2021


IANUARIE

• BAIULESCU, Ion (28 dec. 1852 – 4/17 ian. 1911) – 110 de ani de la moartea inginerului braşovean

• BINDER Jenő (9 ian. 1856 – 11 oct. 1933) – 165 de ani de la naşterea scriitorului şi folcloristului

• BISZTRAY Gyula (1903 – 6 ian. 1976) – 45 de ani de la moartea criticului literar

• BOGDAN-DUICĂ, Gheorghe (2 ian. 1866 – 21 sept. 1934) – 155 de ani de la naşterea istoricului şi criticului literar

• FABRICIUS, Joseph Christian (22 ian. 1766 – 30 iul. 1851) – 170 de ani de la moartea preotului

• FÜZI József (1 ian. 1931, Bv. – ) – 90 de ani de la naşterea biologului

• HESSHAIMER, Ludwig (10 mart. 1872 – 10 ian. 1956) – 65 de ani de la moartea graficianului şi pictorului braşovean

• MATEI, Petre (26 ian. 1936 – 2011) – 85 de ani de la naşterea artistului plastic

• PUMNUL, Aron (27 nov. 1818 – 24 ian. 1866) – 155 de ani de la moartea filologului şi istoricului literar

• PRIŞCU, Ionel Radu (22 ian. 1921 – 24 febr. 1987) – 100 de ani de la naşterea profesorului și inginerului constructor de baraje

• SCHNELL, Karl Ernst (30 ian. 1866 – 21 apr. 1939) – 155 de ani de la naşterea juristului braşovean. A fost ultimul primar sas al Braşovului (1911 – 1926), fondatorul Băncii Săseşti şi a Societăţii de Lăptărie din Braşov

^ Sus


FEBRUARIE

 BAIUL, Bratu (1760 – 11 febr. 1831) – 190 de ani de la moartea protopopului

• BOGDAN, Alexandru (6/18 febr. 1881 – 1914) – 140 de ani de la naşterea pedagogului şi publicistului

• DAN, Pompiliu (2 febr. 1871 – 1954) – 150 de ani de la naşterea pedagogului şi publicistului

• EICHORN, Albert (5 febr. 1906 – 11 sept. 1969) – 115 de ani de la naşterea farmacistului

• FABINI, Wilhelm (29 febr. 1936 – ) – 85 de ani de la naşterea sculptorului

• HÜBNER, Karl (24 dec. 1902 – 8 febr.1981) – 40 de ani de la moartea pictorului

• MEŢIANU, Ioan (9 mai 1828 – 3 febr. 1916) – 105 de ani de la moartea mitropolitului

• MUŞLEA, Candid C. (19 febr. 1886 – 10 mart. 1965) – 135 de ani de la naşterea pedagogului şi istoricului

• POPEA, Nicolae (17/29 febr. 1826 – 8 aug. 1908) – 195 de ani de la naşterea teologului şi istoricului

^ Sus


MARTIE

• BISZTRAY Károly (26 mai 1822 – 22 mart. 1911) – 110 de ani de la moartea judecătorului şi memorialistului

• CĂLIMAN, Valeria (24 mart. 1901 – 18 iun. 1992) – 120 de ani de la nașterea scriitoarei

• CRONER, Daniel (22 mart. 1656 – 23 apr. 1740) – 365 de ani de la naşterea organistului şi compozitorului

• DÁNÉR Lajos (7 mart. 1911 – 6 mart. 1964) – 110 de ani de la naşterea scriitorului

 DENSUŞIANU, Nicolae (18 apr. 1846 – 24 mart. 1911) – 110 de ani de la moartea istoricului

• GÁBOR Dénes (17 mart. 1936 – 28 dec. 2019) – 85 de ani de la naşterea bibliografului şi publicistului

• HONIGBERGER, Emil (16 mart. 1881 – 13 febr. 1953) – 140 de ani de la naşterea dirijorului de cor, compozitorului şi jurnalistului

• JAKOBI, Richard (26 mart. 1901 – 26 ian. 1972) – 120 de ani de la nașterea silvicultorului și scriitorului brașovean

• LASSEL, Rudolf (15 mart. 1861 – 18 ian. 1918) – 160 de ani de la nașterea organistului și compozitorului

• KOSZTA József (27 mart. 1861 – 29 iul. 1949) – 160 de ani de la naşterea pictorului

• LUPU, Nicolae (24 mart. 1921 – 27 mart. 2001) – 120 de ani de la naşterea istoricului și arheologului

• MORRES, Hermann (22 mai 1885 – 30 mart. 1971) – 50 de ani de la moartea pictorului

• MÜLLER, Heinrich (28 mart. 1831 – 1908) – 190 de ani de la naşterea medicului braşovean

• NEUGEBOREN, Heinrich (Henri Nouveau) (6 mart. 1901 – 12 ian. 1959) – 120 de ani de la naşterea pictorului, compozitorului şi scriitorului

• TÉGLÁS Gábor (23 mart. 1848 – 4 febr. 1916) – 105 ani de la moartea arheologului

^ Sus


APRILIE

• BÁLINT Ferenc (n. 23 apr. 1951 – ) – 70 de ani de la naşterea profesorului şi regizorului de teatru şi film

• CLOSIUS, Stephan (22 sept. 1717 – 12/14 apr. 1781) – 240 de ani de la moartea medicului

• CSEREI Mihály (21 oct. 1668 – 22 apr. 1756) – 265 de ani de la moartea istoricului şi omului politic

 DARIU, Ioan (20/23 iul. 1855 – 26 apr. 1931) – 90 de ani de la moartea pedagogului şi publicistului

• GUSBETH, Eduard Benjamin (30 aug. 1839 – 17 apr. 1921) – 100 de ani de la moartea medicului

 NICOLEANU, Nicolae (16 iun. 1835 – 7 apr. 1871) – 150 de ani de la moartea poetului

• SZEMLÉR Ferenc (3 apr. 1906 – 8 ian. 1978) – 115 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului

• TEUTSCH, Julius (27 iun. 1867 – 26 apr. 1936) – 85 de ani de la moartea istoricului şi etnologului, director al Muzeului Săsesc al Țării Bârsei

^ Sus


MAI

• BACIU MĂRGINEANU, Ioana (30 mai 1931 – 17 ian. 2000) – 90 de ani de la naşterea teatrologului

• BLAGA, T. Liviu (12 sept. 1881 – 12/25 mai 1916) – 105 de ani de la moartea pedagogului

• EUSTATIEVICI, Dimitrie (1730 – 27 mai 1795/1796) – 225 ani de la moartea autorului primei gramatici româneşti

• FALKA Sámuel (4 mai 1766 – 20 ian. 1826) – 255 de ani de la naşterea tipografului făgărăşean

^ Sus


IUNIE

• ÁRVAY József (28 iun. 1916 – 16 ian. 1975) – 105 de ani de la naşterea lingvistului şi istoricului

• BAIULESCU, Bartolomeu (11 iun. 1831 – 14 iun. 1909) – 190 de ani de la naşterea protopopului şi istoricului braşovean

• BAIULESCU, Maria (21 aug. 1860 – 24 iun. 1941) – 80 de ani de la moartea scriitoarei

• IACUBOVICI, Alexandru (24 iun. 1941 – 13 mart. 2015) – 80 de ani de la naşterea pictorului

• POPEA, Elena (27 apr. 1879 – 19 iun. 1941) – 80 de ani de la moartea pictoriţei

^ Sus


IULIE

• HERMANN Antal (30 iul. 1851, Bv. – 1926) – 170 de ani de la naşterea folcloristului şi scriitorului

• MINEA, Ilie I. (15 iul. 1881 – 20 febr. 1943) – 140 de ani de la naşterea istoricului şi pedagogului

• FOTINO, Mişu (24 iul. 1886 – 4 ian. 1970) – 135 de ani de la naşterea fondatorului teatrului de stat la Braşov

• MUŞLEA, Ion (29 febr. 1899 – 27 iul. 1966) – 55 de ani de la moartea folcloristului şi etnografului

• NISTOR, Pompiliu (16 oct. 1883 – 19 iul. 1961) – 60 de ani de la moartea medicului şi luptătorului politic

• PALER, Octavian (2 iul. 1926 – 7 mai 2007) – 95 de ani de la naşterea scriitorului

• TECLU, V. Nicolae (18 oct. 1839 – 13/26 iul. 1916) – 105 de ani de la moartea chimistului

^ Sus


AUGUST

• BABITS Mihály (26 nov.1883 – 4 aug.1941) – 80 de ani de la moartea poetului şi traducătorului

• CLOPOŢEL, Ion (22 nov. 1892 – 23 aug. 1986) – 35 de ani de la moartea publicistului

• GREFF BAKFARK, Valentin (14 mai 1507 – 22 aug. 1576) – 445 de ani de la moartea compozitorului şi interpretului

• MARIENBURG, Lucas Joseph (4 iul. 1770 – 8 aug. 1821) – 200 de ani de la moartea istoricului şi geografului

• GHERMANSCHI, ANATOL (7 aug. 1941 – 8 ian. 2001) – 80 de ani de la naşterea scriitorului şi profesorului

• WEISS, Helfried (8 aug. 1911 – 6 dec. 2007) – 110 ani de la nașterea pictorului

^ Sus


SEPTEMBRIE

• BACIU, Ioan (26 mai 1888 – 19 sept. 1956) – 65 de ani de la moartea profesorului şi publicistului

• BRAN-LEMENY, Ioan Alexandru (16 sept. 1886 – 2 apr. 1954) – 135 de ani de la naşterea poetului şi publicistului

• HALÁSZ Gyula (17 sept. 1871 – 16 mart. 1969) – 150 de ani de la naşterea scriitorului şi pedagogului

• FRÂNCULESCU, Petre (25 sept. 1911 – 8 mart. 1984) – 110 de ani de la naşterea poetului

• LAPEDATU, Alexandru Ion (14 sept. 1876 – 30 aug. 1950) – 145 de ani de la naşterea istoricului şi omului politic

• LAPEDATU, I. Ion (14 sept.1876 – 24 mart. 1951) – 145 de ani de la naştere şi 70 de ani de la moartea economistului

• MORRES, Eduard (11 sept. 1851 – 1945) – 170 de ani de la naşterea pedagogului

• PREIDT, Georg (18 apr. 1726 – 21 sept. 1806) – 215 ani de la moartea preotului şi scriitorului

^ Sus


OCTOMBRIE

• ANDREESCU, Horia (18 oct. 1946 – ) – 75 de ani de la naşterea dirijorului

• APÁTHY Géza (17 aug. 1943 – 16 oct. 1976) – 45 de ani de la moartea poetului şi publicistului

• BÁLINT András (28 oct. 1886 – 25 iul. 1962) – 135 de ani de la naşterea istoricului şi etnografului

• BĂNUŢ, Aurel Pavel (23 oct. 1881 – 28 iul. 1970) – 140 de ani de la naşterea scriitorului şi ziaristului braşovean

• BOLOGA, Valeriu Lucian (26 nov. 1892 – 30 oct. 1971) – 50 de ani de la moartea medicului

• CARCALECHI, Zaharia (1784/1787 – 6 oct. 1856) – 165 de ani de la moartea editorului şi publicistului

• GHERGHINESCU VANIA, Dumitru (12 nov. 1900 – 5 oct. 1971) – 50 de ani de la moartea scriitorului

• DROTLEFF, Dieter Walter (21 oct. 1941 – ) – 80 de ani de la nașterea publicistului

• POPA-LISSEANU, Gheorghe I. (2 oct. 1866 – 14 mai 1945) – 155 de ani de la naşterea istoricului literar

• RÖMER, Julius Paul (21 apr. 1848 – 24 oct. 1926) – 95 de ani de la moartea botanistului

^ Sus


NOIEMBRIE

 CĂLIMAN, Nicolae (20 nov. 1886 – 27 sept. 1968) – 135 de ani de la naşterea medicului şi publicistului

• CSÁKÁNY Béla (14 nov. 1911 – 14 nov. 1996) – 110 de ani de la naşterea juristului braşovean

• CZAKUL, Michael (3 nov. 1707 – 20 nov. 1771) – 245 de ani de la moartea chirurgului

• JANCSIK Pál (12 nov. 1936, Bv. – ) – 85 de ani de la naşterea poetului şi traducătorului

• MUREŞIANU, Andrei (16 nov. 1816 – 24 oct. 1863) – 205 de ani de la naşterea poetului

• TRAUSCH, Joseph (9 febr. 1795 – 16 nov. 1871) – de ani de la moartea istoricului şi scriitorului

• WEISS, Eugen Karl (2 nov. 1881 – 2 febr. 1953) – 130 de ani de la nașterea botanistului și meteorogului

^ Sus


DECEMBRIE

• BARTALIS János (29 iul. 1893 – 18 dec. 1976) – 45 de ani de la moartea scriitorului

 BÖMCHES, Friedrich (27 dec. 1916 – 2 mai 2010) – 105 de ani de la naşterea pictorului

• BRATEŞ, Verona (22/28 mart. 1922 – 5 dec. 1991) – 30 de ani de la moartea poetei

• CIOFLEC, Dimitrie (30 apr. 1828 – 31 dec. 1891) – 130 ani de la moartea folcloristului

• FILITTI, Dositei (1734 – 14 dec. 1826) – 195 de ani de la moartea mitropolitului

• FISCHER, Emil (16 mart. 1855 – 7 dec. 1921) – 100 de ani de la moartea medicului braşovean

• GYÁRFÁS István Tihamér (14 dec. 1863 – 13 dec. 1916) – 105 de ani de la moartea istoricului şi publicistului

• KÖNIGES, Michael (29 dec. 1871, Codlea – 9 iun. 1955) – 150 de ani de la naşterea scriitorului

• KÖPE János (sept. 1807 – 19 dec. 1876) – 145 de ani de la moartea publicistului

 ORGHIDAN, Nicolae (6 dec. 1881 – 25 iul. 1967) – 140 de ani de la naşterea profesorului şi cercetătorului geograf

• PUŞCARIU, Ion I. ( 10 oct. 1824 – 24 dec. 1911 ) – 110 de ani de la moartea istoricului şi omului politic

• SBÂRCEA-MUREŞANU, Ileana (6 dec. 1941 -) – 80 de ani de la naşterea pictoriţei

^ Sus


ALȚI ANIVERSAȚI:

• Kühlbrandt, Ernst (1891 – 1975) – 130 de ani de la naşterea pictorului

• Tempea Radu II (1691 – 1742) – 330 de ani de la naşterea cronicarului

^ Sus


EVENIMENTE:

• 18 octombrie 1896 – 125 ani de la inaugurarea Statui lui Árpád de pe Tâmpa, (arhitect Berczik Gyula, sculptor Jankovich Gyula)