2020


IANUARIE

• Capşa, Ştefan (1821 – 14 ian. 1885) – 135 de ani de la moartea medicului

• Hill, Georg (15 ian. 1805 – 1868) – 215 ani de la naşterea publicistului

• Hermann, Hans (25 ian. 1885 – 10 febr. 1980) – 135 de ani de la naşterea artistului

• Lacea, Constantin (1 iun. 1875 – 28 ian. 1950) – 70 de ani de la moartea lingvistului

• Mureşianu, Iuliu (29 ian. 1900 – 15 febr. 1956) – 120 ani de la naşterea compozitorului

^ Sus


FEBRUARIE

• Petraşcu, Marius (3 febr.1950 – 29 iul.2003) – 70 de ani de la naşterea jurnalistului

• Morres, Eduard (15 iun. 1884 – 7 febr. 1980) – 40 de ani de la moartea pictorului

• Trausch, Joseph (9 febr. 1795 – 1871) – 225 ani de la naşterea istoricului

• Alstaedter, Johann (15 febr. 1830 – 7 mai 1880) – 190 de ani de la naşterea medicului

• Fuchs, Hermann (pseudonim Brassoi Fuchs Hermann) (18 febr. 1915 – 8 apr. 1996) – 105 de ani de la naşterea paleontologului

• Sipos Bella ( 3 dec. 1918 – 19 febr. 2000) – 20 de ani de la moartea scriitoarei

• Bickerich, Victor (23 febr. 1895 – 18 mai 1964) – 125 de ani de la naşterea organistului şi dirijorului

• Netoliczka, Oskar Gerhardt (4 iul. 1897 – 23 febr. 1970) – 50 de ani de la moartea fotografului

• Coulin, Olga (27 febr. 1875 – 26 febr. 1959) – 145 ani de la naşterea violonistei şi profesoarei de muzică

• Cluceru, Sonia (1892 – febr. 1955) – 65 de ani de la moartea actriţei

^ Sus


MARTIE

• Binder Pál (9 mart. 1935 – 9 iun.1995) – 85 de ani de la naşterea istoricului

• Honigberger, Martin (10 mart.1795 – 1869) – 225 de ani de la naşterea farmacistului

• Muşlea, C. Candid (19 febr. 1886 – 10 mart. 1965) – 55 de ani de la moartea istoricului şi pedagogului

• Panţu, C. Ioan (13 mart. 1860 – 1927) – 160 de ani de la naşterea economistului şi pedagogului

• Mattis-Teusch, Hans (13 aug. 1884 – 17 mart. 1960) – 60 de ani de la moartea pictorului şi graficianului braşovean

• Gross, Julius (23 mart. 1855 – 2 ian. 1931) – 165 de ani de la naşterea istoricului şi pedagogului9

• Ciurcu, I. Ioan (1857 – 24 mart. 1925) – 95 de ani de la moartea editorului

^ Sus


APRILIE

• Fabritius, August (29 ian. 1857 – 15 apr. 1945) – 75 ani de la moartea medicului şi istoricului

• Lendvay Éva (24 apr.1935 – 13 mart. 2016) – 85 de ani de la naşterea poetei

 Richter, Paul (28 aug. 1875 – 16 apr. 1950) – 70 de ani de la moartea compozitorului

• Croner, Daniel (22 mart. 1656 – 23/24 apr. 1740) – 280 ani de la moartea preotului şi organistului

• Bodiu, Andrei (27 apr. 1965 – 3 apr. 2014) – 55 ani de la naşterea poetului şi profesorului

• Creangă, Gheorghe D. I. (16/28 aug. 1874 – 29 apr. 1940) – 80 ani de la moartea economistului

• Hirscher, Lucas (1519 – 30 apr. 1590) – 430 de ani de la moartea judelui Braşovului

^ Sus


MAI

• Lupu, Ion (Dan Orghidan) (3 mai 1925 – 18 nov. 2014) – 95 de ani de la naşterea poetului

• Crăciun, Gheorghe (8 mai 1950 – 30 ian. 2007) – 70 de ani de la naşterea scriitorului

• Popa-Lisseanu, Gheorghe (2 oct. 1866 – 14 mai 1945) – 75 de ani de la moartea istoricului literar

• Morres, Hermann (22 mai 1885 – 30 mart. 1971) – 135 de ani de la naşterea pedagogului şi pictorului

• Fabritius, F. Iosif (24 mai 1830 – 8/18 aug. 1888) – 190 de ani de la naşterea medicului oftalmolog

^ Sus


IUNIE

• Bergel, Erich (1 iun. 1930 – 3 mai 1998) – 90 ani de la naşterea muzicologului

• Jinga, Victor (17 febr./2 mart. 1901 – 1 iun.1990) – 30 de ani de la moartea economistului

• Dima, Gheorghe (10 oct.1847 – 4 iun. 1925) – 95 de ani de la moartea compozitorului şi dirijorului

• Königes, Michael (29 dec.1871 – 9 iun. 1955) – 65 de ani de la moartea scriitorului

• Apáczai Csere János (10 iun.1625 – 31 dec. 1659) – 395 de ani de la naşterea pedagogului şi filozofului

• Herbert, Heinrich (27 iul. 1838 – 16 iun. 1905) – 115 ani de la moartea istoricului

• Nicoleanu, Nicolae (16 iun. 1835 – 1871) – 185 de ani de la naşterea poetului

 Ştefănescu, Alexandru I. (21 iun.1915 – 20 aug.1984) – 105 de ani de la naşterea scriitorului


^ Sus


IULIE

• Marienburg, Lukas Joseph (4 iul. 1770 – 8 aug. 1821) – 250 de ani de la naşterea istoricului

• Baiulescu, George (9 iul. 1885 – 16 mart. 1935) – 135 de ani de la naşterea medicului balneolog

• Moroianu, George (9/22 iul. 1870 – 6/7 febr. 1945) – 150 de ani de la naşterea profesorului şi economistului

• Benkner, Johann (1500 – 11 iul. 1565) – 455 de ani de la moartea judelui Braşovului

• Herseni, Traian ( 18 febr. 1907 – 17 iul. 1980) – 40 de ani de la moartea sociologului

• Banciu, Axente (20 iul. 1875 – 13 aug. 1959) – 145 de ani de la naşterea pedagogului şi publicistului

• Bergel, Hans (26 iul. 1925 – ) – 95 de ani de la naşterea scriitorului

• Bănuţ, Aurel Pavel (23 oct. 1881 – 28 iul. 1970) – 50 de ani de la moartea scriitorului

^ Sus


AUGUST

• Zoe Băicoianu (15 august 1910 – 8 martie 1987) – 110 ani de la naşterea sculptoriţei

• Baiulescu, Maria (21 aug. 1860 – 24 iun. 1941) – 160 de ani de la naşterea scriitoarei

• Lapedatu, Alexandru Ion (14 sept. 1876 – 30 aug.1950) – 70 de ani de la moartea istoricului

^ SusSEPTEMBRIE• Depner, Margarete (22 mart. 1885 – 2 sept. 1970) – 50 ani de la moartea pictoriţei

• Petric, Aron (2 sept. 1915 – 8 mai 1981) – 105 de ani de la naşterea istoricului

• Puchianu-Moşoiu, Gheorghe Nicolae (5 sept. 1930 – ) – 90 de ani de la naşterea folcloristului

• Mihăilă, Gheorghe (7 sept. 1930 – 14 mai 2011) – 90 de ani de la naşterea lingvistului și filolog român, membru titular (2004) al Academiei Române

• Densuşianu, Aron (19 nov. 1837 – 2/15 sept. 1900) – 120 ani de la moartea filologului

^ SusOCTOMBRIE• Wachner, Heinrich (30 oct. 1877 – 3 oct. 1960) – 60 de ani de la moartea geografului

• Filstich, Ioseph Wilhelm (7 sau 17 oct. 1844 – 6 oct. 1895) – 125 ani de la moartea scriitorului şi omului politic

• Ursu, Ioan (26 oct. 1875 – 6 oct. 1925) – 145 de ani de la naşterea istoricului

• Netoliczka, Oskar (8 oct. 1865 – 1940) – 80 ani de la moartea pedagogului şi filologului

• Micu, Emil (15 iun.1915 – 10 oct.1980) – 40 de ani de la moartea scriitorului

• Cazacu, Constantin (4 ian. 1920 – 15 oct. 2003) – 100 ani de la naşterea graficianului şi caricaturistului

• Sassu Ducşoara, Ion (19 oct. 1915 – 19 oct. 2000) – 105 de ani de la naşterea poetului / 20 de ani de la moarte

• Oniţiu, Virgil (21 febr. 1864 – 21 oct. 1915) – 105 de ani de la moartea pedagogului

• Iosif, Ştefan Octavian (11/23 oct. 1875 – 22 iun. 1913) – 145 de ani de la naşterea poetului

^ SusNOIMEBRIE• Suciu, Ioan (4 nov. 1945 – mart. 2013) – 75 de ani de la naşterea poetului

• Eder, Hans (19 apr. 1883 – 5 nov. 1955) – 65 de ani de la moartea pictorului

• Itu, Ion (8 nov.1935 – 5 apr. 2006) – 85 de ani de la naşterea scriitorului

• Gherghinescu, Vania (12 nov. 1900 – 5 oct. 1971) – 120 ani de la naşterea poetului

• Kollár Gusztáv (25 mart. 1879 – 17 nov. 1970) – 50 de ani de la moartea pictorului

• Koós Ferenc (19 oct.1828 – 21 nov. 1905) – 115 ani de la moartea pedagogului

• Nicolae Stoe (29 noiembrie 1940-23 august 2017) – 80 de ani de la naşterea scriitorului

• Bethlen Kata, Árva (30 nov. 1700 – 29 iul. 1759) – 320 de ani de la naşterea scriitoarei

^ SusDECEMBRIE• Pop, Nicolae (1/13 dec. 1840 – 1888) – 180 de ani de la naşterea pedagogului

• Hedwig, Johann (8 dec. 1730 – 18 febr. 1799) – 290 de ani de la naşterea botanistului şi medicului

• Gött, Johann (10 dec.1810 – 17 oct. 1888) – 210 de ani de la naşterea editorului şi tipografului

• Pitiş, George (1 mart. 1858 – 11 dec.1920) – 100 de ani de la moartea etnografului

• Puşcariu, Iosif (11 dec.1835 – 22 dec.1923) – 185 de ani de la naşterea scriitorului

• Maximilian, Valeriu (15 dec. 1895 – 1945) – 125 ani de la naşterea pictorului

• Tudoran, Victor (16 dec. 1910 – 15/16 apr. 1980) – 110 ani de la naşterea directorului publicaţiei „Plaiuri Săcele”

• Drăgan, Daniel (20 dec. 1935 – 25 mart. 2016) – 85 de ani de la naşterea scriitorului

• Bogdan-Duică, Gheorghe (21 dec. 1865 – 21 sept. 1934) – 155 de ani de la naşterea istoricului şi criticului literar^ SusAlţi aniversaţi:• Bergler, Stephan (1680 – 1738) – 440 de ani de la naşterea filologului

• Eustatevici, Dimitrie (1730 – 1796) – 290 de ani de la naşterea autorului primei gramatici româneşti

• Fronius, Michael (1675 – 1728) – 345 de ani de la naşterea cronicarului

• Gödri János (1740 – 20 febr. 1795) – 280 de ani de la naşterea şi 225 ani de la moartea istoricului

• Kyr (Kirres), Paulus (1500 – 1588) – 520 ani de la naşterea medicului

• Maior, George (1855 – 1926) – 165 de ani de la naşterea economistului

• Mureşianu, Aurel A. (15 iul. 1889 – 1950) – 70 de ani de la moartea istoricului

• Nica, I. Gheorghe (1792 – 1870) – 150 de ani de la moartea comerciantului, important animator cultural al vremii

• Ostermayer, Georgius (1530 – 1571) – 490 de ani de la naşterea compozitorului şi organistului

• Socec, Ioan V. (1830 – 1896) – 190 de ani de la naşterea editorului

• Ucenescu, Gheorghe (1830 – 1896) – 190 de ani de la naşterea compozitorului

• Wagner, Valentin (1510 – 1557) – 510 de ani de la naşterea umanistului