2023


IANUARIE

• VALERIU BRANIŞTE (10 ian. 1869 – 1 ian. 1928) – 95 de ani de la moartea publicistului şi omului politic braşovean

• ŞTEFAN AUREL BACIU (29 oct. 1918 – 7 ian. 1993) – 30 de ani de la moartea poetului şi  memorialistului braşovean

• ECATERINA PITIŞ (1 dec. 1882 – 14 ian. 1963) – 60 de ani de la moartea poetei

• VICTOR SOCACIU (14 ian.1953 – 27 dec.2021) – 70 de ani de la nașterea muzicianului

• RUDOLF LASSEL (15 mart. 1861 – 18 ian. 1918) – 105 de ani de la moartea compozitorului

• IOAN G. MEŞOTĂ (24 iun. 1837 – 19 ian. 1878) – 145 de ani de la moartea pedagogului şi istoricului braşovean

• ZAHARIA BÂRSAN (11/23 ian. 1878 – 13 dec. 1948) – 145 de ani de la naşterea scriitorului

• SILVIU PLOEŞTEANU (28 ian. 1913 – 13 apr. 1969) – 110 de ani de la naşterea antrenorului de fotbal

^ Sus


FEBRUARIE

• MIHAI NADIN (2 febr. 1938 – ) – 85 de ani de la naşterea cercetătorului și esteticianului născut la Brașov

• RADU V. TEMPEA (9 febr. 1768 – 1824) – 255 de ani de la naşterea poetului şi pedagogului

• NORBERT WILHELM PETRI (24 febr. 1912 – 12 febr. 1978) – 45 de ani de la moartea compozitorului şi dirijorului (organist la Biserica Neagră)

• TRAUGOTT TEUTSCH (12 oct. 1829 – 23 febr. 1913) – 110 de ani de la moartea scriitorului

• ALEXANDRU SURDU (24 febr. 1938 – 11 dec. 2020) – 85 de ani de la naşterea filosofului

^ Sus


MARTIE

• GEORGE PITIŞ (1 mart. 1858 – 1920) – 165 de ani de la naşterea folcloristului

• WILHELM GEORG BERGER (4 dec. 1929 – 8 mart. 1993) – 30 de ani de la moartea compozitorului

• LAMÁS JÓZSEF (8 mart. 1753 – 30 oct. 1835) – 270 de ani de la naşterea preotului şi scriitorului

• KARL MAAGER (15 mart. 1813, Bv. – 23 febr. 1887) – 210 de ani de la naşterea economistului şi omului politic

• JOHANN SAMUEL BARBENIUS (25 mart. 1743 – 22 ian. 1798) – 280 de ani de la naşterea teologului şi etnografului

• SIMON ALBELIUS (26 mart. 1593 – 19 iul. 1654) – 430 ani de la naşterea preotului şi cronicarului

• 55 de ani de la prima ediţie a Festivalului de Muzică Uşoară „Cerbul de Aur“ – 3 martie 1968

• 185 de la apariţia primul număr al „Gazetei de Transilvania“ – 12 martie 1838

^ Sus


APRILIE

• IOAN PODEA (1884 – 1 apr. 1968) – 55 de ani de la moartea publicistului

• MARCUS FRONIUS (1659 – 14 apr. 1713) – 310 de ani de la moarte teologului

• HANS EDER (18 apr. 1883 – 5 nov. 1955) – 140 de ani de la naşterea pictorului

• IULIUS RÖMER (21 apr. 1848 – 24 oct. 1926) – 175 de ani de la naşterea botanistului

^ Sus


MAI

• GEORGE BARIŢIU (24 mai 1812 – 2 mai 1893) – 130 ani de la moartea pedagogului şi omului politic

• ERICH BERGEL (1 iun. 1930 – 4 mai 1998) – 25 ani de la moartea dirijorului şi muzicologului

• SEXTIL PUŞCARIU (4 ian. 1877 – 5 mai 1948) – 75 de ani de la moartea filologului

• SILVIA POPOVICI (7 mai 1933 – 16 sept. 1993) – 90 de ani de la naşterea actriţei

• IOAN MEŢIANU (9 mai 1828 – 3 febr. 1916) – 195 de ani de la naşterea arhiepiscopului

• CRISTIAN FLECHTENMACHER (24 sept. 1785 – 13 mai 1843) – 180 de ani de la moartea juristului

• NICOLAE PILŢIA (13/25 mai 1848 – 1901) – 175 de ani de la naşterea pedagogului

• DOMOKOS GÉZA (18 mai 1928 – 27 iun. 2007) – 95 de ani de la naşterea scriitorului

• NICOLAE CIURCU I. (4 dec. 1854 – 18 mai 1898) – 125 ani de la moartea editorului şi librarului

^ Sus


IUNIE

• ANDREAS BOGNER  (2 iun 1678 – 1749) – 345 de ani de la naşterea cronicarului şi teologului

• FRIEDRICH PHILIPPI (4 iul. 1834 – 12 iun.1893) – 130 ani de la moartea pedagogului şi muzicologului

• VASILE SAFTU (12 iun. 1863 – 1922) – 160 de ani de la naşterea preotului

• ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (1875 – 22 iun. 1913) – 110 de ani de la moartea poetului

• ANDREI ŞAGUNA (20 ian. 1809 – 28 iun. 1873) – 150 de ani de moartea preotului şi omului politic

^ Sus


IULIE

• TRAIAN MOŞOIU (2 iul. 1868 – 15 aug. 1932) – 155 de ani de la naşterea generalului

• ADOLF MESCHENDÖRFER (8 mai 1877 – 4 iul. 1963) – 60 de ani de la moartea scriitorului

• IOAN BARAC (1776/1777 – 11 iul. 1848) – 175 de ani de la moartea scriitorului

• LEOPOLD ADLER (12 iul. 1848 – 8 mai 1924) – 175 de ani de la naşterea fotografului

• BARTALIS JÁNOS (29 iul. 1893 – 18 dec. 1976) – 130 ani de la naşterea poetului

^ Sus


AUGUST

• IOSEPH GREISSING (1 aug. 1798 – 7 ian. 1890) – 225 ani de la naşterea medicului

• IOSIF FABRITIUS (24 mai 1830 – 8/18 aug. 1888) – 135 de ani de la moartea medicului oftalmolog

• APÁTHY GÉZA (17 aug. 1943 – 16 oct. 1976) – 80 de ani de la naşterea poetului

• NICOLAE POP (1 dec. 1840 – 18 aug. 1888) – 135 de ani de la moartea pedagogului

• DANIEL FRONIUS (2 feb. 1672, Cristian, jud.Bv. – 31 aug. 1743) – 280 de ani de la moartea cronicarului şi teologului

^ Sus


SEPTEMBRIE

• MARIA POPESCU-BOGDAN (4 sept.1873 – 27 sept. 1963) – 150 de ani de la naşterea scriitoarei

• ERNST KÜHLBRANDT (10 mai 1857, Bv. – 4 sept. 1933) – 90 de ani de la moartea pedagogului şi scriitorului

• JOHANN ALBRICH (7 sept. 1663 – 14 nov. 1690) – 360 de ani de la naşterea filosofului

• RADU MĂRDĂRESCU (19 febr. 1907 – 10 sept. 1968) – 55 de ani de la moartea inginerului, omului de ştiinţă

• ZINA BLĂNUŢĂ (22 sept. 1913 – dec. 1997) – 110 de ani de la naşterea pictorului

• NICOLAE CĂLIMAN (20 nov. 1886 – 27 sept. 1968) – 55 de ani de la moartea medicului şi publicistului

• FORGÁTSCH MICHAEL (29 sept. 1563 – 16 ian. 1633) – 460 de ani de la naşterea cronicarului

^ Sus


OCTOMBRIE

• GOMBOS FERENC ALBIN (3 oct. 1873 – 25 dec. 1938) – 150 de ani de la nașterea scriitorului şi istoriografului

• HERMANN ARMENIU FABINI (8 oct. 1938 – ) – 85 de ani de la nașterea arhitectului și istoricului de artă 

• ANDREI MUREŞIANU (16 nov. 1816 – 12 oct. 1863) – 160 de ani de la moartea poetului

• THEOCHAR ALEXI (16 oct. 1843 – 9/22 oct. 1907) – 180 de ani de la naşterea scriitorului şi lexicografului

• POMPILIU NISTOR (16 oct. 1883 – 1961) – 140 de ani de la naşterea medicului şi politicianului

• ANDREI BÂRSEANU (17 oct. 1858 – 17 aug. 1922) – 165 de ani de la naşterea poetului şi folcloristului braşovean

• JOHANN GÖTT (10 dec. 1810 – 17 oct. 1888) – 135 de ani de la moartea tipografului

• KOÓS FERENC (19 oct. 1828 – 21 nov. 1905) – 195 de ani de la naşterea pedagogului

• CSEREI MIHÁLY (21 oct. 1668 – 22 apr. 1756) – 355 de ani de la naşterea istoricului şi omului politic

• DARIE MAGHERU (25 oct. 1923 – 24 oct. 1983) – 100 de ani de la naşterea poetului

• GUSTAV ARTHUR GRÄSER (16 febr.1879 – 27 oct.1958) – 65 de ani de la moartea artistului

^ Sus


NOIEMBRIE

• EMIL PUŞCARIU (28 mart. 1859 – 3 nov. 1928) – 95 de ani de la moartea medicului

• EGON HAJEK (6 nov. 1888 – 18 mai 1963) – 60 de ani de la moartea scriitorului

• ION CODRU-DRĂGUŞANU (9 nov. 1818 – 26 oct. 1884) – 205 de ani de la naşterea scriitorului

• DUMITRU STĂNILOAE (16 nov. 1903 – 5 oct. 1993) – 120 ani de la naşterea teologului şi scriitorului

• IOSEPH FABRITIUS (18 nov. 1818 – 25 febr. 1901) – 205 de ani de la naşterea medicului

• ANEMONE LATZINA (17 febr. 1942 – 18 nov.1993) – 30 de ani de la moartea poetei

• PAUL PHILIPPI (21 nov.1923 – 27 iul.2018) – 100 de ani de la nașterea teologului și profesorului universitar

• ARON PUMNUL (27 nov. 1818 – 1866) – 205 de ani de la naşterea filologului

• TUDOR CIORTEA (28 nov. 1903, Bv. – 13 oct. 1982, Buc.) – 120 de ani de la nașterea compozitorului

• ANDREAS HEGYES (30 nov. 1578 – 1627) – 445 de ani de la naşterea cronicarului

^ Sus


DECEMBRIE

• NICOLAE PURCĂREA (13 dec. 1923 – 25 sept. 2015) – 100 de ani de la nașterea meșterului popular

• JOHANN FILSTICH (9 nov. 1684-18 dec. 1743) – 280 de ani de la moartea istoricului

• TIBERIU BREDICEANU (2 apr. 1877 – 19 dec. 1968) – 55 de ani de la moartea compozitorului

• IOSIF PUŞCARIU (11 dec. 1835 – 22 dec. 1923) – 100 de moartea juristului şi scriitorului

• MICHAEL FRONIUS (1675 – 27 dec. 1728) – 295 de ani de la moartea cronicarului

• OVID DENSUȘIANU (29 dec. 1873 – 9 iun. 1938) – 150 de ani de la nașterea filologului

^ Sus


ALȚI ANIVERSAȚI:

• STEFAN BERGLER (1680 – 1738) – 285 de ani de la moartea filologului

• DUMITRU CĂPĂȚÂNĂ (1873, Brașov – 1942, Brașov) – a fost delegat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 – 150 de ani de la naștere

• ILIE CRISTEA (16 iul. 1892 – 1958) – 65 de ani de la moartea profesorului şi publicistului

• CZAK SIMON (1567 – 1603) – 420 ani de la moartea cronicarului

• VASILE DEMETRIUS (1878 – 1942) – 145 de ani de la naşterea scriitorului

• MANOLE DIAMANDI (1833 – 8 oct. 1899 ?) – 190 de ani de la naşterea comerciantului

• JOHANNES HONTERUS (1498 – 23 ian. 1549) – 525 ani de la naşterea cărturarului şi tipografului

• ION ALEXANDRU LAPEDATU (6 iul. 1844 – 1878) – 145 de ani de la moartea scriitorului

• ORBÁN FERENC (1847 – 1913) – 110 de ani de la naşterea pedagogului şi publicistului

• Ioan POPAZU (1808 – 1889) – 215 de ani de la naşterea episcopului

• IOAN POPEA (2/14 iul. 1839 – 1903) – 120 ani de la moartea pedagogului şi publicistului

• NICOLAE POPEA (17/29 febr. 1826 – 1908) – 115 ani de la moartea teologului şi istoricului

• VALERIU PUŞCARIU (1868-1932) – 155 de ani de la naşterea inginerului

• ECATERINA VARGA (22 aug. 1802 – 1858) – 165 de ani de la moartea luptătoarei pentru drepturile moţilor

• PAULUS KYR (1510 – iun. 1588) – 435 de ani de la moartea medicului