5 iul. 1880 – 29 aug. 1945) – 135 de ani de la naşterea actorului

• DRAGOȘ VICOL (6 iul. 1920 – 21 dec. 1981) – 95 de ani de la nașterea scriitorului

• ALEXANDRU GRAUR (9 iul. 1900 – 9 iul. 1988) – 115 de ani de la naşterea lingvistului

• AUGUST TREBONIU LAURIAN (17 iul. 1810 – 25 feb.1881) – 205 de ani de la naşterea istoricului

• VICTOR ION POPA (29 iul. 1895 – 30 mart. 1945) – 120 de ani de la nașterea dramaturgului

^ Sus


AUGUST

• GELLU NAUM (1 aug. 1915 – 29 sept. 2001) – 100 de ani de la naşterea scriitorului

• GEORGE VÂLSAN (21 ian. 1885 – 6 aug. 1935) – 80 de ani de la moartea geografului

• IOAN LUPAŞ (9 aug. 1880 – 3 iul. 1967) – 135 de ani de la naşterea istoricului

• CONSTANTIN GIURESCU (10 aug. 1875 – 15 oct. 1919) – 140 de ani de la naşterea istoricului

• FERDINAND DE HOHENZOLLERN (12 aug. 1865 – 20 iul. 1927) – 150 de ani de la naşterea regelui

• VIRGIL IERUNCA (16 aug. 1920 – 28 sept. 2006) – 95 de ani de la nașterea poetului și eseistului

• IOAN SLAVICI (18 ian. 1848 – 17 aug. 1925) – 90 de ani de la moartea prozatorului

• ZOE DUMITRESCU-BUŞULENGA (20 aug. 1920 – 5 mai 2006) – 95 de ani de la naşterea filologei

• TOMA CARAGIU (21 aug. 1925 – 4 mart. 1977) – 90 de ani de la naşterea actorului

• VASILE ALECSANDRI (14 iun. 1818 – 22 aug. 1890) – 125 de ani de la moartea scriitorului

• OCTAVIAN COTESCU (14 feb. 1931 – 22 aug. 1985) – 30 de ani de la moartea actorului

• EUSEBIU CAMILAR (7 oct. 1910 – 27 aug. 1965) – 50 de ani de la moartea scriitorului

^ Sus


SEPTEMBRIE

• ALEXANDRU PALEOLOGU (14 mart. 1919 – 2 sept. 2005) – 10 ani de la moartea om politic şi scriitorului

• TRAIAN VUIA (17 aug. 1872 – 3 sept. 1950) – 65 de ani de la moartea inventatorului

• ALEXANDRU VLAHUȚĂ (5 sept. 1859 – 19 nov. 1919) – 155 de ani de la naşterea scriitorului

• BÉLA BARTÓK (25 mart. 1881 – 26 sept. 1945) – 70 de ani de la moartea muzicologului

• ARSENIE BOCA (29 sept. 1920 – 28 nov. 1989) – 95 de ani de la naşterea teologului

• SAMUIL MICU (sept. 1745 – 13 mai 1806) – 270 de ani de la naşterea cărturarului

^ Sus


OCTOMBRIE

• ION COTEANU (6 oct. 1920 – 11 dec. 1997) – 95 de ani de la naşterea filologului

• DINICU GOLESCU (7 feb. 1777 – 5 oct. 1830 ) – 185 de ani de la moartea cărturarului

• CONSTANTIN I. NOTTARA (5 iun. 1859 – 16 oct. 1935) – 80 de ani de la moartea actorului

• GIB MIHĂESCU (23 apr. 1894 – 19 oct. 1935) – 80 de ani de la moartea prozatorului

• REGINA MARIA (29 oct. 1875 – 18 iul. 1938) – 140 de ani de la naștere

• DIMITRIE GUSTI (13 feb. 1880 – 30 oct. 1955) – 60 de ani de la moartea academicianului

• MIRCEA FLORIAN (1 apr. 1888 – 31 oct. 1960) – 55 de ani de la moartea filosofului

^ Sus


NOIEMBRIE

• TUDOR MUŞATESCU (22 feb. 1903 – 4 nov. 1970) – 45 de ani de la moartea scriitorului

• VASILE CONTA (15 nov. 1845 – 22 apr. 1882) – 170 de ani de la naşterea filosofului şi scriitorului

• MIHAIL SADOVEANU (5 nov. 1880 – 19 oct. 1961) – 135 de ani de la naşterea prozatorului

• ALEXANDRU ODOBESCU (23 ian. 1834 – 10 nov. 1895) – 120 de ani de la moartea scriitorului

• ALEXANDRU MACEDONSKI (14 mart. 1854 – 24 nov. 1920) – 95 de ani de la moartea poetului

• GRIGORE ALEXANDRESCU (22 feb. 1814 – 25 nov. 1885) – 130 de ani de la moartea poetului

• NICOLAE IORGA (5 ian. 1871 – 27 nov. 1940) – 75 de ani de la moartea scriitorului şi istoricului

• LIVIU REBREANU (27 nov. 1885 – 1 sept. 1944) – 130 de ani de la naşterea prozatorului

^ Sus


DECEMBRIE

• ANDREI SCRIMA (1 dec. 1925 – 19 aug. 2000) – 90 de ani de la nașterea teologului

• NICOLAE LABIŞ (2 dec. 1935 – 22 dec. 1956) – 80 de ani de la naşterea poetului

• DINU LIPATTI (19 mart. 1917 – 2 dec. 1950) – 65 de ani de la moartea compozitorului şi pianistului

• VINTILĂ HORIA (18 dec. 1915 – 4 apr. 1992) – 100 de ani de la naşterea scriitorului

• VINTILĂ BRĂTIANU (16 sept. 1867 – 22 dec. 1930) – 85 de ani de la moartea omului politic